Čtvrtek 7. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

23.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi vládou
České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů, sjednaná ve formě
výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 11. dubna 2005 v Tortole.
/sněmovní tisk 1114/ - druhé čtení

Tady prosím taktéž pana ministra financí Ivana Pilného. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, opět stejný typ výpovědi, stejné smlouvy. Týká se Britských Panenských ostrovů. Někdo mě upozorňoval, že tam je hurikán a že už moc neexistují, ale nicméně tu smlouvu musíme vypovědět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Šrámka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1114/1.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Zahraniční výbor o tomto sněmovním tisku jednal na 37. schůzi dne 5. září 2017 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 11. dubna 2005 v Tortole.

Po odůvodnění náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové, zpravodajské zprávě poslance Pavla Holíka a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas s výpovědí Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů, sjednané ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 11. dubna 2005 v Tortole;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Otvírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pakliže se nikdo nehlásí, končím rozpravu.

 

Pokud není zájem o závěrečná slova, přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 48, přihlášeno je 103 poslankyň a poslanců, pro 73, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Následuje bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP