(9.20 hodin)
(pokračuje Huml)

Na výboru jsme potom měli pozvaného dozorového státního zástupce a musím říct, že jeho vystoupení bylo velmi přesvědčivé v tom, že i on je přesvědčen - stejně jako policie, tak i státní zastupitelství nabylo přesvědčení o tom, že je to už zralé na to, aby požádali o vydání. Já tady stejně jako Jiří Dolejš potvrdím, že nejsme soud, nebo i to je moje myšlenka. Jsme ve fázi, kdy bylo ukončeno prověřování, což je jedna část trestního řízení, což znamená větší míru jistoty, že mohl být spáchán trestný čin. Vyjadřuji se tak velmi opatrně schválně, aby to bylo i právně čisté.

A pokud tedy policie a státní zastupitelství dospějí do tohoto stadia, tak jim nezbývá nic jiného než sdělit obvinění, kde potom nastupují pro obviněné daleko širší práva. Mají možnost se opravdu hájit, mají možnost si vzít advokáty, nahlížet do spisů, seznamovat se s důkazy. Takže on je to spíše takový krok, který vede k tomu, aby byli v obraze.

Takže to je ode mě vše. Byl jsem stručnější, protože Jiří opravdu vyčerpal všechny možnosti. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a pokročíme k obecné rozpravě. Ještě předtím oznámím, že paní poslankyně Kovářová má kartu 82, paní poslankyně Lorencová 80, paní poslankyně Maxová 84 a pan premiér má 83.

Takže otevírám obecnou rozpravu a mám zde zatím tři přihlášky. První přihláška pana poslance Babiše, potom přihláška pana poslance Faltýnka a po nich pan místopředseda Gazdík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Andrej Babiš: Takže dobrý den všem, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já jsem pozorně poslouchal vystoupení předchůdců, a když oni říkají, že nejsou vlastně oprávněni vyjadřovat nějaké soudy, tak je nicméně nějak vyjádřili. Dnes je pouhých 45 dnů do voleb a my se tady zase scházíme kvůli Čapímu hnízdu! Kvůli pseudoproblému, který je starý deset let. Vypadá to, že Čapí hnízdo je skutečně snad nejdůležitější událost v historii této Sněmovny, nebo naší země.

A já se jenom ptám: Fakt si myslíte, že se jedná o kriminální kauzu Čapího hnízda? Že se nejedná o další účelový proces, který má ovlivnit nadcházející parlamentní volby? Že celá kauza Čapího hnízda je jenom Kubiceho zpráva dvě? Která se zjevila těsně před volbama, která tehdá poškodila sociální demokracii a vedla k pádu pana Paroubka. Fakt si to myslíte?

Vy všichni přece víte - a jak mi ostatně na výslechu řekl i policejní vyšetřovatel - že kdybych nebyl v politice, kauzu Čapí hnízdo by nikdo nevyšetřoval. A vy byste o té farmě možná ani nikdy neslyšeli. Takže samozřejmě co tady budu říkat, je určitě házení hrachu na zeď. Ale řada z vás mě určitě na základě pouhých osobních antipatií už dopředu odsoudila a vydala k trestnímu stíhání, aniž by si vyslechla jakékoliv faktické argumenty.

Dovolím si na úvod upozornit, že Poslanecká sněmovna se usnesla, že při svém rozhodování vyčká na vyjádření OLAFu. Kde je vlastně ta škoda, komu vznikla škoda? Nebo ten policejní orgán vlastně už teďka říká OLAFu, že má škodu. Ale OLAF to neříká. Ani ROP to neříká! A z veřejně dostupných informací vyplývá, že OLAF v kauze Čapí hnízdo má rozhodnout až ke konci tohoto roku.

Já se tedy ptám: Nenastartoval policista Nevtípil svou žádostí útok proti mně tak, abych neměl čas na předvolební kampaň? Abych byl zahlcený praktickými důsledky trestního vyšetřování mé osoby a mé rodiny? Dobře vím, že někteří ze zde přítomných poslanců budou rádi, až mě zmáčknutím hlasového tlačítka vydají k trestnímu stíhání, a říkají si, že se mě zbaví. Ale já to samozřejmě respektuju. Ale předtím, než to uděláte, bych chtěl zopakovat některá fakta.

To, že vyšetřování kauzy Čapí hnízdo zahájené na základě anonymního trestního oznámení - jak jinak - dospěje až k okamžiku mého trestního stíhání, jsem očekával od toho momentu, kdy jsem zjistil, že trestní řízení bylo přiděleno kontroverznímu vyšetřovateli Nevtípilovi, který se podílel na účelové kriminalizaci podnikatele Sitty a dalších osob. Tehdy mělo jít o určitou pomstu za to, že pan Sitta poukázal na trestnou činnost týkající se problému okolo jízdenek pražského dopravního podniku, které dodávala jeho firma Neograph.

Panu Sittovi byla jeho firma ukradena. A to za přispění orgánů činných v trestním řízení, kde dozor vykonávala státní zástupkyně doktorka Máchová a policejním orgánem byl pan Nevtípil. Ano, pan Nevtípil, který vyšetřuje Čapí hnízdo. Paní Máchová je trestně stíhaná v takzvané kauze Beretta. Nejedná se o nějaké moje domněnky, ale o konstatování Vrchního soudu v Praze, který ve věci rozhodoval. Tyto věci připomínám jenom proto, že místní příslušnost orgánů činných v trestním řízení v kauze Čapí hnízdo není úplně jednoznačně daná. Tyto orgány mají navenek přece vystupovat tak, aby nevznikly žádné pochybnosti o jejich podjatosti. Pokud místní příslušnost k trestnímu řízení ohledně kauzy Čapí hnízdo nebyla zcela jasná, tak přece orgány činné v trestním řízení měly udělat vše pro to, aby nevznikla pochybnost o nestrannosti. A já se ptám: Skončila tato kauza opravdu zcela náhodou u policisty Nevtípila? Já o tom silně pochybuju.

Mé závěry o účelovosti celé kauzy jsem si potvrdil, když jsem si přečetl žádost o mé vydání k trestnímu stíhání. Mimochodem je zajímavé, že samotná žádost byla tento týden v médiích v plném rozsahu zveřejněna. Její kopii měla média od počátku k dispozici a takzvaně mě zkoušela, zda ji znám. Ale já sám jsem musel čekat dvacet dnů, abych si ji mohl alespoň přečíst. A mandátový a imunitní výbor mně a mému právníkovi odmítl vydat kopii, abych si ji v klidu prostudoval. Dnes už je ta žádost tedy na internetu dostupná, a proto se k ní můžu veřejně vyjádřit.

Takže za prvé. Policejní orgán v ní před poslanci zamlčuje důkazy, o kterých vím, že mu byly předloženy. V žádosti se mluví o takzvaně fiktivních smlouvách. Fiktivní smlouva je taková, která fakticky neexistuje. Ale policie k těm takzvaným fiktivním smlouvám obdržela jejich originály, podepsané předávací protokoly k akciím a taky bankovní doklady o zaplacení ceny akcií bankovním převodem. Všechny tyto zásadní důkazy, které policie má, před Poslaneckou sněmovnou zamlčela.

Za druhé. Policie přichází s konstrukcí, že vlastníkem akcií jsem byl ve skutečnosti já. Absurdní. A že farma Čapí hnízdo byla ve skutečnosti moje soukromá chalupa. Tak to je úplná lež a navíc bizarní představa. Jen naprostý hlupák by mohl chtít svou vlastní identitu - jak tvrdí policie - zakrýt identitou například syna se stejným jménem a pouze člověk chabého rozumu si může myslet, že jsem si postavil chalupu s konferenčním sálem pro dvě stě lidí, s restaurací pro sto lidí a ubytovací kapacitou pro osmdesát lidí.

Jak si ostatně už všimla média, žádost je neprofesionálně zpracovaná. Je tam řada překlepů. A za skandální, absolutně skandální, považuji předjímání mojí manželky Moniky jako obviněné, což je naznačené zkratkou obv. u jejího jména! Takže já se ptám: Jak pan vyšetřovatel teda vede tu kauzu?***
Přihlásit/registrovat se do ISP