Čtvrtek 7. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

8.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce
č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání, přijatá
na 67. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 1981
/sněmovní tisk 804/ - druhé čtení

Požádám paní ministryni práci a sociálních věcí Michaelu Marksovou, aby se ujala slova, a ještě předtím požádám paní poslankyni Janu Hnykovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajkou tohoto tisku. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den, vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci. Tato úmluva obsahuje, obecně vymezuje v osmi věcných článcích to, co se rozumí pojmem kolektivní vyjednávání, co je jeho předmětem a jaká opatření mají být na vnitrostátní úrovni přijata pro jeho podporu. Tato úmluva je v souladu s ústavním pořádkem ČR a je možné konstatovat, že veškeré závazky v ní obsažené jsou u nás již obsaženy v platné a účinné legislativě, takže i když úmluvu ratifikujeme, nemusíme nic upravovat ani nemusíme přijímat žádná nová legislativní opatření, a tudíž ani ratifikace neponese žádné dopady na státní rozpočet.

V rámci 27. schůze Senátu byl návrhu na ratifikaci udělen souhlas. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové za úvodní slovo a požádám zpravodajku výboru pro sociální politiku paní poslankyni Janu Hnykovou, aby odůvodnila usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 804/1, a máme ho již dlouhou dobu k dispozici. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a vážení pánové, na výboru pro sociální politiku 6. října jsme doporučili Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dává souhlas k ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce číslo 154 o podpoře kolektivního vyjednávání, přijaté na 67. zasedání mezinárodní konference práce v roce 1981. Pověřil mě, abych vám to sdělila, a já bych byla velmi ráda, abychom opravdu odešli s čistým štítem a ratifikovali tuto úmluvu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. V tom případě asi nebude zájem o závěrečná slova. Je tomu tak.

 

Přikročíme k hlasování. Jsme v druhém čtení mezinárodní smlouvy, čili můžeme rovnou přikročit k hlasování o navrženém usnesení a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, které paní zpravodajka přednesla.

Zahájil jsem hlasování číslo 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 34, z přítomných 88 pro 62, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s usnesením byl vysloven souhlas a postup ratifikace má za sebou další úspěšný krok.

 

Máme před sebou bod číslo 9. Paní ministryně práce a sociálních věcí zůstala na svém místě, protože jde o

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP