Čtvrtek 7. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

78.
Zpráva o činnosti kontrolní rady
Technologické agentury České republiky za rok 2016
/sněmovní tisk 1099/ - prvé čtení

Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1099/1. K tomuto bodu jste zároveň obdrželi sněmovní dokument 6505, který obsahuje usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 227 z jeho 40. schůze ze 31. května letošního roku. Všechny lhůty k projednání byly splněny.

Požádám zpravodajku výboru paní poslankyni Annu Putnovou, aby nás informovala o jednání výboru a přednesla návrhy usnesení Poslanecké sněmovny. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Děkuji. Děkuji za zařazení tohoto bodu. Budeme se tedy věnovat kontrolní zprávě za rok 2016. Orgánem Technologické agentury ČR je i kontrolní rada, která má především kontrolní funkci rozdělování finančních prostředků Technologické agentury ČR a hospodaření s majetkem státu, k němuž má Technologická agentura ČR příslušnost k hospodaření.

Kontrolní rada předkládá Poslanecké sněmovně výroční zprávu o své činnosti. Předseda kontrolní rady Technologické agentury ČR předložil řádně zprávu o činnosti kontrolní rady Technologické agentury za období roku 2016 spolu s hodnocením plněných úkonů. Jedná se o sněmovní tisk 1099, ze kterého vyplývá, že v předmětném období plnila kontrolní rada Technologické agentury ČR všechny své zákonné povinnosti.

Tato zpráva byla projednána 31. května 2017 na 40. schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a bylo přijato usnesení, které doporučuje Poslanecké sněmovně toto usnesení přijmout.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Anně Putnové. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Mohu ji tedy ukončit. V tom případě asi nebude zájem o žádné závěrečné slovo.

Přistoupili bychom k rozpravě podrobné a paní poslankyni Putnovou požádám o její návrh na usnesení.

 

Poslankyně Anna Putnová: Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze 40. schůze dne 31. května 2017 ke zprávě o činnosti kontrolní rady Technologické agentury ČR za rok 2016. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedy kontrolní rady Technologické agentury ČR Petra Štěpánka a zpravodajské zprávě poslankyně Anny Putnové doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas se zprávou o činnosti kontrolní rady Technologické agentury ČR za rok 2016, a to sněmovní tisk 1099.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo jiný návrh na usnesení? Není tomu tak. Mohu tedy ukončit podrobnou rozpravu. Také ji končím. Nejdříve budeme hlasovat o návrhu obsaženém ve sněmovním tisku 1099/1 a potom bychom hlasovali návrh na usnesení obsažený ve sněmovním dokumentu 6505.

Má někdo výhradu proti tomu, kdybychom hlasovali jedním hlasováním o těchto dvou usneseních? Ano. Paní zpravodajka mě vede k tomu, abych pominul jednací řád, a opravdu budeme hlasovat nadvakrát. Já vím, že jde o finanční prostředky, tak to radši uděláme dvojím hlasováním. (Posl. Putnová: bývalo zvykem tento bod hlasovat nadvakrát.)

 

Dobře. Nejdříve tisk 1099/1 - usnesení obsažené pro Poslaneckou sněmovnu.

Rozhodneme v hlasování číslo 32, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 32 z přítomných 87 pro 62, proti nikdo. Usnesení bylo schváleno.

 

A nyní budeme tedy hlasovat o sněmovním dokumentu 6505, tedy o stanovení výše odměn členům kontrolní rady Technologické agentury ČR.

Rozhodneme v hlasování číslo 33, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 33 z přítomných 87 pro 65, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Děkuji paní poslankyni Anně Putnové a končím bod 78.

 

Poslankyně Anna Putnová: Já také velmi děkuji, že neodcházíme z této Sněmovny s dluhem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To by bylo nesprávné. Jsme rádi, že jsme to vyřídili.

 

Můžeme tedy pokračovat podle schváleného pořadu schůze, a to bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP