(18.10 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Pan předseda Stanjura se tady ptal pana ministra, jaké tedy vazby, jaké povinnosti, jaké donucovací prostředky skýtá Pařížská dohoda. My tady budeme jednou za dva roky mít povinnost sepsat, jak jsme pokročili daleko, co jsme za ty dva roky vyřešili. Pan předseda Stanjura tady už zmínil, že když odstoupily USA, zbývá celá váha světové garance Pařížské dohody na Číně. Čína je velký producent, samozřejmě, to víme, podílí se asi 18 % na tvorbě emisí, ale zároveň jsme také všichni, a já doufám, že i mí kolegové z TOP 09, skeptičtí k tomu, zdali Čína bude schopna a vůbec ochotna dodržovat závazky, ke kterým se teď, když je to pro ni výhodné, politicky velmi ostentativně hlásí. Zdali, až to pro ni přestane být takto výhodné, své závazky nezamete pod stůl.

Na závěr tady Hospodářské noviny kladou otázku na souvislost globálního oteplování a změn klimatu s vodohospodářskými problémy, což pan Pretel potvrzuje, přidám se k němu také. Myslím si, že vysychání je třeba efektivně bránit. Teď uvádím, že vždycky jsem podporoval odbahňování rybníků, vždycky jsem kritizoval zavedení divočiny na Šumavě, tedy navzdory všem možným názorům tzv. vědců, která vysychá, to je evidentní, a která bohužel může vysychat ještě dále, pokud skutečně bude divočina na 50 % jejího území, tak jak jste vy, vládní většina, před, teď nevím, jestli půlrokem, definitivně schválili, a se vší vážností.

Já vás teď vyzývám k tomu, abyste ještě všichni, kteří jste připraveni hlasovat pro ratifikaci, zvážili své rozhodnutí, abyste nebrali zřetel na ta formální volání pana ministra upozorňující na to, že jsme jacísi poslední poškoláci, kteří ještě někde sedíme a nemáme hotové školní úkoly, ti naši pilnější spolužáci už jsou na obědě a my ještě pořád nejsme hotovi s tím úkolem, který nám velký pan učitel, ta Evropská unie nebo ten světový ekologický summit, ta světová ekologická lobby z Paříže zadala. Zvažte to, vážení přátelé, zvažte hlasování i z těchto důvodů, které jsem se ještě snažil zde citovat z myšlenek významného klimatologa, člověka, kterého si velmi vážím, nikdy jsem neměl tu čest ho osobně potkat, ale jehož názory jsem vždycky sledoval a k jehož názorům se hlásím.

Ještě bych chtěl na závěr zmínit několik formálních věcí, které si určitě musíme uvědomit, než k tomu hlasování přistoupíme. Naše hlasování se bude řídit podle jednacího řádu, resp. podle zákona o jednacím řádu, podle části 15, jednání o mezinárodních smlouvách, konkrétně tedy § 108. Tady je řečen proces, kterým musí projít mezinárodní smlouva, má-li být tedy ratifikována naší Sněmovnou. Odstavec 4 např. říká, že usnesení výboru k návrhu na projednání mezinárodní smlouvy, popř. oponentní zpráva nebo záznam o jednání výboru se doručí všem poslancům, a to nejméně 24 hodin před zahájením druhého čtení mezinárodní smlouvy. Tady reaguji na slova pana zpravodaje zahraničního výboru, který nás informoval o tom, že zahraniční výbor projednal v rámci druhého čtení dohodu někdy v červenci, asi tak to bylo, a doporučil Sněmovně její ratifikaci. Čili ta podmínka je splněna, těch hodin je víc než 24, takže určitě na to můžeme přistoupit.

Co mě tady trošku zarazilo, že se v jednacím řádu mluví o případné oponentní zprávě, tedy zprávě, která by dávala možnost i těm nám, kteří nejsme nadšenými stoupenci Pařížské dohody, možnost se poučit i o určitých oponentních stanoviscích k té smlouvě. My jsme se snažili, ODS, navrhnout usnesení, které by požádalo vládu, aby předložila analýzu dopadů Pařížské dohody na českou ekonomiku a českou energetiku. Tento náš návrh byl zamítnut. Čili tady je do jisté míry malý rozpor s jednacím řádem, případná možnost předložit opoziční zprávu, kterou Sněmovna nevyužila, a to já považuji za velkou chybu. Ta důvodová zpráva, to tedy nebyla žádná oponentní zpráva, těch 34 tisíc eur, které tady, myslím, někdo zmiňoval, to není žádný náš podíl na těch 100 miliardách. To jsou peníze, které se vynaloží na běžný provoz vyplývající z udržení té smlouvy, já nevím, cesťáky na ježdění na ty různé aktivity atd., to je nějakým posuzovatelům, kteří budou posuzovat, jak jsme v tom bezvadně pokročili. To bude těch 34 tisíc eur, ne náš podíl na těch 100 miliardách, to v žádném případě ne, ale to je v té důvodové zprávě. Čili oponentní zpráva použita nebyla.

Přemýšlel jsem o tom, jak vyjádřit svůj postoj k této smlouvě Samozřejmě budu hlasovat proti a klub ODS spolu se mnou, ale tady je ještě jedna možnost a tou je odročení, to je § 108 odst. 6 o mezinárodní smlouvě. O návrhu se koná rozprava, po jejím skončení Sněmovna rozhodne, zda vyslovuje s ratifikací souhlas, nebo zda souhlasí s odstoupením, což není náš případ, jednáme naopak o přistoupení, může též rozhodnout, že jednání odročuje.

A já bych si, pane předsedající, nyní dovolil navrhnout, abychom rozhodli, že jednání odročujeme. Když tedy odročujeme, tak o rok, tedy do 5. 9. 2018. Čili o tomto návrhu bych prosil, aby bylo hlasováno.

Dámy a pánové, jak jsem se tu pokusil nastínit, tak ono samotné i to projednání z formálního hlediska není úplně po všech stránkách v pořádku. Opominuli jsme tu možnost případného oponentního posudku při takto zásadní závažné smlouvě, dohodě, která nás na sto let nebo na osmdesát let bude zavazovat. To je podle mě zásadní chyba. A i k tomu vás prosím, abyste při hlasování přihlédli, abyste souhlasili s odročením a abyste dali možnost jednak tedy ministerstvu, ale jednak i nové Sněmovně, která vzejde z voleb, aby to břímě rozhodování o Pařížské dohodě převzala a rozhodovala o této smlouvě nově zvolená Sněmovna.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče, jen prosím, protože jednací řád o tom nehovoří, specifikovat váš požadavek, jestli si přejete o tom odročení hlasovat hned, nebo až po ukončení rozpravy.

 

Poslanec Jan Zahradník: Pane místopředsedo, já samozřejmě ctím právo kolegů, aby se vyslovili, protože předpokládám, že můj návrh bude přijat, takže pak to odročení by nastalo okamžitě a oni by neměli možnost zde vystoupit. Samozřejmě budu rád, když budou oba pánové, případně další v rozpravě přihlášení, moci vystoupit. Čili prosím vás, pane místopředsedo, dejte hlasovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Po ukončení rozpravy budeme hlasovat o odročení.

 

Poslanec Jan Zahradník: Ano, tak jsem to myslel.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou pan předseda Karel Schwarzenberg. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Pane předsedající, vážení nepřítomní a někteří přítomní poslankyně a poslanci. Mám valné pochyby o tom, že někdo z nás se opravdu vyzná a hluboce se zabýval a studoval složité procesy, které vedou ke změně klimatu. Jestli ta změna existuje, mizení ledovců v Alpách, mizení ledu v Antarktidě a v Arktidě, ale dokonce moje skromná paměť přes 70 let pozorování klimatu v Čechách. Vidím, jak se příroda a počasí u nás změnily. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP