(10.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Faltýnek a potom pan poslanec Fichtner. Stále faktické poznámky.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Stručně bych reagoval na stanovisko paní předsedkyně Němcové. Omlouvám se, neznám tu praxi jednání mandátového výboru. Mě pouze překvapilo, že leží na stole hotové usnesení a po té debatě se tam nezměnilo vůbec nic. To je první věc. (Reakce zprava.) Omlouvám se, neznám tu praxi.

Ale k tomu, co je nebo není ve spise. Já samozřejmě nevím, co je ve spise. Ale vím, co bylo předáno policii v rámci vyžadování důkazů. A ty věci, o kterých jsem hovořil, ty důkazy o tom, že není fiktivní smlouva, že byly uzavřeny kupní smlouvy, převody peněz atd., to bylo vše policii vydáno, předáno. Předpokládám, že to v tom spise je. Ale vy jste se na to nezeptali. V tom je ten problém.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Fichtner, po něm pan zpravodaj Huml a potom paní poslankyně Havlová - faktické poznámky.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne. Já vím, co je v tom spise, ale to si nechám potom na vystoupení. Nicméně bych chtěl trošku v rámci korektnosti parlamentní diskuse malinko zkorigovat paní předsedkyni Němcovou, protože zde říkala, že to, že byl na mandátovém a imunitním výboru přítomen obhájce, nebo obhájci dotyčných poslanců, že to je výjimka, že to bylo pouze v tomto případě. Není to pravda. Nebyla to výjimka. Možná že obecně to výjimka může být, ale ta se opakuje. Není to rozhodně výjimka, která by byla specifická pro toto jednání, které proběhlo. Když si vzpomenete na projednávání třeba problematiky ROP Severozápad, tak tam také byli obhájci poslanců. Takže v tomto bodě si dovolím nesouhlasit. Děkuju.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Huml.

 

Poslanec Stanislav Huml: Jenom bych kolegu Faltýnka upozornil, že to, co leželo na stole, byl v podstatě popis skutku a na tom už se nedalo změnit nic, protože podle pravidel musí být ten skutek přesně popsán při vydávání. Takže hlasování potom bylo vydat - nevydat. V podstatě o ničem jiném se nehlasovalo. Měnit nějaký slovosled, abychom změnili obsah skutku, který musí být ztotožněn přesně s tím, o co policie žádá, to bylo bezpředmětné.

Jinak vaše řeč obou byla dobrá. Ale je to řeč u pana Babiše politická, u pana Faltýnka určená k soudu. Mandátový imunitní výbor ani Poslanecká sněmovna opravdu není soud. A my nemůžeme posuzovat subjektivní stránku, důkaz po důkazu, smlouvu po smlouvě, tři a půl tisíce stránek a vrtat se v tom. Subjektivní stránku, až bude jednou posuzovat soud a psát rozhodnutí, nebo rozsudek, tak to bude možná na deseti stránkách a bude se to řešit půl roku, ne-li rok u soudu. Nezlobte se na mě, to není účel ani mandátového imunitního výboru ani Poslanecké sněmovny, aby vás soudila. Proto dobrá řeč, ale jak říkám, určená soudu, nikoli nám. (Potlesk z galerie hostů.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Havlová, potom paní poslankyně Němcová, potom pan poslanec Hovorka.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, tentokrát nemohu mlčet. Jako současná předsedkyně spolku Věcí veřejných, kdy Věci veřejné opustily politickou scénu, se k tomu musím vyjádřit, protože mně se zdá, že se opakuje úplně stejná situace jako v předminulých volbách, kdy byla udělána taky taková akce na pana Bártu. Vy tady říkáte, že se potom mohl obhájit, že dojde k nějaké satisfakci. Ano. Že dostal potom dodatečně omluvu od Ministerstva spravedlnosti, že dostal odškodnění, kdo se to dozvěděl? Už nikdo. K jaké satisfakci potom dojde? K žádné. Takže já jsem měla velké dilema, jak budu dneska hlasovat, a čekala jsem, jak se k tomu vyjádří pan Babiš s panem Faltýnkem. Máte v kodexu, že byste zakázali imunitu úplně. Takže kvituji, že chcete být vydáni a chcete to všechno obhájit. Ale doteď nejsem přesvědčena, jestli to podpořím. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Němcová, potom pan poslanec Hovorka a další.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuju za slovo. Teď reaguji na slova pana poslance Fichtnera, člena mandátového a imunitního výboru. Myslím, že jsme si nerozuměli. Já jsem mluvila o tom, že s žádostí policie se mohli seznámit páni poslanci za přítomnosti svých zástupců, což se nikdy předtím nedělo, a v tomto jim byl umožněn bonus. Nemluvila jsem o jednání výboru, kam vždycky zveme, pokud si to páni poslanci přejí, i jejich právní zástupce. V tomto to bylo nadstandardní ve prospěch obou pánů poslanců.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Hovorka, potom pan místopředseda Vondráček.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážení kolegové, jenom k tomu, co řekl pan kolega Fichtner. Myslím si, že nikdo ani z těch kolegů, kteří nahlédli do spisu, využili tu možnost, nemůže tvrdit, že zná ten spis, protože ten spis má 3 500 stran v několika šanonech, z toho čtyři šanony jsou zcela nepřístupné, protože jsou tajné. Takže ano, určitě kolegové mohou mít představu zhruba, co se kde nachází, ve kterém šanonu, ale nikdo neměl možnost prostudovat 3 500 stran. Ten spis nemůže v podstatě kromě policie úplně detailně znát nikdo.

A skutečně neposuzujme tady skutkovou podstatu. Posuzujeme, jestli ta žádost o vydání je, nebo není politicky motivována. To je jediné, o čem rozhodujeme. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan místopředseda Vondráček.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Samozřejmě chápu, co říkal můj předřečník. Na druhou stranu musíme respektovat i určitý právní rámec věci. Celé ráno jsem strávil autocenzurou, kdy pořád jaksi zužuji a zužuji svůj projev, nechci tady... Mám opravdu podkladů hodně a mám toho hodně na srdci. Chápu, nejsem při závěrečné řeči u hlavního líčení. Takže využiji té chvilky, že zase zkrátím svůj projev a budu reagovat na to, co říkal pan kolega Huml.

On má pravdu, že bychom samozřejmě měli posuzovat nějakým způsobem tu žádost, ale dotkl se jenom té objektivní části trestného činu, že je tam popis skutku. Ale samozřejmě součástí toho by měl být i popis a doložení subjektivní stránky. A to je vlastně to podstatné, oč tu běží.

Rád bych vám přečetl rozsudek Nejvyššího soudu, který je z roku 2013 a který tvrdí: Má-li být předmětné rozhodnutí komory /Sněmovny/ smysluplné, racionální, nehledě na jeho širší společenský dopad nezávislý na pozdějším výsledku trestního stíhání, musí být učiněno na základě takové kvality informací, která alespoň s vyšší mírou pravděpodobnosti odůvodňuje podezření z trestného činu spáchaného poslancem. Ostatně souhlas příslušné komory k trestnímu stíhání je vždy vyslovován pro konkrétní skutek.

Tudíž v podstatě ta žádost by měla mít zhruba náležitosti, jako má už potom to samotné usnesení o sdělení obvinění. A zde máme opakovaně judikováno, že součástí usnesení musí být i popis subjektivní stránky, v tomto případě prokázání úmyslu, úmyslného trestného činu. A je to povinnost nás poslanců i tuto stránku posuzovat, ačkoli posuzujeme potom následně jenom vydání či nevydání. Děkuju. (Potlesk několika poslanců hnutí ANO.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Plíšek.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, musím zareagovat na kolegu Vondráčka. Žádost policejního orgánu zcela splňuje náležitosti zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. To skutečně není vyšetřovací spis, který by do detailu měl řešit všechny náležitosti a všechny stránky potenciálně spáchaného trestného činu. To samozřejmě musí být obsaženo ve vyšetřovacím spisu v době přípravného řízení. Toto ani není možné, aby bylo sdělováno potenciálním obviněným či jejich právním zástupců.

Pane kolego, my jsme tady měli už několik žádostí i v tomto volebním období, a dokonce jsme měli žádosti, které byly stručnější, v některých případech jsme ani nedostali vyšetřovací spis, nebo nebyla možnost se s ním seznámit. Tady naopak - a tady se chci zastat mandátového a imunitního výboru - byla skutečně škála informací, na základě kterých jsme se rozhodovali, poměrně široká. Skutečně byli přítomni jak vyšetřovatel, tak dozorový státní zástupce, vystupovali v souladu. Dostali jsme dohledovou prověrku Vrchního státního zastupitelství v Praze. Poslanci měli možnost nahlédnout do vyšetřovacího spisu, měli možnost se seznámit s tou žádostí, byť zákon o jednacím řádu říká, že v trestním řízení vystupují poslanci pouze osobně. A tady jsme skutečně jako bonus umožnili i právním zástupcům se s tou žádostí seznámit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP