(10.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má pan místopředseda Vondráček. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Teď nevím, zřejmě nastal zase stejný problém, že si nenasloucháme. To, co jsem říkal před chvilkou, není ani v nejmenším rozporu s tím, co jste četla. Já jsem kritizoval nekvalitu žádosti policie... (Posl. Černochová: Ne!) Ano! A já vám ještě, vy jste to nedočetla celé, já jsem pak ještě říkal: "V závěru znovu říkám: Držím panu poslanci Svobodovi palce. Považuji to obvinění za absurdní a připojuji se k tomu s myšlenkou, kdo by nám ty starosty a primátory dělal, kdyby se za toto mělo stíhat. Ať to vyřkne nezávislý soud. Nenahrazujme práci soudu zde v této Sněmovně. Děkuji."

Já nechci nahrazovat práci soudu. Já jsem také říkal, že nehovořím jak u hlavního líčení. Já jsem jenom říkal, že když policajt chce někoho vydat, tak nemůže popsat akorát objektivní sled skutečností, které si najde v obchodním rejstříku, a když tam tvrdí, že se jedná o úmyslný trestný čin, tak se s tím musí vypořádat a alespoň zhruba označit důkazy, aby tam byla ta vyšší míra pravděpodobnosti. On to neudělal. Ta žádost je mizerná. O tom byla diskuze mě a paní Válkové. O vydání, nevydání, jak budu hlasovat, jaký mám na to názor, na to jsem přihlášen řádně do diskuze. Já jsem měl čistě jenom připomínku ke kvalitě žádosti.

Takže nestydím se, všimněte si, že jsem pořád ještě v klidu, a budeme o té věci dál diskutovat. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Válkové, potom paní poslankyně Černochová. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Milá paní kolegyně Černochová prostřednictvím pana předsedajícího, já děkuji, že jste mě upozornila na moji řeč, protože doslova, jak jsem ji poslouchala, téměř do písmene obsahově byla stejná jako to, co jsem před chvílí řekla. Opravdu jsem spíš šokována, a možná že by bylo dobré si pustit mě teď ze záznamu, že vidíte rozpor. Já jsem tady zdůraznila, že velmi vítám rozhodnutí pana Babiše a pana Faltýnka, poslanců, kteří chtějí být vydáni právě proto, aby nezávislý soud - doufejme, že k němu ani nedojde, a pokud k němu dojde, tak on - rozhodl o tom, co oni nám tady tvrdí, to znamená, že se ničeho nedopustili, resp. to jejich jednání nevykazuje znaky trestného činu dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů EU.

Čili já opravdu spíš jsem šokována, protože jsem vás vždycky - vaším prostřednictvím tedy, pane místopředsedající - považovala za korektní kolegyni, která poslouchá a která nepodléhá nějakým emotivním politickým výpadům proti někomu, kdo zůstává konzistentní ve svém projevu.

Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já také děkuji. Nyní paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já myslím, že slova, která tady zazněla jak od paní kolegyně Válkové, tak od pana kolegy Vondráčka, že si každý může přehrát ze stenozáznamu. Je nezpochybnitelné, že pan kolega Vondráček i paní Válková tady svým způsobem zpochybňovali práci a objektivitu orgánů činných v trestním řízení. To tady na mikrofon jasně zaznělo, takže si tady nelžeme do kapsy!

A mimochodem ten projev, na který jsem se odvolávala, pana Vondráčka ze 4. února 2014 při vydávání Slávka Svobody, ten začínal slovy: "Na druhou stranu je zřejmé, že skutečně ke spáchání trestného činu tam s největší pravděpodobností došlo, a to v rozsahu ne zrovna malém, v řádu desítek milionů. Proto tu ale nejsme. My tu nejsme od toho, abychom nahrazovali činnost orgánů činných v trestním řízení tím, že tady budeme rozhodovat, jestli vydáme, nebo nevydáme. Jestliže máme důvěru v nezávislou justici, jestliže zde máme důvěru v policii, fungující nezkorumpovanou policii, pak nechť se kolega očistí v rámci trestního řízení."

Pane místopředsedo Vondráčku prostřednictvím pana místopředsedy Bartoška, vy už jste tady vlastně vykonal nad panem Svobodou 4. února 2014 rozsudek, tak na co si to tady hrajete? (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan místopředseda Vondráček.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já nevím, už možná zůstanu dole, ať to neprodlužuji. Trošku jsme tu debatu tady rozsvítili. Já bych chtěl poprosit paní kolegyni, jestli by mě už nečetla, protože já to mám nachystáno a podtrženo. Já jsem to chtěl číst také ve svém projevu. Já se k tomu hlásím. Prosím vás, a zase, nesmíte mě dezinterpretovat. Tam to tvrzení bylo o jiných pachatelích, než byl pan bývalý primátor. To bylo o Opencard. Já jsem vám tady přečetl, že držím panu Svobodovi palce a považuji to obvinění za absurdní. To je i reakce na pana kolegu Humla, který říká, neříkejte účel, že teď měříme dvojím metrem. Já jsem takhle vystupoval u pana Svobody, u paní Kailové také. Já jsem říkal, že to považuji za absurdní obvinění a za špatnou práci policie. To je právní hodnocení, kterého se doufám mohu dopustit i jako poslanec. Je to prostě můj právní názor, že by se policejní práce měla dělat lépe. A já sám sebe budu citovat, protože samozřejmě bych chtěl potom vysvětlit, proč a jakým způsobem následně budu hlasovat. Nevkládejme si do úst něco, co nezaznělo, chovejme se korektně, posuňme debatu dále. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Nechci zdržovat, kolegyně a kolegové, jenom bych se tedy vaším prostřednictvím, pane předsedající, ráda zeptala paní kolegyně poslankyně Černochové, jestli si vzpomíná, jak hlasovali potom v té kauze pana poslance Svobody, jestli ODS také zaujala takové jasné stanovisko, jaké tady teď zaujímá ve vztahu k projednávané kauze vydání poslanců Babiše a Faltýnka.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktickou poznámku má pan poslanec místopředseda Gazdík, po něm paní poslankyně Černochová. Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Já myslím, že trochu ztrácíme čas, protože jak pan Babiš, tak pan Faltýnek chtějí být vydáni. Zatím jsme slyšeli, kdo všechno a kdy spáchal, ale o tom přece my nerozhodujeme. Od toho jsou tu orgány činné v trestním řízení a všichni to víme. Zároveň slyšíme a čteme, že tradiční strany chtějí zlikvidovat ANO a jejího majitele. Starostové a nezávislí rozhodně nejsou tradiční politickou stranou, a přesto v té žádosti o vydání nevidíme zásah policie a nevidíme v tom politický zásah. Jen víme, že ta kauza nebyla dovršena před deseti lety, ale zhruba před třemi lety, a myslíme si, že by měla být řádným způsobem prošetřena. Motiv k tomu mi dává i výrok, který zazněl v této Sněmovně od kolegy Komárka při vydávání pana poslance Svobody, kdy řekl: "Já jenom chci uvést na pravou míru to, že jsme asi nebyli plně pochopeni, my, zástupci hnutí ANO, když je nám říkáno, že jsme nějací inkvizitoři, kteří chtějí nějakého ubohého člověka vydat katu jenom proto, že to máme v programu. Ne, dámy a pánové! Je to pouze a jen proto, že jsme solidární s občany, kteří ten institut imunity nemají a nemohou se odvolávat k žádné Sněmovně a musí projít tou procedurou policejní a soudní a očistit se. Takže prostě my jenom nechceme být rovnější mezi rovnými. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)"

Prosím, ani v tomto případě my poslanci nebuďme rovnější mezi rovnými! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Černochové, připraví se paní poslankyně Lorencová. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP