(18.20 hodin)
(pokračuje Schwarzenberg)

Jak říkám, myslím, že nikdo z nás nemůže tvrdit, že se v tom opravdu vyzná. Ale musíme se rozhodnout o této smlouvě. Za touto smlouvou stojí práce valné většiny vědců z celého světa, kteří na tom pracovali více než 20 let, po pravdě řečeno. Proti tomu jsou závažné hlasy pana prezidenta Trumpa, bývalého prezidenta Klause a strany ODS. Po pravdě řečeno, zdá se mi rozumnější se přidat k většině vědecké komunity a většině vedení států po celém světě, a tudíž budu hlasovat pro tuto smlouvu.

Děkuji mnohokrát. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Schwarzenbergovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Foldyna.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo. Já bych se prostřednictvím pana předsedajícího chtěl zeptat pana ministra, než pro tu smlouvu budu hlasovat. Mám tady její překlad v českém jazyce a v jednom odstavci se tady píše: Pařížská dohoda. Smluvní strany se dohodly. A teď je tady napsáno: Uznávajíce, že změna klimatu je společenským problémem lidstva, smluvní strany by měly při přijímání opatření k řešení změny klimatu respektovat, podporovat a brát v úvahu své příslušné závazky v oblasti lidských práv, práva na zdraví, práva domorodých obyvatel, místních komunit, migrantů, dětí, osob se zdravotním postižením a lidí ve zranitelném postavení a práv na rozvoj, stejně tak jako rovnost pohlaví, posilování postavení žen a mezigenerační spravedlnosti.

Já tomu nerozumím, co to má, jaký obsah tato formulace má v té Pařížské dohodě?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nyní řádně přihlášený pan poslanec Rom Kostřica. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Po něm pan poslanec Fiedler.

 

Poslanec Rom Kostřica: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já bych se na tu Pařížskou dohodu podíval ne z klimatologického hlediska, ale z praktického hlediska. Vy si to možná neuvědomujete, ale my jsme se tím zabývali na zahraničním výboru. Já ještě z pozice lékaře, a navíc lékaře, který pracuje na jižní Moravě. Říkám to v souvislosti se stoupajícími teplotami. Není pochyb o tom, že ty teploty stoupají. Jestli je to dáno matkou přírodou, nebo pánembohem, nebo nějakými jiným, to je jiná věc, ale ta skutečnost tady samozřejmě je.

Uvědomte si prosím vás, že tímto problémem jsou zatíženi lidé, kteří mají slabší srdíčko nebo případně trpí jinými oběhovými poruchami. A takové problémy s vysokou teplotou jsou mnohdy mnohem horší než problémy s chladem. Staví se pochopitelně v zimě útulky a příbytky pro lidi, kteří by mohli podlehnout nízkým teplotám, ale většina z nás je schopna se bránit proti nízké teplotě oblečením nebo nějakým jiným zařízením. S vysokou teplotou je to mnohem horší, protože víte, že klimatizovaných místností se nedostává. A uvědomte si jednu věc. Já jsem to viděl letos a viděl jsem to i minulé roky, že rozhodně ti lidé umírají. To jsou lidé, kteří jsou skutečně postiženi tímto onemocněním, chronickým onemocněním kardiopulmonálního systému, kteří díky těmto vysokým teplotám tomu podlehnou. My se snažíme vždycky nějakým, jakýmkoli způsobem prodloužit délku života, což je jeden z cílů nejenom můj, ale i všech ostatních lékařů a měl by být i cílem všech politiků, jak tady sedíme. Já se domnívám, že to je rozhodně věc, která je stále podceňována. Jediná snad výhoda - nechci být nějak sarkastický - je ta, že teď v současné době ty vysoké teploty nás trápí při nízké vlhkosti vzduchu. To znamená, na té jižní Moravě nebo kdekoliv je té vody tak málo, že to teplo je suché. Teplo suché se snáší mnohem lépe nežli teplo vlhké. Pokud jste byli někdy v dešti nebo v prádelně, tak to pochopíte, protože se organismus nemůže potit a nemůže se tímto způsobem ochlazovat.

Já se domnívám, že tato Pařížská dohoda, ať je to vymahatelné, nebo to není vymahatelné, je to něco, co... nějaký nástroj, ať je jakýkoliv, který nám dává nějaký argument a možnost nějakým způsobem proti tomuto bojovat. My jsme se tímto zabývali poměrně podrobně na zahraničním výboru. To, co říkal, pan poslanec Stanjura, to není pravdou. Já si myslím, že to není věc, která by byla podceňována. A já z hlediska nejenom toho, že žiji na jižní Moravě, ale žiji také navíc ve městě, ve městě Brně, a uvědomte si, že teplota ve městech je průměrně o dva až tři stupně vyšší, než je to někde jinde. Takže nechci si rýpnout do Pražáků, ale pokud vy tady máte příjemných 27, 28 stupňů, tak v tom rozpáleném panelovém bytě na výspách města Brna se dostáváme na 32, 33 stupňů. Takže bych rozhodně doporučoval, a já pro to hlasovat budu, aby tato dohoda, ať je smyslně, nebo nesmyslně sepsána, byla nějakým způsobem ratifikována. A navíc si myslím, že nemusíme být - Česká republika - vždycky s ostudou jedna ruka. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pan poslanec Foldyna sice adresoval ten dotaz přímo na pana ministra, ale já bych mu přesto rád řekl, jak to chápu já. Životní prostředí a přírodu nechráníme pro přírodu samu. Té je to, koneckonců, jedno. Tu chráníme pro příští generace, abychom jim to předali v nějakém stavu, který bude pokud možno ne horší než ten, který smíme dnes užívat my. No a ty příští generace, to jsou lidé. A ti lidé mají nějaká práva, garantovaná. Takže například až se váš pravnuk rozhodne přestěhovat do Srbska, a tím pádem bude migrantem, tak prostě to bude člověk, bude mít svá práva, a ten odstavec, který jste tady citoval, na něj myslí. A já si myslím, že je to správné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Fiedler a jeho řádná přihláška. Prosím, pane poslanče. Pardon, pane poslanče, ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Zahradník. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Zahradník: Pane místopředsedo, já bych chtěl teď zareagovat na to, co říkal pan předseda TOP 09 pan Kalousek. To, že přírodu chráníme pro sebe, nikoliv pro ni samotnou, i pro své potomky, pro své děti, vnuky, pravnuky, to je svatá pravda a je to třeba zastávat a prosazovat tenhle názor. Ale je prazvláštní - já velmi citlivě volím slova - je prazvláštní, že tento názor říká předseda strany, která svými hlasy rozhodla o schválení novely zákona číslo 114 o ochraně přírody a krajiny, která svými hlasy pomohla vládní koalici neschopné přehlasovat prezidentské veto toto veto přehlasovat. Tedy zákona, který má jako svůj důsledek zavedení divočiny na nadpoloviční ploše území Národního parku Šumava a bude mít zřejmě za následek další uschnutí lesů na Šumavě. Tedy zákona, který přispěje k tomu, že Šumavu předáme dalším generacím nikoliv jako zelené pohoří po staletí obývané a spravované lidmi, ale jako hanebnou pustinu, jako hanebnou divočinu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se hrozně omlouvám, že zdržuji, ale cítím povinnost na to odpovědět, neb se to jednomu z mých kolegů zdá prazvláštní. Je to zase pro ty budoucí generace. Tím zákonem, který teď neprojednáváme, ale který jsme pomohli vládní koalici schválit, a jsme rádi, že je schválen, reflektujeme skutečnost, že my teď užíváme z celé té rozlohy České republiky 1,5 % rozlohy divoké přírody. To je 1,5 %. No a my si myslíme, že i ty budoucí generace mají nárok na to 1,5 %, a nechtěli jsme jim ho sebrat. To je ten důvod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobrý podvečer, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. A nyní přihláška pana kolegy Fiedlera. A pan kolega Foldyna s faktickou? Ne, s řádnou. Takže nyní pan poslanec Fiedler s řádnou přihláškou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP