(16.40 hodin)
(pokračuje Vystrčil)

Mimochodem i v Poslanecké sněmovně jste navrhovali posunutí termínu na 1. 1. 2019. Nestalo se tak, Ministerstvo financí z pro mě nepochopitelných důvodů s tím nesouhlasilo. Potom by mohlo argumentovat, že všechny ty věci, které jsem říkal, ještě nějak opravíme. Ale nic takového se nestalo. A pustit to v této podobě není možné, protože to bude nefunkční. Jestli chceme, aby vešla v účinnost věc, která bude nefunkční, protože není možné to vůbec připravit, tak samozřejmě to udělat můžeme.

Takže to jsou takové první - strašně moc jsem toho vynechal - první připomínky.

Teď úplně na závěr, jak naléhavá je ta prosba, nebo názor Senátu. My jsme opravdu tomu zákonu věnovali hodně času. Mluvili jsme se zástupci obcí, se zástupci krajských úřadů, se zástupci ministerstva, se zástupci dalších veřejných institucí, se zástupci odborníků. A výsledek byl jednoznačný: v této podobě není správné a není možné zákon přijímat. A při hlasování v Senátu ze 71 hlasujících 60 senátorů hlasovalo pro zamítnutí toho zákona. Ze 24 hlasujících ČSSD bylo 20 pro. Ze 14 hlasujících za KDU-ČSL bylo 13 pro. Devět pro bylo z devíti hlasujících ze STAN. Osm pro z devíti za ODS. Tři pro ze šesti za ANO. A sedm pro z devíti nezařazených. To znamená jednoznačná podpora napříč politickým spektrem, abychom ten zákon zamítli, abychom ho připravili pořádně a abychom nedělali věci pro věci.

Já vás tedy prosím, abyste potvrdili názor Senátu, abyste souhlasili s tím, aby tento zákon byl zamítnut, a abychom ušetřili naše veřejné instituce dalších byrokratických povinností a dalších věcí, které nepovedou k lepšímu nakládání s veřejnými financemi, znejistí nakládání s veřejnými financemi a způsobí chaos při řízení a kontrole veřejných financí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane senátore. A teď bych se chtěl upřímně omluvit pánům zpravodajům, protože mi naskočila faktická poznámka, tak jsem chtěl urychlit rozpravu. A vy jste samozřejmě měli právo vystoupit před rozpravou. Jestli je to možné napravit, tak za garanční výbor pan poslanec Koníček. Nemá zájem vystoupit. Dále je to pan poslanec Laudát za rozpočtový výbor. Toho také nevidím. A pan poslanec Klán jako zpravodaj. A poté bych dal prostor faktické poznámce pana ministra. Nebo, jestli chce... (Domluva s poslancem Klánem.) Takže děkuji, pane zpravodaji, ještě jednou se omlouvám.

Takže s faktickou poznámkou pan ministr Pilný. A svítí mi faktická poznámka paní poslankyně Zelienkové. Ptám se, jestli to platí. Ano. Takže prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající, a děkuji také panu zpravodaji. Opravdu je to jenom faktická poznámka a opravdu nechci zdražovat. Jen pár připomínek.

Dávat do zákonů, že předmět zákona má být v souladu se zákonem, mně připadá opravdu zbytečné. Velmi oceňuji to, a ve svém prvním vystoupení v Senátu jsem také říkal, že jsem příznivcem toho, aby Senát byl zachován, protože v celé řadě případů opravuje věci, které přicházejí z Poslanecké sněmovny, a smysl to dává. Ovšem v této souvislosti musím konstatovat, a už jsem to tady říkal, že tomu zákonu předcházelo komplikované připomínkové řízení s Legislativní radou vlády. Že bylo projednáváno v Poslanecké sněmovně ve třech výborech a že garanční výbor Senátu, který má k tomu hodně co říci, výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, doporučil schválení tohoto zákona. Takže tomu zákonu byla věnována velká pozornost. Nechci podceňovat expertizu pana senátora, ale na druhou stranu se tím zabývaly desítky lidí, kteří řešili desítky připomínek.

K té administrativní zátěži. Ono to vyplývá z toho, co už jsem také říkal, že ten zákon číslo 320 není v řadě institucí a obcí implementován. Na mě to působí dojmem kdo chce psa bíti, ten si vždycky nějakou hůl najde. A zájem o nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí tady prostě není. Je potřeba tu netransparentnost, zastaralost toho zákona nadále udržovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Vypořádáme se tedy s faktickými. Paní poslankyně Zelienková, poté pan předseda Stanjura. S faktickou se přihlásil pan senátor a pak by přišel na řadu pan zpravodaj. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěla jenom v krátkosti. Ministerstvo financí předložilo zákon, který vůbec neřeší problém nekoordinovaných auditorů a kontrol, které zatěžují příjemce dotace i obce. I nadále tak bude chodit kontrola za kontrolou, audit za auditem a pokaždé bude jiný závěr. Důvodová zpráva k zákonu slibuje zjednodušení kontrol, ale při bližším porovnání vůbec žádná oproti současnému stavu nezmizí. Počet kontrol je pořád stejný.

Další nepravdivou informací ze strany předkladatele je, že se zákonem bude transponovat evropská směrnice o rozpočtových rámcích. I toto je nepravda. Tato směrnice požaduje nezávislý audit NKÚ. A toto tam v tom zákoně vůbec neřeší. Směrnice také požaduje vnitřní kontrolní systém, který máme už od vstupu do Evropské unie. Bez něho bychom do Evropské unie vůbec nemohli vstoupit. Takže ani tento požadavek zákon neřeší.

V zákoně je mnoho dalších vad, které jsou neodstranitelné, a bohužel při porovnání se současným zákonem se stav kontrol vůbec nezjednodušuje. Naopak, bude ještě víc nepřehledný. I proto budu hlasovat pro zamítnutí tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura, poté pan senátor Vystrčil. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké odpoledne. Pan ministr financí se s názory, fakty, argumenty pana senátora nijak nevypořádal, kromě toho, že nám řekl: pracovalo na tom mnoho lidí. No ale výsledek je špatný! Je jedno, kolik lidí na tom pracovalo. Pan ministr Pilný ještě jako poslanec velmi často od tohoto místa volal po tom, abychom nepřijímali zbytečné zákony, které přinášejí další byrokracii. A já jsem předpokládal, a teď vidím, že naivně, že takhle bude postupovat i v ministerské funkci. A vždycky říkám, když přijde nový ministr, tak jsou dvě možnosti. Buď začne ministerstvo poslouchat ministra, nebo si ministerstvo osedlá toho ministra a ten pak tlumočí názory úřednictva. Bohužel, v tomto případě, pane ministře, si vás to ministerstvo osedlalo. Zkuste mi říct, úplně vážně, mně, panu senátorovi, nám ostatním, jak to bude od 1. ledna 2018 fungovat. Zkuste to říct těm starostům, že mají možná, když to vyjde v půlce září, do konce září, změnit systém interního auditu. Už to říkala paní poslankyně. Vůbec to není implementace té směrnice. Kdyby to bylo, jak je to v té důvodové zprávě, tak by ten zákon byl dobrý. Jenže důvodová zpráva je taková pohádka pro ty, kteří nečtou paragrafy.

V čem je zjednodušení systému, jak tvrdí důvodová zpráva? V ničem. Opak je pravdou. V čem implementujeme evropskou směrnici? V ničem. Opak je pravdou. Nevěřte těm úředníkům tolik, pane ministře, zkuste si to přečíst i vy, ty paragrafy. Bohužel jste jim naběhl a tady jste řekl: pane senátore, nevím, jak jste na to přišel, ale tolik lidí na tom pracovalo, tak poctivě, v tom připomínkovém řízení, tři výbory, jeden výbor. Je úplně jedno, co říkal výbor Senátu. Senát jako komora Parlamentu to poměrně jednoznačně odmítl. Místo abychom slyšeli argumenty, které by vyvracely názor Senátu, tak jenom slyšíme opakovaně: vždyť už na tom bylo tolik práce. Ale je to špatně.

Takže mnohem lepší bude, když zůstane platit stávající zákon, který potřebuje opravit a změnit, to já s tím souhlasím. Ale ne takhle, úplně špatně. Jenom proto, že je před volbami a pan ministr chce mít čárku, že to zvládl. A podívejte se do svého volebního programu, i když nekandidujete! Vždyť tam slibujete méně byrokracie! Já se tomu směju samozřejmě po těch čtyřech letech. Ale tady máte další důkaz, že se smějeme oprávněně, když slibujete snížení byrokracie.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane předsedo. Nyní s faktickou poznámkou pan senátor, poté pan poslanec Martin Novotný.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Děkuji. Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já tady musím důrazně, protože to zaznívá opakovaně, vystoupit proti jedné věci a tou je mlžení Ministerstva financí, které začíná větou: Přece je jasné, že se musí dodržovat zákony. To je přece nesmysl, to psát do nějakého zákona. Tak to není a tak jsem to neříkal. Ten problém je v tom, že v § 5 je definován cíl řízení a kontroly veřejných financí. A v popisu toho cíle je napsáno, že se má zajistit účelnost, hospodárnost a efektivnost, a není tam zapsáno, že se má zajišťovat také soulad s právními předpisy, transparentnost a přiměřenost, což je rozdíl oproti zákonu o finanční kontrole 320 paragraf 4, kde je napsáno, že je potřeba zajistit, resp. prověřit dodržování právních předpisů, ochranu veřejných prostředků proti rizikům, včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů a hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP