Čtvrtek 7. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

15.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou
České republiky a vládou Seychelské republiky o letecké dopravě
/sněmovní tisk 882/ - druhé čtení

Požádám místopředsedu vlády a ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby to tedy z pověření vlády uvedl. Prosím. A ještě než vám dám slovo, požádám paní kolegyni Fischerovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů. Pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, tak si ještě chvilku ode mě neodpočinete, protože se teď na chvíli převtělím do pana Dana Ťoka a budu vám přednášet dopravní body.

První je tedy, jak už bylo řečeno, vládní návrh, který se týká souhlasu s ratifikací Dohody mezi vládou České republiky a vládou Seychelské republiky o letecké dopravě. Jenom připomenu, že vzájemné vztahy České republiky a Seychelské republiky v oblasti civilního letectví nejsou dosud upraveny platnou mezinárodní dohodou. Na základě zájmu obou stran se v prosinci 2012 uskutečnilo jednání expertních delegací, jehož výsledkem byl vzájemně přijatelný text dohody. Vláda České republiky vyslovila se sjednáním dohody souhlas svým usnesením v září 2013, dohodu se ale podařilo podepsat až v červnu 2016.

Text dohody odpovídá současnému vývoji v oblasti civilního letectví, je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Sjednání dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Dohoda představuje jednu z možností, jak dále rozvíjet vzájemné vztahy obou zemí. Leteckým dopravcům obou stran nabízí široké možnosti pro komerční využití a dostatečnou míru flexibility při rozhodování o provozních záležitostech.

Dohoda byla projednána v zahraničním výboru, který doporučuje vyslovit s ratifikací dohody souhlas. Dovoluji si vás tímto požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací předkládané dohody. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministrovi životního prostředí za jeho úvodní slovo a prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Janu Fischerovou, aby nám odůvodnila usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 882/1. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, už zde bylo řečeno, že zahraniční výbor toto projednal. Byl tam jednohlasný souhlas s uzavřením, s potvrzením ratifikace této mezinárodní smlouvy. Myslím si na základě toho, kdy zahraniční výbor jednal, to bylo už 6. října 2016, že to mohlo být projednáno mnohem dřív. Bohužel mnohdy z neúčasti pana ministra to nešlo dřív. Jsem ráda, že to je dnes na stole. Je dobře, že toto bude se Seychelskými ostrovy ratifikováno, protože víme, že v tomto směru je i docela čilý pohyb turistů z naší strany, z České republiky.

Tolik jenom za mě jako zpravodajku, že tento souhlas byl jednohlasně podpořen v zahraničním výboru. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuju paní zpravodajce za její odůvodnění. Zároveň otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. O závěrečná slova není zájem. Můžeme přikročit k hlasování.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 40, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro souhlas s ratifikací mezi vládou České republiky a vládou Seychelské republiky v letecké dopravě. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 40, z přítomných 93 pro 55, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s ratifikací této dohody vyslovili souhlas, a končím bod číslo 15.

 

Pokračovat budeme bodem číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP