(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane senátore. S přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Dobrý den, pane senátore.

Já musím říct, že jsem se teď trochu usmál té vaší argumentaci. Dlužno říct, že by asi neměli vystupovat lidé, kteří si hodně pamatují. Já mezi ně bohužel už patřím, takže si pamatuji, že drahná léta byl v Poslanecké sněmovně výbor pro obranu a bezpečnost, než přišla skupina senátorů, mezi které - jsem pevně přesvědčen - patřil kolega Bublan jako budoucí předseda výboru pro bezpečnost, který nás začne přesvědčovat, jak je důležité od sebe oddělit tu problematiku obrany a bezpečnosti, a měl i pro to spoustu relevantních argumentů, takže opravdu od té doby máme výbor pro obranu a výbor pro bezpečnost. Když se dnes dozvídám, jak se to nedá rozdělit, naopak jak je nutné držet to pohromadě, neubráním se úsměvu. To je prostě jenom taková vzpomínka.

Já s řadou svých kolegů pokládám příliš mnoho duplicit za nebezpečné. Za nebezpečné proto, že jak je známo nejen z historie v České republice, ale z mnoha jiných zemí, pak dochází místo k tomu, aby ty služby věnovaly veškerou energii obraně nebo bezpečnosti své země, věnují velkou část energie vlastní konkurenci, aby dokázala jedna druhé a své politické reprezentaci, že tam, kde se překrývají, je ona lepší než ta druhá. Válku zpravodajských služeb tady opravdu nechceme.

Já si opravdu dovolím se připojit k naléhání pana poslance Korteho a požádat vás, abychom setrvali na rozhodnutí Poslanecké sněmovny a ten pozměňovací návrh Senát zdvořile odmítli. Snad někdy příště.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Pan senátor chce reagovat. Prosím, pane senátore.

Já jenom využiji chviličku a přečtu omluvu. Z dnešního jednacího dne od 15 hodin do konce jednacího dne a zítra 6. září po celý pracovní den se omlouvá z pracovních důvodů paní poslankyně Marie Pěnčíková.

Prosím, pane senátore.

 

Senátor František Bublan: Pan poslanec Kalousek si možná něco pamatuje, ale asi to není tak přesné. Já jsem v době, kdy byl výbor pro obranu a bezpečnost sloučen v jeden celek, byl předsedou tohoto výboru a nijak jsem si nestěžoval. Ale potom došlo k nějakému politickému zemětřesení a tehdejší ministr vnitra byl jaksi odejit, takže potřeboval nějakou funkci, a proto se ty výbory rozdělily. Určitě jsem nebyl z těch, kteří by pro to hlasovali nebo horovali, aby k tomu rozdělení došlo. Takže tak tomu skutečně nebylo. Tak jak odešel on, já jsem byl odejit a zastával jsem nějakou jinou pozici. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Á, máme tady faktické poznámky. Ale první -

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, byť v hodně otázkách se shoduji s kolegou Kortem, vaším prostřednictvím, tak v těchto otázkách vypuštění slova bezpečnost máme každý na to názor jiný. A já si myslím, že tady nezazněla jedna hodně podstatná věc. V současné chvíli, v současné bezpečnostní situaci, v situaci, kdy se skutečně prolínají věci, které probíhají v rámci Vojenského zpravodajství, předávání informací ze zahraničí do České republiky a zpětně, tak je namístě, aby Vojenské zpravodajství toto oprávnění mělo.

Nejsem takovým pamětníkem jako můj předřečník pan senátor Bublan, ale takové to slučování a rozdělování výboru pro obranu a bezpečnost bylo politickým koloritem všech, kteří tehdy byli v nějaké vládě. Jednou to dělala naše vláda, jednou to dělala vaše vláda, takže tohle pro mne nemá žádnou relevanci. Myslím si, že se skutečně pohybujeme v bezpečnostním prostředí, obranném prostředí, kdy bychom měli tyto informace i po vzoru jiných zemí mít možnost, aby je sdílely zpravodajské služby, aby se tyto informace skutečně dostaly k těm, kteří tvoří nejenom to bezpečnostní prostředí v České republice, ale kteří i mohou komunikovat se svými zahraničními partnery na úrovni Vojenského zpravodajství. Takže náš klub nemá problém s tím původní návrhem, který, ano, jak tady správně Dan Korte řekl, nebo kolega Kalousek řekl, předkládal ještě náš kolega, člen tehdejšího výboru pro obranu pan Petr Nečas.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji za vzorné dodržení času, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ondráček, připraví se pan poslanec Fichtner. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Tak jak zmínila moje předřečnice, jak často souhlasí s panem poslancem Kortem a tentokrát ne, tak já musím říct pravý opak. Já poměrně často s panem poslancem Kortem nemám podobné názory, ale tentokrát ano. Takže to, co řekl pan poslanec Korte, s tím se ztotožňuj. A to prolínání jednotlivých služeb - vzpomeňte si, když jsme hovořili o loňské reorganizaci, kdy byly dva celorepublikové policejní útvary, které se vzájemně prolínaly, přestože měly vymezené kompetence, ale dělal si každý, co chtěl, a skončilo to spojením do jednoho celku. A další reorganizace je na spadnutí a za měsíc dojde ke zrušení dalších dvou odborů, které tam byly, ale samozřejmě už v potichosti. Takže já jsem pro to, abyste se znovu zamysleli nad tím, co řekl pan poslanec Korte, a podpořili tu verzi, kterou jsme jednou už podpořili zde v Poslanecké sněmovně, to znamená, nepodpořili senátní návrh, ale podpořili to, co jsme schválili poprvé tady. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Matěj Fichtner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne. Já bych jenom připomněl, o co zde jde. Dneska máme, když si odmyslím FAÚ, což je jistá zpravodajská služba, která je opravdu zvláštní v tom systému a stojí trochu stranou, tak máme tři zpravodajské služby, tj. Úřad pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační službu a Vojenské zpravodajství. Vojenské zpravodajství je koncipováno jako ofenzivní i defenzivní zpravodajská služba, to znamená, působí jak za hranice, tak v rámci České republiky, tedy jak do vnějšího, tak do vnitřního prostředí. Bezpečnostní informační služba je určena pro řešení a monitorování rizik, která jsou domácího původu, a Úřad pro zahraniční styky a informace je určen pro identifikaci a pracování s riziky, která jsou zahraničního původu. Taková je situace dnes.

To, co je předmětem, jádrem sporu mezi Senátem a Poslaneckou sněmovnou, je to, zdali má být přijat návrh Poslanecké sněmovny k tomu, aby Vojenské zpravodajství už nepůsobilo směrem dovnitř, tedy aby to byla pouze ofenzivní zpravodajská služba, nikoliv defenzivní. Tato změna by znamenala poměrně zásadní zásah do koncepce zpravodajských služeb České republiky. Já bych jenom chtěl připomenout, že se tam dostala, do toho zákona, který přišel z Poslanecké sněmovny do Senátu, poslaneckým pozměňovacím návrhem a nepředcházela tomu nějaká zásadní analýza. Očekával bych, že u takto důležité změny se nejprve udělá analýza, připraví se reforma zpravodajských služeb, poté se získá politický konsenzus nad tím, a pak teprve se bude realizovat. Bohužel toto se nestalo, je to trošku taková partyzánská akce bohužel. A jsem rád, že Senát navrhuje tu původní podobu, to znamená tu, která je dnes. Takže podpořím Senát. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Daniel Korte. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Pan poslanec Fichtner se dopustil manipulace nepravdivé. Ano, Úřad pro zahraniční styky a informace je rozvědka, Bezpečnostní a informační služba je kontrarozvědka, Vojenské zpravodajství je obojí. A také přijmeme-li, potvrdíme-li náš závěr, který jsme tady přijali, tak obojím zůstane, jenom nemá působit v oblasti bezpečnosti. Má působit v oblasti obrany a nemá se montovat tam, kde působí civilní rozvědka a kontrarozvědka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP