(14.20 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Sucho, které zapříčinilo například v jižní části okresu Třebíč, ve značné části okresu Znojmo, Břeclav, Hodonín, Brno-venkov, ale i v některých okresech střední Moravy nebo Středočeského kraje obrovský propad sklizně, zejména obilovin, řepky a kukuřice, si zaslouží věnovat pozornost nejen tedy systémovým opatřením, jak zadržovat vodu v krajině, to podporujeme a navrhujeme ostatně také řadu let a řadu volebních období začasté až do poslední chvíle za posměchu některých z vás ostatních, například že klimatická změna vlastně neexistuje, jsme slyšeli hodně dlouho. Ale dnes už snad nikdo nepochybuje o tom, že jestliže v některých podnicích v jižní části okresu Třebíč se sklidilo o dvě třetiny - ne dvě třetiny, o dvě třetiny - méně, v některých podnicích severní části okresu Znojmo se sklidilo 10, 15, 20 % obvyklé sklizně, tak něco není v pořádku. Pamětníci hovoří o tom, že se tady opakuje rok 1947, který byl v minulém století, řekněme, největší katastrofou, co se týká nedostatku srážek či jejich rozdělení, největší katastrofou pro zemědělce.

Chci tedy navrhnout bod, který by se zabýval touto otázkou přímé kompenzace těm podnikům, které byly postiženy katastrofálním suchem, tak aby mohly založit novou úrodu. Ta se zpravidla zakládá teď, například řepka už má po svém agrotechnickém termínu, po tom optimálním termínu zasetí. Proto bych poprosil o schválení svého návrhu, který se jmenuje Zpráva vlády o kompenzacích podnikům postiženým letošním katastrofálním suchem.

Děkuji za pozornost.

Rád bych to zařadil alternativně na zítřek, odpolední jednání před již pevně zařazené body. Nebude-li to přijato, na zítřek dopolední jednání po projednání pevně zařazených bodů. (Potlesk zleva.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, pouze ten váš první návrh a jeho druhá alternativa, to znamená tisk 559 zařadit na dnešek po pevně zařazených bodech je identický s tím, co navrhoval pan poslanec Okamura. To znamená, nejprve budeme hlasovat o jeho návrhu. Vy jste navrhoval dvě alternativy...

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já jsem v první alternativě navrhoval dnešek jako první bod, nikoliv po pevně zařazených bodech.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to je hlasovatelné. Ta druhá alternativa byla po pevně zařazených bodech a ta je identická s návrhem pana poslance Okamury. (Posl. Kováčik: Ano, děkuji.) To jsme si vyjasnili a prosím pana místopředsedu Vondráčka s přednostním právem.

Ještě paní poslankyně Kovářová má kartu číslo 83.

Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Omlouvá se kolegům, že vstupuji do bloku návrhů, ale myslím, že to není zneužití přednostního práva. Rád bych reagoval na to, co tady zaznělo od pana poslance Okamury.

Takže pane poslanče Okamuro prostřednictvím pana předsedy, přečtu vám dopis paní europoslankyně Martiny Dlabajové k tomu skandálnímu hlasování, které se mělo uskutečnit ve Štrasburku.

V médiích se opět objevila lživá tvrzení o tom, že jsem společně s dalšími kolegy v Evropském parlamentu hlasovala pro udělení sankcí na Českou republiku kvůli odmítání relokačních kvót pro uprchlíky. Ráda bych tu v prvé řadu uvedla, že relokační kvóty jsou jako řešení migrační krize dlouhodobě odmítány. V žádném případě je nevidím jako řešení, které by bylo pro členské státy přijatelné, natož efektivní, což se již v praxi několikrát ukázalo. Ve všech hlasováních jsem se proto vždy stavěla proti jejich přijetí.

Zmíněné hlasování, které si získalo nebývalou pozornost médií a za které jsem byla společně se svými kolegy neprávem kritizovaná, se konalo 18. května 2017 na plenárním zasedání ve Štrasburku. Ten den se skutečně hlasovala rezoluce o zajištění funkčnosti postupu přerozdělování. Tato rezoluce nehovoří přímo o udělení sankcí pro ČR ani dalším členským zemím, nicméně i vzhledem k obsahu zprávy, která vyzývá k respektování migračních kvót, jsem hlasovala proti rezoluci. Můžete se o tom přesvědčit sami díky elektronickému záznamu hlasování. - A posílá odkaz na příslušné stránky. - O tomto hlasování jsem také již dříve informovala občany na svém webu.

Ve stejný den se odehrálo také další hlasování, ve kterém Evropský parlament přijal rezoluci o strategii Evropské unie v Sýrii. I přesto, že rezoluce s migrační krizí úzce souvisí, týkala se humanitární pomoci syrským obyvatelům, tedy opět v žádném případě nezmiňuje migrační kvóty přímo, ani sankce za jejich odmítnutí. Proto jsem tuto rezoluci podpořila.

A jak falešná zpráva o našem hlasování vznikla? Někteří naši politici, jako například pan Mach či pan Okamura, si zkrátka účelově překroutili informace a svými nepravdivými výroky šíří lži.

Mám radost, že se česká společnost zajímá o evropské dění a politiku. Přála bych si však, aby si informace z jednoho zdroje více ověřovala a vytvářela si své rozličné názory na základě pravdivých informací a faktů.

S pozdravem Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu.

Takže pane kolego, jedná se o klasický fake news. A už ten papír přestaňte s sebou nosit. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Poprosím oslovovat mým prostřednictvím.

S přednostním právem pan vicepremiér Bělobrádek. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, pan Tomio Okamura tady lže, anebo skutečně používá fake news, jak naši europoslanci hlasovali ohledně uvalení sankcí na Českou republiku za nepřijímání migrantů. Prostřednictvím řetězových e-mailů se mezi českými občany šíří hoax o tom, jak nám čeští vlastizrádci z Evropského parlamentu hlasovali pro uvalení sankcí na Českou republiku za nepřijímání migrantů. Tato skutečnost vznikla po blogu europoslance Petra Macha za Svobodné, který měl potřebu ukázat, že on hlasoval proti. Pro hlasoval Niedermayer, Polčák, nehlasovali Pospíšil, Štětina, nepřítomni: Maštálka, Kohlíček, všichni ostatní byli proti. Je nutno vyzdvihnout, že europoslanci KDU-ČSL navíc takzvaně rebelili, tedy hlasovali proti oficiálnímu stanovisku své strany.

Pan poslanec Mach k tomu zcela nelogicky připletl ještě hlasování o rezoluci v Sýrii, která upozorňovala na to, že v této zemi lidé stále trpí a jedná se o největší humanitární krizi od druhé světové války. Rezoluce obecně má jen doporučující charakter a absolutně k ničemu nezavazuje. Zatímco lidovci v ní viděli způsob, jak zastavit utíkání lidí do dalších zemí a hlavně na ně se navalující podvodné ekonomické migranty, pan Mach si z celé rezoluce vybral jednu větu, že jedna z mnoha možností, jak uprchlíkům ze Sýrie pomoci, je poskytnout jim azyl. Na tento značně alibistický názor má právo, jen opravdu neměl spojovat tyto dvě věci v jednom článku s dost zavádějícím nadpisem. Faktem ale zůstává, že čeští lidovečtí poslanci Evropského parlamentu pro uvalení sankce na Českou republiku opravdu nehlasovali.

Takže bych chtěl vyzvat prostřednictvím pana předsedajícího, aby se pan Tomio Okamura omluvil za tuto nepravdivou informaci, protože je to lež. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Korte má kartu číslo 84, paní poslankyně Rutová má kartu číslo 77.

S přednostním právem nikoho dalšího nevidím, tak prosím pana poslance Farského, po něm paní poslankyně Pekarová Adamová a potom vidím pana poslance Svobodu.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chtěl bych vás poprosit o pozornost k sněmovnímu tisku číslo 1138. Je to novela zákona o evidenci tržeb. Předkládali jsme ho před prázdninami do systému v tom, že navrhuje odsunutí třetí a čtvrté vlny EET o devět měsíců. V tom bych vás chtěl poprosit, abyste se rozhlédli a podívali se přes horizont voleb, které nás čekají samozřejmě v říjnu, abyste si uvědomili, že 1. března 2018 má naběhnout třetí vlna EET, která znamená, že autoservisy, elektrikáři, řemeslníci, zedníci, truhláři, plynaři, vodaři, ošetřovatelky, kadeřnice, všichni si budou muset pořizovat elektronickou evidenci tržeb, všichni si budou muset pořídit systém, napojit se, pořídit si tiskárny. A reagujme na realitu v tom, že to není tak, že by si to kupovali 28. února nebo že by se to 1. března zázrakem u všech objevilo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP