(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní senátorko. A z místa se do rozpravy přihlásil pan poslanec Jan Klán, kterému tímto dávám slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne. Vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, vážená paní senátorko. Dovolte, abych se stručně vyjádřil k vrácenému návrhu ze Senátu ohledně EIA. Poslanecký klub KSČM vítá samozřejmě tyto pozměňovací návrhy, protože jak už řekla paní senátorka, jsou nekonfliktní, určitým způsobem dávají do souladu právě zákon o EIA a také stavební zákon, kvůli kterému se to tady, jak se říká, trošku rozdvojilo. Samozřejmě budeme rádi, když se tímto zákonem zrychlí například výstavba dopravní infrastruktury. Jedině dobře, že se trošičku pohneme dál. Takže můžu tady říci, že poslanecký klub KSČM podpoří pozměňovací návrhy ze Senátu, takže budeme hlasovat pro senátní verzi tohoto zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím. A přistoupíme k hlasování podle § 97, odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Eviduji opět žádost o odhlášení, které jsem právě vyhověl. A poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Gong už zazněl, pane předsedo, dvakrát, já přidám třetí. Výborně, zvonění není nikdy dost. (Odmlka.)

Pomalým tempem přečtu usnesení, doufám, že se ještě dalším poslancům podaří dorazit do sálu včas.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1003/7, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1003/8."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Máme hlasování číslo 16. Přihlášeno je 121 poslanců, pro 116, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali, a končím tento bodu. Děkuji. A děkuji paní senátorce za návštěvu.

 

Senátorka Jitka Seitlová: Já bych chtěla poděkovat za vstřícnost Sněmovny a pochopení, že se snažíme o zkvalitnění legislativy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Výborně. A já otevírám další bod, kterým je bod číslo

4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
/sněmovní tisk 699/11/ - vrácený Senátem

Jak jistě víte, tímto bodem jsme se už zabývali, a to 28. června 2017 na 59. schůzi, kdy jsme tento bod přerušili v rozpravě. Já poprosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele - pan poslanec Kudela? Půjdete za navrhovatele? Pana ministra jsem ještě před chvilkou viděl... Nevadí. Takže pan poslanec Kudela a pan senátor Jaroslav Větrovský, je přítomen? Není. Případně senátor Canov? Nejsou.

Připomínám, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy a usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 699/12. Ptám se, zda mají zájem vystoupit zpravodajové - za ústavněprávní výbor? Je to pan poslanec Farský, toho zde nevidím. Za výbor pro veřejnou správu pan poslanec Jan Klán má zájem o vystoupení k tomuto bodu. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Klán: Ještě jednou děkuji za slovo. Hezké odpoledne. Vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, dovolte, abych řekl několik slov k jistému evergreenu v této Poslanecké sněmovně, a tímto evergreenem je registr smluv. Tato verze, která přišla ze Senátu už před více jak půl rokem, tady nastartovala jistý střet mezi těmi, kteří určitým způsobem ochraňují národní a státní podniky, a mezi, řekněme si to na rovinu, neziskovou organizací Rekonstrukce státu.

Paradoxem doby je, že ani v jedné verzi registru smluv nejsou zahrnuty neziskové organizace jakožto příjemci veřejných peněz. Nebojím se říct, jedni z největších příjemců veřejných peněz. My jsme tady na toto téma mnohokrát, mnohokrát mluvili. Mně to přijde líto, že v registru sami nejsou, dokonce ani za to nebojovali, aby tam byli, aby se ten proces nějakým způsobem zprůhlednil. Místo toho se vždycky říkalo: Musí tam být státní podniky, protože ty peníze někam utíkají. Ale státní podnik, národní podnik nebo podniky vlastněné obcemi působí na trhu v konkurenci. A já jsem tady jednou, nebo nejednou říkal, že registr smluv je nástroj kapitalistické konkurence pro oslabení pozice národního státu, národního státu, právě proto, aby oslaboval, účelově oslaboval některé fáze nebo některé podniky vlastněné právě státem. To si tady bohužel nechtěl nikdo připustit.

Samozřejmě našla se určitá varianta registru smluv, kterou jsme tady schvalovali na myslím předminulé schůzi, kde jsme našli určitý kompromis, kdy samozřejmě ty státní podniky budou chráněny právě na trhu, protože já mám oprávněnou obavu, že samozřejmě se jedná o takovou jakoby plíživou privatizaci státu. Registr smluv samozřejmě bude oslabovat pozici národního státu, ať bude v jakékoliv verzi. Stát funguje s registrem smluv a fungoval i bez něj.

Nicméně všichni musíte pochopit, že žijeme v drtivé konkurenci a stát by si měl chránit svá zlatá vejce. Jak to dopadlo, už jsme mnohokrát také viděli, že zlatá vejce třeba rozprodal nebo nějakým způsobem byly tyto podniky oslabeny. Už jsem tady mnohokrát mluvil o různých příkladech, například ze Spojených států, kdy společnost Walmart účelově oslabovala pozice své konkurence tím, že prodávala třeba výrobky pod cenou po nějakou dobu, a pak tu konkurenci zlikvidovala. Jablkem sváru se v registru smluv stal národní podnik Budvar. Ano, jediný národní podnik, který vaří pivo. Už jsem tady taky říkal, že Anheuser-Busch mlsně kroužil v tom, aby ho nějakým způsobem vzal pod sebe. A co bychom z toho měli? Naprosto nic. Samozřejmě někdo se tomu může smát, že tyto úvahy jsou neopodstatněné, ale bohužel jsou opodstatněné.

Můžu tady říci, že poslanecký klub KSČM bude hlasovat pro sněmovní verzi registru smluv, tohoto, který tady máme momentálně, tady jak nám svítí na tabuli, ten, co tady máme předložen. Senátní verze je podle našeho názoru nefunkční. Podle našeho názoru sněmovní verze více ochraňuje právě národní a státní podniky tím, že je bude vyjímat z působnosti registru smluv. Myslím si, že je to klasický střet tady na poli Poslanecké sněmovny. Já jsem od začátku kritikem zavádění registru smluv, nijak se tím netajím. Budu jejím kritikem myslím pořád, protože podle mého názoru nesníží to riziko korupce, které tady je deklarováno, a na některých billboardech to dokonce jaksi duchovní otec toho registru smluv prohlašuje, že se sníží korupce. Ale podle mého názoru k tomu nedojde, ale naopak dojde k oslabení pozice národního státu.

Děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP