(16.50 hodin)
(pokračuje Vystrčil)

Čili to je logické. To je definice cíle. To není zpochybňování toho, že když něco není v tomto zákoně, že se nemá dodržovat zákon. To je prostě zásadní nedorozumění. Respektive já nevěřím, že to je nedorozumění. Já si myslím, že to je úmyslné mlžení a zakrývání pravého stavu věcí.

A druhá věc, kterou jsem zapomněl říci. Já jsem přesvědčený, že tento zákon, pokud bude přijat, staví pozici ministra financí už málem nad pozici premiéra z hlediska možnosti kontroly veřejných financí a schopností prověřovat, co, kdy, kde a proč.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane senátore. Nyní pan poslanec Martin Novotný se svou faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Fiedler a pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, potenciální důsledky ve zvýšení byrokracie v případě přijetí tohoto zákona tady poměrně rozsáhle a komplexně popsal pan kolega senátor Vystrčil. Já jsem přesto přesvědčen, že to jádro, v uvozovkách ten ďábel je skrytý ještě v jiném detailu, a to ve formulacích, které jsou pro mě jenom dalším příkladem postupného procesu omezování role samospráv a volených orgánů v naší zemi. Já jsem se několikrát ptal zástupců Ministerstva financí, co znamenají věty, že v rámci kontrolního mechanismu se bude posuzovat např. potřeba, která má být uspokojena, a údaje, které ji prokazují. To je takový ten typický úřednický pohled na svět.

Kolegové, co je veřejná potřeba a jaké údaje ji prokazují, je předmětem politického sporu. O ničem jiném politika není než o tom, že máme různé názory na to, na co je potřebné dělat veřejné výdaje. A udělat z toho objektivní kontrolní mechanismus, kdy nějaká osoba, dokonce jiná než zvolený politik, bude něco takového posuzovat před uskutečněním výdajové operace, je po mém soudu další zásadní omezení ústavního práva samosprávy v naší zemi. Takových větiček, jako např. že se posuzuje nezbytnost operace ke splnění úkolu správce veřejného rozpočtu... Obec není orgánem zřizovaným nějakým ministerstvem, které by mělo předem v nějaké zřizovací listině určeno, k čemu slouží, jaké úkoly má plnit. O tom je politický spor, o tom je ta politická kampaň, kterou teď budete realizovat, která se realizuje před každými komunálními volbami, a nikdy (předsedající upozorňuje na čas) to nemůže být objektivizováno. Zástupci Ministerstva financí mě nikdy v tomto neuspokojili, vždycky jenom říkali: do toho se nebudeme plést. Já jsem přesvědčen, že budou.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Tak. Děkuji. Pan poslanec Fiedler se svou faktickou poznámkou. Pan předseda Kalousek svoji faktickou poznámku stáhl a následovat bude s faktickou poznámkou pan poslanec Votava. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Pane předsedající, vy jste dneska časově benevolence sama, tak uvidíme, jak to bude v mém případě, ale já se budu snažit dodržet čas.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: To budete hodný.

 

Poslanec Karel Fiedler: Kolegové se vyjádřili k odborné části, nebo k odbornému obsahu zákona. Já děkuji panu zástupci Senátu, panu Vystrčilovi, za informace, které nám tady komplexně a velmi dobře, myslím, sdělil. Já se budu věnovat časové posloupnosti tohoto zákona. Už když jsme projednávali tento sněmovní tisk, tak jsem si toho všiml.

Takže teď se, kolegové, podívejme, jaké jsou důsledky toho, jak pracovala vláda a ministerstvo. Čtu z důvodové zprávy: Částečně transponovaná směrnice EU ze dne 8. listopadu 2011. První datum. Druhé datum: 27. ledna 2014 bylo zasláno České republice formální upozornění na nedodržení termínu této transpozice. Ministerstvo financí jakožto gestor tohoto zákona je povinno předložit návrh právní úpravy v co nejbližší době. To byl leden 2014. Ejhle, v prosinci 2016 nám to doputovalo do Poslanecké sněmovny. Skoro po třech letech. Takhle pracuje Ministerstvo financí. No a potom jsme byli svědky té klasiky - tlačí nás termín, musíme to přijmout, rychle, první čtení březen 2017, druhé čtení červen 2017, třetí čtení myslím červenec 2017. Rychle za sebou. A důsledky tohoto - jak bylo častokrát rádo říkáno - paskvilu tady máme na stole. To jen takové časové shrnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji za vzorné dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Votava. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já bych tady nekamenoval pana ministra Pilného jako někteří. On k tomu přišel v podstatě už poté, co tento zákon byl tady a projednával se ve Sněmovně. Nechci říct, že k tomu přišel jako slepý k houslím, to asi ne. Já mu nedělám advokáta, to vůbec ne, ale je poctivé to říci. On hájí stanovisko Ministerstva financí. Já to chápu.

Já jsem původně také hlasoval pro přijetí tohoto zákona. Nicméně poté, co se začal projednávat v Senátu - a myslím si, že v Senátu byla opravdu široká diskuse -, jsem se sešel i s řadou odborníků, kteří se v této oblasti pohybují - já se přiznám, že se v ní tak úplně nepohybuji - a nabyl jsem dojmu, že opravdu tento - a je to moje stanovisko - zákon asi není opravdu to pravé ořechové. Tím chci říci, že nebudu aktivně proti zamítnutí tohoto zákona. Myslím si, že by to opravdu - a teď mám na mysli obce, a mluvil jsem i s řadou starostů - že by jim to přidělalo poměrně velké problémy, zvláště když účinnost má být od 1. 1. 2018. I to jsem vzal v úvahu a zvážil svůj postoj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Marek Benda? Ano. Tak ještě chviličku, pane zpravodaji. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážený pane senátore, vážené dámy, vážení pánové, já budu také poměrně stručný. Ale také se mně dostala v posledních čtrnácti dnech do ruky řada podkladů, které poukazují na problematičnost tohoto zákona. Ještě kromě toho, co bylo již řečeno o malých obcích a těch malých subjektech, tak jenom upozorňuji - a zase to nekladu nikomu za vinu, on je to takový jakoby přirozený úřednický pokus, že dochází k mimořádnému posílení Ministerstva financí na úkor všech ostatních vládních úřadů včetně Úřadu vlády. Prostě najednou se Ministerstvo financí stává vrchním auditorem nad všemi ostatními a tím jediným, kdo bude rozhodovat o správnosti či nesprávnosti. Já to pokládám za velmi nebezpečné. Už dnes jsme v situaci, že ministr financí je jakoby stojící někde úplně mimo ostatní ministry, a teď nezáleží na tom, jak silně. I když jsme teď v několika vládách zažili, že to byl problém, protože byli extrémně silní ministři financí. Ale nezáleží jenom na tom, jak je silný ministr financí, ale že se fakticky dostal do pozice, kdy pro ostatní je nejenom určovatelem peněz, a není jím vláda jako celek, není jím premiér, ale je jím právě ministr financí, ale má se dostat tímto zákonem relativně jakoby nevinným i do pozice toho, kdo bude určovat, kdo je správně či nesprávně utratil. Já to pokládám docela za nebezpečné i z hlediska jakoby obecné teorie vládnutí a dělby moci uvnitř té vlády. A myslím si, že i nad tímhle by bylo potřeba se před přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí ještě zamyslet.

Proto také doporučuji, abychom návrh zákona neschválili a nechali ho na příští volební období.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Výborně. Naprosto přesné dvě minuty. Já vám děkuji, pane poslanče. A s faktickou poznámkou pan předseda Miroslav Kalousek. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP