(14.30 hodin)
(pokračuje Farský)

Jsou to lidé, kteří se na to budou připravovat. Mnozí možná budou zvažovat, jestli budou pokračovat v podnikání s koncem roku. A budou si to pořizovat dříve, než Sněmovna, ať už se sejde po volbách v jakémkoliv složení, bude schopna rozhodnout o změně nebo i zrušení těchto dalších fází EET.

A tak vás chci poprosit, abychom dali prostor, abychom udělali to, že 1. března tito nebudou, že se to posune o devět měsíců, stejně tak ti z 1. června, a že to nedopadne na různé farmářské trhy, různé venkovní akce, na spolkový život, který, pokud 1. března EET v takovém rozsahu, v jakém je navrženo, přijde, tak je v podstatě zlikviduje.

Určitě se tady neshodneme na tom a hlasy tady nenajdeme pro to, abychom třetí a čtvrtou vlnu EET zrušili, ale myslím si, že dát prostor pro to, aby se dala porovnat ta vyjádření, která se tady objevují - na jedné straně čísla Ministerstva financí, která říkají o nějakém 100% nárůstu příjmů, na druhé straně Český statistický úřad, který mluví o 10 %. Jestli ten obrovský vliv a miliardy, které požadujeme po živnostnících k tomu, aby je investovali, jestli mají vůbec nějaký efekt a smysl. A to si myslím, že je potřeba vyhodnotit a na to je potřeba čas.

Proto vás žádám, abychom netrestali ty nejsvědomitější a nejpoctivější, kteří by se na třetí a čtvrtou vlnu EET na 1. březen a 1. červen začali připravovat. Proto vás žádám, abychom tenhle termín tiskem 1138 posunuli, a navrhuji ho zařadit jako první bod tento pátek.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Prosím paní poslankyni Adamovou a po ní pan poslanec Svoboda.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych opětovně navrhla zařazení nového bodu, který by se jmenoval Usnesení Poslanecké sněmovny o situaci v oblasti lidských práv v Korejské lidově demokratické republice. Jak si mnozí možná ani nevzpomenete, je to ale zhruba tři čtvrtě roku, kdy jsem navrhovala opakovaně zařazení tohoto bodu. Doposud se to nepodařilo a myslím si, že poslední schůze Poslanecké sněmovny v tomto volebním období je vhodná právě pro to, abychom takovýto bod projednali, zařadili.

Ta situace, která se dnes děje, samozřejmě v té době, kdy jsem o tom uvažovala, ještě nebyla tak vyhrocená. Ale myslím si, že pozadí událostí k tomu ještě víc vybízí. Dovolte mi krátké zdůvodnění.

KLDR v minulosti čelila a samozřejmě stále čelí kritice z důvodu porušování lidských práv, a to i přes skutečnosti, že jako členský stát OSN přistoupila ke všeobecné deklaraci lidských práv, k mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech a celé řadě dalších mezinárodních dokumentů ukotvujících ochranu jednotlivých lidských práv. Z tohoto důvodu byla 21. března 2013 Radou OSN pro lidská práva ustavena vyšetřovací komise pro lidská práva v KLDR. Na základě skutečností zjištěných během takřka ročního vyšetřování vydala komise 7. února 2014 zprávu. S některými závěry vás už teď ráda - pokud mi budete věnovat pozornost - (Předsedající: Kolegyně a kolegové, prosím vás o klid. Děkuji.) - seznámila.

Zpráva například uvádí, že ze strany KLDR, jejích institucí a představitelů docházelo a dochází k systematickému, rozsáhlému a závažnému porušování lidských práv. Podle zjištění OSN naplňuje KLDR mnoho atributů totalitního státu. Vláda jediné politické strany vedené jedinou osobou založená na podrobné vůdčí ideologii. Diskriminace na základě pohlaví a sociálního systému se používá k udržení pevné sociální struktury, v níž je méně pravděpodobný vznik politického odporu.

Státní monopolizace přístupu k potravinám je používána jako důležitý prostředek prosazování politické loajality. Potraviny jsou přednostně distribuovány osobám, které jsou užitečné pro přežití současného politického systému, na úkor těch, kteří jsou považováni za postradatelné.

Zpráva rovněž konstatuje, že základním kamenem politického systému KLDR je obrovský politický a bezpečnostní aparát, který strategicky využívá dohled, donucování, strach a tresty k tomu, aby zabránil vyjádření jakéhokoliv nesouhlasu. Veřejné popravy a násilná "zmizení" do politických zajateckých táborů slouží jako prostředek k terorizování obyvatelstva a k jeho podrobení.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, těch zjištění je daleko více a já věřím, že budeme mít možnost o nich debatovat a na závěr diskuze přijmout společné usnesení. Proto bych vás chtěla požádat o vaši podporu při hlasování o zařazení tohoto bodu na program schůze. Jsem toho názoru, že právě dolní komora Parlamentu státu, který se zkušeností vlády komunistického režimu sám prošel a jehož občané se dokázali z okovů tohoto režimu vymanit, je povinna se ostře vymezit proti obdobnému, respektive ještě daleko horšímu počínání režimu v této zemi.

Pro úplnost dodávám, že návrh byl projednán na podvýboru pro lidská práva, jehož jsem předsedkyní, a také ve stálé delegaci Parlamentu do meziparlamentní unie pro Korejskou republiku, jehož předsedkyně kolegyně Radka Maxová spolupracovala na znění tohoto usnesení.

Navrhuji zařadit tento nový bod jako první bod po již pevně zařazených tento pátek 8. 9. Děkuji vám za pozornost i za podporu tohoto bodu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. A prosím pana poslance Svobodu.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás požádal o zařazení tisku 1086 jako první bod po pevně zařazených bodech dnešní den.

Zdůvodnění tohoto návrhu. Zákonem, který jsme přijali, zákonem číslo 95 o podmínkách a získávání odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, jsme zrušili obor praktický lékař pro děti a dorost. Obor, který je podle našeho názoru velmi důležitý právě proto, že se stará o dětskou populaci, že se o ni stará každodenně, hlavně ve smyslu preventivním tak, abychom zabránili rozvoji závažných onemocnění u dětí.

Obor praktický lékař pro děti a dorost je obor, který je v současné době - já nerad toto slovo používám, ale je v současné době v krizové situaci. Věková skladba našich dětských lékařů pro děti a dorost je významně blízká šedesáti rokům. Významná část těchto lékařů a lékařek bude v nadcházející době na svých postech končit a dětská zařízení, dětské ordinace zůstanou bez lékařů.

Kdybychom vrátili obor praktický lékař pro děti a dorost do systému, dosáhli bychom toho, že lékaři absolventi, kteří mají zájem o tento obor, se budou hlásit. V současné době víme, že zájem o tento obor velmi významně narůstá, a já dneska vím, že z osmdesáti absolventů, kteří chtěli tento obor dělat, po jeho zrušení vlastně k tomuto oboru nebudou nastupovat, budou si hledat nějaký jiný způsob realizace svého vzdělání.

Je to velmi vážná věc. Praktický obor pro děti a dorost ve svém vzdělávání umožňuje, nebo by umožňoval, aby se absolventi lékařských fakult do praxe dostali o rok dřív. A každý rok, každý den, o který se tam ti mladí, kteří dokončí nově své vzdělání, dostanou dřív, bude pro naši mladou generaci velmi důležitý. A zároveň tato novela nechává naprosto otevřený prostor pro to, aby lékaři pediatři, pokud se rozhodnou, že chtějí nemocnici opustit, do tohoto oboru volně přešli.

Myslím si, že hlavní námitka, že to brání prostupu klinických pediatrů do oboru praktický lékař pro děti a dorost, tato novela zcela odstraňuje, a jsem přesvědčen o tom, že je to novela, která je potřebná, aby hrozbu nedostatečné péče o naše děti odsunula, odstranila v co nejrychlejší době. Pokud máte děti, tak víte, jak složité je dneska mít dobrého praktického lékaře pro děti a dorost, a také víte, že ho potřebujete téměř denně.

Děkuji a znovu prosím o to, abyste podpořili zařazení tohoto tisku 1086 do dnešního programu po pevně zařazených bodech. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP