Pátek 8. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

33.
Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 99/2000 Sb.,
o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr
/sněmovní tisk 836/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan ministr průmyslu a obchodu a zpravodaj garančního výboru, kterým je pan poslanec Vlastimil Vozka. Návrh na zamítnutí je uveden v tisku 836/2, který byl doručen 12. července, a pozměňovací návrhy nebyly předneseny. Garanční výbor návrh zákona neprojednal.

Zeptám se pana ministra, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych připomenout, že projednávaný návrh byl připraven jako reakce na skutečnost, že v návaznosti na přijetí závazků Íránu v jaderné oblasti, jež jsou zakotveny ve společném komplexním akčním plánu, došlo ke změně vnímání íránského jaderného programu a ze strany mezinárodního společenství ke zrušení sankcí v jaderné oblasti vůči Íránu. Tímto posunem pominul důvod pro existenci zákona zakazujícího veškeré dodávky pro jadernou elektrárnu Búšehr. Navrhované zrušení zákona neznamená, že bude možné z České republiky vyvážet do Íránu jakékoli zboží. Vývoz citlivého materiálu bude podléhat kontrolnímu a povolovacímu režimu stanovenému nejen českým, ale i unijním právem. Takovéto zboží bude po zrušení zákona možné vyvézt výlučně se souhlasem příslušných orgánů České republiky. Je také nutné zdůraznit, že monitorovací centrum OSN, které dohlíží na plnění závazku ze strany Íránu, nezaznamenalo žádné jejich porušení. Ostatně i toto zde bylo zmíněno při projednávání zákona v předchozím čtení. (Hluk v sále stoupá.)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s ohledem na uvedené skutečnosti si vás dovoluji ubezpečit, že zrušením tohoto zákona, který byl de facto nad sankcemi OSN, protože byl přijat ještě před jejich zavedením Radou bezpečnosti OSN, a který je již vzhledem k jejich zrušení překonán, nedojde k žádnému porušení mezinárodních závazků, ale pouze k zrovnoprávnění postavení českých podnikatelů a podnikatelů nejen členských států Evropské unie. (V sále je extrémní hluk.) Česká republika bude i nadále dodržovat přísný kontrolní režim jako jiné státy Evropské unie, jak jí ukládá nejen národní a evropské právo, ale také zmíněná dohoda o zrušení sankcí v jaderné oblasti vůči Íránu.

Proto bych si vás, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolil požádat o přijetí předloženého návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu a mám do ní přihlášku pana předsedy Kalouska. Prosím. Kolegyně a kolegové, prosím vás o klid. Děkuji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, vzhledem k mezinárodněpolitické citlivosti, kterou tento bod má, mám dotaz na pana ministra zahraničních věcí. Mohl by ho zodpovědět také pan premiér, ale obávám se, že už nikdo jiný. Mohu se zeptat, proč tu pan ministr zahraničních věcí není? Nebo dorazí, abych mohl ten dotaz položit?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, pan ministr zahraničních věcí je omluven z pracovních důvodů.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pan ministr zahraničních věcí jako poslanec není na hlasování zákona o zrušení dodávek pro jaderný program Búšehr, pan ministr zahraničních věcí právě teď diskutuje v Národním divadle s odborovými organizacemi, což je samozřejmě agenda ministru zahraničí a poslanci příslušející v okamžiku, kdy mi tady o něčem takovém rozhodujeme. To je prostě hanba, kolegové ze sociální demokracie. To se nedělá! (V sále je veliký hluk!)

Dovolte mi, protože odpověď nedostanu, abych sdělil stanovisko frakce TOP 09. Chápu jistou pragmatičnost v předložení tohoto návrhu, embargo je zrušeno, formální důvody k trvání tohoto zákona již neexistují. Ale není pravda, že neexistují důvody. Myslím, že bychom se měli pokusit reflektovat názory země, která se cítí být íránským jaderným programem stále ohrožena, která řadu z nás oslovila formální i neformální cestou s tím, že by nerada viděla zrušení tohoto návrhu. Je-li to země, která s námi udržuje desítky let nadstandardní přátelské vztahy, tak bychom se nad tím neměli nezamyslet.

Jedna z věcí, za kterou rád kdykoliv pochválím jako opoziční politik vládu, je fakt, že po celou dobu svého mandátu udržovala s vládou Státu Izrael nadstandardní vztahy, jak bylo zvykem vlád minulých. Proto mě mrzí, že teď na poslední schůzi Poslanecké sněmovny tento zákon předkládá, a prosím všechny, abychom zvážili, zda pro to zvedneme ruku. Jsme přesvědčeni, že přítel se přes palubu nehází ani tehdy, když jde o prachy. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Několik faktických poznámek: pan předseda Stanjura, pan poslanec Adámek a potom pan místopředseda Bartošek.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Pan ministr zahájil své vystoupení a první jeho slova byla "chtěl bych vám připomenout". Já bych chtěl nám všem připomenout, že už jsme jednou totožný návrh zákona odmítli, a věřím, že to uděláme i dneska. K nám všem i ke kolegům ze sociální demokracie chci říct, že by byla hanba, kdybychom tento zákon nezamítli, a věřím, že nám pomůžete v zamítnutí, a pak to hanba nebude. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Adámek. (Hluk v sále je stále velký!)

 

Poslanec František Adámek: Vážený pane předsedo, kolegové, kolegyně, nechci polemizovat o zákonu, jenom bych rád uvedl na pravou míru, navázal bych a prostřednictvím pana předsedy bych rád odpověděl panu předsedovi Kalouskovi. Pan Zaorálek, i když chápu, že by tady asi měl být, nicméně není v Národním divadle. To vás mohu ubezpečit, tam byl včera. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan místopředseda Bartošek, potom pan zpravodaj.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane předsedo, děkuji za slovo. Volně bych navázal na pana předsedu Kalouska. Já si skutečně myslím, že přestože jsou zrušené sankce, tak z pohledu určité strategie a věcí dání do kontextu je důležité a naprosto klíčové, aby zde byl přítomen ministr zahraničních věcí. Jestliže ze strany Íránu opakovaně zaznívá, že Izrael má být vymazán z mapy, a naše rozhodnutí se týká jaderného programu, myslím si, že přítomnost ministra zahraničních věcí je naprosto klíčová. Z toho důvodu dávám procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do přítomnosti ministra zahraničních věcí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To je procedurální návrh, o kterém rozhodneme bez rozpravy. Přivolám kolegy z předsálí. Všechny vás odhlásím. Prosím o novou registraci.

 

Návrh pana místopředsedy zní: přerušit tento bod do přítomnosti ministra zahraničních věcí.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 67. Přihlášeno je 121, pro 44, proti 48. Tento návrh přijat nebyl, budeme tedy pokračovat.

 

Prosím pana zpravodaje s faktickou poznámkou a potom ještě fakticky pan místopředseda Filip.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Pane předsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, já jsem tady zaslechl určitou nepřesnost ve vyjádření pana kolegy Stanjury, protože se vyjádřil, že Sněmovna už tento zákon jednou zamítla. Upozorňuji, že Sněmovna zamítla sněmovní tisk 1016, ve kterém vláda nebyla spokojena s některými pasážemi důvodové zprávy, a z tohoto důvodu bylo koaličně dohodnuto, že se tento sněmovní tisk 1016 zamítne, protože vláda předloží sněmovní tisk takový, který je k obrazu vlády. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana místopředsedu Filipa. (Hluk v sále přetrvává!) To je faktická a po něm pan předseda Stanjura.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, jen fakticky. Česká republika po zrušení sankcí udělala několik kroků, mimo jiné začátkem srpna rozhodla o zvýšení své úrovně zastoupení v Teheránu a chargé d'affaires České republiky byl povýšen do funkce velvyslance, obdobně tedy učiní Česká republika vůči chargé d'affaires Íránské islámské republiky tady v Praze. Mimo jiné sousední Rakousko, které v referendu rozhodlo, že nebude provozovat jadernou elektrárnu, na inauguraci prezidenta Rúháního vyslalo přímo předsedu rakouského parlamentu s velkou delegací včetně ministra životního prostředí. Samozřejmě se jejich firmy do této elektrárny ucházejí, jako to udělaly v době stavby jaderné elektrárny v Búšehru v roce 2000, takže to vyráběly za nás. Já tady jako Jihočech tvrdím, že jsme tím přišli o hodně peněz, ZZVZ Milevsko také mimo jiné jednu dobu o reputaci, a to nejen v této elektrárně, ale samozřejmě pro stavby jiných zařízení, byť nejaderných, ale energetických po celém světě. (V sále je obrovský hluk a velmi špatná slyšitelnost!)

Jestli myslíte, že můžeme takto dále pokračovat a nepotřebujeme práci pro naše lidi, prosím, rozhodujte ve prospěch jiných států, jiných občanů, ale uvědomte si, že máme 43 dní do voleb a že vás budou volit občané České republiky, nikoliv jiného státu. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Do voleb není 43 dní, ale méně. Ale to nevadí, kvůli tomu jsem se nepřihlásil.

K panu zpravodaji. Mohu rozumět koaličním dohodám, ale my schvalujeme text zákona a ne důvodovou zprávu. Ten zákon je takřka stejný. My, občanští demokraté, hlasujeme proti tomuto návrhu zákona ne proto, že je nějaká chyba v důvodové zprávě, ale protože nesouhlasíme s principem a protože je to poměrně krkolomné. Návrh zákona o zrušení zákazu dodávek, a to jsou jakoby dvakrát negace, pokusím se to vysvětlit poměrně jednoduše. Dneska české firmy nemohou dodávat zařízení pro jadernou energii do Íránu. Nemohou, máme na to zákon. Kdyby tento návrh zákona prošel, tak mohou. My, kteří nechceme, aby se dodávalo do jaderného programu Íránu, budeme proti, a když zákon neprojde, bude zamítnut, tak zůstane stávající stav a nebude možné dodávat. Takhle jednoduše nejenom pro nás, ale i pro ty, kteří by to případně poslouchali, bych vysvětlil poměrně krkolomný název návrhu zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Jenom se zeptám pana poslance Mládka, zda je to faktická poznámka. Pokud ano, máte slovo. A po něm pan poslanec Šarapatka.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi faktickou poznámku, opravdu faktickou poznámku pamětníka, který byl u toho, když tento zákon vznikal, jako náměstek ministra financí.

Tento zákon vznikal v době, kdy dodávky pro jadernou elektrárnu Búšehr, pro první blok, který již dneska stojí, podotýkám, postavili ho jiní, řešilo se to a hrozilo, že tam některé země opravdu dodají jaderné technologie. Česká republika tam nedodávala žádné jaderné technologie, ale když to zjednoduším, ventilaci, a tato ventilace nepodléhala žádným omezením platným zákonům. My jsme si udělali zákon, který byl v zásadě nadbytečný, který nám samotným zakázal dodávat ventilaci. Pokud tento zákon zrušíme, tak nadále platí všechny mezinárodní smlouvy, které regulují dodávky jaderných zařízení, dodávky zboží dvojího užití, kterými se řídí všechny ostatní země. Ti, kteří toto napadají, se domnívají, že mezinárodní smlouvy jsou nedostatečné, abychom museli mít zákon, který je v zásadě nadbytečný a kterým jsme si udělali gold plating, že ještě více, než jsou závazky nebo požadavky mezinárodního společenství, budeme dělat v České republice? Dokonce si myslím, že ani zrušení tohoto zákona nepodlomí naše dobré vztahy se Státem Izrael.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Hezké dobré dopoledne. Pan poslanec Milan Šarapatka a jeho faktická poznámka, po něm pan poslanec Miroslav Kalousek a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Šarapatka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, já jsem tady poslouchal dosavadní předřečníky a vaším prostřednictvím, pana předsedajícího, pan předseda Stanjura - mně to přijde, že tady fungujete jako zástupce anglických, italských, německých, španělských a amerických firem, které už na tom trhu v Íránu jsou, a bráníte našim firmám, aby se na tom také podílely. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura. Obě faktické poznámky. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Z vás teď nemluví naivita. My přece víme, že pokud to tam prostě nedodáme my, tak to tam dodá někdo jiný. To tak prostě bývá u všech těchto programů. A já jsem také pamětník a také si pamatuji, jak to vznikalo. Vznikalo to prostě z jednoduchého důvodu. Tenkrát Poslanecká sněmovna - a já jsem na to hrdý, já jsem se na tom rozhodnutí podílel - řekla: My se nechceme ani šroubkem, vůbec ničím, podílet na jaderném programu země, která chce našeho blízkého přítele vymazat z mapy. A prostě ten problém dnes je úplně stejný. Prostě pokládáme si jednoduchou otázku. Chceme, aby se Česká republika podílela jakýmkoli způsobem na jaderném programu země, která našeho blízkého přítele, Stát Izrael, chce vymazat z mapy? Chceme, nebo nechceme? My, kteří nechceme, tak prostě tenhle návrh podpořit nemůžeme. A vy, kteří chcete, proto říkáte: on by to tam dal někdo jiný. Ale za toho někoho jiného já mluvit nemůžu. Já můžu mluvit jenom za příslušný segment občanů České republiky, kteří se na tom podílet nechtějí. Ať už volby budou, nebo nebudou. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Faktické poznámky, nejprve pan předseda Stanjura, poté pan místopředseda Bartošek, poté pan poslanec Šarapatka, poté pan poslanec Gabal. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan poslanec Šarapatka se hluboce mýlí. Přestože mě uráží, o jeho omluvu nestojím. Já tu nehájím zájmy cizích firem. Vy jste možná nějakou firmou angažován, to já nevím, ať vám vrátím nefér úder. Doufám, že ho přijmete, tak jako jsem ho přijal já. Já tady ale hájím zájmy svobodného demokratického světa, kam patří Česká republika i Stát Izrael. Můžete kývat hlavou. Pokud nevidíte rozdíl mezi tím, jak demokratická země je Izrael a nedemokratická země je Írán, tak vám nikdo nepomůže. A hlasujte si, jak chcete. Ale my, kteří věříme v principy svobody a demokracie, ten rozdíl jasně vidíme. Proto jsme hlasovali minule proti, dneska budeme proti, pokud by to náhodou prošlo do Senátu, tak naši senátoři budou proti, kdyby to někoho napadlo v příštím volebním období, ať už to bude za ODS kdokoliv, tak budeme také proti. Tady se jedná o principy, hodnoty, a ne o peníze, zakázky a kšefty. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji Pan místopředseda Bartošek. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Samozřejmě že pro někoho to může být otázka pouze byznysová. Já tomu rozumím. Ale tohle není otázka pouze byznysu, to je otázka také dlouhodobého přátelství a zahraniční strategie. Jestliže řekneme "Izrael není náš partner, není to ten, s kým spolupracujeme dlouhodobě už od dob Masaryka", tak můžeme říci, že je nám to jedno. Tak to schvalme. Je to byznys. Ale v tom případě si na rovinu otevřme otázku: Takže nám je vlastně jedno, že Rusko atakovalo Ukrajinu, a zrušme sankce. To je také byznys. Jasně, v Rusku je velký trh, takže nám vlastně bude jedno, že se nectí dohody, bude nám jedno, že tím můžeme ohrozit i otázku míru, že tím prostě zradíme naše spojence prostě jenom proto, že v tom je byznys. Jestli o tom chcete tímhle tím způsobem přemýšlet, můžeme začít spolupracovat a podporovat např. zbraněmi různé státy, kde se vraždí civilní obyvatelstvo. Je-li to jenom otázka byznysu, je to skutečně pouze v této rovině a to za KDU-ČSL odmítám. Díky. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Ivan Gabal a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jen mi dovolte pár slov k tomu, co řešíme, trochu klidněji. Máme dvě alternativy. Alternativa jedna, kterou preferuje Izrael, je samozřejmě odtlačovat Írán úplně od jaderných technologií, tak aby se žádným způsobem se nemohl dostat k materiálům a k technologiím, které můžou vést ke vzniku atomové bomby. Ukazuje se na příkladu Koreje, ukazovalo se na období, kdy byl Írán pod sankcemi, že to není možné dosáhnout a v podstatě je možné ty sankce obejít a k těm technologiím se dostat. Proto jak Spojené státy, tak Evropská unie a další země přistoupily k dohodě, která de facto kontroluje a reguluje provoz, který má Írán jaderně a který kontrolujeme mezinárodně. Do jaké míry jsme úspěšní nebo nejsme úspěšní, je samozřejmě otázka. Měli jsme na výboru Ing. Drábovou, která potvrdila, že nemají negativní informace. To znamená, my se rozhodujeme mezi tím, jestli je lepší tu zemi kontrolovat a kontrolovat technologie a zatahovat ji do byznysu, nebo ji deprimovat a odtlačovat ji od toho. Je to těžké rozhodnout, podle mého názoru zkušenosti máme obojí a špatné máme s obojím.

Jen bych tu řekl něco na levou stranu Sněmovny. Jestliže chcete, aby se Írán nepodílel na destabilizačních aktivitách v sousedství Izraele a dalších zemí, pak ovšem je třeba říct, že hlavním dodavatelem zbraní Hizballáhu je syrský prezident Bašár Asad, kde udržujeme jako jediní ambasádu. Celý západní svět odešel. Spojené státy, všichni evropští spojenci. My ji tam držíme a podporujeme to, aby každotýdenně mnoho let Bašár Asad vyzbrojoval Hizballáh na Golanských výšinách a odtamtud přímo útočil do Izraele. Takže pokud chcete říct A, tak řekněme taky B.

Já se zdržím, protože si myslím, že ty dva přístupy jsou těžko kompatibilní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Filip. Obě faktické poznámky. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dobrá, já se tedy panu ministru Zaorálkovi omlouvám za tu dezinformaci, že sedí s odbory v Národním divadle, pravděpodobně sedí s odbory někde jinde, když tady není u této otázky. Já mu ji tedy položím, i když tu není, a řeknu vám alespoň, na co jsem se ho chtěl zeptat. Chtěl jsem se ho zeptat: Opravdu, pane ministře, chcete končit svůj mandát jako ministr zahraničí, který vlezl do zadku Pekingu a podpořil jaderný program země, která chce zničit našeho blízkého spojence? Opravdu to, pane ministře zahraničí, chcete? (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Pan předseda Filip a jeho faktická poznámka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já chápu ideologizaci od některých a řekl bych i demagogii od jiných. Tak já přidám ještě jednu věc. Jestli se někdo zapojil do války proti Islámskému státu, proti této teroristické organizaci, tak to byla právě Íránská islámská republika, která Islámský stát nepovažuje za žádný stát, pouze za teroristickou organizaci. A byla na straně těch koaličních sil včetně Spojených států amerických. Takže prosím, aspoň si nastudujte svého guru Donalda Trumpa, který říká, že zlikvidovat pana Asada znamená mít mnohem větší nebezpečí, protože nikdo neví, kdo by nastoupil po něm! Proč myslíte, že to tam takhle dlouho vypadá? Tak prosím alespoň toho svého guru čtěte, když už nevěříte tomu, co je realita.

Všechny okolní státy nemají žádný takový zákon, jako je tento. Vaše hlasování není o žádném kšeftu, vaše hlasování je jenom o tom, že chcete přihrát kšeft někomu jinému. Nikoliv českým firmám. A jestli nedůvěřujete mezinárodním smlouvám, tak jak to zde řekl kolega Mládek, tak jim nedůvěřujte. Ale řekněte to nahlas a nezakrývejte to nesmyslnými výroky o tom, jestli máme toho nebo onoho kamaráda. Já nic nemám proti spolupráci se Státem Izrael a nic nemám proti tomu, abychom dál fungovali s jedním z rozhodujících států v této oblasti. Mimo jiné jediným státem, který je stabilní a znemožňuje ostatním, aby tam byla válka. (Tleská část poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Leoš Heger, po něm pan poslanec Ivan Gabal, obě faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Já už jsem tady mluvil o nešťastných diskusích, které podsouvají různé věci jako pokusy o korupci. A já se po vystoupení pana místopředsedy parlamentu Filipa musím velmi, velmi ohradit, aby říkal o mně a o řadě lidí, kteří mají stejný názor, jako tu zaznělo ze strany pánů Bartoška, Stanjury a našeho pana předsedy Kalouska, aby říkal, že chceme podsouvat kšeft někomu jinému. To je velmi nefér. A já musím konstatovat, že zahraniční politika je samozřejmě mimořádně odborně složitá věc, která jistě nemůže patřit do ruky všem poslancům, kteří se jí nezabývají. A chápu, že pan místopředseda Filip se jí zabývá více než já. Nicméně on se jezdí učit ty odborné věci do Moskvy (oživení, potlesk některých poslanců), jak jsme zde byli před časem svědky, a velmi nerad bych byl s ním spojován a využíván jako námět nějakých těžkých pomluv. Což to podsouvání, že přihráváme kšefty někomu jinému, je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hegerovi. Pan poslanec Ivan Gabal a jeho faktická poznámka.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, děkuji. Já jsem se snažil nabídnout v podstatě věcnou analýzu toho, jaké máme alternativy postavit se a přistupovat k jadernému programu Íránu, jaké s tím máme zkušenosti, jaký máme výhled nikoliv z hlediska zájmů našich firem, ale z hlediska zájmů bezpečnosti v tom regionu a uklidnění sektářského konfliktu.

Je pravda, a teď to musím říct poté, co tady nepravdivě vystoupil místopředseda Sněmovny, že posilování přítomnosti Íránu znamená posilování sektářského násilí, protože ten bojoval šíitskými milicemi po zemi za podpory ruských leteckých sil proti Islámskému státu jenom proto, že je sunnitský. A cílem íránské operace v Sýrii je dosáhnout pozemního spojení do Libanonu a podpory šíitských milic a vztahů s Hizballáhem. To znamená, to, co navrhuje místopředseda Sněmovny, je eskalace konfliktu sektářského násilí, nikoliv jeho uklidnění. Bombardování syrské opozice, protože to byla opozice, je toho důkazem, ačkoliv s Islámským státem bojovala. To znamená, buď budeme podporovat sektářské násilí a v tomto ohledu samozřejmě podpora Íránu je větší podporou sektářského násilí. Ale chceme-li řešit nukleární program, pak máme jenom ty dvě možnosti. Regulovat, nebo zakazovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a jenom bych prosil ty místopředsedy Sněmovny konkretizovat. Děkuji. Ne, v pohodě, pane poslanče.

Pan poslanec Foldyna a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo. Nejsem odborník na ten arabský svět tak jako pan Gabal, ale chtěl bych říct jednu věc. Je to tři dny, co pan prezident Macron prohlásil, že Írán plní jadernou dohodu. Před třemi dny se ve Francii o tom diskutovalo. Ve Spojených státech probíhá ta diskuse a očekává se, že v říjnu proběhne v Kongresu velká diskuse o tom. Pan prezident Trump, ano, má snahu tu jadernou dohodu přerušit, nicméně tak jak se jeví ta diskuse v americkém Kongresu a v Pentagonu, tak není zatím důvod. Všechny ukazatele plnění jaderné dohody jsou v pořádku.

Takže já samozřejmě, protože se považuji za velkého přítele Izraele, považuji tuto zemi za výspu demokracie a kultury v arabském světě a velice nerad bych je ohrozil, nicméně tady se nejedná přeci o jaderný program jako válečný, z hlediska zbrojního průmyslu, ale z hlediska energetiky. Posuzuje to Francie, Itálie, Německo, Spojené státy. Tak já jsem trošičku na vážkách z té diskuse tady, protože mi to připadá, jako kdybychom tady rozhodovali o válce a ne o programu na energetiku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. To byla zatím poslední faktická poznámka. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud se již nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele případně pana zpravodaje. Není zájem. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který byl během rozpravy přednesen. Přivolám naše kolegy z předsálí. Všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami, a budeme hlasovat o návrhu zamítnutí.

 

Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 68, přihlášeno je 125 poslankyň a poslanců, pro 54, proti 48. Návrh na zamítnutí nebyl přijat.

 

Nyní prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Pane místopředsedo, členové vlády, moje úloha je tady poměrně jednoduchá, protože první se měl hlasovat návrh na zamítnutí a druhý navrhuji ve druhém pořadí hlasovat o návrhu jako celku v souladu s doporučením hospodářského výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se zrušuje zákon č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr, podle sněmovního tisku 836, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 69, přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro 58, proti 47. Návrh zákona nebyl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas. (Výrazný potlesk zprava.)

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP