Čtvrtek 7. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

30.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s odstoupením České republiky
od Charty Mezinárodního energetického fóra
/sněmovní tisk 1122/ - druhé čtení

I tady poprosím pana ministra průmyslu obchodu Jiřího Havlíčka, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, aby vám dnes odůvodnil rozhodnutí vlády České republiky odstoupit od Charty Mezinárodního energetického fóra. Česká republika přistoupila k této organizaci v roce 2011, kdy byla na mimořádném ministerském zasedání Mezinárodního energetického fóra podepsána tato charta. Od svého členství Česká republika očekávala především lepší přístup k informacím o dění na mezinárodním energetickém poli. Tato očekávání však nebyla naplněna. Světová geopolitická situace prošla za poslední desetiletí výraznou proměnou a Mezinárodní energetické fórum tak již neplní hlavní úlohu zprostředkovatele zásadního politického dialogu mezi státy OECD a OPEC, který se odehrává na jiných fórech, zejména v rámci Mezinárodní energetické agentury. Navíc informace, které Mezinárodní energetické fórum přináší, jsou volně dostupné na jeho webových stránkách.

Dalším argumentem pro vystoupení z tohoto fóra je také platba členského příspěvku ve výši téměř 600 tis. korun ročně. Přičteme-li k tomu skutečnost, že organizace sídlí v saúdskoarabském Rijádu a náklady na vyslání zástupce České republiky na její jednání jsou tudíž vysoké, došli jsme k závěru, že vklad České republiky není dostatečně zhodnocován a vyvažován přínosy z takového členství. Z těchto důvodů jsme předložili v únoru letošního roku vládě návrh na vystoupení z této organizace, který byl také vládou schválen.

Dalším krokem je souhlas obou komor Parlamentu. V Poslanecké sněmovně byl návrh již projednán v prvním čtení a postoupen zahraničnímu výboru, přičemž reakce na něj byly v zásadě pozitivní. V polovině srpna byl návrh projednán také v rámci plenárního zasedání Senátu, kde pro jeho přijetí hlasovalo 57 senátorů a návrh tak byl podpořen.

Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, věřím, že přijmete tyto argumenty a že podpoříte návrh na vystoupení z této organizace. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Matěje Fichtnera, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1122/1.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji. Dovolte, abych přednesl usnesení zahraničním výboru ze dne 12. července 2017, které zahraniční výbor přijal na své 36. schůzi, a to ke sněmovnímu tisku 1122:

Po odůvodnění náměstka ministra průmyslu a obchodu pana Ing. Jiřího Koliby, zpravodajské zprávě poslance Matěje Fichtnera a po rozpravě zahraniční výbor:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

dává souhlas k odstoupení České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra;

I. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru, což jsem právě učinil.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové, pane ministře. Já jenom, sedíme tady, hlasujeme, a tak si myslím, že by bylo dobré, abychom dostali alespoň pořádné informace. Vaše zpráva nezahrnula informaci o tom, odkdy jsme tam byli, kolik informací jsme odtamtud vůbec dostali a kdo rozhodl o tom, že tam budeme vstupovat. Protože když vystupujeme, protože to nebylo k ničemu, bylo by dobré tyto informace doplnit. A nevím, jestli to projednal zahraniční výbor - zpravodaj se také nezmiňoval. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, panu poslanci. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Jestli jsem to správně zaregistroval, tak dotaz zněl, zda to bylo projednáno v zahraničním výboru. No samozřejmě bylo, proto je to usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Jenom pro upřesnění. Já jsem se ptal, odkdy jsme v té organizaci byli a kolik jsme tam dostali těch informací, když teď končíme, a kdo tehdy rozhodl o tom, že tam budeme vstupovat, a zda to zahraniční výbor projednal, tyto otázky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, panu poslanci Gabalovi. Pakliže se nikdo další do rozpravy nehlásí, končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně zpravodaje. Není zájem o závěrečné slovo. Budeme tedy hlasovat o navrženém usnesení.

 

Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 56. Přihlášeno je 104 poslankyň a poslanců, pro 57, proti žádný. Návrh usnesení byl přijat.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP