(17.00 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se. Už jsem se přihlásil, když tuhle kompetenci zmínil pan senátor Vystrčil, a pak jsem to stáhl. Teď když to rozvedl pan poslanec Benda, tak přece jenom k tomu poznámku učiniti chci. Souhlasím s 95 procenty toho, co tady řekl pan senátor, a také nechci, aby byl tento zákon schválen. Ale co se týče kompetence Ministerstva financí, co se týče centrálního auditu, tak s tím prostě, kolegové, nic neuděláme.

Do roku 2012 tady byla přenesená působnost, kdy ministerstvo mělo pouze metodiku a auditní výkon byl u jednotlivých programů, ať už u hejtmanů, nebo na ministerstvech. Jasný požadavek Evropské komise, že se to musí zcentralizovat na Ministerstvu financí, byl jednou z pěti podmínek, aby se obnovilo čerpání. Ono to má svoji logiku, protože Ministerstvo financí jako jediné nečerpá, není správcem žádného operačního programu. Já jsem z toho tenkrát taky neměl radost a bylo zřejmé, že za normální situace by toto posílení moci Ministerstva financí v žádné koaliční vládě neprošlo, ale zdůrazňuji, že to byl jasný požadavek a nedalo se nic dělat a všichni koaliční partneři s velkou nechutí mi tu kompetenci odevzdali. Těžko si umím představit, jak do té doby, dokud budeme čerpat z jakýchkoli operačních programů, to bude jinak. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne. Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Pakliže není žádná faktická poznámka, s přednostním právem pan zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, vážený pane senátore. Úsměvné je, že jsem měl mluvit úplně na začátku. Mluvím zřejmě úplně na konci. Ale to mi nijak nevadí, protože jsem alespoň mohl vyslechnout různé faktické poznámky a zejména vystoupení pana senátora.

Teď úplně nevím, jak začít. Začnu tím, že pozměňovací návrhy, které jsem předkládal tady v Poslanecké sněmovně, když se tento zákon projednával, tak nebyl schválen ani jeden. Ani jeden! Musím se ptát, proč nebyl schválen ani jeden. Například jsem navrhoval právě v § 47 účinnost, mám tady ty pozměňovací návrhy (ukazuje papíry v ruce), aby se to datum změnilo na 1. ledna 2019. A vy se tady tomu dneska divíte jak divizny, že to přijde, že prostě najednou ani nevíte, o co šlo. Mám to tady. A dokonce jsem tady četl to odůvodnění a přečtu si ho tady znova, abyste věděli, protože já jsem si ten zákon přečetl na rozdíl asi... nevím, jestli pan ministr si ho přečetl, protože když vidím, že tady furt v něčem listuje, tak nevím, jestli ten zákon alespoň trošičku nastudoval, jestli opravdu ho nemají v moci úředníci, což by mi přišlo velice líto, protože on by si je měl nějakým způsobem trošku rovnat, jak tady říkal pan předseda Stanjura.

Takže přečtu tady to odůvodnění, kterým jsem navrhoval právě změnu účinnosti.

Zákon zásadním způsobem mění požadavky na kontrolní systémy ve veřejné správě, které byly vytvářeny 15 let od účinnosti předchozího zákona. Nejenom že mění terminologii, ale zavádí i nové prvky, například role ověřovatele a hodnotitele. K zákonu má být vydáno několik prováděcích vyhlášek. Ministerstvo financí v důvodové zprávě § 4 tvrdí, že připraví vysvětlovací kampaň ve formě metodických pomůcek a vzorových směrnic. Je proto nutný čas, aby se orgány veřejné správy seznámily se všemi prováděcími předpisy a metodickými pokyny a potom začaly svůj dosavadní kontrolní systém měnit od základu.

Kromě toho je v návrhu zákona mnoho problémů. Například nejasné ustanovení o procesu interního auditu prováděném zřizovateli v podřízených organizacích, kvalifikační předpisy a zkoušky interních auditorů, vytvoření výboru pro audit, aniž by zákon cokoli stanovil o jejich činnosti, což je podle mě úplně tristní. Lze očekávat, že při tvorbě metodických pokynů Ministerstvo financí aspoň část problémů vyjasní, případně bude čas na vydání novely zákona. Ale to je prostě úplně scestné, protože když vím, že zákon se připravoval docela dlouho, jestli se nepletu, už od roku 2014 - máme rok 2017.

Když se dělalo připomínkové řízení, tak vám tady přesně přečtu, co v něm bylo, protože já jsem to dával už tehdy do souvislosti s registrem smluv, protože to je kontrola ex post, a tento zákon o řízení a kontrole veřejných financí je kontrola ex ante, tedy dopředu, a ta nám chybí. Jenže Ministerstvo financí z toho udělalo prostě úplný paskvil. Upozorňuji na to, že Ministerstvo financí se v novém zákoně vzdává oprávnění kontroly u příjemců dotací od různých ministerstev, takže by například nemohlo zkontrolovat dotace na sport poskytnuté tělovýchovným spolkům. To je, dámy a pánové, také nutné zdůraznit.

V aplikaci zákona nepomůže ani důvodová zpráva, která na několika místech není v souladu s textem návrhu zákona, mimo jiné odkazuje na neexistující § 51 návrhu zákona nebo na zákon o elektronickém podpisu. Spolu s problematickým textem návrhu zákona, jeho technickými i gramatickými chybami, jak je dále uvedeno, svědčí o nedbalé přípravě. Jak už jsem říkal, snažil jsem se dokonce i ty gramatické chyby napravovat, ale neprošlo tady vůbec nic, což mi přijde tristní. Z tohoto důvodu jsem se zdržel hlasování, protože jak chcete, když ten zákon vyjde ve Sbírce zákonů teď na podzim, jak chcete, aby 1. 1. 2018 podle toho probíhaly kontroly? Vždyť se to nedá stihnout. Nevím, jestli pan ministr financí byl někdy na obci, nebo se tam byl aspoň podívat, vždyť to se prostě nedá stihnout. To je úplně paradox. A když se podíváme na ty různé kontroly, duplicity, triplicity, tak je zajímavé, a už jsem to tady také jednou říkal, že my se snad ukontrolujeme k smrti úplně vším. To jsou samé kontroly ex post, pořád po ukončení daného procesu. Ale kontrola ex ante, což je právě tato kontrola, tento zákon, tak ta nám chybí. Ale on nám chybí už mnoho let, řeknu 15 let. Nám to prostě chybí. A my jsme pak čekali na evropské nařízení, které tam má být implementováno, a nakonec tam implementováno de facto není.

Takže já už nevím, co si mám o tom všem myslet. Podle mého názoru, ale nejenom podle mého názoru, protože jsem tady slyšel i názory od kolegyň a kolegů, tak to prostě nejde stihnout do 1. 1. 2018.

A ejhle, najednou se tady začíná šuškat, že by ten zákon nemusel vůbec projít. Já se tomu nedivím. Já se tomu opravdu nedivím, protože pokud neprošel ani jeden můj pozměňovací návrh, který alespoň částečně ty chyby napravoval, tak to neprojde vůbec. Ale mě paradoxně zajímá, proč jste pro to nehlasovali, když jsme tady dávali ty argumenty na stůl. Podle mě je to prostě celé paskvil. I když ten zákon je samozřejmě potřebný a je nutný, protože pokud ty zdroje budeme hned na začátku alokovat špatně, tak ty kontroly, které jsou ex post na konci, nám nijak nepomůžou, protože buď pak ty peníze jenom vrátíme, anebo to nějak zaplatíme, nebo já nevím, jestli někdo půjde do vězení za nějaké věci.

Tento zákon je opravdu nutné míti schválen, ale ne v této podobě. Já bych to nazval, že je to takové nějaké nedochůdče. Je to něco nedodělaného. Je to uděláno ne ani narychlo, ale spíš jako nějakým způsobem je to odfláknuto. Prostě nikdo to moc nečetl. Sice připomínkové řízení bylo. Pak jsme se na to celé vykašlali. A pak ejhle, blíží se konec volebního období, a honem, honem, musíme to rychle schválit tak, aby prošlo, nedej bože, kdyby na nás Evropská unie zase začala něco tahat, kdybychom řekli, že Česká republika neschválila nařízení Evropské unie. No co by se potom stalo? Takových zákonů už je tady taky několik. Toho jsem si za tohle volební období všiml. Vždycky, když jsme nevěděli, co s tím zákonem dělat, tak jsme tam napasovali nějakou směrnici, nebo jsme tam napasovali úmluvu, anebo nařízení, tak abychom to tady mohli tlačit co nejrychleji, tedy vládní koalice, ale bez nějakého rozmyslu, a dokonce dopadu do společnosti, resp. na veřejnou správu jako celek. To to nikomu na tom Ministerstvu financí nedošlo? Obávám se, že to opravdu nedošlo.

Nyní se tady ještě podívám. (Opět ukazuje papíry ve své ruce.) Když se ten zákon nějakým způsobem vyvíjel v připomínkovém řízení, říkal jsem tady někdy v roce 2015, když se projednával registr smluv, že nám chybí právě ta kontrola ex ante. V tom srovnání registr smluv je vlastně kontrola ex post, kontrola veřejných financí je kontrola ex ante, tedy musíme mít dopředu jistotu, že nakládání s veřejnými zdroji odpovídá principům hospodárnosti, účinnosti a zejména účelnosti. Tenkrát to byl § 6. Dneska je to § 5. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP