Čtvrtek 7. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

22.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s výpovědí Smlouva mezi vládou České republiky a vládou
Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor
ve formě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů
ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 9. prosince 2004 v Anguille
/sněmovní tisk 1113/ - druhé čtení

I tady prosím pana ministra financí, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, jedná se opět o stejnou výpověď, stejnou smlouvu. Tentokrát se týká ostrova Anguilla.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím opět paní zpravodajku zahraničního výboru, paní poslankyni Janu Fischerovou, aby odůvodnila usnesení, které jste dostali jako sněmovní tisk 1113/1.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Opět děkuji za slovo. I v tomto případě se jedná také o smlouvu mezi Českou republikou a vládou Anguilla o výměně informací. I na toto téma tedy 5. září tohoto roku zahraniční výbor vyjádřil jednoznačný souhlas s výpovědí této smlouvy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pakliže se nikdo nehlásí, končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 47. Přihlášeno je 103 poslankyň a poslanců, pro 73, proti žádný. Návrh usnesení byl přijat a s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Děkuji a dostáváme se k bodu

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP