Čtvrtek 7. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

27.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor
mezi Českou republikou a Turks & Caicos, sjednaná ve formě výměny dopisů
ze dne 22. října v Praze a dne 16. prosince 2004 v Grand Turk
/sněmovní tisk 1118/ - druhé čtení

Poprosím pana ministra financí o úvodní slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, přesouváme se opět do karibských ostrovů na Turks and Caicos. Nemá to nic kupodivu společného s Turky, nicméně důvod výpovědi této smlouvy je stejný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Poprosím paní zpravodajku Hanu Aulickou Jírovcovou, aby odůvodnila usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 1118/1.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Já děkuji za slovo. Opět zahraniční výbor na své schůzi dne 5. září 2017 projednal vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí - jak je předloženo. Zahraniční výbor za prvé doporučuje a dává souhlas s výpovědí smlouvy o zdanění příjmů, za druhé pověřuje předsedu výboru - a tak, jak je napsáno v dalším usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. O závěrečná slova není zájem.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 52, přihlášeno je 106 poslankyň a poslanců, pro 73. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP