(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, pane ministře, zahajuji 60. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 60. schůze dne 24. srpna a pozvánka vám byla rozeslána v pátek dne 25. srpna.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan poslanec Kučera hlasuje s kartou 79 a já s kartou 80.

 

Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Hnykovou a pana poslance Václava Klučku. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Pokud tomu tak není, tak budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby ověřovateli byli paní poslankyně Hnyková a pan poslanec Klučka. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 1. Přihlášeno je 90, pro 79, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme ověřovateli 60. schůze určili paní poslankyni Hnykovou a pana poslance Klučku.

 

Chtěl bych vás informovat, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a členové vlády:

Pan poslanec Adamec do 15. hodiny bez udání důvodu, pan poslanec Číp - zdravotní důvody, pan poslanec Gabal - zahraniční cesta, pan poslanec Gabrhel - zdravotní důvody, paní poslankyně Halíková - osobní důvody, pan poslanec Holík - pracovní důvody, pan poslanec Horáček - pracovní důvody, paní poslankyně Kovářová - osobní důvody, pan poslanec Lank - pracovní důvody, paní poslankyně Lorencová - pracovní důvody, paní poslankyně Nováková - osobní důvody, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, paní poslankyně Nytrová - bez udání důvodu, pan poslanec Okleštěk - pracovní důvody, pan poslanec Rykala - osobní důvody, pan poslanec Seďa od 18.30 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Šidlo - zdravotní důvody, pan poslanec Váňa - pracovní důvody, pan poslanec Zemánek - pracovní důvody, pan poslanec Zlatuška - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvá paní ministryně Šlechtová - zahraniční cesta a pan ministr Štech - zdravotní důvody. Tolik tedy omluvy.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 60. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejprve vás seznámím s jediným návrhem, na kterém se shodlo dnešní grémium, a to do pořadu 60. schůze navrhujeme zařadit nový bod s názvem Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu. To navrhujeme zařadit do bloku Zprávy, návrhy a další.

Paní poslankyně Vernerová má kartu číslo 81.

Tolik z mojí strany k pořadu schůze.

Zatím tady mám tři přihlášky a všechny tři jsou od pana poslance Okamury, takže já ho požádám, aby se ujal slova. (O slovo se před lavicemi hlásí poslanec Kováčik.) A omlouvám se panu poslanci - ještě s přednostním právem pan předseda klubu. (Poslanec Kováčik gestem dává přednost poslanci Okamurovi.) Pan předseda se vzdává svého přednostního práva. V tom případě má slovo pan poslanec Okamura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, vzhledem ke skandálnímu hlasování českých europoslanců v Evropském parlamentu, které je podle našeho názoru zcela v rozporu s většinovým názorem české společnosti, navrhuji zařazení mimořádného bodu na program schůze Poslanecké sněmovny s názvem Projednání dopadu rezolucí přijatých Evropským parlamentem, které se nazývají Zajištění funkčnosti postupu přerozdělování a dále Strategie Evropské unie pro Sýrii na Českou republiku.

Dne 18. května 2017 schválil Evropský parlament rezoluce s výše uvedenými názvy. Bohužel se na schválení těchto rezolucí podíleli také europoslanci z České republiky. Co je obsahem těchto rezolucí? Především je třeba podtrhnout, že obě rezoluce tvoří jeden politický celek se zásadním dopadem na Českou republiku. Evropský parlament se těmito rezolucemi jasně přihlásil k pokračování přerozdělování migrantů do členských zemí Evropské unie na základě povinných kvót. V těchto rezolucích se znovu povzbuzuje tzv. imigrační krize a s ní spojené přerozdělovací kvóty, tentokráte již ve spojení s jasně deklarovaným politickým záměrem trestat neposlušné země. Jmenovitě hlasovali pro jednu či obě rezoluce tito čeští europoslanci: Telička z hnutí ANO, Ježek z hnutí ANO, Charamzová - hnutí ANO, Dlabajová - hnutí ANO, Poc - ČSSD, Poche - ČSSD, Zdechovský - KDU-ČSL, Šojdrová - KDU-ČSL, Svoboda - KDU-ČSL, Štětina - TOP 09, Niedermayer - TOP 09 a Polčák - STAN - hnutí Starostové.

Je smutné, že ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL a další strany permanentně obelhávají občany, když najednou nyní před volbami tvrdí, že jsou proti migrantům, když ve skutečnosti jejich poslanci hlasují přesně naopak. Evropský parlament dal jasný politický mandát k případným sankcím proti České republice. Jak jsem uvedl, bohužel pro tyto rezoluce hlasovali zástupci České republiky, tedy konkrétně poslanci hnut ANO, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, což je hnutí Starostové a Nezávislí. A jak jsem již uvedl, obě revoluce představují jeden politický celek ohrožující zájmy České republiky. Pokud někdo nyní křičí "Já nic, já hlasoval jen pro jednu!", je alibista nebo politický analfabet. Dnes je nutné, aby Poslanecká sněmovna jasně odmítla tyto rezoluce a přihlásila se k suverénním zájmům České republiky. Proto vás žádám o zařazení tohoto mimořádného bodu na program schůze Sněmovny.

Musíme jasně říct, že základním zájmem České republiky je podpora zákonné vlády Sýrie, se kterou udržuje naše země diplomatické styky. Tato vláda už kontroluje většinu území Sýrie, a pokud máme poskytovat pomoc, může být řešena na místě. Není žádný důvod sem lákat migranty ze Sýrie. Ti, co ze Sýrie nyní prchají, jsou v prvé řadě poražení islamisté představující významné bezpečnostní riziko.

Především ale musíme říct, že hrozby sankcemi za nepřijímání migrantů jsou hrubým útokem na suverenitu naší země. Je neuvěřitelné, kam otevřeně směřují ambice politických struktur Evropské unie podporované českými europoslanci za hnutí ANO, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Jestli k tomuto chcete mlčet, tak skutečně rezignujete na suverenitu země. Pevně věřím, že lidé v této zemi už mají mlčení dost a vyjádří to ve volbách.

Chci vás všechny požádat o podporu zařazení tohoto bodu a v rámci projednání o přijetí jasného stanoviska hájícího zájmy naší země proti zvůli Evropské unie. V této souvislosti připomínám, že naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, opakovaně navrhuje vyhlášení referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie, aby sami naši občané mohli rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi. A vy, poslanci jiných stran, nám tento návrh neustále zamítáte, protože nechcete demokracii, ale vyhovuje vám diktát Bruselu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, pane poslanče, a můžete pokračovat rovnou dalšími dvěma přihláškami, pokud není námitek od pana poslance Kováčika. Není tomu tak. Prosím.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedo, já si myslím, že je to skandální, jak tady řídíte tu schůzi, protože vy schválně necháváte hlučet Poslaneckou sněmovnu, aby mě nebylo slyšet. Když Poslanecká sněmovna hlučí násobně méně, tak tady zjednáváte klid.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, prosím - já požádám sněmovnu o klid.

 

Poslanec Tomio Okamura: A nechte si tyhlety předvolební manýry laskavě někam jinam.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já vás prosím, abyste se mnou nediskutoval a věnoval se tomu, co máte připravené.

 

Poslanec Tomio Okamura: No já vás prosím, abyste zjednal klid.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To jsem právě učinil a můžete pokračovat.

 

Poslanec Tomio Okamura: No, až poté, co jsem vám to řekl. (Smích v sále.) Tak.

Vážené dámy a pánové, dovoluji si opět navrhnout, jen letos již počtrnácté, abychom konečně projednali a přijali zákon o celostátním referendu. Koukám do programu schůze Sněmovny a k mému nemilému překvapení tento zákon vládní koalice opět vyřadila z programu. Navrhuji tady zákon o referendu opakovaně již téměř čtyři roky a vládní koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL mi můj návrh neustále zamítá, přestože přijetí tohoto zákona sama vláda také slíbila lidem v programovém prohlášení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP