Pátek 8. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

39.
Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Jany Černochové, Petra Fialy, Ivana Adamce
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 966/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Zbyněk Stanjura a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Miroslav Kalousek. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 966/3, který byl doručen 9. června 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 966/4.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane navrhovateli? Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Jako první se hlásí pan ministr financí. Prosím.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, jak už jsem tady upozornil minule, já vím, že jsme před volbami a vrcholí závody v populismu, teď už je to i pivní populismus, který by státní rozpočet stál 780 milionů ve spotřební dani. Zvláště ty, kteří mají velmi velkorysé plány na zvyšování platů učitelů a dalších zaměstnanců, upozorňuji, že připraví tyto lidi o dalších 780 milionů, přičemž pro cenu piva to nebude mít žádný význam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan předkladatel se hlásí o slovo. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já nechci opakovat tu přestřelku, kterou jsme s panem ministrem měli v druhém čtení, možná i v prvém čtení. Nicméně možná pan ministr, když nekandiduje, umí plánovat, kdy se zákon projedná. Říkáte předvolební. Pane ministře, víte tak z hlavy, kdy jsme ten zákon podali? Já vám to řeknu. 16. listopadu 2016. Mám pocit, že kdyby se mělo jednat pouze o předvolební slib, předvolební akci, tak bychom to udělali úplně někdy jindy. Je to zhruba deset měsíců. Takže takhle se skutečně plánovat předvolební agenda podle vás nedá, protože navíc termín voleb je skutečně v předpokládaném termínu, v tom termínu, s kterým většina kandidujících stran počítala.

Já nebudu opakovat ty argumenty. Já mám jenom jedno nové číslo jako podpůrný argument k tomu, abychom to podpořili a abychom splnili to, co tady zaznělo před lety z úst našich předchůdců, že ta daň je zavedena na omezenou dobu. Mluvilo se o jednom dvou letech, už je to sedm let. A to jiné číslo je, že když jsem dostal informaci meziročního srovnání dodávek piva do restaurací, teď nechci spekulovat o vlivech, tak mezi červencem 2017 a červencem 2016 došlo k poklesu o 9 procent a jednoznačně je bezesporu zbytečně vysoké daňové zatížení.

Chtěl bych poprosit kolegyně a kolegy, aby podpořili stanoviska garančního rozpočtového výboru, který doporučuje jak pozměňovací návrhy, tak přijetí zákona jako celku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Neměl jsem v úmyslu vystupovat, protože jsem tady argumentoval v prvním i ve druhém čtení již několikrát. Ale nemohu nereagovat na připomínku o populismu. Myslím, že s populismem rozpočtovým se tu ještě setkáme před volbami i po volbách, až vláda díky tomu, že navzdory své politice bude mít vyšší příjmy, než predikovala, tak oni nesníží deficit, ale bude je chtít utratit. Mám důvod se obávat, že těch 10 miliard, které už pan ministr financí anoncoval, není poslední slovo, že budete chtít utratit víc. To bude populismus, kolegové, v miliardách! Obrovský! A samozřejmě předvolební.

To, co tady projednáváme, je - já bych si taky přál třeba snížení odvodů v sociálním pojištění nebo v přímých odvodech a tohle je spotřební daň, ale to, co tady projednáváme, je oněch 780 milionů, jak řekl pan ministr. Já pokládám řečnickou otázku, na kterou ani nechci odpovědět. Pane ministře, vy jste schopen odhadnout inkaso spotřební daně v příštím roce s přesností na jednu miliardu? Samozřejmě že ne. Pohybujeme se v rámci statistické chyby. To není populismus. Populismus je to, s čím sem přijdete, kolegové. To budou desítky miliard.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. Nejprve pan ministr financí, po něm pan poslanec Votava. Prosím.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, ministr financí je tady od toho, aby takříkajíc co nejvíc vybral a co nejméně rozdal. Ty daňové příjmy, které velmi výrazně narostly, a narostly především díky kontrolnímu hlášení EET, které jedna ze stran přítomných ve Sněmovně chce zrušit, a přitom zavádí další výdaje do státního rozpočtu. 780 milionů možná nejsou žádné peníze, ale nicméně státní rozpočet zatíží a spotřebitelům vůbec nic nepřinese. Takže proto ho považuji za populistický. A to, že došlo ke shodě nebo k blížícímu se termínu voleb a ten zákon byl projednáván, vždyť nic nemění na faktu, že ho právě přijímáme teď a jde populistickým směrem a zasahuje státní rozpočet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Votava s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, to, co řeknu, bude čistě moje stanovisko, nevyslovuji stanovisko sociální demokracie, to v žádném případě. V roce 2010 došlo ke zvýšení spotřební daně u piva. Bylo to odůvodňováno stabilizací veřejných rozpočtů. Bylo řečeno, že je to na dobu přechodnou. Ano, dodnes nebylo to vráceno na původní mez, to pravda je, nebo na původní hodnoty spotřební daně u piva. Já jsem tehdy byl opoziční poslanec, dneska jsem koaliční, byl jsem opoziční poslanec a tehdy jsem to vrácení zpátky, resp. snížení spotřební daně z piva jsem tehdy prosazoval a podporoval. Takže asi pochopíte, že nemohu jen tak měnit názory. A nechtěl bych samozřejmě, abych byl obviňován z toho, že tady podporuji nějaký alkoholismus. To nemá s alkoholismem nic společného. Pivo je, a myslím, že máme velice dobrá piva, nebudu mluvit o jednom pivu, vždyť jsem z Plzeňského kraje, piva máme velice dobrá, ale je to určitý národní nápoj. A osobně si myslím, a chci se zachovat naprosto konzistentně, takže já budu hlasovat pro to, aby se spotřební daň z piva snížila, a to z toho důvodu, co jsem řekl, protože jestliže jsem to prosazoval dříve, podporoval dříve, tak to učiním i dneska.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Já bych byl skutečně velmi opatrný v prohlášení, že za vyšší příjmy státního rozpočtu může kontrolní hlášení a elektronická evidence tržeb. Já skutečně nechci tady diskutovat na téma ministr financí a jeho prohlášení v tomto směru. Nicméně když se podíváme na jakékoliv prohlášení odborníků v tomto směru, to znamená ekonomických odborníků, tak se vždy dočteme, že vyšší příjmy jsou zejména díky vyšší spotřebě domácností. A vyšší spotřeba domácností je samozřejmě podmíněna úspěchem našich výrobců, našich exportérů, kteří jsou zase navázáni na Evropskou unii a její úspěch, protože více než 80 % exportu jde samozřejmě tímto směrem. V příjmech se elektronická evidence tržeb a kontrolní hlášení, v tom objemu, téměř neprojeví. Takže já bych skutečně vyzval k velké střízlivosti v těchto prohlášeních a věřím, že příští rozpočet bude sestaven podstatně lépe, než v současné době je navrhován.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Řádně přihlášen pan poslanec Fiedler. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré dopoledne. Nejdříve krátkou zmínku. Mně se vůbec nelíbí ta zmínka o populismu. Tady v této Poslanecké sněmovně bylo mnohokrát mnoho lidí označováno populismem. Já jsem patřil mezi ně a později se ukázalo, že ta naše slova a naše prognózy tak populistické vůbec nebyly a že častokrát mířily správným směrem. Takže s tím používáním slova populismus bych už opravdu byl opatrný a nepoužíval ho tolik.

To, co zaznělo od předřečníků, já to doplním. Častokrát v minulosti byli podporováni u nás velcí investoři, velké firmy, dávaly se pobídky velkým. Já nezastírám, že tady ta pobídka, nebo spíše toto zvýhodnění, se týká všech, ale ono má progresi směrem k malým firmám, k malým pivovarům. Čili apeluji na všechny, nebo vyzývám vás, podpořme a udělejme konečně jednou taky něco pro ty malé a nedávejme pořád bonusy jenom těm velkým.

Jestli tady zaznělo, že se to neodrazí v ceně piva, je to možné. Já to nebudu rozporovat. Nevím, co to udělá s cenami piva na trhu. Ale bude to proto, aby malé pivovary, které jsou většinou v českých rukou, abychom jim usnadnili život, abychom jim usnadnili přežití. Protože ty velké pivovary, už nám jich moc českých nezůstalo. Týká se to všech, to nezastírám, ale progrese té výhody je směrem k malým pivovarům. Proto vás, kolegyně a kolegové, vyzývám, abyste se nad tím ještě zamysleli, vy, kteří to podpořit nechcete, abyste uvážili tady tento argument.

A přece jenom si nedovolím k tomu populismu, ono tady bylo mnohokrát řečeno, že my daně nezvyšujeme. Jestliže ta daň už měla být nižší, měla klesnout po tom zvýšení, a zůstala zachována. Já si dovolím říct, že populismus byl říkat, že ty daně nezvyšujeme. Tady u tohoto byl tento krok. Já jsem pro, jsem také z rozpočtového výboru. Rozpočtový výbor podpořil tyto návrhy, toto znění zákona. A já věřím, že aspoň na závěr naší Poslanecké sněmovny podpoříme více - říkám, týká se to všech, ale více schválením této novely podpoříme ty malé pivovary české, pro to já určitě a jednoznačně jsem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. A táži se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, já bych ještě rád zapolemizoval s tvrzením pana ministra, že to nebude mít žádný vliv na cenu. Já si troufnu říct, že to není pravda. Samozřejmě že to nebude mít žádný vliv na cenu z toho hlediska, že se po snížení spotřební daně zlevní pivo. Nezlevní. Pochopitelně, že nezlevní. Ale v čase se zdraží později.

Na českém pivním trhu je mimořádná konkurence a firmy sahají ke zdražování skutečně až v okamžiku, kdy vymizí jakýkoliv polštář, kde by mohly své náklady tlumit jinak, než že musí zvýšit cenu. Pokud jim umožníme tenhleten polštářeček, mluvíme o 780 milionech, spotřebitel to pocítí tím, že bude pivo zdraženo později, než by bylo nezbytně nutné. A tím jsem si naprosto jist.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Nyní se táži na závěrečná slova pana zpravodaje nebo navrhovatele. Není tomu tak.

Než přistoupíme k hlasování, byl jsem požádán předsedy klubů ANO a sociální demokracie o patnáctiminutovou přestávku. To znamená, nejprve nyní vyhlásím přestávku a poté dám hlasovat o proceduře a jednotlivých pozměňovacích návrzích. Na základě žádosti předsedy klubu ODS bych dal přestávku do 11.30 hodin.

Ještě než vyhlásím přestávku, tak pan předseda klubu sociální demokracie. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Prosím poslankyně a poslance sociální demokracie, aby se dostavili do Státních aktů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Ještě předseda poslaneckého klubu hnutí ANO.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Prosím naše kolegy k nám na klub. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 11.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.13 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 11.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas na přestávku vypršel. Přečtu omluvy, které ke mně dorazily. Dnes se omlouvá z resortních důvodů na celý den pan ministr Robert Pelikán. Dále dnes od 12 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Karel Pražák. Dnes od 11 do 14 z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Herbert Pavera.

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili poté, co byla ukončena rozprava. Nyní bychom měli hlasovat o návrhu procedury. Požádám vás, pane zpravodaji, abyste se ujal slova a abyste nám představil proceduru hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovoluji si obrátit vaši pozornost opět k pivu. Procedura je velmi jednoduchá. Padl návrh na zamítnutí. O tom bychom hlasovali nejprve. Pokud nebude přijat, je tu ze druhého čtení návrh pana poslance Stanjury, který garanční výbor doporučil. A jenom podotýkám, že tento pozměňovací návrh vyvrací jakékoli pochybnosti, že schválená norma by byla v kolizi se směrnicí číslo 6 Evropské unie. A pak bychom hlasovali o návrhu jako celku. Celkem tedy tři hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jestli mám dobré podklady z garančního výboru, tak mám nejprve návrh na zamítnutí, za druhé legislativně technické úpravy, pak pozměňovací návrh pod písmenem A1, pak pod písmenem A2 a poté teprve o zákonu jako celku.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Moc se vám omlouvám, pane předsedající. Zapomněl jsem na ty legislativně technické.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, jsem rád, že jsme se ujednotili na proceduře. Ptám se, zda má někdo návrh na změnu nebo úpravu procedury. Žádný návrh nevidím.

 

Nejprve si tedy odhlasujeme proceduru tak, jak jsem ji přečetl z návrhu garančního výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s návrhem procedury, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruky. (Pobavení v sále. Ohlasy v plénu.) Ruku. Jednu ruku jsem myslel, ano.

Je to hlasování s pořadovým číslem 97, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro návrh 118, proti nikdo. S návrhem procedury byl vysloven souhlas.

 

Eviduji žádost o vaše odhlášení. Nejprve vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

 

Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nejprve o zamítnutí - podle procedury.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, přesně tak. Nejprve tedy budeme hlasovat o zamítnutí. Poprosím, abyste řekl stanovisko garančního výboru. (Proti zamítnutí.) Pan navrhovatel? (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zamítnutí, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 98, přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro návrh 54, proti 48. Tento návrh nebyl schválen.

 

Můžeme tedy postupovat podle pozměňovacích návrhů. Požádám vás, abyste je přednášel a říkal k nim stanovisko garančního výboru. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní tedy budeme hlasovat o legislativně technických úpravách. Je to sice nulová množina, ale schválili jsme si to v proceduře. (Navrhovatel Stanjura: Nejsou.) Já vím, ale pan předsedající to přednesl, já ho nechtěl opravovat a není žádný důvod, abychom to neodhlasovali.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já zde mám napsáno, že vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů. V pozměňovacím návrhu A1 poslance Stanjury se za slovo "každé" vkládají slova "celé hmotnostní". Jedná se o legislativně technickou úpravu, a z toho důvodu vidím jako důležité dát o ní hlasovat. (Zpravodaj: Doporučuji. Navrhovatel: Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 99, přihlášeno je 122 poslankyň a poslanců, pro návrh 105, proti 1. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní bychom hlasovali o samotném meritu, tedy pozměňovacím návrhu, tedy o návrhu A1.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Doporučující.) Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 100, přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro návrh 52, proti 22. Tento návrh nebyl schválen.

 

Můžeme pokračovat. Omlouvám se, pan předkladatel se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak pro ty, kteří hlasovali proti. Máte na to plné právo. Ale ten návrh dával do souladu českou a evropskou legislativu. Je fajn, že takhle důrazně jste odmítli, že bychom se v České republice řídili i evropským právem. Jenom abyste věděli, o čem jste hlasovali.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím, budeme pokračovat v proceduře, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní budeme hlasovat o posunutí účinnosti. Vzhledem k velké prodlevě projednávání doporučil garanční výbor a pan navrhovatel navrhl účinnost prvního dne měsíce následujícího po dni vyhlášení. Logicky doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Navrhovatel? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 101, přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro návrh 59, proti 3. S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Zbývá hlasování o zákonu jako o celku. Pane předsedající, já jsem teď v nekomfortní situaci. Uvědomuji si, že podle jednacího řádu bych měl tupě zopakovat názor garančního výboru, který podporuje schválení zákona ve znění pozměňovacích návrhů. Nicméně pokládám za svou povinnost sdělit Sněmovně, že vzhledem k tomu, že nebyl přijat pozměňovací návrh, který uvádí návrh zákona do souladu s evropskou legislativou, a nebyl přijat ani ten naprosto logický pozměňovací návrh, že ten zákon nemůže platit od 1. ledna 2016, tak prostě není v mých silách doporučit Sněmovně, aby hlasovala pro zákon jako celek. Já pro něj hlasovat neumím. A pokládám, jestli bylo něco populismus a politikaření, tak hlasování o těchto pozměňovacích návrzích.

Prosím, hlasujme o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, než přečtu návrh usnesení, pouze pro pořádek: poté, co se hlasuje o pozměňovacích návrzích, tak už se zpravodaj ani předkladatel nevyjadřuje, zda doporučuje, nebo nedoporučuje zákon ke schválení.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jsem si toho vědom. Přesto jsem to porušil, protože jsem to pokládal za svou povinnost. Omlouvám se. (Poslanec Stanjura: To udělali naschvál.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já tedy přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Zbyňka Stanjury... Pardon, omlouvám se. Ještě než dám hlasovat, hlásí se předkladatel. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych jako zástupce předkladatelů požádal o stanovisko legislativy. Musím říct těm, kteří nás do této situace dostali, že jsou zbabělci. Já rozumím tomu, že někdo nepodpoří návrh zákona, to je naprosto legitimní. (Poslanec Faltýnek hovoří z lavice.) Nemusíte rušit, pane předsedo Faltýnku, není to příjemné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, abyste po sobě nepokřikovali, vážení poslanci. Jestli máte potřebu promluvit, pouze od řečnického pultu. Prosím, pane předkladateli, pokračujte.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se tedy domnívám, že hlasovat nemůžeme. Ale je to pouze můj dojem, takže bych poprosil o stanovisko legislativy. Pokud mi nevyhovíte, tak si fakt vezmu přestávku, protože takové zbabělé chování, které jste předvedli vy, kteří jste nebyli ochotni podpořit logicky, kdyby náhodou zákon prošel, aby měl správnou účinnost, tomu vůbec nerozumím. Možná se řídíte stanoviskem čím hůře, tím lépe, možná pak budete říkat já bych to podpořil, až se vás někdo zeptá, ale už jsem nemohl, protože to nebylo legislativně možné. Takže prosím o stanovisko legislativy. Nechám na vás, kolik minut legislativa k tomu potřebuje, zda můžeme hlasovat. Ne jak máme hlasovat, zda můžeme hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane předkladateli, já si myslím, že vaše žádost je legitimní. Není potřeba mi vyhrožovat, že si vezmete přestávku. Já skutečně registruji vaši žádost, abychom postupovali v souladu s jednacím řádem. Vyhlásím přestávku na deset minut. Požádám o stanovisko legislativy a poté se vrátíme k závěrečnému hlasování. Já vám děkuji a přerušuji na deset minut jednání schůze.

 

(Jednání přerušeno ve 11.41 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 11.51 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas určený na přestávku vypršel a já požádám jak pana předkladatele, tak pana zpravodaje, aby zaujali místo u stolku zpravodajů. Po konzultaci s legislativou mohu konstatovat, že nám nic nebrání v tom, abychom přistoupili k závěrečnému hlasování. Činím tak na základě nálezu Ústavního soudu, že v případě, že zůstane ve Sbírce staré datum, tak je možné hlasovat, protože účinnost nabude tento zákon 15. den po vyhlášení.

Než tedy přednesu návrh usnesení, eviduji žádost na vaše odhlášení. Nejprve vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opětovně přihlásili svými kartami.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Zbyňka Stanjury, Jany Černochové, Petra Fialy, Ivana Adamce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 966, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 102. Přihlášeno je 124 poslankyň a poslanců, pro návrh 54, proti 45. Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas.

 

Děkuji vám a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP