Čtvrtek 7. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

9.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol pozměňující smlouvu mezi Českou republikou
a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsaný v Praze 1. února 2017
/sněmovní tisk 1068/ - druhé čtení

Požádám paní ministryni, aby se ujala slova, ale předtím ještě požádám paní poslankyni Janu Fischerovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů. Prosím, nyní, paní ministryně, máte úvodní slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, smyslem tohoto předloženého protokolu je především odstranit rozpory ve výkladu česko-japonské smlouvy o sociálním zabezpečení v oblasti vysílání pracovníků. Česká strana tady vychází z užšího výkladu vysílání pracovníků, které se používá i v právu EU, kde si pracovník musí během vyslání do jiné země zachovat bezprostřední vztah k tomu vysílajícímu zaměstnavateli, ale japonští pracovníci, kteří jsou sem vysláni japonskou společností, ještě často uzavírají smlouvy i s českým podnikem, kde působí, a to dosud z české strany vedlo k přerušení přímého vztahu k jejich japonskému zaměstnavateli a porušení podmínek vysílání. A protože jsme se na expertní úrovni nemohli na výkladu dohodnout, tak se to vyjasnilo nakonec přímo v čl. 7 smlouvy, která vysílání upravuje. Podle nové úpravy nebude sjednání pracovní smlouvy s podnikem v České republice tomu vysílání bránit za podmínky, že vysílaný pracovník i nadále zůstane v pracovněprávním vztahu se svou japonskou firmou.

Tato úprava není ojedinělá, není výlučně s Japonskem, už je to obsaženo ve smlouvách o sociálním zabezpečení např. se Spojenými státy americkými nebo s Austrálií. Tyto navržené úpravy mají za cíl přispět ke zvýšení právní jistoty při aplikaci smlouvy a ke zlepšení investičního prostředí pro japonské podniky, protože je potřeba zdůraznit, že ty patří v ČR dlouhodobě k nejvýznamnějším zahraničním investorům. Na japonské straně je již protokol připraven pro vstup v platnost a na naší straně ji již schválil Senát.

Dovoluji si požádat Poslaneckou sněmovnu, aby v souladu se stanoviskem zahraničního výboru vyslovila s touto ratifikací souhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové a prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Janu Fischerovou, aby odůvodnila usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1068/1. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Přeji vám, vážené dámy, vážení pánové, příjemné dopoledne. K této smlouvě mezi ČR a Japonskem jako zpravodajka si dovoluji jenom poznamenat, že probíhalo jednání před druhým čtením v zahraničním výboru dne 12. července. Tam došlo ke shodě, k vyjádření k souhlasu této smlouvy, k její ratifikaci. Maximálně si ještě dovolím zmínit, že to trvalo osm let projednávání, než tato smlouva byla dovedena do zdárného konce.

Za zahraniční výbor si dovoluji jenom říci, že dává souhlas k ratifikaci Protokolu pozměňujícího smlouvu mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsaný v Praze 1. února 2017. Ostatní podrobnosti usnesení zahraničního výboru jsou uvedeny pod tiskem 1068/1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Pokud není zájem o závěrečná slova, jako že není, přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 35, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro ratifikaci Protokolu pozměňující smlouvu mezi ČR a Japonskem o sociálním zabezpečení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 35, z přítomných 87 pro 65, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s ratifikací byl vysloven souhlas. Končím bod číslo 9. Paní ministryně ještě zůstává na svém místě, protože dalším bodem je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP