Čtvrtek 7. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

29.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě
mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií
a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru
/sněmovní tisk 1102/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám ve druhém čtení odůvodnil projednávání protokolu o přistoupení Ekvádoru k Obchodní dohodě s Kolumbií a Peru, která platí už čtyři roky a českým firmám z ní plyne řada výhod.

Protokol o přístupu Ekvádoru je prozatímně prováděn od začátku letošního roku, poté co jej schválil Evropský parlament a následně ratifikoval samotný Ekvádor. Plné znění dohody vstoupí v platnost po ratifikaci všemi členskými státy. Věřím, že díky rozšíření dohody o další země prohloubíme spolupráci s celým regionem andského společenství a zlepšíme podmínky pro české firmy na ekvádorském trhu. Dohoda mimo jiné liberalizuje obchod zbožím a službami a otevírá přístup pro Evropskou unii k veřejným zakázkám. Českým firmám také zajišťuje vyšší právní jistotu, což je důležitý faktor při rozhodování, zda obchodovat nebo investovat v Jižní Americe. Mezi nejperspektivnější sektory obchodu patří tradiční automobilový průmysl a strojírenství, nedávno ale například otevřela česká firma v Ekvádoru i vlastní minipivovar.

Závěrem bych rád dodal, že pro Českou republiku, jejíž ekonomika je závislá na exportu, je volný přístup na zahraniční trhy zásadní. Posílení obchodních vztahů s partnery mimo Evropskou unii tedy považujeme za prioritu. Dovoluji si vás tedy proto nyní požádat, abyste dali souhlas k ratifikaci protokolu o přistoupení Ekvádoru k dohodě s Evropskou unií. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi a prosím zpravodaje zahraniční výboru pana poslance Pavla Šrámka, aby odůvodnil usnesení tohoto výboru, které vám bylo doručeno jako usnesení číslo 1102/1. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Zahraniční výbor tento tisk projednával na své 36. schůzi dne 12. července 2017 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru.

Po odůvodnění náměstka ministra průmyslu a obchodu Ing. Jiřího Koliby a zpravodajské zprávě poslance Karla Raise a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru;

I. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, končím rozpravu. Není zájem o závěrečná slova a přikročíme k hlasování o zákon navržen usnesení.

 

Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 55, přihlášeno je 105 poslankyň poslanců, pro 67, proti žádný. Návrh usnesení byl přijat.

 

Děkuji panu ministru i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem, který byl taktéž přerušen pro nepřítomnost pana ministra, je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP