Středa 6. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

45.
Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání
poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka

V tuto chvíli eviduji do rozpravy jako první řádnou přihlášku - pana poslance Chalupy? (Poslanec gestem naznačuje, že už vystoupil.) Takže ten už mluvil. Další v pořadí je pan poslanec František Petrtýl, kterému tímto dávám slovo. Prosím.

 

Poslanec František Petrtýl: Dobrý den, dámy a pánové, vážení členové vlády, vážený pane předsedající. K tomuto dnešnímu bodu už dnes bylo řečeno hodně a nerad bych se v něčem opakoval nebo někoho opakoval. Nechci zdržovat a chtěl bych být velmi stručný. Dovolte mi pohled na tuto věc jako člena mandátového a imunitního výboru, který není právník. A právě to, že nejsem právník, možná má i nějakou svoji výhodu, protože logicky nebudu vše právnicky skvěle precizovat, ale možná dám svůj náhled jednoduše a srozumitelněji.

Když jsem jako člen dříve zmíněného výboru mohl nahlédnout do policejní žádosti o vydání pana poslance Babiše a pana poslance Faltýnka, tak jsem tuto žádost studoval zhruba dvě hodiny a mohu říct, že se mi jeví jako chronologicky seřazený seznam legálních - a to podtrhuji - legálních právních úkonů, kterým je dávána nějaká nálepka něčeho nezákonného. (V sále je hluk.) Proto jsem využil jako člen tohoto výboru možnosti nahlédnout do policejního spisu, kde jsem byl s kolegou Procházkou, a ani po nahlédnutí do tohoto spisu, i když několikrát zde již zaznělo, že tento spis je velmi obsáhlý a nelze vše nastudovat během - také jsme tam byli zhruba dvě hodiny, nicméně v tomto spisu jsem také v té části, která nám byla poskytnuta, nenašel žádnou informaci, která by byla o něčem, co je nezákonné. Takže se mi jeví tato kauza jako účelová, která nepochybně ovlivní nadcházející volby. A o tom, jak je ovlivní, nechť rozhodnou voliči. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Jako další vystoupí s řádnou přihláškou pan poslanec Zdeněk Ondráček, kterému tímto dávám slovo.

Poprosím vás o větší klid v sále. Hladina hluku je vyšší, než je možná příjemné řečníkům. Ještě jednou opakuji - děkuji za to, že případné debaty přenesete do předsálí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, vzal jsem si s sebou čtyři papíry, na kterých mám různé poznámky, protože budu částečně reagovat na předchozí vystoupení mých předřečníků kolegů a částečně shrnu i svůj postoj k této věci.

Pokud zmíním úplně začátek, tak bylo zde několikrát hovořeno o tom, že kauza je časovaná s úmyslem poškodit předsedu hnutí ANO a předsedu poslaneckého klubu hnutí ANO před volbami a že policejní orgán nemusel takto činit a konat a mohl počkat po volbách. Když jsme jednali na ústavněprávním výboru, tak byla také diskuse o tom, kdy - a padlo to i zde při dnešní rozpravě - kdy by byl ten vhodný termín pro to tento akt udělat. Kdy sdělit obvinění. A jestli to jsou ty dva měsíce, nebo to je delší časový úsek, pan ministr spravedlnosti na ústavněprávním výboru něco říkal kolem šesti měsíců.

Já bych vás, vaši pozornost chtěl jako bývalý policista, který také byl kdysi nařčen z toho, že účelově a záměrně sděluje obvinění někomu v době, kdy se mu to nehodilo, ten člověk slavil zrovna své životní kulaté jubileum padesátých narozenin a k tomu dostal usnesení o zahájení trestního stíhání. Já bych vám chtěl přečíst § 160 trestního řádu, zahájení trestního stíhání, kde je uvedeno: Nasvědčuje-li prověřování podle § 158 zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, rozhodne policejní orgán - a teď to důležité slovo - neprodleně o zahájení trestního stíhání této osoby jako obviněného, pokud není důvod k postupu podle § 159a nebo 159b trestního řádu. Paragraf 159a je odložení věci a jiný postup, že by to jednání mohl být přestupek, a § 159b je dočasné odložení trestního stíhání, které se použije v případě třeba zločinného spolčení z důvodu rozkrýt další vazby.

V tom paragrafu 159b není nikdy nic uvedeno o politice ani o tom, že by se to nehodilo a nebylo by to časově důležité. Takže policejní orgán, pokud tím prověřováním zjistil skutečnosti, které mu řekly, že má zahájit trestní stíhání, tak konal v souladu s trestním řádem a neprodleně chtěl zahájit trestní stíhání. Tím, že se jedná osoby podle § 10 trestního řádu, musel požádat Poslaneckou sněmovnu o tento postup. Chtěl bych říci, že pokud by policejní orgán takto nepostupoval, mohl by se dopustit on sám trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, protože horko těžko by dával, proč zvolil jiný postup a proč tak nekonal. Ale můžete na to mít jiný názor. Já říkám, že pokud máme mít policii nezávislou, nemá koukat na to, jaké období, kdo je osobou, proti níž trestní řízení vede, a má konat, tak jak říkají zákony. Takže to jenom proč mělo dojít k tomu, že úkon byl proveden.

Pan kolega místopředseda, v současné době řídící Radek Vondráček řekl, že z jeho pohledu advokáta si myslí, že to prověřování mělo trvat, a říkal nějaké týdny a měsíce a vlastně viděl v tom určité průtahy. Pokud by byl v pozici státního zástupce, ať vzorového, nebo dohledového, tak by určitě to bral, ale on takové postavení nemá. A státní zástupce, který nad prověřováním vykonával dozor, což je ten městský státní zástupce, a i ten státní zástupce, možná paní státní zástupkyně Bradáčová, která vykonávala dohled nad dozorem, nikde údajně - já jsem ty materiály neviděl, ale vycházím z veřejných sdělovacích prostředků - nezjistili v tom, že by policejní orgán dělal průtahy, a respektive pokud zjistili, že to je na hraně, řekli, že to je problém toho řízení, popřípadě strany, která se prověřuje. Takže nevím, z čeho pan kolega takto uvádí. Ale já jsem si tady udělal u jeho druhého vystoupení takovou svoji poznámku, nebudu to dále více komentovat, napsal jsem si tady svoji poznámku slušné šipky, jako že skáče slušné šipky svému vedení. Nechám to dál být, protože by to bylo asi k ničemu.

Kolegyně Válková, která zde tedy teď není, ale zmínil to i kolega Vondráček, zmínil rozhodnutí Nejvyššího soudu, které říká, že má být zahajováno, pokud s vyšší mírou pravděpodobnosti. Já chápu, že citoval rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ale proč vyšší míra pravděpodobnosti, že došlo ke spáchání trestného činu, má být u osob, které se vydávají k trestnímu stíhání, to znamená u poslanců? Proč nemá být taková víra vyšší pravděpodobnosti, že došlo ke spáchání trestného činu, u všech stejná? Přece osoby, které vydáváme k trestnímu stíhání s naším souhlasem, nejsou, a bylo to zde několikrát řečeno, nejsou něco víc, než jsou běžní občané. Takže já si myslím, že by ta míra vyšší pravděpodobnosti při zahajování trestního stíhání a sdělení obvinění měla být u každého stejná a neměli bychom zde dělit lidi na kategorie běžný občan, poslanec, senátor nebo někdo jiný, kdo má poslaneckou imunitu.

Pan ministr Pelikán řekl při tom jednom krátkém vstupu, že - a dovolím si citovat, protože jsem si to stenograficky hned zapsal: nemám vliv na průběh trestního řízení a jsem na to hrdý. Bylo to jeho krátké vystoupení. Já jsem rád, že nemá vliv na průběh trestního řízení, že na to je hrdý, ale určitě vím, že pan ministr spravedlnosti má vliv na stav justice, protože je více než dva a půl roku ministrem spravedlnosti, a nevím, jestli může být hrdý, co se všechno na ministerstvu spravedlnosti podařilo. A bylo to zde zmíněno také: nový trestní řád - práce komise pozastavena, respektive nefunguje. Prosadíme zákon o státním zastupitelství - nula. A možná že bych mohl pokračovat dál, znalci, tlumočníci a další, ale nechci zde být pouze pro tu kritiku.

Líbilo se mi, že pan ministr říká, že zároveň má přece právo jako občan a že s tím, jak se seznámil s těmi materiály, nenašel důvod pro sdělení obvinění. No ono to není důležité, jestli ho našel pan ministr, důležité je, jestli ho našel policejní orgán a státní zástupce, který to dozoruje, a následně státní zástupce, který nad věcí vykonává dohled, protože to jsou orgány činné v trestním řízení. A pan ministr, já, nikdo z vás zde v takovém postavení prostě nejsme a můžeme si o té kauze myslet, co chceme, jako že si o ní také myslím, co chci, protože byla zde sdělena spousta jiných kauz. Vzpomenuty, paní kolegyně, lehké topné oleje, několikrát zmíněno OKD, mohli bychom zmínit Mostecká uhelná, Poldi Kladno, byl zmíněn Opencard, mohli bychom zmínit prodej hybernských kasáren, nákup padáků, letadel CASA, pandury a další a další kauzy. To, co jde za mnoha pány politiky za posledních dvacet let a kvůli čemu, aspoň to tak prezentuje, vzniklo hnutí ANO a proč se možná těší u veřejnosti takové oblibě, protože o těchto kauzách, o kterých nikdo nemluví, respektive mluví, ale nikdo nekoná, ta veřejnost ví a je tam ten problém.

Já chápu hnutí ANO, že o těchto kauzách mluví a ptá se, kdy bude pan premiér vypovídat u soudu v pozici obviněného, nikoli jako svědka, právě za OKD. Ale vážené kolegyně a vážení kolegové z hnutí ANO, pokud byste něco takového chtěli, tak proč nepodpoříte náš návrh z dílny KSČM, kdy my požadujeme nepromlčitelnost některých trestných činů z období velké privatizace? Vždyť každým rokem nám některé kauzy odcházejí do promlčení a my už se k nim nikdy nebudeme moci vrátit. Vždyť právě vy jste říkali, že chcete vymést ten chlév, který tady je, ale když má dojít na konkrétní hlasování, tak vy ruku pro ten návrh nezvednete. Tak se ptám, jestli ten váš boj proti korupci a proti všem těm nepravostem, které zde byly, je opravdu skutečný. Protože skutečný boj by se projevil i tím zvednutím ruky, a říci ano, pojďme bojovat, pojďme některé kauzy, pokud to ještě trochu možné je, třeba znovu otevřít a rozkrýt.

Bohužel taková situace nenastává. Já myslím, že poměrně emotivně se k tomu vyjádřil pan poslanec Chalupa, který, mám zde napsáno, a promiňte mi ten výraz, popsal bordel, který tu je. Já bych jenom řekl: pane poslanče Chalupo prostřednictvím pana předsedajícího, i když zde teď není, blahopřeji k probuzení, že jste to konečně také viděl a prozřel. Otázka je, jestli s tím budeme něco dělat. Pan poslanec Chalupa vznesl také otázku, kdo ponese odpovědnost. A zmínil zde některé kauzy, které možná znáte, možná neznáte.

Já bych ke Generální inspekci bezpečnostních sborů také mohl hovořit dlouho. Jak se dokážou vsadit v restauraci o tom, že jsou schopni kohokoliv udělat, obviní jakéhokoliv policistu, toho v podstatě srazí na kolena. A jsou i lidé z policie, které znáte vy, kolegové z hnutí ANO, jsou vám blízcí, kteří by mohli vyprávět, jak jejich rodinní příslušníci byli likvidováni. A nikdy nikdo za to nenesl odpovědnost. Nikdy nikdo. Když už něco, tak ten člověk je povýšen. A byla zmíněna kauza, kterou jsme prověřovali v rámci reorganizace, respektive organizační změny v Policii České republiky při sloučení ÚOKFK a ÚOOZ.

Takže odpovědnost nikdy nenese nikdo. A proto je ten stav, který tady je. Nenese odpovědnost ani ten, kdo zahájí trestní stíhání možná účelově. Ani ten státní zástupce, který koná tak, jak koná, například v kauze Opencard i v jiných kauzách. Ani ten soudce, který rozhoduje tak, jak rozhoduje, když třikrát čtyřikrát udělá nějaké rozhodnutí a vyšší soudní instance mu to vrací s pokyny a on je nerespektuje. Prostě odpovědnost za fušerskou práci se u nás nevyžaduje. A proto ten stav je takový, jaký je. A dokud s tím nikdo nic neudělá, tak ten stav takový také bude.

Uvnitř policie, která se sice navenek tváří jako apolitická, ale apolitická není už hodně dlouho, protože každá z těchto stran, které zde sedí a byly u moci, má uvnitř své policisty, své lidi, kteří jsou ochotni za cokoliv, anebo z jakéhokoliv jiného důvodu udělat cokoliv. A když pak ukončí svoji aktivní službu, tak se o ně také dokáže někdo dobře postarat. A mohli bychom zmínit určité plukovníky, možná i generály, kteří prostě tu svinskou práci odvedli a následně za to buď byli povýšeni, nebo byli posláni někam jinam. Ale jsou to kauzy, které asi jsou obecně známy, a proto ten stav je.

Já se nemohu vyjádřit ke spisu, nejsem členem mandátového a imunitního výboru, neviděl jsem nic. Pokud tedy pominu, že ve veřejném prostoru už ta žádost zase běhá a je dostupná. Holt někteří novináři se k tomu umí dostat a umí se o to podělit s veřejností. Takže díky novinářům jsem se dočetl, nebo jsem viděl tu žádost. Nechci ji hodnotit po obsahové stránce, jestli jsou naplněny zákonné znaky skutkové podstaty daného trestného činu, objektivní stránka a nejčastěji zde zmiňovaná subjektivní stránka trestného činu zavinění. Protože zde bylo několikrát zmíněno, že my nejsme ti, kdo máme rozhodovat o vině a trestu. My máme pouze rozhodnout o tom, jestli naše dva kolegy poslance vydáme k trestnímu stíhání. To, že je to poškodí v očích veřejnosti, že je to poškodí v osobním životě, na to vezměte jed. Ono je to poškodí stejně tak, jako to poškodí v případě sdělení obvinění policistu, starostu obce, lékaře, kohokoliv jiného, kdo je víc znám, kdo je veřejně činný. O to to je vždycky horší.

A bylo zde zmíněno, že kdybychom neměli imunitu, mohlo by to proběhnout v tichosti a až poté by se něco řešilo. Ono by to nikdy v tichosti v České republice neproběhlo, protože on by to vždycky někdo vykecal, že je pan poslanec trestně stíhán, a možná by to média věděla i dříve, než by pánům poslancům nebo panu poslanci bylo doručeno sdělení obvinění.

Byly zde zmíněny projevy obou poslanců, kteří mají být vydáni. Pan poslanec Faltýnek hovořil o časové záležitosti. Hovořil o tom konkrétním policistovi, o jeho neprofesionalitě, o jeho ne nestrannosti. Neznám ten rozsudek, který on citoval, ale to potvrzuje to, co já říkám. Že pokud někdo něco neodvede v dostatečně kvalitní práci, a dokonce na to ve svém rozsudku upozorní soud, tak se vlastně v podstatě nikdy nic neděje a ten člověk dál pokračuje. Takže my, pokud chceme do budoucna někdy něco měnit a řešit, musíme také vyžadovat odpovědnost toho, kdo nějaké jednání koná, a možná i s úmyslem někoho poškodit.

O nedostatcích žádosti a úmyslu v tom. Chápu pana poslance Faltýnka, že nám to chce zde říct, ale my to nejsme schopni posoudit. Protože my jsme to neviděli. Pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, to je silný prostor pro vaši obhajobu. A využijte svého práva. Až budete mít sdělení obvinění s těmito úkony, nebo s těmito námitkami, které jste řekl, tam určitě svůj prostor najdete.

A pan poslanec Babiš řekl, že mu pan vyšetřovatel řekl: kdybyste nebyl politikem, kauzu Čapí hnízdo by nikdo nevyšetřoval. Asi máte svatou pravdu. Protože ono to tak někdy je, protože já se domnívám, že podobných kauz je zde v České republice několik, řekněme, možná desítek. Dokonce si dovolím říct, že ve svém blízkém okolí bych minimálně jednu dvě podobné kauzy také viděl. Ale ty kauzy nikdo nevyšetřuje, protože ten člověk - za prvé nepřišlo údajné anonymní trestní oznámení a ten člověk není veřejně činná osoba.

Je to možná vaše smůla, že jste šel do politiky a doběhla vás kauza stará deset let. Ale toto selektivní vybírání je ten samý příklad, jako když máte na sídlišti zákaz zastavení a v tom zákazu zastavení stojí deset nebo patnáct aut standardně, protože nemají kde stát. A vy si pořídíte nějaké lepší auto, stojíte v tom zákazu zastavení a jde kolem ten strážník nebo ten policista a tu jednu botičku, nebo tu jednu parkovačku šoupne za ten jeden jediný stěrač nebo na to jedno jediné vozidlo, selektivně.

Samozřejmě můžete to vy tak vnímat. Já bych samozřejmě byl rád, pokud by Policie České republiky dokázala, pokud by toto měl být trestný čin - a já samozřejmě ctím presumpci neviny, takže mluvím, pokud by to měl být trestný čin, a můžu si o tom myslet cokoliv z těch veřejně dostupných zdrojů, jestli to je, nebo není. Tak pokud by stejně konala, stejným metrem měřila každému jinému, a byl bych za to velmi rád, kdybychom očistili toto prostředí a dokázali postihovat veškerá protiprávní jednání.

V případě toho špatně zaparkovaného auta je totiž jediná možnost, když byste nechtěl, aby tam dostával někdo tu parkovačku: můžete odstranit ten zákaz zastavení a udělat tam standardní parkoviště. To je nejrychlejší řešení. Tady bychom mohli říct, že zanikla trestnost, což už by mohlo být věcí státních zástupců. Bylo by to možná také nějaké řešení, ke kterému samozřejmě nevedu.

Jsem rád, že oba poslanci řekli, že jsou pro své vydání, že chtějí své jméno očistit v průběhu prověřování, respektive vyšetřování, a chtěl bych vám oběma říci: Věřte, že jsem 17 let dělal vyšetřovatele a nikdy neradím druhé straně, ale vy jste teď možná na druhé straně. V paragrafu 33 je poučení obviněného. Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, jež se mu kladou za vinu, k důkazům o nich získaných, ale není povinen vypovídat. Zkuste si, až budete někdy o tomto poučováni, na tuto větu vzpomenout a zkuste někdy přemýšlet o tom, co jsem zde řekl.

Budu hlasovat pro vaše vydání, protože vaše kauza nesouvisí s výkonem vašeho mandátu. Ale přeji vám, abyste v případě, že prokážete svoji nevinu, dokázali také tak, jak to bylo dopřáno panu poslanci Svobodovi, očistit své jméno. A pokud budeme zde v Poslanecké sněmovně i příští volební období, zkuste se zamyslet nad tím a podpořit některé návrhy z dílny KSČM, které jsou dobré a mohou přispět k očištění této společnosti, toho stavu, který je tu za 27 let. Například nepromlčitelnost trestných činů z období velké privatizace. Například prokazování původu majetku nikoliv pouze zdaněním, ale kompletním zabavením takového majetku. A další a další věci, o kterých bychom mohli diskutovat. Pokud chce někdo bojovat, tak musí bojovat nikoli pouze argumentačně a slovy zde v Poslanecké sněmovně, ale i zvednutím ruky pro konkrétní návrh, který tuto věc může změnit.

Přeji vám mnoho štěstí ve vaší práci. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. A s přednostním právem se hlásí pan ministr spravedlnosti, kterému tímto dávám slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl poděkovat panu poslanci Ondráčkovi za tento nečekaně otevřený a upřímný projev, který zde měl a který byl značně zneklidňující, pokud jde o poměry zejména v Policii České republiky. Ale jednu věc říct musím.

Dámy a pánové, neulevujte svému svědomí tím, že říkáte, že tady nejste od toho, abyste něco posuzovali. To není pravda. To přece nefunguje tak, že kdykoliv policisté o někoho požádají, tak ho Sněmovna automaticky vydá. Ta Sněmovna o té žádosti má rozhodovat. A aby o ní mohla rozhodovat, tak by to neměla dělat tak, jak, bojím se, se stejně stane. Zda se mi to hodí. To znamená, zda ta žádost směřuje proti někomu, kdo je mým politickým oponentem, či dokonce, nedej bože, ještě má větší preference. Měli byste rozhodovat podle toho, jestli ta žádost je fundovaná. Jestli je odůvodněná. Jestli tedy vás ten policejní orgán přesvědčil o tom, že má důvody pro zahájení trestního stíhání, tak jak je vymezuje trestní řád. Pokud pro to zvednete ruku, tak tím říkáte ano, já si myslím, že ty důvody má. Já jsem se o tom přesvědčil. Tohle musíte posoudit. Nemůžete říct, že to jednou posoudí nějaký soud.

A já opakuji, co jsem řekl. Já v té stížnosti ty důvody nenašel. Je pravda, že je úplně jedno, jestli já jsem je tam našel, nebo nenašel, protože tím, že nejsem poslanec, tak dokonce ani o tom nebudu hlasovat. Ale zatím jsem tady nikoho neslyšel je citovat z té žádosti. Říkat já je tam vidím. Měli byste si tuhle otázku zodpovědět aspoň sami pro sebe předtím, než tu ruku zvednete. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s technickou poznámkou pan poslanec Zdeněk Ondráček, poté pan poslanec Jiří Koubek, poté pan poslanec Blažek. Takže vaše dvě minuty na faktickou poznámku.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji. Pane ministře, my se nemůžeme shodnout, protože vy na to nahlížíte jako právník. Ale kdo z tohoto 200členného sboru má takovou schopnost umět si nastudovat spis, pokud by k němu měl přístup, umět se v něm vyznat a umět posoudit, jestli to dané popisované jednání zakládá zákonné znaky skutkové podstaty daného trestného činu? Já to umím, ale umí to zbývajících 199 kolegů? Možná pět, šest, sedm, možná deset by to dokázalo. Ale umí to každý?

Já jsem řekl, že budu pro vydání. Kauzu jsem neviděl, ale vím, že nemá vztah k činnosti práce poslance Parlamentu České republiky za projevy a popřípadě ani činnost, která souvisí s výkonem mandátu poslance. A pokud to je jiná kriminalita a posuzování jiné kriminality, tak prostě budou rozhodovat soudy. Pokud by to bylo za projevy zde v Poslanecké sněmovně, tak bych se nespokojil s doporučením, které mi dává můj kolega, člen mandátového a imunitního výboru, ale určitě bych si chtěl velmi pečlivě nastudovat spis, protože určitě vím, jak v takovém spisu hledat. Ale třech a půl tisících listech, nebo kolik Standa říkal, že toho je, tak to rozhodně není práce na půl dne nebo na jeden den. To je práce analytická na řekněme tři čtyři dny. Pro mě, já se v tom orientovat umím a vím, co číst mám. Ale nikdo z vás, a nechci se vás tak dotknout, opravdu nevíte, co v tom spise je. Posuzujme to, jestli to má souvislost s výkonem mandátu, nebo ne. Proto jsem řekl, jak budu hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče, i za dodržení času. Další vystoupí pan poslanec Jiří Koubek, připraví se pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane místopředsedo. Rád bych odpověděl panu ministrovi Pelikánovi, co přesvědčilo mě, když se nás ptá. Mě přesvědčil Andrej Babiš, který 13. dubna napsal toto: "Imunita poslanců je podle mne zcela zbytečná a přežitá. Kromě imunity vůči výrokům proneseným ve Sněmovně by se na nic jiného neměla vztahovat. Poslanci nejsou žádní nadlidi." Pane ministře, Andrej Babiš není nadčlověk, chce být vydán, tak ho vydejme. Proč tady ANO žvaníte, proč tady obstruujete? (Potlesk části poslanců zprava.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já bych prosil, abychom se pokud možno korektně oslovovali a některé pojmy vynechali.

Jako další vystoupí pan poslanec Pavel Blažek.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Já jenom navážu na pana ministra spravedlnosti. Já s ním nesouhlasím v tom, že máme posuzovat nějakou fundovanost té žádosti. Ta imunita slouží, teď to zjednoduším, v zásadě ke dvěma věcem. Za prvé, aby se poslanec nebál mluvit a byla chráněna jeho svoboda projevu před orgány státu, zejména výkonné moci. No a v podstatě bych řekl, že ten druhý důvod spočívá v tom, aby nebylo zneužíváno trestní právo v politice jako takové. A to máme posuzovat. To znamená, kdyby zde například zazněla věta: Ministr vnitra volal tehdy a tehdy nebo nařídil vyšetřovateli "teď musíš obvinit Andreje Babiše, protože se nám to hodí", tak to je přesně ten případ, kdy nelze vydat. Ale pokud taková skutečnost tu není, tak já, i když jsem třeba právník, nejsem schopen posoudit, zda to stíhání důvodné je, nebo není. A jediný, kdo to nakonec udělá, budou státní zástupci a soud. Ale nepleťme si, že máme posuzovat nějakou fundovanost žádosti. Pan kolega Ondráček měl naprostou pravdu. A teď to není jen o právnících, ono je to taky o spoustě a spoustě času a od toho tu prostě nejsme.

Takže znovu říkám, pokud by toto trestní řízení, které se zahájí na základě našeho rozhodnutí, nebo ne, mělo býti zneužitím činnosti policie v politickém souboji, tak budu samozřejmě první, kdo bude chtít hlavy těch, kteří to způsobili. Ale zatím je to na úrovni nějakého povídání, žádné důkazy nejsou. A to je to jediné, co máme posuzovat.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Pan ministr spravedlnosti tady asi nebyl, když jsme tady diskutovali některé výroky vašich kolegů z hnutí ANO. Konkrétně výroky, které se tady odehrávaly v době, kdy vy jste nebyl ministr spravedlnosti. Bylo to při vydávání pana docenta Svobody v roce 2014. Takže tady skutečně ten váš názor asi je ojedinělý v hnutí ANO, protože tady třeba i vaše tehdejší místopředsedkyně paní Věra Jourová říkala při vydávání pana Svobody: "Mám morální dilema. Budu hlasovat pro vydání pana docenta Svobody, protože hnutí ANO jasně říká, že nesouhlasí s institutem imunity. Kdybychom to takto jasně neříkali, asi bych tu ruku pro to nezvedla."

Pan Martin Komárek, který se hlásí už dlouhou dobu do řádné debaty, tady řekl: "Ne, dámy a pánové, je to pouze a jen proto, že jsme solidární s občany, kteří ten institut imunity nemají a nemohou se odvolat k žádné Sněmovně a musí projít tou procedurou policejní a soudní a očistit se. Takže prostě my jenom nechceme být rovnější mezi rovnými."

Tak možná to vaše vystoupení zopakujte, až budete mít další jednání klubu ANO. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek, poté pan ministr Zaorálek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si dovolím zdvořile nesouhlasit s vyjádřením pana poslance Ondráčka, který oslovil pana ministra spravedlnosti větou: Pane ministře, vy se na to díváte jako právník. Já si to nemyslím. Pan ministr spravedlnosti se na tu věc dívá jako Pelikán. To nepochybně ano. Ale jako právník, jsem přesvědčen, že nikoliv. A nikdy jsem neslyšel, že by si to myslel kdokoliv z odborné právní veřejnosti. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr zahraničních věcí. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Já bych ještě jednou - dobrý den - chtěl upozornit pana ministra spravedlnosti, že role ministra spravedlnosti je taková, že by měl vytvářet předpoklady pro to, aby ta trestní řízení byla zákonná. To je vaše práce. To je to, čemu jste se měl celé roky věnovat. Tak čeho se tady vlastně bojíme? Proč tady hodinu debatujeme? Proč to tedy neodhlasujeme? Proč se bojíme pana Babiše a Faltýnka a vy se bojíte ho dát do rukou spravedlnosti? Protože vy máte pocit, že nad tím nemáte kontrolu? Že to prostě nejste schopen garantovat? No to trochu musí děsit občany v této zemi. Jestli vy jako ministr spravedlnosti máte pochyby o tom, že to trestní řízení je opravdu podle zákona, a vy jste ten, kdo za to nese dneska největší odpovědnost, no tak to je teda zlé. To musí ty občany pěkně vyděsit. Anebo je tu druhá možnost, samozřejmě, a to je ta varianta, že se pan Babiš bojí těch důkazů a nechce, abychom k těm se dostali.

Jiné dvě varianty nejsou. Buď je tu strach z toho, když se občan dostane do rukou tohoto systému - a vy, který jste ho měl na starosti, a státní zástupce, ten vlastně má pod kontrolou zákonnost, ten vlastně je garantem toho trestního řízení. Vy k nim máte nejblíž v té vládě. Takže vy nám tady chcete pořád sdělovat, že máte veliké pochyby nad tím, co jste spravoval? No, to je tragické. Já se skoro divím, že takhle veřejnost děsíte. Že tady vidíme: Proboha, jenom se nenechat do rukou trestního řízení! To si nepřejte představit, co vás tam čeká! - Takže vy chcete aspoň ty svoje lidi ochránit. Normální lidi ovšem, ti to budou muset snášet! Ale uvědomujete si tu odpovědnost, kterou vy za to nesete? Takže ty vaše úvahy o tom, abychom to tady posuzovali, jestli je to fundované, nebo jestli je to... Ale to je přece věc státních zástupců, to přece nepatří nám. Tak co oni dělají, tihle státní zástupci, za které vy nesete největší odpovědnost! (Předsedající upozorňuje na čas. Potlesk sociální demokracie a zprava.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Matěj Fichtner a připraví se pan předseda Faltýnek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji. Dobré odpoledne. Já bych chtěl jenom poopravit pana kolegu Blažka. On říkal, že projevy, které jsou zde u pultíku nebo v orgánech Sněmovny, jsou kryty imunitou. To tak úplně není. Nejsou kryty imunitou, nýbrž indemnitou, tedy nestíhatelností. To znamená, tady u pultíku si poslanec může říkat absolutně cokoli a nikdo ho za to nemůže stíhat. Takhle zní Ústava a zákon. A pak je ta druhá část, řekněme, komplexní imunity a to je imunita jako taková, tzn. toho poslance nelze trestně stíhat, pokud s tím Sněmovna nevydá souhlas. Ten souhlas vydává na základě nějaké žádosti a Sněmovna rozhoduje. Čili je namístě, když Sněmovna rozhoduje, zkoumat, na základě jakých skutečností tak rozhoduje a jak je podepsaná ta žádost, kterou policie nebo státní zástupce do Sněmovny posílá.

Já se nechci vracet k případu Bohuslava Svobody, nicméně jenom bych chtěl krátce připomenout, že ten případ je dnes sice nepravomocně, ale rozhodnut soudem. Nutno říci, že v neprospěch Bohuslava Svobody, takže nevím, jestli je úplně vhodné ze strany našich opozičních partnerů toto zmiňovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou předseda hnutí ANO pan Faltýnek. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já bych jenom - hezké odpoledne - prostřednictvím pana předsedajícího kolegovi Koubkovi ukázal, jak vypadá obstrukce při vydávání vašeho poslance, pane kolego. Ta má tento počet stran, když hovořil pan bývalý ministr Kalousek při vydávání paní Parkanové. (Ukazuje stoh papírů.) Já jsem pouze z toho citoval asi sedm vět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Já, co jsem tady čtyři roky ve Sněmovny, tak se snažím neingerovat do věcí, kterým nerozumím. Takže tady na tu otázku pana ministra spravedlnosti... (Přerušen smíchem v sále.) No ne, já se starám o obranu a bezpečnost. Nevím, čemu se smějete. Nebudu samozřejmě odpovídat za pana ministra spravedlnosti, ale chci se zeptat pana ministra zahraničních věcí vaším prostřednictvím (předsedající upozorňuje, že nemusí jeho prostřednictvím), jestli pana ministra nevyděsily informace, které obsahuje Závěrečná zpráva z vyšetřovací komise o reorganizaci Policie České republiky. Nebo jestli vás nevyděsil postup ministra obrany, co se týká pseudokauzy údajného sledování Vojenskou policií. Nebo zda nejste vyděšen z toho, jak byli okradeni daňoví poplatníci v kauze OKD. A mohl bych pokračovat celým seznamem. Z toho nejste vyděšen jako člen vlády a možná člen Bezpečnostní rady státu? (Potlesk několika poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová a připraví se pan poslanec Fiedler. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Moje faktická poznámka se týká stanoviska vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové, která oznámila, že žalobci nechybovali. Kauza Čapí hnízdo podle ní však trvá moc dlouho - a cituji z jejího vyjádření, které bylo veřejné: "Námitkám uvedeným v podnětu k výkonu dohledu osobami jednajícími jménem právnické osoby se vztahem k prověřované trestní věci nebylo možno přiznat jakoukoli důvodnost." Tedy námitky byly nedůvodné z pohledu paní vrchní státní zástupkyně, která dodává - cituji: "Jde nepochybně o trestní věc komplikovanou a rozsáhlou, když současně lze zaznamenat procesní neochotu k součinnosti ze stran některých privátních subjektů, která zpomaluje postup řízení."

K panu ministru Pelikánovi poznámka. Cituji jeho vyjádření pro týdeník Respekt: "Policie nemohla mít žádný rozumný důvod pro to, aby v tuto chvíli žádala Sněmovnu o zbavení imunity. Já nepotřebuji žádná další fakta kromě toho, že policie to udělala po roce a půl vyšetřování před volbami." Tady žádá pan ministr Pelikán, abychom my se stali téměř vyšetřovateli a soudci v jedné osobě. On žádná další fakta nepotřebuje.

Musím dodat, že tyto výroky pana ministra odmítlo jak Policejní prezídium, taktéž ovšem Unie státních zástupců, která - a cituji z jejího vyjádření: "Jako představitel výkonné moci tuto věc pan ministr velmi politizuje. Státní zastupitelství a policie mají postupovat jen podle zákona a neexistuje žádný politicky vhodný čas pro žádost k vydání k trestnímu stíhání." Je dobře tyto věci mít na paměti, protože to, co je zde uváděno stále o tom, že policie nekoná, tak musíme vědět, že nad ní je dozorující státní zastupitelství, nad ním vykonává dohled paní vrchní státní zástupkyně (předsedající upozorňuje na čas) a ta dala toto stanovisko. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já bych chtěl zareagovat na slova a odpovědět panu ministru Zaorálkovi.

Pane ministře, já myslím, že občané musí být nejvíce vyděšeni tím, co tady sledují. Že jedna skupina obviňuje druhou. Jedna, která spadá jaksi na stranu Ministerstva vnitra, obviňuje spravedlnost, vyjadřují navzájem pochybnosti o tom, jak funguje vnitro, pochybnosti o tom, jak funguje spravedlnost. Já myslím, že ti občané, kteří to sledují, musí být naprosto zděšeni, kam jsme se dostali na politické scéně. A budou z toho zděšeni i nadále, protože budou volby a po volbách budou nové politické tlaky o to, kdo bude ovládat silová ministerstva, kdo bude mít tu výhodu, že bude mít pod palcem vnitro, kdo bude mít tu výhodu, že bude mít pod palcem spravedlnost a jiná ministerstva. Z toho musí být občané naprosto zděšeni. A já jsem s nimi zděšen také, protože tady jsme svědky toho, že v podstatě dvě skupiny, které doposud byly ve vládní koalici, tady nyní svádějí nemilosrdný politický boj.

Vy jste nás, vážení koaliční poslanci a vážená vládo, přesvědčovali, jak to byla vláda úspěšná, jak všechno klapalo, jak všechno bylo v pořádku. Já to tady nevidím. Já tady vidím, už delší dobu vnímám boj dvou mocenských skupin. Líbí se mi to a zamlouvá se mi to čím dál méně. A vůbec se nedivím, že se to čím dál méně zamlouvá občanům a že jsou znepokojeni a zděšeni z naší politické scény a ze stavu naší společnosti.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám za přesné dodržení času. Tím jsme pro tuto chvilku vyčerpali faktické poznámky. Než udělím konečně slovo panu poslanci Martinu Komárkovi, přečtu několik omluv. Omlouvá se pan ministr financí Ivan Pilný od 14.30 do 16.00 z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Vlastimil Vozka mezi 14.30 a 22.00 bez udání důvodu. Omlouvá se pan ministr zdravotnictví od 14.30 z důvodu neodkladných pracovních záležitostí. Omlouvá se pan předseda klubu KDU-ČSL Jiří Mihola z pracovních důvodů z dalšího jednání dnešního dne.

Pane poslanče Komárku, máte slovo.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, nepamatuji si žádosti o vydání, které by byly více nesmyslné, více hloupé, kde by bylo více nepravd. Modří už vědí, že nemluvím za sebe, ale cituji muže mnohem slavnějšího a většího - pana Miroslava Kalouska z debaty, která se rozproudila, když Sněmovna jednala o vydání Vlasty Parkanové. Tato debata by mohla být mnohem kratší, kdybychom prostě hlasovali poté, co oba pánové Babiš a Faltýnek mužně řekli, že se vydají do rukou, nechci říci uvozovky, spravedlnosti.

Proč ale já vystupuji? Proč vystupují kolegové? Tato žádost je velice neobvyklá. Tato žádost je velice neobvyklá, protože skutečně přichází těsně před volbami, přichází v nejbližší možný čas před volbami. Opakuji to, protože odpovídám kolegyním a kolegům, kteří nás obviňují z toho, že obstruujeme, což je samozřejmě, omlouvám se, blbost. Jak víte, já nebudu kandidovat a mluvím čistě za sebe. Vím, že vás nepřesvědčím. Vím, že tohle prostředí neposlouchá argumenty. Vím, že tohle prostředí nevěří v upřímnost. Přesto věřte, že mluvím od srdce.

Když se mě ptali novináři asi ve 170 relativně nesmyslných anketách, jak budu hlasovat, jestli ano, nebo ne, vždycky jsem říkal, že já nemůžu hlasovat, dokud se neseznámím s žádostí o vydání. A vždycky jsem dodával: žádný poslanec hodný toho jména to nemůže říct dopředu, dokud tu žádost nezná. Já samozřejmě k té žádosti nebudu tak příkrý, jako byl pan Kalousek k žádosti o vydání Vlasty Parkanové, protože ten skutečně mohl příslušný, jak by řekl kolega Ondráček, orgán činný v trestním řízení urazit, nebo příslušného policajta, jak bych řekl já.

Ale já jsem si tu žádost skutečně četl, slovo po slovu, poctivě. A věřte, že kdyby mi takovou žádost poslal veterinář a chtěl, abych svého psa Oskara přivedl na řádnou prohlídku, tak bych tam Oskara nepřivedl. Víte proč? Protože bych si byl jist, že tam Oskar umře. Ne že chcípne, nebo že pojde. Psi můžou taky umřít, mimochodem. (Pobavení v sále. Výkřiky z lavic ČSSD.) Protože žádost, která má tolik formálních nedostatků, svědčí o tom, že onen policista má hlubokou neúctu k nám poslancům.

Ale vzal čert poslance. Já jsem skutečně pro to, aby byla imunita omezena jenom na politické projevy, a budu na tom trvat, byť už jenom jako pouhý občan a parazit, tedy živnostník. (Ohlasy v sále.) Ale tohle je naprosto neobvyklá situace, kdy v době těsně před volbami dostáváme narychlo napsanou nejasnou žádost, kde není jeden jediný důkaz.

Myslím, že člověk, který si tyto otázky nepoloží, není normální. Dámy a pánové, pokud jste si tyto otázky nepoložili, nejste normální. Omlouvám se, ale nejste normální. Nemusím být bývalým komentátorem, abych si tyto otázky položil. Prosím, před hlasováním si je položme znovu, přečtěme si tu zprávu. Chtěl jsem z ní dlouze citovat, není to nutné, už je na internetu. A já jsem rád, že je na internetu, protože všichni lidé, kteří si ji chtějí přečíst, si ji mohou přečíst a mohou soudit, tedy soudit z lidského hlediska, nikoli z hlediska inkvizičního nebo soudního.

Dámy a pánové, opakuji, vím, že tím nic nezměním, vím, že mi nebudete věřit, vím, že se nezamyslíte, ale říkal jsem to víceméně pro sebe, takže je mi to jedno. Děkuju. (Výkřik z ČSSD: On není normální!)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Jako další s řádným příspěvkem do rozpravy pan poslanec Procházka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, přeji vám hezký den. Jako člen mandátního a imunitního výboru mám proti vám určitou informační výhodu, a proto bych se s vámi rád podělil o svůj pohled na věc a doufám, že to přesunu trošku do té věcné roviny.

Na začátek bych velice rád řekl, že si velice vážím práce policie i jednotlivých policistů. Mnoho jich osobně znám, vím, jak těžkou práci mají. A vždycky jsem se snažil jim ze své pozice pomáhat. Proto když tady budu mluvit o policii, tak tím mám na mysli skutečně pouze tento jeden případ, který dnes řešíme.

Když jsem si přečetl žádost o vydání našich dvou poslanců, tak jsem trošku nevěřil svým očím. Na první pohled to vypadá jako pečlivě vypracovaná slohová práce, ale pokud se zaměříme na konkrétní věci, tak mi to přestává dávat smysl. I proto jsem chtěl nahlédnout do policejního spisu, abych pochopil myšlenkové pochody vyšetřovatele a hlavně zjistil, jestli to, co je v žádosti napsáno, je vůbec nějakým důkazem podloženo. Celý spis, a bylo to tady už řečeno, má asi 3 500 stran, je uložen v 18 šanonech. Podotýkám, že spis v nich není nijak souvisle řazen. Spíše bych řekl, že policista to má seřazeno spíš pocitově tematicky: jeden šanon sociálka, druhý šanon znalecké posudky a tak podobně. Já jsem dostal k dispozici pouze 14 šanonů z těch 18. Musím říct, že mi to přišlo spíš, že to je jakýsi vyšetřovatelský balast, který je víceméně shodný s tou žádostí, což jsem také tomu vyšetřovateli sdělil a on mi to víceméně i potvrdil.

Ještě bych podotkl, že jsme byli na mandátovém výboru donuceni podepsat mlčenlivost, což si myslím, že není úplně běžná praxe, a za ty čtyři roky se mi to stalo poprvé. Nicméně jsem se samozřejmě ptal, co je v těch čtyřech utajených šanonech. Podle rozhovoru s tím policistou by v nich měly být tyto doklady: v jednom šanonu by měla být korespondence s finančním úřadem, nějaká daňová přiznání, výsledovky a tak podobně; v druhém šanonu by měl být spis týkající se OLAFu, tam tedy nevím, co konkrétně, ale budou to spíš veřejné zdroje; ve třetím šanonu je komunikace s bankami, to znamená, vyšetřovatel oslovuje všechny banky, které na našem území působí, a zjišťuje, kdo kde jaký má účet a kolik je tam peněz a tak dále; a teprve v tom posledním čtvrtém šanonu má být ten hlavní důkaz. To je velice zajímavé, protože to má být údajně znalecký posudek, který má dokazovat, že se stal trestný čin. Nevím, jestli je tam ještě něco dalšího, ale nicméně ten policista mi řekl, že tohleto je přesně ten důkaz, který potřeboval a který vlastně rozhodl o tom, že sepsal žádost o vydání.

Logicky jsem se tedy ptal, proč je zrovna tento znalecký posudek jiný od jiných znaleckých posudků, které jsou uloženy v ostatních volných 14 šanonech. Odpověď mě trošku překvapila, protože mi odpověděl, že je to proto, že byl zpracován podle informací, které znalci sám předal, což tedy podle mě znamená, že když policie nemá důkaz, tak si ho asi vyrobí tím, že zadá znalecký posudek. Podotýkám, že jsme měli mlčenlivost a nedostali jsme se k posudku, ani státní zástupce, ani policista nám v podstatě neřekli obsah. Státní zástupce, když vypovídal na MIVu, tak na otázku, zda mají jasné důkazy, se vyjádřil tak, že podle něj existuje určitá vyšší míra pravděpodobnosti, že se stal trestný čin. Zase jako neprávník si to vykládám tak, že ten důkaz prostě není. Jasný důkaz.

Všechny ostatní doklady ve veřejné části spisu spočívají víceméně v popisu objektivních právních úkonů, které se měly stát. Podle mě se asi i staly, ale podle mě mají i jiné vysvětlení, než tvrdí policista. Myslím si, že daleko uvěřitelnější, než co deklaruje policie. Navíc tam mám i pochybnost a podezření, že důkazy, které policie sice má k dispozici, ale nehodí se jí do její konstrukce, tak prostě zamlčela. Odkazuji se samozřejmě na to, co oba pánové poslanci říkali na svou obhajobu. Já si totiž myslím, že pokud by důkazy policie připustila, tak by se jim celá konstrukce trestného činu úplně zbortila, což mě samozřejmě vede k dalšímu podezření, že tam může být i nějaký jiný motiv.

Já se s vámi ještě podělím o několik otázek z diskuse s policistou, když jsem se byl podívat do spisu a myslím si, že jak otázky, tak odpovědi jsou docela zajímavé. V žádosti totiž nejde pouze o dva poslance, ale je tam jmenováno celkem jedenáct lidí, kteří jsou potenciálně připraveni k obvinění.

Mě zajímalo, zda poslanci jsou hlavní podezřelí v této věci. Odpověď byla, že ne. Pak jsem se zeptal, zda je nutné pro vyšetřování, aby zároveň s ostatními byli obviněni i naši dva poslanci. Odpověď byla ne. Jestli policie provedla další šetření či získala další důkazy po odeslání žádosti. Odpověď byla ne. Pak mě zajímalo, jestli už sdělili někomu obvinění, protože mezi ostatními by měl přece být ten hlavní pachatel. Odpověď byla ne. Pak mě tedy zajímalo, proč tedy žádají o poslance, a to shodou okolností dva měsíce před volbami, když jim za dva měsíce skončí imunita. Je sice možné, že pak vznikne nová, nicméně to samozřejmě není úplně jisté. A hlavně pokud jim vznikne imunita, tak se celé řízení bude muset zastavit a bude se muset začít úplně od začátku. Odpověď byla zase zajímavá: policie přece musí konat neprodleně, ihned a bez průtahů. Ale já se znovu ptám, proč tedy policie nekoná, když může konat a měla by konat. Proč pouze v podstatě několik dní před volbami ovlivňuje volby tím, že žádá o poslance a dál nekoná v těch ostatních případech.

Tady bych udělal malou odbočku na to, už tady o tom taky padla řeč, a to je ROP Severozápad. Tady totiž policie podle mě postupovala opačně a podle mě taky správně. Někdy loni, tuším, že to bylo v listopadu, policie sebrala 24 lidí, dále vyšetřovala, získala několik rozhodnutí soudu v této věci v první, a dokonce i ve druhé instanci, a teprve když si byla zcela stoprocentně jistá svým postupem, požádala o vydání dalších dvou poslanců. To si myslím, že je správný postup, proti kterému v podstatě nemůžeme nic namítat snad kromě možného politického vlivu, protože jeden z poslanců se stal jedničkou na kandidátce a druhý chtěl zrovna kandidovat do nějaké sportovní organizace.

Ale v tomto našem případě, který dnes tady máme, je to úplně naopak. Já si nemyslím, že by imunita měla být pro ochranu každého jednotlivého poslance. Imunita především chrání Sněmovnu jako celek, a to před vnějším, třeba tím policejním útokem, a proto, aby si policie z poslanců nezačala dělat trhací kalendář. Policie, pokud bude žádat Sněmovnu, tak musí mít lidově nabito, musí si být zcela jistá, a ne jen tak trochu jistá s určitou mírou pravděpodobnosti jako v tomto případě.

Pak si taky myslím, že hodně z vás jsou starostové, místostarostové, radní, zastupitelé. Musíme si asi uvědomit, že pokud přijmeme tuto argumentaci policie, kterou nám předkládá ve své žádosti, tak v podstatě vždy, když jakýmkoliv způsobem ve své funkci upravíte záměr obce s tím, abyste vyhověli podmínkám dotace, a to si myslím, že je docela běžné, protože vždycky musíte vyhovět podmínkám dotace, tak se dá říct, že s určitou mírou pravděpodobnosti se stáváte podvodníky a budete asi trestně stíháni. A upřímně řečeno to, co máte rozdáno ve svých lavicích jako dva návrhy usnesení, tak každý zručný právník to za pár dní zvládne napsat na každého z vás, nebo víceméně na každého z vás za pár dní, a to z veřejných zdrojů.

Já rozhodně neříkám, že by policie neměla šetřit, ať šetří a sbírá důkazy. Já si myslím, že za dva měsíce může být úplně jiná důkazní situace, a proto si myslím, že bychom tuto žádost měli odmítnout a poskytnout policii dostatek času, aby dopracovala spis a případnou žádost ať si podá nové Sněmovně. Já prostě nevěřím na takové zvláštní náhody. Já si myslím, že ta časová souvislost s volbami je příliš velká, a myslím si, že volby by měli rozhodovat voliči a ne nějaký policista v Praze. Já vám proto jako člen mandátového výboru určitě doporučuji obě žádosti o vydání zamítnout.

Poslední věc, kterou bych chtěl, pouze bych uvedl na pravou míru, že na stole máte dvě usnesení mandátového a imunitního výboru. Když byla pauza, chvíli jsem se díval na televizi a viděl jsem tam v titulce, že paní Němcová jako předsedkyně výboru měla říct, že mandátový a imunitní výbor oba poslance vydal jednomyslně. Já jsem se díval do stena. Musím říct, že to paní Němcová rozhodně neřekla. Pouze řekla, že mandátový a imunitní výbor tato dvě usnesení přijal jednomyslně. Samotné hlasování o vydání či nevydání poslanců jednomyslné nebylo. Mám takový pocit, že pokud si dobře pamatuji čísla, tak v jednom případě to bylo asi 10:4 a ve druhém pravděpodobně 9:5. Ale neručím přesně za tato čísla. Bylo to přibližně v těchto poměrech.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Vaše vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek. Nejprve paní poslankyně Němcová, poté z místa pan poslanec Blažek, pak pan Kučera. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Musím říci, že jsem poslouchala s docela velkou nevolí vystoupení svého kolegy pana poslance Procházky, protože jsem přesvědčena, že se nezhostil role člena mandátového a imunitního výboru, jak bych já bývala předpokládala. Mandátový a imunitní výbor ze zákona jedná neveřejně. To, co dostává, jsou neveřejné informace. Nejsou tedy určeny pro veřejnost. Mně se zdá, že tímto svým vystoupením pan poslanec chtěl poskytnout informace, které poskytovat tímto způsobem neměl, aby dokonce mohl mařit průběh toho, co má nastat v případě, že Poslanecká sněmovna oba pány poslance k trestnímu stíhání vydá, což nepředjímám. Uvidíme, jak se Sněmovna rozhodně.

Ale jestliže pan poslanec Procházka říká, že ta dvě usnesení, rozuměla jsem tomu, že je jaksi trošku devalvuje a zpochybňuje, sám pro ně hlasoval, ta, která máte předložena, tak jako ostatní zástupci ANO na mandátovém a imunitním výboru. To, že přijímáme potom další usnesení, doporučení Poslanecké sněmovně, tam platí, že jednomyslné nebylo. Mluvila jsem o těchto dvou a tam jste ani slovem nezmínil větu, kterou jste řekl tady, že každý zručný právník toto napíše na každého z vás, když jsem se opakovaně ptala, zda chce někdo nějakou připomínku k tomuto usnesení, má nějaký protinávrh, chce ho nějak doplnit, modifikovat. Na žádnou takovou výzvu jste nereagovali a pro tato usnesení jste hlasovali. Myslím, že jste se neujal správně, jak se sluší a patří, výkonu člena Poslanecké sněmovny v roli poslance mandátového a imunitního výboru. Mrzí mě, že to říkám, protože dosavadní spolupráci s vámi, jako i s ostatními členy, jsem se snažila vést co možná nejvíc v korektní rovině. Svědčí o tom také naše hlasování v průběhu celých čtyř let, kdy jsme víceméně docházeli ke shodě, žádné kontroverzní věci se tam neodehrávaly. (Předsedající upozorňuje na čas.) Tohle bylo přes čáru!

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek, poté pan předseda Kučera a připraví se pan poslanec Ondráček. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Já jen volně navážu na paní kolegyni Němcovou a jen odůvodním, proč je naprosto nesprávné, když je nějaké jednání neveřejné, abychom to tady potom vyprávěli. Teď pominu stránku, jestli je to zákonné, nebo nezákonné, ale ty důvody jsou podle mě hlavně dva. Je-li nějaké jednání neveřejné, tak potom není možné si selektivně vybírat věci, které tam zaznějí, protože my ostatní nejsme schopni posoudit, jestli je to vytrženo z kontextu, není, co tam bylo všechno řečeno atd. Ale ten druhý a mnohem závažnější spočívá v tom, jde-li kdokoli něco říci na neveřejné jednání, tak samozřejmě mluví svobodněji a říká některé informace, které by neřekl, pokud by tušil, že se budou někde probírat veřejně. A chcete-li, aby už příště policisté, státní zástupce a nevím, kdo všechno tam přišli a řekli: Já vám nic neřeknu, všechno vykecáte, a měl by pravdu, tak potom takovéto jednání absolutně ztrácí smysl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní pan předseda Kučera, poté pan poslanec Ondráček. Vydržte, já vám vynuluji čas. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem dnes celkem trpělivě poslouchal vystoupení zejména poslanců z hnutí ANO, kteří ve svých projevech jasně dosvědčovali, že jsou to právě oni, kteří mají dvojí metr. Když se jedná o jejich zástupce, tak ho velmi brání, když se jedná o někoho jiného, tak ho označují za součást hydry, korupce atd. To, co tady už mnohokrát zaznělo z úst pánů poslanců Babiše a Faltýnka.

K čemu už ale opravdu nemohu mlčet, je vystoupení mého předřečníka, který svým laickým právnickým výkladem tady činil nátlak jak na policii a na státní zastupitelství. Sice vnímám, že je členem mandátového výboru, nicméně jeho kvalifikace je, tuším, ředitel muzea, takže já skutečně nevím, kde bere onu kvalifikaci na to, aby tady hodnotil práci policie, hodnotil práci státního zastupitelství a ještě tady sděloval informace, které by měly zůstat uvnitř mandátového a imunitního výboru. Budiž mu omluvou, že skutečně není právník, ale ředitel muzea.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče, i za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ondráček, připraví se pan poslanec Votava. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, když jsem vystupoval, tak jsem zapomněl na jednu věc, kterou zmínil pan místopředseda Sněmovny Radek Vondráček, ale teď mi ji připomněl pan poslanec Procházka.

Kde vy jste, prosím vás, přišli na to, co tady uvádíte na ten mikrofon, že pokud dnes zahájí někdo trestní stíhání a za dva měsíce budou nové volby a vznikne nový mandát, že to trestní stíhání se zastaví a všechny úkony v případě nového vydání se budou muset opakovat? Vždyť to přece není žádná pravda. To přece není žádná pravda. Já nechápu, proč to říká pan místopředseda jako právník, člen České advokátní komory. U vás bych to pochopil, vy jste to možná pouze reprodukoval, ale taková pravda neexistuje. Prostě úkony, které budou provedeny po zahájení trestního stíhání, budou platné, v případě, že vznikne nový mandát, bude tam překážka, znovu bude muset požádat o vydání obou poslanců, nebo jednoho, to už si prostě někdo rozhodne, a úkony budou dál pokračovat. Takže nemaťte tady veřejnost, že budou konat policejní orgány dva měsíce, nebo 45 dní, které zbývají do voleb, něco úplně zcela zbytečně. Pravda to není.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Bohužel reagovat nemůžu. Pan poslanec Votava, připraví se pan poslanec Procházka.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, mě fascinuje naprosto jedna věc. Někteří, kteří byli povoláni, tak nahlédli do spisu. A říkají: Nahlédl jsem do spisu, nezjistil jsem, že je úplný, resp. zjistil jsem, že je neúplný, že tam nejsou některé důkazy, že některé důkazy zase chybí, že je třeba ten spis dopracovat. Konkrétně to říkal můj ctěný kolega pan Procházka. No tři a půl tisíce stran, pokud jsem si někde přečetl, 18 šanonů, nezlobte se, ale takový člověk je opravdu génius. A já se cítím méněcenný, že toto nedokážu. Opravdu.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Procházka, připraví se pan poslanec Chalupa.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji za slovo. Jen k vážené kolegyni Němcové vaším prostřednictvím. Špatně jste mě pochopila. Samozřejmě že jsem hlasoval pro ta dvě usnesení. To, na co jste narážela, tak já jsem říkal, že podobnou žádost, jako jsme sem dostali, tak každý zručný právník to dokáže také napsat z veřejných zdrojů klidně na jiné osoby. Já jsem vůbec nekritizoval ta dvě usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji za rychlost. Další vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa, poté paní poslankyně Válková.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Já samozřejmě vnímám to, co tady padlo, ale já jsem to pochopil tak, že se nezastavuje trestní řízení, ale zastavují se procesy této Sněmovny a po volbě nové Sněmovny vlastně ty procesní jakoby záležitosti týkající se vydání Sněmovnou se budou opakovat. Takhle jsem tomu rozuměl já. A pokud jde o to, co tady bylo řečeno, tak mi to přijde pokrytecké, protože si vzpomínám, jak jsem tady seděl v té lavici, když se přednesla ta zpráva vyšetřovací komise z reorganizace Policie České republiky, jak jste vůbec nevěnovali pozornost obsahu té zprávy, ale jak jste to vykládali politikářsky tak, aby vám to vyhovovalo, naprosto manipulativně, zkresleně atd. Takže nepoučujte poslance, kteří jsou ve vyšetřovacích komisích, jak se mají vyjadřovat. Já jsem poučený, a jestli tady budu znovu, pro mě to byla taková škola, že si to budu pamatovat celý život, co jste tady s tou zprávou nakonec udělali!

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková. S náhradní kartou číslo 88 hlasuje pan poslanec Gabrhel.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, jen pro upřesnění. Ta nepřípustnost trestního stíhání je upravena v § 11 odst. 1 a nás zajímá zejména písm. c) a samozřejmě pro neprávníka to nemusí být zcela srozumitelné, ale když už tady o tom hovoříme, tak tady je vyloučení toho případu, kdy jde pouze k dočasnému vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení. Konkrétní znění si najdete. V rychlosti můžu říct, že jde o osobu, která je vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení podle § 10 nebo osobu, k jejímuž stíhání je podle zákona třeba souhlasu, jestliže takový souhlas nebyl oprávněným orgánem dán, nejde-li o dočasné - a to je důležité - vynětí nebo není-li trestní stíhání osoby pro nedostatek nepřípustné pouze dočasně. A potom v tom ustanovení § 10 je to zpřesněné.

Takže samozřejmě to, co se udělá, nespadne pod stůl, když to řeknu lidově, a naváže se na to, ten orgán činný v trestním řízení to smí použít.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, tím jsme se vypořádali s faktickými poznámkami. Přečtu omluvu. Pan poslanec Vojtěch Adam se omlouvá od 16 hodin do skončení jednacího dne ze zdravotních důvodů.

Jako další vystoupí s řádnou přihláškou pan poslanec Fichtner. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo po šesti, sedmi hodinách. Ono tu už bylo hodně řečeno ze strany mých předřečníků, takže asi se k tomu nebudu vracet, k těm věcem, které už tady byly vyřčeny. Řeknu jen svůj pohled na tu kauzu.

Já jsem se o té kauze Čapí hnízdo dozvěděl, nebo jsem ji zaregistroval v momentě, kdy v novinách proběhl nějaký článek o tom, že kdosi podává nějaké trestní oznámení na Andreje Babiše kvůli Čapímu hnízdu, pokud si to dobře pamatuji. Ono už je to docela dlouho. Pak to nějak vyšumělo, dlouho se nic nedělo a vždycky se k tomu noviny nějakým způsobem vrátily lehce. Potom byla zpráva tedy, že to šetří i OLAF, a teď vlastně přišla žádost policie o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Mě tam ten Jaroslav Faltýnek trošku překvapil, protože jsem myslel, že to směřuje jenom na Andreje Babiše, nicméně bral jsem to jako jakoukoliv jinou žádost, která na mandátový a imunitní výbor přišla. To znamená, s tou žádostí jsem se seznámil. Po mně tam přišel kolega Plíšek, takže to může potvrdit.

V té žádosti mě překvapilo, že ta žádost se významně liší od žádostí, které byly dříve, a to tak, že, jak už tady říkal kolega Vondráček, když citoval, nebo když poukazoval na rozhodnutí Nejvyššího soudu - nebo možná i to byl ministr spravedlnosti - o tom, jak vlastně má vypadat nebo jaké jsou formální požadavky na usnesení Sněmovny o vydání poslanců k trestnímu stíhání. Říkám to proto, že žádost policie i podle Nejvyššího soudu má vypadat víceméně stejně, nebo má jít do stejných detailů jako usnesení o zahájení trestního stíhání. Každý člen mandátového a imunitního výboru si myslím, že to může potvrdit, že vždycky když přišla žádost policie o vydání, tak vždycky skutečně to tak vypadalo, formálně nebo obsahově to vypadalo stejně jako usnesení o zahájení trestního stíhání. To znamená, byly tam konkrétní detaily v tom smyslu, že dejme tomu dne toho a toho odeslal mobilním telefonem číslo atd. SMS tento člověk tomuto s nějakým textem, tehdy se stalo to, tehdy se stalo to, což je doloženo samozřejmě ve spise, a z toho policie dovozuje, že došlo k trestnému činu. V této žádosti to tak nebylo, ta byla dosti obecná a víceméně obsahovala, což si můžete přečíst, pouze, nebo téměř pouze informace, které jsou dostupné z veřejných zdrojů. To mě překvapilo, ale řekl jsem si dobrá, třeba to je takto napsáno a ve spise to bude jasné a v pořádku.

Takže potom mandátový a imunitní výbor se usnesl na tom, že tedy požádá policii o nahlédnutí do spisu. Policie spis nedoručila, ale umožnila poslancům nahlédnout, takže já jsem tam na policii byl - (Omylem na okamžik vypnut mikrofon.) Už jsem si myslel, že jsem řekl něco špatně, že mi vypnuli mikrofon. Na policii jsem byl a s tím spisem jsem se seznámil. Bylo to velké překvapení, protože jsem čekal, že v tom spise skutečně budou tvrdá data, budou tam dokumenty, odposlechy, nějaký třeba písemný pokyn z toho data nebo alespoň dokumenty potvrzující, že k těm událostem takto došlo. Jak už bylo řečeno, to tam není a víceméně obsah toho spisu do značné míry by se podařilo sestavit každému, kdo tady sedí, kdyby chvilku strávil u Googlu a na internetu, v obchodním rejstříku.

Takže policie v podstatě popsala souhrn nějakých událostí a nad tím vytvořila jakousi konstrukci, že to celé byl úmysl spáchat dotační podvod a že za všechno může Andrej Babiš a že to organizoval a že mu Jaroslav Faltýnek pomáhal. No, tohle samozřejmě už bylo uvedeno v původním trestním oznámení.

Vysvětlení ze strany Andreje Babiše je to, že prostě to byla souhra okolností. Došlo tam k majetkovému převodu firmy Farma Čapí hnízdo, tedy k vlastnickému převodu na rodinné příslušníky a následně v průběhu realizace toho projektu, samozřejmě tam došlo k té žádosti o dotaci atd., ale v průběhu toho projektu se ukázalo, že ten projekt prostě není životaschopný, a proto to musela zasanovat Imoba, což byla prostě skupina Agrofert, což byl strategický partner. To je vysvětlení Andreje Babiše, které dává logiku.

Aby policie mohla v tomto případě Andreje Babiše obvinit, tak musí prokázat, že to tak nebylo, musí dokázat opak. A ne až u soudu. To musí dokázat už v usnesení o zahájení trestního stíhání, resp. v té žádosti, protože víme, že žádost musí vypadat podobně obsahově jako usnesení o zahájení trestního stíhání. Čili tu argumentaci policie musí prolomit. Teoreticky si to dokážu představit, ale to by tam musely být nějaké odposlechy, nějaký pokyn, něco. Já jsem očekával, že v tom spisu, když tedy policie posílá tu žádost, že to tam je, ale ono to tam, přátelé, není! Policie prostě nic jiného kromě veřejně dostupných zdrojů a nějakých dalších informací - já o tom hovořit nebudu, protože řekněme to dekorum vyšetřování ctím - ale žádná taková informace, která by jasně ukazovala na to, že tam nějaký úmysl byl od začátku, to tam prostě není. Já jsem to tam neviděl, není to tam.

Takže jak může policie ze souhry nějakých událostí - ona samozřejmě si může myslet, že to tak bylo. To je v pořádku, to je vyšetřovací verze. A tu vyšetřovací verzi by potom policie měla prověřovat, prověřovat, prověřovat a buď ji potvrdí, anebo ji zamítne, nebo ji vypustí, že takhle to nebylo. Ale policie tohle vůbec neudělala. Ona vzala vyšetřovací verzi a aniž by pro to měla nějaké konkrétní doklady, tak prohlásila, že to tak bylo, a poslala žádost do Sněmovny. A to je podle mě špatně.

A s tím souvisí veškerá argumentace, která tady padala. Pan kolega Ondráček správně citoval § 160 trestního řádu a říkal, že policie, tedy pokud nazná, že tedy došlo ke spáchání trestného činu a že ho spáchala konkrétní osoba, tak zahájí trestní stíhání neprodleně. To je pravda, ale já se potom ptám podle stejné logiky, proč nejsou obviněny ty ostatní osoby? Na co policie čeká? Na vydání poslanců? Vždyť může stíhat ty ostatní osoby také. Koneckonců trestného činu dotačního podvodu se dopustí ten, kdo uvede v žádosti o dotaci nepravdivé údaje. Takže tam byl někdo, kdo vyplňoval nepravdivé údaje - údajně, podle policie -, a tím tedy spáchal trestný čin, nebo měl spáchat, tak proč ho policie nestíhá teď? Proč žádá Sněmovnu o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka? Vždyť mohla stíhat toho dotyčného a třeba by v průběhu vyšetřování vyšlo najevo, že je potřeba stíhat i dva poslance, a potom by poslala žádost do Sněmovny. Tomu rozumím a takhle to bylo všude. Takhle to bylo v ROP Severozápad a v dalších. Takhle to bylo koneckonců myslím i u případu Zuzany Kailové, pokud si dobře vzpomínám. Ti ostatní byli, když tak mě opravte, ale ti tuším byli také stíháni v tu dobu. Takže to je nelogické. Samozřejmě to vyvolává otázky. A já nevím, proč policie vůbec do toho jakoby takhle jde, proč si vůbec na sebe nechává jaksi sypat tyto protiargumenty, když je to zbytečné. Tomu se mohla elegantně vyhnout.

Další dotaz. Proč policie nepočkala na výsledek šetření OLAFu? Já se k tomu nechci vracet, ale případ Bohuslava Svobody. U tohoto případu bylo k dispozici rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který konstatoval, že to zadání předmětné zakázky proběhlo v rozporu se zákonem. Takže máme porušení zákona, pak se musela někde najít škoda a porušení zákona a vznik škody, vlastně trestní odpovědnost. Dobře. Ale předběžná otázka už byla rozhodnuta. Proč teď to policie dělá obráceně? Aby naopak ovlivnila ten OLAF? Já nevím. Ale proč to dělá? Vždyť je to úplně zbytečné.

Vraťme se k meritu věci. Jak už tady zaznělo, Poslanecká sněmovna není soud, to je pravda, není to orgán činný v trestním řízení, to je pravda. My bychom neměli posuzovat, zdali dotyčný spáchal trestný čin, nebo ne, to je také pravda. A měli bychom posuzovat co? Měli bychom posuzovat, zdali ta žádost není politicky motivovaná, zda tam není něco jiného, než jak se to tváří, jestli to není účelové. Jak by vypadala taková účelová žádost? Myslíte si, že by tam byl nadpis "Pozor, tato žádost je účelová"? Nebo "Účelová žádost o stíhání osoby XY"? Nebo "posílám vám žádost, upozorňuji, že je účelová"? To tam asi nebude, tak to nikdy vypadat nebude.

Takže jak máme posoudit, jestli ta žádost je politicky motivovaná nebo není? Pokud to vůbec máme posuzovat, tak jediným možným způsobem je to, zdali ta tvrzení, která jsou obsažena v žádosti, mají oporu v trestním spise, zdali ta tvrzení jsou zadokumentovaná. Proto říkám, pokud by tam byly záznamy z odposlechů nebo prostě něco, nějaký tvrdý údaj, tak tomu rozumím, ale nic takového tam není. Takže to je výmysl. Je to prostě výmysl, je to fluidum. Není to doloženo. Takže samozřejmě pokud by to v tom spise doloženo bylo, tak je to jiná situace, pak můžeme říci ano, tato žádost není politicky motivovaná, protože podívejte se, tady je rozhodnuta nějaká předběžná otázka, OLAF to uzavřel tímto způsobem, máme tady jasné dokumenty, jejichž vyznění je naprosto jednoznačné, ano, dobře, tak v tom případě to asi není politicky motivované. Ale v takové situaci zdaleka, zdaleka, zdaleka nejsme. Jsme v situaci, kdy policie říká: Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek spáchali trestný čin, my vám to nedokážeme, ale věřte nám. Znovu - policie popsala nějaké skutečnosti a nad tím vystavěla nějakou konstrukci, která ty skutečnosti vysvětluje tak, aby to byl trestný čin, ale neprolamuje tím tu protiargumentaci. A nemá jak, protože důkazy na to nemá.

Abych to trošku odlehčil, připravil jsem si tady pro vás takovou didaktickou pomůcku. Jestlipak víte, co je toto? (Ukazuje obrázek krávy.) No, to je kráva, že. To není žádné překvapení. A jestlipak víte, co je toto? (Ukazuje další obrázek.) A toto? To je tentýž obrázek. To je kráva, které někdo přimaloval rohy, přeškrtl vemeno a tvrdí, že to je býk. Takže přesně takhle vypadá ta žádost policie o vydání prostě těch poslanců. Jsou tam popsány nějaké skutečnosti, co se stalo, to je pravda, to se dá veřejně dohledat, to je ta kráva, a nad tím je vytvořena ta konstrukce tak, aby to vypadalo, že to je býk. Ale pořád je to kráva s přimalovanýma rohama.

Tolik jsem tedy chtěl k tomu samotnému případu. (K řečništi přistupuje poslanec Kováčik, aby se podíval na obrázky.) Ano, mohu předat klidně tady předsedovi klubu KSČM.

Já už se k tomu případu asi nebudu vracet, protože je to marné, je to marné, je to marné. Všichni asi víte, jak budete hlasovat, takže nemá smysl to tady vysvětlovat. Já doufám, že televizní diváci na nás koukají a že pochopí, co jsem chtěl říci.

Pokud jde o nějaký závěr - už nebudu mluvit o tom případu. Pokud bych si z toho měl vzít nějaké jako poučení, nebo Sněmovna by si z toho měla vzít nějaké poučení, tak každopádně je potřeba se podívat na pravidla styku mezi Sněmovnou a orgány činnými v trestním řízení, protože je v tom skutečně chaos. To myslím, že potvrdí i členové mandátového a imunitního výboru. Je v tom chaos. V podstatě není předepsáno, jestli se má vyžadovat spis, není předepsáno, v jakých případech má ta policie povinnost spis dodat. Není předepsáno, v jakém rozsahu, v jaké fázi atd. To jsou takové věci, které by určitě chtělo doupravit buď v trestním řádu, nebo v zákoně o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Podle mě je to dost velký úkol do budoucna pro další Sněmovnu, takže toto určitě je potřeba upravit. Když jsem byl u toho policisty na Kongresové v Praze, tak v podstatě on říkal, že musel hledat v trestním řádu, podle jakého ustanovení může členům mandátového a imunitního výboru umožnit nahlédnout do spisu, protože to tam nikde upraveno není, je tam nějaká obecná úprava, tuším, že to je § 65, jestli si to dobře pamatuji, ale neberte mě úplně za slovo, kde to je snad jiná osoba nebo taková nějaká kategorie. Takže skutečně by to chtělo přesněji upravit tak, aby styk mezi mandátovým a imunitním výborem, resp. Poslaneckou sněmovnou a policií, resp. státním zastupitelstvím byl funkční a aby byl i předvídatelný.

Tolik asi za mě, zbytek už řekli moji předřečníci. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě než dám slovo panu poslanci Josefu Hájkovi, který je řádně přihlášen, konstatuji, že mám nyní před sebou pět faktických poznámek v pořadí: pan poslanec Ondráček, paní poslankyně Černochová, pan poslanec Kováčik, Válková, Němcová. V tomto pořadí jste přihlášeni k faktickým poznámkám. Nyní tedy faktická poznámka pana poslance Zdeňka Ondráčka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Ke kolegovi - on asi raději hned odešel - ona kráva má také rohy, aspoň u nás. Já bych řekl, že v Praze těch krav moc nepotká, ale pokud by vyjel mimo Prahu, tak by viděl, že nejenom býk má rohy, ale i kráva. Ale je to mladý muž, takže to možná nezaznamenal. (Smích v sále.)

Já bych se jenom chtěl zmínit, že se ptal, proč ostatní - pokud nějací ostatní jsou - už nejsou viněni, popřípadě proč policie nekoná. Na policejní akademii, kde pan kolega studoval, já také, nás učili v trestním řádu § 20 trestního řádu společné řízení: Proti všem obviněným, jejichž trestné činy spolu souvisí, o všech útocích pokračujícího nebo hromadného trestného činu a o všech částech trvajícího trestného činu se koná společné řízení, pokud tomu nebrání důležité důvody. O jiných trestných činech se koná společné řízení tehdy, je-li takový postup vhodný z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení.

Pokud by někdo zahájil trestní stíhání a konal výslechy a byla by tam spojitost právě s poslanci, kteří by měli být obviněni z podobného nebo z trestného činu, který spolu souvisí, tak by ty úkony byly procesně neplatné, musely by se opakovat. Takže nás to učili ve druhém ročníku Policejní akademie a jsem už poměrně dlouho z této školy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za faktickou poznámku i za dodržení času. Ještě než dám slovo paní poslankyni Černochové, poprosím o malé strpení. Přečtu jenom omluvu, došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to pana poslance Pavla Šrámka od 16 do 18 hodin. Nyní máte slovo, paní poslankyně, k faktické poznámce.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já navážu na svého předřečníka, který se vyjadřoval k tomu, co tady říkal kolega Fichtner. Vaším prostřednictvím - pokud by z toho obrázku bylo patrné, že je vykastrovaný, byl by to vůl, pane kolego. (Smích v sále.)

Ale hlásila jsem se proto, že možná tady kolegovi Fichtnerovi unikla jedna úplně podstatná věc, kterou tady opakujeme donekonečna. Ale vy ji prostě slyšet nechcete. Poprosila bych paní Válkovou prostřednictvím pana místopředsedy, popřípadě pana místopředsedu Poslanecké sněmovny, aby udělal nějakou edukaci poslanců z hnutí ANO kvůli trestnímu řízení, jakým způsobem probíhá trestní řízení, co je v procesu, co je v hmotě. Protože tady kolegovi Fichtnerovi unikla jedna podstatná věc. On tady útočil na policii a nezmínil tady státní zastupitelství. Nezmínil tady dozorujícího státního zástupce, nezmínil tady to, co tady četla před malou chvílí paní kolegyně poslankyně Němcová, která tady četla vyjádření nejvyšší státní zástupkyně.

Pane kolego Fichtnere, prostřednictvím pana místopředsedy, víte, že součástí trestního řízení je kromě policie státní zastupitelství? Nebo to nevíte?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan kolega Kováčik nechce prodlužovat jednání, takže se odhlásil. Nyní tedy faktická poznámka paní poslankyně Heleny Válkové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, já jsem chtěla původně mluvit k něčemu jinému, teď tedy musím nejdříve vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, ke kolegyni Černochové. Já si myslím, že edukaci není třeba dělat, že i všichni, kteří pozorně poslouchali, věděli, o čem můj kolega pan poslanec Fichtner hovoří. Koneckonců dopoledne jsme se přesvědčila a byla jsem napomenuta vaším spolustraníkem, že nemám chytat za slovo. I vám někdy se stane, že nepřesně použijete termín, který samozřejmě potom využije někdo jiný, kdo s vámi chce jít do určité polemiky.

Ale já bych tady upozornila ještě na jeden moment. Tady zazněla taková otázka napůl řečnická, proč se vůbec nestaral orgán činný v trestním řízení, v tomto případě policie, v rámci operativy o to získat si informaci od dalších zúčastněných podezřelých. A já jsem to vnímala tak, že šlo o to, že ani od nich nežádali vysvětlení, což je něco samozřejmě úplně jiného, než když jde potom o výslech obviněného. A pokud vím, a ještě jsem se o tom teď přesvědčila dotazem u pana poslance Babiše, tak ani jeho paní, ani jeho děti nikdy nepodávaly vysvětlení. Pokud se teď mýlím, tak bych poprosila pana poslance Babiše, aby mě opravil. Pokud se nemýlím, tak je to tak, a to je ten velký rozdíl. Myslím si, že to skutečně - v oblasti trestního řízení mám nějaké zkušenosti - je zvláštní. Neříkám, že to je nelegitimní, nezákonné, ale je to taková zvláštní technika té policie, když si ani od těch lidí, které podezřívá - (Upozornění na časový limit.) Ano, děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Tím jsme je vyčerpali v tuto chvíli a může se řádně přihlášený Josef Hájek ujmout slova. Prosím, pane poslanče, je to na vás.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, mrzí mě, že tady není kolega Zaorálek. Jestli je někde v předsálí, tak bych ho poprosil, jestli by se sem dostavil, protože budu k němu mít také nějakou řeč nebo nějakou větu.

Šest hodin běží přímý přenos České televize. Přímý přenos České televize, aby občané této země se dozvěděli, že údajně pan předseda Babiš přepsal na děti majetek proto, aby se skryl. Tak jsem to pochopil já v průběhu tady celé té diskuse. A mě strašně mrzí, že po dobu devíti měsíců, kdy jsme projednávali kauzu OKD, televize ani jednou - ani jednou, podotýkám - neudělala žádný přímý přenos. (Potlesk poslanců hnutí ANO.) Tady řešíme údajný podvod za 50 milionů korun, když se tam každý přijde podívat na to Čapí hnízdo, a já jsem tu možnost měl, je tam skutečně těch 50 milionů, ne 50 milionů, tam je proinvestovaná miliarda. Skutečně vidíte hmatatelný důsledek té investice. Když se podíváte do OKD, tak je mi z toho smutno. Probíhá soudní řízení o šest miliard korun, o šest miliard korun - to jenom ztráta nebo respektive vyčíslená ztráta státu na prodeji, a to nehovořím o další kauze Bakala, vytunelovaných dalších sto miliard.

Já se ptám, proč naše nezávislá veřejnoprávní televize a média ani jednou - a já jsem tady vystupoval k této problematice OKD několikrát včetně pouze kolegů z KSČM a kolegů z bývalého Úsvitu, omlouvám se za ten název. Šest miliard. Kolega Zaorálek byl se mnou v roce 2013 lídrem kandidátky - on byl lídr ČSSD, já jsem byl hnutí ANO. Samozřejmě pro mě OKD je moje srdeční záležitost, já jsem v té firmě pracoval 33 let. Pořád mí kamarádi, dneska už většinou důchodci, jsou lidé, s kterými jsem strávil celý život. Pro mě to byla jasná škola života, z které čerpám dodnes, protože být tisíc metrů pod zemí, tam si člověk uvědomí skutečně, co to je solidarita, spoléhat se jeden na druhého. Tam musíte očekávat, že někdo pomůže. Tady očekáváte kudlu do zad, bohužel. Bohužel. A to jsem nečekal, že bude z té veřejnoprávní televize. Ať si občané uvědomí nebo si promítnou v hlavě, kolikrát v průběhu tohoto volebního období byl přímý přenos České televize a k jakým věcem. Vždycky se to týkalo pana předsedy Babiše, ať to bylo k té otázce skupiny Šaman, nebo jak se jmenují (smích v sále), pardon, omlouvám se za ten název - Šuman, teď jsem si vzpomněl, nevadí. Už jsem taky po těch šesti hodinách trošičku vyčerpán. Šuman. To znamená, tady se řešilo údajné, tzn. nahrávky atd.

A já se ptám, jak je možné, že veřejnoprávní média, Česká televize neřešila únik mailů pana premiéra. Já vám ho tady, vážení diváci, ocituji. (Smích v sále.) No diváci, jasně, tak na nás se dívají. Já vám to ocituji, protože já jsem neměl možnost v průběhu živého vysílání naše občany s tímto mailem seznámit, protože byl jsem blokován. Byl jsem blokován, tak to je prostě. To je rarita, vážení občané a to si uvědomte. Mnohdy jsme blokováni a my nemůžeme vyjádřit to, co vám chceme říci, protože tady existují struktury, které možná - to je moje domněnka - nám to neumožní. Takže prosím vás, je tady mail pana Přikryla z 20. prosince 2015, který byl tedy ukraden, hacknut, panu premiérovi. Je to nečestné, je to nefér, ale na této půdě se tady už na čestnost a férovost nehraje.

Takže prosím vás, pan Ivan Přikryl hovoří, nebo píše 20. prosince 2015: Vážený pane premiére, pro vaše časové vytížení a také proto, že na týden odjíždím mimo ČR, vás chci informovat, že jsem podle našeho dohovoru učinil úkony v kauze OKD tak, jak jsme o nich hovořili. Měl jsem možnost nahlédnout do spisu - opakuji, měl jsem možnost nahlédnout do spisu - s omluvou. Pojala mě hrůza, jaké právní nepřesnosti obsahují argumenty obžaloby. Například běh času není pro Policii České republiky a státního zástupce významný faktor a obviňuje osoby za úkony, které někdo jiný učinil mnohem dříve bez jakékoliv jejich součinnosti. Odpustím si další podrobnosti, protože to vše jen dokazuje, že se buď orgány činné v trestním řízení až trestuhodně mýlí, jinou alternativu snad ani nelze připustit.

Já jsem v této věci interpeloval pana premiéra v červnu tohoto roku. 5. června mi napsal, že celý život bojoval ve prospěch horníků, pro jejich blaho a k této věci se nebude vyjadřovat, protože je předmětem šetření Policie České republiky. Tak se ptám, jak je možné, že v tomto případě se čeká, až policie vyšetří, a v kauze Šumanu Sněmovna jedná. My jsme tady přijali možnost zřízení komise, jednáme o odposleších atd. To je to, co mě tady strašně děsí, protože skutečně jsem dneska četl mail nebo tweet pana ministra Stropnického, který popisoval, jak se dělá fotografie, a skutečně tady ukázal kolega Fichtner, jak udělat z krávy vola. On na té fotografii jim ukazoval, co je ten fotograf dneska s dnešní technikou opravdu dokázat.

Ale pojďme se vrátit, prosím, k meritu věci.

Já bych ještě navázal na slova stále nepřítomného pana ministra Zaorálka. On tady dneska řekl, že bychom neměli marnit čas při té dnešní debatě a pracovat pro lidi. A já s tím naprosto souhlasím. Pracovat pro lidi v mém případě v kauze OKD znamená skutečně, abychom něco udělali pro ty lidi. Dneska tady chci zdůraznit to, že existuje stále ještě možnost k tomu, abychom v té kauze OKD získali alespoň 44 tisíc bytů. Pan ministr Zaorálek se 14. června stal celostátním lídrem kolegů ČSSD a já jsem to uvítal. Já jsem to uvítal, protože v tom roce 2013 se bil jako lev za práva horníků. No ale potom dostal vysněný post ministra zahraničních věcí a na čtyři roky na horníky a ODK zapomněl. V průběhu těch devíti měsíců, kdy jsme tady projednávali kauzu OKD, nevystoupil ani jednou. Teprve až se stal tím lídrem, tak řekl: "Tak přátelé, až budu premiérem, tak vám slibuji, že moje první rozhodnutí bude takové, že podám stížnost k Evropské komisi na nedovolenou podporu státu při privatizaci OKD." Což mě utvrdilo v tom, že to je dobrá myšlenka. Proč čekat na to, až bude pan Zaorálek premiérem? Proč nevyužít toho, že máme kozla zahradníkem?

To znamená, že máme současného premiéra, který má máslo na hlavě za to, že v tom roce 2004 to prodal. Samozřejmě já dokážu pochopit, že v tom roce 2004 měl 33 roků, nebyl ještě zkušený, to znamená, mohl se spoléhat, jak on uvádí, na poradce a odhadce atd., ale stále tady existuje možnost podání stížnosti, podání stížnosti, která, pokud jsem si prostudoval, kolegyně Lorencová se na mě dívá, protože oba dva jsme v této problematice bych řekl velmi kovaní, a to je skutečně možnost, jak ty byty dostat. Ale ne přes Poslaneckou sněmovnu, protože tady je to neprůchozí. Tady já to neprobojuju. To znamená jediná možnost je získat pro tuto aktivitu občany.

Proto jsem s kolegyní Lorencovou připravil petici, petici občanů, ve které žádáme naše občany, aby se připojili k této petici a žádali po panu premiérovi Sobotkovi, aby podal tu stížnost nedovolené podpoře, protože ta jediná umožňuje. A já jsem právě využil slova, mediální slova, která řekl nový lídr ČSSD kolega Zaorálek, který řekl, že tu stížnost podá, tak jsem mu 11. července poslal osobní dopis, kde jsem ho poprosil a požádal, aby se k této petici připojil. Bohužel mi neodpověděl. Takže já využiji toho, že jsem tady pod kamerami, a předám zde zatím nepřítomnému panu ministru zahraničí znovu ten dopis, který jsem možná někde ztratil, stává se to, samozřejmě pošty jsou pod gescí nechci říkat koho, ale může toto nastat, takže já mu předám, prosím vás, dopis, jste svědky, kde ho žádám o připojení k podpisu té petici a předávám mu tuto petici.

Já si myslím, že občany určitě zajímá a bude zajímat kauza, pseudokauza Čapí hnízdo, ale v mém regionu těch 44 tisíc hornických rodin, těch tisíce, dneska bohužel už jenom 10 tisíc horníků, ostatní více zajímá, co bude s hornictvím, co bude s jejich byty, a chtějí spravedlnost. Oni nechtějí, aby zavřeli Sobotku, to už z nich vyprchalo, ale chtějí alespoň minimální návrat spravedlnosti, aby dostali ty byty. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Josefu Hájkovi a máme před sebou tři faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Miroslav Kalousek, poté pan poslanec Igor Jakubčík a poté Karel Fiedler. Nyní tedy pan předseda Miroslav Kalousek k faktické poznámce. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Ten potlesk byl nepochybně zasloužený a mně nezbývá než smeknout před komunikační strategií poslaneckého klubu ANO. My tady opravdu více než šest hodin jednáme o víceméně technické procedurální věci, vydání dvou poslanců k trestnímu stíhání, vydat, či nevydat, a ta debata, která trvá již déle než šest hodin, byla chvílemi nepřehledná a pan poslanec Hájek teď dokázal v několika minutách shrnout veškerou argumentační úroveň svých kolegů z klubu ANO a udělat z toho takovou krátkou anotaci. Já mu chci za to poděkovat, teď už se v tom orientujeme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kalouskovi, nyní pan poslanec Igor Jakubčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji. Já bych chtěl tady od toho pultíku požádat Českou televizi v případě vystoupení pana kolegy Hájka, aby přerušila veškerá svá vysílání na všech kanálech a v přímém přenosu dala jeho vystoupení. Moc a moc o to Českou televizi prosím, ať se tady potom nemusíme zdržovat těmito lamentacemi. A za vyřízení mé žádosti nebo prosby předem děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jakubčíkovi, nevyužil čas k faktické poznámce. Pan poslanec Karel Fiedler se rozhodl rezignovat na svou faktickou poznámku a v tom případě mohu konstatovat, že zatím nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. Hlásí se pan předseda Babiš. Prosím, pane poslanče, máte slovo k řádné přihlášce.

 

Poslanec Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vypadá to, že debata je u konce. Já jsem strašně rád a doufejme, že za náš klub už nebude nikdo diskutovat (ohlas v sále), protože je fakt, že je to dlouhé. Já bych jenom chtěl zopakovat za mě velice stručně moji pozici:

Za prvé. Načasování kauzy a argumenty v žádosti policie mě utvrdily v tom, že kauza Čapí hnízdo je čistě politická kauza, která má ovlivnit volby, které se konají za 45 dní. To je evidentní a já myslím, že naši lidé, naši občané nejsou hloupí, dobře to vědí.

Za druhé. Já se nebudu bránit svému vydání, protože nemám co skrývat a věřím, že spravedlnost zvítězí. Žádný trestný čin jsem nespáchal a proti obvinění se budu bránit všemi možnými právními prostředky.

Za další. Budu hlasovat pro vydání, i když s postojem a žádostí policie zásadně nesouhlasím.

Tahle kauza se hraje hlavně v České televizi už léta. A stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Jak i dneska ráno Česká televize říká, že jsem něco vyvedl. No nic jsem nevyvedl. Jedna z mých tři sta bývalých firem prodala ztrátovou firmu, kterou nepotřebovala, mojí rodině, která chtěla podnikat v cestovním ruchu. A co je na tom špatného podle posudku? A to, že následně se ten projekt dostal v krizi 2009 a později do ekonomických problémů a museli jsme ho převzít, je také evidentní.

Takže žádný podvod tam nebyl a je to jenom kauza politická, aby mě poškodila. A já bych doporučil všem občanům, aby se tam šli podívat. Jděte se tam podívat a uvidíte těch 50 milionů na místě. Je tam téměř miliarda. Jděte a posuďte sami. A také jděte do OKD a hledejte těch 130 miliard. Ty tam nenajdete. A další tisíce miliard, které se tady rozkradly a zašantročily. A pokud osud této země závisí na Farmy Čapí hnízdo, tak fakt jsme na tom špatně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Babišovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Petra Kořenka. Pořád jsme v rozpravě, rozpravu jsem neuzavřel. (Hluk v sále.) Prosím o klid. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji, pane předsedající. Já jsem vůbec vystupovat nechtěl, nicméně vystoupení kolegy Hájka mě trošku přesvědčilo. Já si myslím, že s vámi souhlasím, ale na OKD by se měli podívat ti, kteří privatizovali 52 procent, kdy stát ztratil majoritu. A když ztratí majoritu, tak už nemůže moc o ničem rozhodovat. Takže to je první věc. A koneckonců vy jste byl výrobním náměstkem, takže o tom něco víte. To je jedna věc.

A druhá věc. V rámci podnikání a cestovního ruchu bych chtěl všechny občany, kteří pracují a mají plat čtrnáct a patnáct tisíc, aby si zajeli na Farmu Čapí hnízdo a dali si tam cappuccino nebo kávu. Pokud na to budete mít, tak vám blahopřeji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Pan kolega Fiedler tentokrát chce využít své slovo a přihlášku k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Omlouvám se, pane předsedající. Já už jsem nechtěl, ale pan kolega Kořenek mě přece jen vyprovokoval s tím OKD. Ještě zareaguji na kolegu Hájka. Já jsem patřil k těm, kteří se snažili o to, aby tady ta kauza OKD byla projednána, abychom se dověděli nějaké další věci. Tak jak už jsem dneska jednou zmiňoval, pan premiér nám neodpověděl, proč nechce uvolnit audiozáznam z jednání vlády o privatizaci OKD.

Ale ještě k té privatizaci OKD. Kupní cena 4,1 mld. Zkusme trochu kupecké matematiky. 44 tisíc bytů. Když řeknu, že cena jednoho bytu je hypoteticky, ať se nám to dobře počítá, 100 tisíc, a to hodně nenadsazuji, to jsou hodně levné byty, tak je to 4,4 mld. hodnota těch bytů. Takže když řeknu, že pan Bakala si za ty zhruba 4 mld. koupil ty byty a zbytek OKD dostal jako bonus zdarma, tak vůbec, ale vůbec nepřeháním. A na to nepotřebuji mít žádné znalecké posudky, na to nepotřebuji být žádný vyšetřovatel, abych věděl, že tohle byl podvod.

Majorita a minorita státu v OKD. No, ono je to asi pravda. Už to tady pan premiér Sobotka vysvětloval. Ale já jsem si vždycky říkal, kdyby si ten stát ponechal těch 49 % toho minoritního podílu, tak by alespoň z těch vyvedených dividend zhruba polovinu získal. Takhle neměl vůbec nic.

To tedy k tomu OKD, když už mě kolegové vyprovokovali, abych se k tomu ještě vyjádřil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi a nyní tady mám ještě dvě faktické poznámky. Ptám se pana ministra Zaorálka, jestli chce k faktické poznámce. (Ano.) V tom případě jste ale druhý po poslanci Chalupovi, protože bude pořadí pan poslanec Chalupa, pan ministr Zaorálek a pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Ještě k OKD. Pan premiér Sobotka byl ministrem financí a opravdu mi hlava nebere, že když věděl, že Fond národního majetku udělal něco špatně, jak to, že to neřešil a nepodal žaloby. To je první.

A druhá, když už se tady bavíme o tom cestování, kdo se kam má jet podívat, tak vám doporučuji v Jeseníkách obec Ludvíkov. Jeďte se podívat na palác pana Palase. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní pan ministr Zaorálek, také k faktické poznámce. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji ještě jednou, dobrý den. Doufám naposled dneska. Já jsem mezitím zjistil, že jsem tady obdržel nějakou petici, se kterou se na mě obrací poslanec Hájek. Vyzývá mě, abych se postavil čelem a inicioval stížnost k Evropské komisi ve věci OKD. Tak bych ho chtěl ujistit, že jsem asi jediný, kdo se opravdu na Evropskou komisi obrátil. Skutečně jsem dal stížnost, dokonce jsem tam osobně jednal s celou řadou komisařů.

Co mě ale velice mrzí, je, že ministr financí, který má tuto věc v kompetenci, za celé čtyři roky neudělal vůbec nic. Tahle Sněmovna dobře ví, že jsem se v minulých letech v té kauze angažoval jako nikdo druhý. Připomínám tři soudy s panem Bakalou, kterého jsem nazval gaunerem a který se se mnou třikrát soudil a všechny soudy prohrál. Takže vy mi nemáte co vyčítat. Já spíš vyčítám panu ministrovi Babišovi, že když jsem se na něho obrátil v podobné kauze písnické byty a když jsem se obrátil na pana ministra Pilného v kauze, která jako kdyby z oka vypadla bytům OKD, kde šlo o pomoc 1 400 lidem, tak pan Babiš, pan Pilný a hnutí ANO se dopustili něčeho velmi podobného. Ty lidi hodili přes palubu a neudělali vůbec nic.

Takže kdyby mi tak někdo pomohl, třeba pan Babiš, v těchto kauzách, tak jsme mohli něco dokázat. A já se ptám: Co dělal pan Babiš v této a celé řadě kauz pro lidi za ty čtyři roky? Je to jednoduché. Nula! (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Zaorálkovi za dodržení času. (O slovo se hlásí poslanec Babiš.) Prosím, pan poslanec Babiš řádnou, nebo faktickou? Řádnou. Tak v tom případě je pořadí pan poslanec Laudát, pan poslanec Pilný, paní poslankyně Lorencová s faktickou poznámkou a potom pan poslanec Babiš s řádnou přihláškou do rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Jednak, pane předsedající, tady začínají čím dál více vystupovat lidi k bodu, který není na pořadu schůze a podle jednacího řádu. Vy byste je měl upozornit, a pokud v tom pokračují, tak je prostě poslat od řečnického pultu pryč. Tolik jednací řád za prvé.

Za druhé. Moc vás prosím - někteří už tady vystupujete jako šašci. Já bych vás moc poprosil, abyste do budoucna nesnižovali důstojnost této Sněmovny. Byl jste to vy, kdo říkal něco o žvanírně. To, co tady předvádíte od rána, je klasická ukázka žvanírny. Berete čistého téměř 100 tisíc s náhradami. Prosím vás, za tohle?

A pokud jde o zdroje, tak máme další bod. Z financí teď zní, že zdroje nejsou, tak možná jsou v Lidovém domě, já nevím. Ale neřešte to v tomto bodě a nedělejte z této Sněmovny šaškárnu. Moc vás prosím. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, děkuji panu poslanci Laudátovi. Já jen musím dodržet jednací řád. To znamená, že mi nic jiného nezbývá, než když někdo reaguje s faktickou poznámkou, tu faktickou poznámku přijmout a musí to být reakce na vystoupení toho předchozího řečníka. Takže se omlouvám. Pokud to někdo považuje za porušení jednacího řádu předsedajícím, nechť postupuje podle jednacího řádu a navrhne mé odvolání z řízení schůze.

Nyní faktická poznámka pana ministra Ivana Pilného. Prosím, pane ministře, máte slovo k faktické poznámce.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a vážení kolegové, já teď vystupuji k něčemu, co tady řekl pan ministr Zaorálek, a protože jsem byl jmenován, jsem nucen, přestože to rozhodně nesouvisí s tím, co dneska projednáváme, a to je kauza bytů v Písnici.

Je potřeba říct, že podstata rozporu je úplně někde jinde. Je to určovací právo promlčené už před dvaceti lety, když Fond národního majetku tyto byty přidělil ČEZu. Nebydlí tam žádný zaměstnanec ČEZu, který by měl nějaký vztah k ČEZu. Pan ministr Zaorálek se vyjádřil v tom smyslu, že hrozí přesun toho majetku do Karibiku. Pokud si vzpomínám, tak poslední takový přesun se uskutečnil v minulé éře a to posunuli mostecký kostel o kilometr. Přesouvání bytů do Karibiku by asi byla poněkud složitější logistická otázka, ale to by pan ministr Zaorálek jistě vyřešil.

Byl na to normální tendr. Vyhrála ho firma, která musí být naprosto transparentní, protože to byla podmínka tendru. Já jsem neviděl žádný důvod, proč by se český stát, který ještě vlastní 70 % v ČEZu, měl připojit k takové žalobě, která nemá vyhlídky na úspěch a těm nájemníkům vůbec nepomůže. Možná pomůže panu ministru Zaorálkovi, když bude pokračovat v té demagogii. Ale nájemníkům teda rozhodně ne! Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, nyní faktická poznámka paní poslankyně Jany Lorencové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, je mi líto. Myslela jsem, že už dneska nebudu vystupovat. Ale poté, co vystoupil pan ministr Zaorálek, mi nic jiného nezbývá.

Pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, vzpomínáte si na natáčení na zahradě vašeho domu na Hybernské? Vzpomínáte si, kdy jste nás nechal čtyři hodiny čekat? A pak jsem zjistila, že o té kauze - je to deset let, ale já to mám natočené, takže vám to mohu kdykoliv pustit - vy jste o té kauze OKD nevěděl nic. Já jsem vám tenkrát dala 14 dní, abyste se seznámil s podstatou a abyste mohl mluvit k věci. Pak se stalo, po 14 dnech, že jste už tedy něco málo věděl. A ode mě jste měl informace k tomu, že jste mohl posléze nazvat gaunerem Bakalu. Po rozhovoru se mnou. My jsme potom natočili celkem slušný rozhovor, který bohužel Česká televize, myslím, ani neodvysílala, nebo odvysílala, ale v jiném kontextu. Ale už jste věděl, o co jde. Čím se to tady oháníte? Proč dneska něco říkáte o hnutí ANO?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní poslední faktická poznámka. Zatím pan poslanec Miroslav Kalousek, potom řádně přihlášený pan poslanec Andrej Babiš. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já si ve smyslu jednacího řádu dovolím reagovat na vystoupení pana ministra Zaorálka a částečně i pana ministra Pilného. Pan ministr Zaorálek se obrátil na bývalého ministra financí a říká - pane ministře, co jste dělal? Nic. Pan ministr Pilný v zásadě řekl panu ministru Zaorálkovi to samé. Pan ministr, dnes tedy již předseda Babiš, zase říká, že sociální demokracie se chovala naprosto nezodpovědně a loupila v případě OKD. A pan ministr spravedlnosti říká, že orgány činné v trestním řízení, za které odpovídá pan ministr vnitra, pracují na politickou objednávku.

Já vám, kolegové, musím v zásadě poděkovat, protože po těch šesti hodinách evidentně roste ochota k upřímnosti a říká nám, co vlastně ta vláda tady ty čtyři roky dělala. Tak v nejlepším případě nedělala nic, podle pana ministra Zaorálka, v horším případě kradla a v tom nejhorším případě zneužívala pravomoci veřejného činitele. Prosím pěkně, to neříkám já, já bych si to netroufl. Ale slyším to od zodpovědných zástupců vládní koalice. Děkuji za to, že jste nám to řekli. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Požádám pana poslance Babiše, aby ještě chviličku posečkal, protože je tady faktická poznámka pana poslance Jiřího Koubka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji. Velmi stručná poznámka za mě jako za starostu Písnice. Ano, sociální demokracie si v kauze Písnice nemá co vyčítat. Jeden za osmnáct, druhej bez dvou za dvacet.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Zdeňka Ondráčka. Ještě než budete hovořit, paní poslankyně Adamová Pekarová ruší svou omluvu a už tady bude přítomna na jednání. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. K panu poslanci Kalouskovi. Pane kolego poslanče Kalousku, veřejný činitel už není sedm osm let úřední osoba. Zkuste na to myslet. Úřední osoba, ne veřejný činitel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, oslovujte kolegu poslance mým prostřednictvím. A nyní řádně přihlášený pan poslanec Andrej Babiš. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já jsem myslel, že už nebudu vystupovat, ale takové neuvěřitelné lži, co tady předvedl pan Zaorálek, já to považuji za absolutně skandální. To je taková sprosťárna od vás, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího. Vy tak lžete, sprostě lžete! A já mám svědka, ministra Jurečku (smích a potlesk zprava), který seděl u mě v kanceláři, a řešili jsme ty byty Písnice. A já jsem se s paní Vlkovou z bytu Písnice potkal šestkrát nebo sedmkrát. A kdo ovládal ČEZ, pane ministře? Když mě vykopl váš premiér z vlády, tak ČEZ ovládl českou vládu! (Hovoří důrazně, hlasitě.) Vždyť tam byl za šaška pan ministr financí na valné hromadě. Vaši mafiáni z ČEZu vám přikázali a váš premiér, který hrál hlavní roli v OKD, přinesl usnesení vlády, které rozdal všem členům vlády, a představenstvo ČEZu rozhodlo, jak má ministr financí hlasovat na valné hromadě. Vaši kámoši ČEZu. Který stát nikdy neovládal. Vždy to ovládalo představenstvo. Protože to bylo koaliční. S odboráři. Tak o čem tady povídáte?

Já jsem se angažoval v těch bytech. A když jsem chtěl jít na dozorčí radu ČEZu, tak jsem nebyl připuštěn. Takže když jste mě vykopli z vlády, tak ČEZ ovládl českou vládu! A ministr tam byl za blbečka na té valné hromadě. To je vaše dílo, ten ČEZ, ne? Ten hlavní váš kmotr Pokorný, který vás řídí. (Reakce v sále.) No ne, tak to je. Kdo dělal papíry do Bruselu na spojení OKD? O čem to tady povídáte? Já jsem vám napsal několik dopisů k tomu OKD. To je neuvěřitelná sprosťárna, že si vůbec tohle dovolujete tady říct! Vy, kteří jste nechali vytunelovat tuhle firmu, tady mluvíte o nějakém podvodu Čapího hnízda. Vy jste zdevastovali celý region, je tam škoda šest miliard.

Tak proč nepustíte ty nahrávky? Pusťte tady nahrávky pana premiéra na všech vládách ohledně OKD! Tam stojí ti znalci před soudem. On měl stát před soudem za OKD! Všichni to vědí. Tak mi nevykládejte, že já jsem něco neudělal pro OKD! Já mám na to papíry! A pan náměstek Landa vám to zdokumentuje. Tak už přestaňte lhát. OKD je váš supertunel. Bakala, Pokorný, stejná parta. Martin Roman, Škoda Transportation, to jsou stále stejní, kteří tady napáchali miliardové škody. Takže vy tady nevykládejte o OKD! Já jsem dělal maximum. Já jsem jako ministr bojoval za české zájmy. Kdo si to vylobboval v Bruselu? Kdo? Tak o čem tady mluvíte? OKD.

Vy jste 27 let v politice, pane ministře. Vy jste ještě byl v politice vlastně za Federálního shromáždění, ne? Zakládal jste Občanské fórum. Dvacet sedm let tady blábolíte o něčem! Co máte za sebou? Ani psí boudu jste nepostavil. (Hovoří důrazně, hlasitě.) A tady žvaníte o OKD, které jste nechali brutálně rozkrást!

A když jsme jeli vlakem do Ostravy a já jsem bojoval proti tomu, abyste vašemu kámošovi Bakalovi ještě nahráli, váš hejtman Novák, další prachy, protože všechny pozemky v Moravskoslezském kraji patří vašemu kámošovi Bakalovi, tak jste mě přehlasovali. Dělali jste ze mě blbečka. Tak přestaňte už konečně lhát!

Já jsem bojoval za ty lidi. I za byty i za to OKD. Zeptejte se pana Macháčka z OKD Byty. Zeptejte se ho, jak to bylo. Ano? A já vás vyzývám, přestaňte lhát! Já doložím všechny papíry a ministr financí je schopný to doložit. Protože náměstek ministra pan Landa má všechny papíry. A my jsme dělali maximum, my jsme bojovali za český zájem, my jsme bojovali za to zvrácení, za tu sprostou krádež 43 tisíc bytů. Za toho důchodce, který měl dostat ten byt za 40 tisíc a dneska platí sedm tisíc nájem měsíčně. Tak už neříkejte nic o OKD. Nic neříkejte. A pusťte všechny nahrávky zasedání vlády, když jednala o prodeji OKD. Největší tunel v historii této země. Tak to je! (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Protože jsme pořád v rozpravě, prosím o klid poslaneckou sněmovnu a s faktickou poznámkou pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vám dám ještě znovu čas, ale opravdu žádám sněmovnu o klid! Rád bych se dostal k uzavření rozpravy a k závěrečným slovům zpravodajů. Ještě počkám. Děkuji, můžete, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Za poslední čtyři roky tady platí, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Připomenu: Stát v OKD měl 52 % akcií, které držel do roku 1996. Dne 28. května 1996 požádal Fond národního majetku Ministerstvo pro privatizaci a správu národního majetku o povolení snížit základní kapitál o 12 %, a to pouze na úkor podílu akcií, které držel v rukou stát. Ministerstvo toto povolilo a stát po vrácení 12 % akcií za OKD za ně obdržel jednu korunu. Tím se stát za jednu korunu vzdal majority v OKD se všemi důsledky. Po výpočtu procent ze sníženého počtu akcií státu zůstalo 45,88 %. Od tohoto okamžiku skupoval Stanislav Pros akcie OKD od drobných akcionářů, restituentů a obcí. V polovině roku 1998 získal po nákupu posledního potřebného množství akcií majoritu v OKD v objemu 50,002 %. Vytvořením této majority ztratil balík akcií OKD držených státem jakoukoli hodnotu co do ovlivňování chodu OKD.

Ve stejném roce, tedy v roce 1998, prodal tento majoritní balík akcií OKD Stanislav Pros do koncernu Karbon Invest za 3,9 mld. korun. Další posudky zjištěné některým a později nebyly posudky na ocenění menšinového podílu akcií, ale na ocenění vlastního jmění jako vkladu do nové OKD mající IČO 26863154. A toto OKD bylo založeno 1. 6. 2005. Škoda, že nemám delší čas na to, abych vám to dokončil.

Takže běžte do roku 1996 a neobviňujte tady někoho, kdo za privatizaci OKD nemohl!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní řádná přihláška pana ministra Zaorálka. Máte slovo, pane ministře. Ještě posečkejte. Znovu žádám sněmovnu o klid! Prosím, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Já nejsem lhář. Říkám panu poslanci Babišovi. A nelíbí se mi, že říkáte, že Moravskoslezský kraj je zdevastovaný. To přece není pravda. A neměli bychom na občany tady vykřikovat takovou věc, že žijí ve zdevastovaném kraji. To není věcně pravda. Přece co se týče OKD, tak se nám podařilo situaci tam zkonsolidovat. Prosadili jsme půjčku. Prosadili jsme to, že stát tam situaci převzal a dostal pod kontrolu. A ty lidi bychom neměli dneska děsit výkřiky, že je region zdevastovaný. To je podle mě taková hysterická emoce, která neodpovídá realitě.

Podívejte se, my jsme spolu seděli. Snažili jsme se spolu dělat věci. Mně se nelíbí také to, že jsme se dostali do situace, kdy takto si děláme bilanci před Sněmovnou. Raději bych se o tom bavil v klidu. Ale musím se ohradit proti tomu, že v tom, co jsem tady řekl, jsem lhal. Situaci v OKD znám dlouho, sleduji dlouho, věnuji se jí a byl bych rád, kdybychom dokázali pro to udělat maximum. A myslel jsem si, že to budeme dělat společně.

A když jsem tady zvedl ty byty Písnice, tak mě prostě štve, že jako vláda jsme nedokázali udělat víc. A vadí mi, když někdo tady vykřikuje, jak se stará o lidi, a v téhle konkrétní věci, protože já jsem měl jiný resort na starosti, když se na mě ti občané obrátili, tak jsem zjistil, že mám pět dnů na to, aby se zabránilo tomu, že bude proveden vklad v katastru anonymním vlastníkem, který se měl ujmout těch bytů v Písnici. A jediný, kdo to mohl zvrátit, bylo Ministerstvo financí, hlavní akcionář ČEZu. Vy jste měl nezpochybnitelnou kompetenci zabránit tomu, aby těm lidem ty střechy nad hlavou v jednom dni vlastně zmizely v někom, o kom ani neví, kdo to je, a kdo jim vyhrožuje, že jim bude zvyšovat nájmy. Týkalo se to 1 400 bytů. Já jsem žádal Ministerstvo financí, aby učinilo ten jediný krok, který tomu mohl zabránit. Od té chvíle, kdy jsem se tím začal zabývat, jsem zjistil, že to je jediná možnost, která je - přihlásit se jako účastník k tomu řízení o určení vlastnictví a to by dalo šanci, že by soud udělal předběžné opatření a ten vklad nebyl proveden. To bylo to, oč jsem vás žádal. Vy jste říkal, že jste se šestkrát setkal s paní Vlkovou. A já vám říkám, že jste ale neudělal nic. To je to, co se tady dneska láme, o čem se tady dneska bavíme. Když jsem tady mluvil o tom genetickém sobectví. Tady se dneska bavíme celý den o jednom případu, o jedné kauze, přitom tady jsou kauzy, které se týkají stovek, dokonce tisíc lidí, a v tom jsme podle mě jako vláda neudělali to, co jsme měli. A já říkám, že kompetenci, tu vrcholnou, jste měl v tomhle vy!

Takže nekřičme na sebe. Já tady mluvím přesně. Celý život se snažím tady mluvit přesně a v ničem, co jsem říkal, jsem nelhal. A tu bilanci provedou voliči. (Potlesk sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji ministru Zaorálkovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Kořenka a faktická poznámka pana poslance Babiše. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Já si myslím, že tato Sněmovna byla zvolena především proto, aby pracovala pro lidi. Já tedy úplně nevím, jestli dneska pracujeme pro lidi, ale položil bych otázku lidem, kteří nás sledují a kteří to možná budou sledovat, kdo mohl před rokem 1989 do zahraničí. Ptám se, kdo mohl po roce 1989 získat majetek, kdyby neměl informace nebo by se neúčastnil spolupráce s politiky. Já jsem v politice nebyl. A ptám se, proč lidé, kteří mají, získali - jestli pracovitostí nebo jinak - majetek, by nemohli pomáhat lidem i mimo politiku a jestli musí privatizovat tuto republiku a dneska se tady handrkovat jenom proto, aby si něco dokázali.

Lidé si myslí, že kdo má majetek, už nic víc nepotřebuje, proto je dobrý politik pro tuto zemi. Já si to nemyslím. Samozřejmě si vážím každého pracovitého člověka. A ptám se: Ten, kdo pracuje celý život a pracuje poctivě deset, šestnáct hodin denně, proč ten majetek nemá, jestli máme všichni stejné podmínky? Nechci odpověď. Jenom se ptám, proč se tady dneska obviňujeme, proč si tu nadáváme a proč nepracujeme pro ty, kteří nás zvolili.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Andreje Babiše. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Andrej Babiš: Já se omlouvám. Já jsem známý, že moc nevystupuju, ale co mě umí vytočit, tak to jsou skutečně lži.

Tak pane ministře Zaorálku prostřednictvím pana předsedajícího, to, že vy jste totální amatér v ekonomice a nerozumíte firmám, vy nevíte totiž, co jsou práva akcionáře, jaká má práva akcionář - svolávat valnou hromadu a na ní hlasovat. Ano? Tak se informujte. Informujte se, jak stát vykonává akcionářská práva přes dozorčí radu. Dostal jste k tomu dopis. Proč stále lžete? Já jsem udělal maximum pro ty lidi. Maximum! A mám na to svědky. Tak neříkejte nepravdu.

A OKD? Proč se chlubíte OKD? Kdo dal do pořádku OKD? Kdo ukecal Kuču, aby se vrátil z důchodu, který měl zkušenosti z OKD? Já jsem ho ukecal. Načtyřikrát. A já jsem měl OKD pod Prisko, já jsem to řídil! Vy jste v životě neřídil žádnou firmu, ani tomu nerozumíte. Kdo dal do pořádku Paskov? Proč má OKD miliardy na účtech dneska? Proč je v pořádku? Proč nikdo o tom neslyší? Protože jsem to udělal já. Tak se nechlubte mojí prací! Buďte tak laskav. Vy jste tam jenom chtěli infiltrovat vaše stranické kolegy zase někam do orgánů! Ne Mládek chtěl. A šéfa účtárny. A tohle. Abyste byli zase při tom. Abyste něco si slízli tam, nějakej kšeftík. Jo? Takže OKD jsem dal do pořádku já. A taky mám na to papíry. Jo? Tak nelžete prosím vás. (Smích a potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a konstatuji, že jsme vyčerpali všechny elektronické přihlášky, které jsem měl. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Protože nikoho nevidím, rozpravu končím. (Hluk v sále.) Pardon, pardon, ještě paní předsedkyně mandátového a imunitního výboru. Máte slovo, paní předsedkyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, já už na závěr této debaty předstupuji před vás jenom se dvěma větami.

Jednu z nich jsem řekla hned v úvodu, ale myslím si, stojí za to, abyste ji při posuzování měli na paměti. A ta věta zní takto: Žádost policejního orgánu o souhlas Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání obou poslanců obsahuje v souladu s příslušným ustanovením jednacího řádu Poslanecké sněmovny vymezení skutků, o které jde, a jejich předpokládanou právní kvalifikaci. - To je důležité vědět, že ta žádost obsahuje to, co obsahovat má.

Druhou věc, kterou chci dodat, protože se tady celá ta debata točila kolem toho, co dělá nebo nedělá policie. Tak pouze v obecné rovině mohu dodat to, že na jednání mandátového a imunitního výboru, kam jsme, jak jsem vás informovala, přizvali jak zástupce policie, tak zástupce, který dozoruje, tedy zástupce státního zastupitelství, tak tento zástupce podpořil vyšetřovací verzi policie v celém rozsahu na jednání výboru. To budiž tedy také řečeno, protože ta diskuse byla vedena jednosměrně ve smyslu, že to byl chystaný útok na hnutí ANO ze strany policie.

O tom načasování tady byla dlouhá debata, o tom, jak to všechno do sebe zapadá, zatímco jsem vám tady citovala i dohledovou prověrku vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové, která popírá, že by policie nekonala tak, jak konat měla, že by byl nedostatečný dozor státního zástupce. A jestli někdo tu kauzu prodlužoval, tak to byly soukromé subjekty, laicky řečeno ti, kterých se to dotýká, kteří buď se omlouvali pro zdravotní důvody a nedocházeli podat vysvětlení, nebo tam argumentovali tím, že nebudou vypovídat nebo že musí dodržovat mlčenlivost. To byly důvody, které objektivně konstatuje vrchní státní zástupkyně. A je potřeba tedy vědět, když už jste tolik mluvili o tom načasování, že i Unie státních zástupců konstatuje, že není žádná politicky správná doba na to zahájit trestní stíhání proti politikovi. Prostě jestliže policejní orgán nashromáždí dostatečné důkazy, musí konat. Vám se to nelíbí, argumentujete, otáčíte to tak, abyste mohli veřejnosti sdělit vaši verzi, tudíž že jde podle vás pouze o nějakou politicky motivovanou aktivitu. Místo toho nechcete slyšet, že rok a půl policie konala řádně pod dohledem státního zastupitelství a toto státní zastupitelství bylo dohledováno ještě vrchní státní zástupkyní a neshledali v postupu žádný problém. To je potřeba tady říci, aby všechny ty vaše verze, které jste tady šest hodin vytvářeli, posílali přes média veřejnosti, tak aby bylo dáno do souladu přesně to, co se dělo nebo nedělo během toho vyšetřování.

Nebudu zabíhat do podrobností, na co jsme se ptali pana státního zástupce, protože jestliže jsem měla výhrady k tomu, že mí kolegové, nebo jeden pan kolega z mandátového a imunitního výboru tady vykládá věci, které nemá říkat, protože jednání výboru je neveřejné, tak já se nedopustím stejného prohřešku. Ale to obecné konstatování o tom, že byla podpořena vyšetřovací verze policie ze strany dozorujícího státního zástupce a v jeho postupu neshledala pochybení vrchní státní zástupkyně, musí býti dodáno.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní předsedkyni mandátového a imunitního výboru, paní poslankyni Miroslavě Němcové. Než budeme pokračovat v rozpravě, protože se mi ji nepodařilo uzavřít, tak konstatuji omluvu, která došla předsedovi Poslanecké sněmovny, a to z dnešního jednání do jejího konce se omlouvá pan poslanec Milan Šarapatka.

Nyní tři faktické poznámky - první je Leo Luzar, poté Pavel Kováčik a poté Milan Brázdil. Kolega Luzar se odhlásil, čili pan kolega Kováčik má slovo k faktické poznámce. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, víte, závěr dnešní rozpravy mě činí velmi smutným. A velmi smutným proto, že jsme jí mohli předejít. Jako toto těleso, jako Poslanecká sněmovna jsme už počátkem tohoto roku měli v rukou v okamžiku, kdy bylo jasné, že vládní koalice nefunguje pro stát, pro společnost, pro občany, pro města, pro obce, pro firmy, ale pouze pro řešení vlastních vnitřních rozporů, jsme měli v ruce rozpuštění Poslanecké sněmovny a vypsání předčasných voleb. Kdybychom to byli bývali udělali, mohli bychom být ušetřeni tohoto nedůstojného vnitrokoaličního praní špinavého prádla. Myslím si, že to nepřispěje volebnímu výsledku přinejmenším ani jedné z vládních stran. Ale obávám se, že ta pachuť vnitřního dohadování v politice jako takové spíše sníží účast voličů v parlamentních volbách. Nerad bych, aby to tak bylo.

Alespoň za sebe a za svoje kolegy jenom prohlašuji, že navzdory všemu, co tady bylo slyšet, i nadále si myslíme, že je třeba, aby byl dán řádný průchod řádné spravedlnosti, a že tedy orgány činné v trestním řízení si nedovolí něco fabulovat nadále, něco překrucovat a že jejich rozhodnutí bude spravedlivé. Já tedy budu hlasovat pro vydání obou kolegů ne proto, že by věřil něčemu, co je ve spise, ale prostě proto, že v podobných případech Sněmovna není ani soud, ani vyšetřovatel, nerozhoduje o vině a trestu, ale pouze dává průchod spravedlnosti. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Ještě než dám slovo panu poslanci Brázdilovi, ptám se pana ministra Zaorálka, jestli chce faktickou poznámku nebo... (Ministr: Faktickou.) Faktickou. Tak v tom případě po panu poslanci Kučerovi, který se přihlásil elektronicky, pane ministře. Prosím, pan poslanec Milan Brázdil. Připraví se pan poslanec Michal Kučera k faktické poznámce, poté pan ministr Zaorálek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Milan Brázdil: Promiňte mi, přece jenom bych zareagoval. Kolegyně a kolegové, za chvilinku budeme hlasovat o vydání, nevydání, jestli to je politická kauza, nebo není politická kauza. Chtěl bych se vyjádřit k tomu načasování. Srovnám toho vyšetřovatele s lékařem. Promiňte. Lékař, když přijde něco akutního, tak se po něm chce, aby okamžitě ten pacient šel na sál, a nikdo se nediví. (Hluk v lavicích ČSSD.) Když ten vyšetřovatel pozná nebo má před sebou člověka, který někoho zamordoval, tak ho dá do cely předběžného zadržení, nikdo nic neříká. Přivezu-li ale někoho, kdo má bolesti dejme tomu měsíce, tak probíhá nějaké šetření, probíhá nějaké vyšetřování, tedy po té medicínské stránce, pak se naplánuje, kdy půjde na operaci, pak se to posune, protože to nevyhovuje operatérovi a tak dále. Ale tady je to úplně stejné. To, že má někdo konat bezprostředně - jasně, ale to je subjektivní pocit toho, kdy to načasuji, jak to udělám. Z tohoto pohledu se mi to prostě nelíbí a nechci, nebudu hlasovat pro vydání, protože toto je přesně načasované, a právě proto bychom měli naše kolegy ochránit, aby nebyli vydáni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Michal Kučera také s faktickou poznámkou, potom pan ministr Zaorálek, také faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Michal Kučera: Ještě jednou děkuji za slovo. Velice krátce bych zareagoval na slova svého předřečníka pana kolegy Kováčika, který nazval dnešní představení koaličních poslanců praním špinavého prádla koaličních poslanců, koaliční vlády. Dovolím si tato slova opravit. Toto nebylo praní špinavého prádla. Toto byla skutečně zpráva o činnosti vlády ANO, ČSSD a strany lidové. To, že tady zazněla celá řada kritiky navzájem, jak poslanci ANO kritizovali své kolegy z ČSSD a opačně, to je přesně to, na co celé čtyři roky poukazovala TOP 09, to znamená na to, že tato vláda je absolutně nefunkční, neschopná a neschopna jakékoliv akce. A to tady dneska mnohokrát zaznělo. Děkuji poslancům hnutí ANO a ČSSD, že to dneska potvrdili. Děkuji. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan ministr Zaorálek také s faktickou poznámkou. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Ano, děkuji. Ta vláda samozřejmě absolutně nefunkční nebyla. To určitě pravda není. Že nás občas opozice kritizovala, to je její role. Možná dokonce někdy svými připomínkami nám i pomohla. Takže takto jsme tady kooperovali.

Na závěr bych spíš konstatoval to, že chápu pana poslance Babiše, že se mu vlastně moc nelíbilo věnovat tady dnes celý ten prostor jeho rodinnému hnízdu, protože to pro něho nebylo moc příjemné téma. Mám na mysli to rodinné hnízdo, kde se pořádají svatby a podobně a na které přispívá Evropská unie. A protože toto není příjemné téma, tak jsme se tady obrátili k některým dalším tématům, která jsme otevřeli a o kterých jsme tady diskutovali. A v závěru to vypadalo, že OKD a jeho konsolidace je fenomenální výsledek pana Babiše. To bych chtěl trošku korigovat jenom pro přesnost.

Chtěl bych připomenout panu Babišovi, že když šlo o finanční příspěvek OKD, tak on rozhodně nebyl ten, kdo to podporoval. Když šlo o rentu horníkům, tak on z toho také moc nadšen nebyl. A pokud šlo o to, co s OKD dělat, tak jako to, že se to nakonec podařilo dostat do rukou státu, já mám dojem, že on ho chtěl spíš privatizovat někomu, nevím komu. Takže naše role zde byla, že jsme tady nedovolili to, aby se s tím stalo to, co si pan Babiš představoval. Tady bych se chtěl ohradit proti tomu, že my jsme tam chtěli někoho pouze propašovat. My jsme si pouze přáli, aby se OKD dostalo pod kontrolu státu, protože nám to dává, myslím si, že to dává i těm lidem, co tam pracují, největší šanci pro budoucnost. Takže naši roli bych viděl v celém procesu trochu jinak než pan Babiš, ale to asi všichni chápou.

Děkuji, to je moje tečka. A jinak zase doufám, že se konečně dostaneme k tomu podstatnému a že rozhodneme o tom, co jsme mohli udělat asi už před osmi hodinami ráno. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Mám tady další čtyři faktické poznámky. Připomínám, elektronické mají přednost. Pan kolega Faltýnek, pan poslanec Lank, pan poslanec Blažek, paní poslankyně Černochová. Nyní tedy pan poslanec Faltýnek s faktickou poznámkou. Pan poslanec Babiš se hlásí s faktickou, nebo s řádnou? (Poslanec Babiš: S faktickou.) S faktickou, dobře, poznamenávám si. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, pro mě dneska ten den moc veselý není. Nicméně teď jsem se konečně pobavil vystoupením milého kolegy předsedy klubu TOP 09 Michala Kučery, který tady hodnotil naši vládu, která tedy vydržela čtyři roky na rozdíl od jejich vlády. Myslím si, že důležité jsou konkrétní, reálné výsledky vlády. A my přece všichni víme, že vaše vláda s vaším ministrem financí Kalouskem vyrobila státní dluh naší země, zadlužení a deficit ve výši 600 miliard korun. To je výsledek vaší vlády, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. Děkuju, moc jste mě pobavil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní tedy pan poslanec Martin Lank s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne. Přiznám se, já se začínám trošičku ztrácet. Tady je teď najednou OKD, sídliště Písnice... Já nevím, solární baroni už byli, nebo ještě nebyli, nebo to teprve bude? (Pobavení v sále.) Koukám tady (ukazuje na světelnou tabuli): Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslanců. Oba dva poslanci se jasně vyjádřili, že chtějí být vydáni. Všichni už máme tak nějak jasno. Jako jestli tady chceme řešit všechno, co se kdy nepovedlo této vládě a předchozím vládám, no to tady budeme hodně dlouho. To se bojím, že možná ani ty volby nestihneme. Prosím vás, pojďme to už odhlasovat. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Pavel Blažek s faktickou poznámkou. Připraví se paní kolegyně Černochová. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Mám k vystoupení pana poslance Babiše takovou prosbu. Uvažuji o tom delší dobu, protože jistý typ jeho argumentace je nesprávný. Protože vím, že má spoustu příznivců, tak dbejme na to, aby se tento názor nějak šířil.

Argumentace, že kdo nepostavil psí boudu nebo nepodnikal, nemůže být současně dobrý politik, je nesprávná. To prostě tak není. Když si vzpomenete na politiky, kteří něco znamenali: Masaryk, Havel, Thatcherová, Churchill - určitě nepodnikali, nepostavili psí boudu a jejich stopa je absolutní nejenom v našich, ale i evropských dějinách. Tento argument nepoužívejte.

Vůbec neříkám, že podnikatel nemusí být špatný státník, může být dobrý státník, ale automaticky to neplatí. To jsou fakt dvě různé sféry. Když to řeknu jednoduše, k politice potřebujete hodně abstraktní myšlení a taky určité vzdělání v humanitních vědách. Bez toho se to prostě dělat nedá. To napsal kdysi dokonce Edvard Beneš ve své knize Demokracie dnes a zítra, se kterou jinak nesouhlasím, ale v tomto měl pravdu, že k politice musíte mít strašné množství vědomostí. Tím nezpochybňuji, že zkušenost v podnikání se hodí, ale automaticky neznamená všechno. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Jana Černochová, připraví se pan poslanec Andrej Babiš také k faktické poznámce. Paní poslankyně Černochová ruší, pan poslanec Andrej Babiš, připraví se pan poslanec Martin Komárek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Andrej Babiš: Já určitě souhlasím s kolegou Blažkem, že jsem špatný politik. Ale co je nejhorší, když ve vládě sedí totální ekonomičtí amatéři. A to je případ pana ministra Zaorálka. My jsme o tom vedli x debat. On vůbec nerozumí, že nemovitosti, majetek může stát peníze. Teď jsem někde četl, že se chystá investovat do té hnusné komunistické ambasády v Berlíně - to je strašný barák - 525 milionů. To je budova, kde vlastně už téměř nikdo není. Když jsem mu říkal, že je to skvělé místo, prodejte to, dostanete balík peněz a přestěhujte to velvyslanectví někam jinam, nebo v Japonsku, když jsem mu říkal, že Golf IV dělá minus 20 ročně, tak jste ho rychle uklidili pod Sněmovnu, abyste tam mohli chodit na ty vaše dýchánky.

Tak o tom je to debata. Debata mezi ekonomickým amatérem, který nerozumí podnikání, nerozumí, co jsou to peníze, nerozumí, co jsou to nemovitosti, a stále něco mluví o OKD. Já jsem musel chránit to OKD, protože vy jste si tam chtěli nanominovat zase vaše kámoše, kdy Mládek chtěl šéfa účtárny, chtěli jste tam mít fleky. Za hnutí ANO tam nebyl nikdo, jenom profíci. (Veselost v pravé části sálu.) Tak prosím vás, o tom OKD už ani nemluvte. Já jsem si ho vzal... Ano, já jsem preferoval, aby to koupila nějaká soukromá firma. Proč to má vůbec vlastnit stát? Ale v této chvíli to OKD funguje od momentu, kdy jsem to převzal pod Ministerstvo financí. To není o tom, že někdo postavil psí boudu, ale buď rozumí ekonomice, rozumí nemovitostem, rozumí podnikání, nebo je celý život politik. A o tom se bavím! A to není případ pana Zaorálka, který tady chce vést nějaké ekonomické diskuse a vůbec tomu nerozumí!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, skončil vám čas k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Martina Komárka, připraví se dále k faktické poznámce pan poslanec Pavel Kováčik, paní poslankyně Pekarová, paní poslankyně Černochová a pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem samozřejmě už nechtěl vystupovat (veselost a potlesk v pravé části sálu), protože to doporučil náš pan předseda, ale když on takhle sám vehementně vystupuje, já se budu řídit jeho příkladem. A zase budete říkat, že jsem... no, to nechám na vás. Je to legrace. Já si myslím, že je to legrace pro nás všechny kromě pana ministra Zaorálka, který se tváří smrtelně vážně.

Takže dovolte, abych vám doporučil jinou legraci. Je to knížka, která před týdnem vyšla a jmenuje se Nebezpečné stádo aneb český poslanec a jiné retardované druhy. Autora jmenovati nebudu, ale můžu vám zaručit, že autor na základě této debaty chystá druhý díl, který se bude jmenovat Ještě nebezpečnější stádo a ještě retardovanější druhy. Děkuji. (Nesouhlasné hlasy v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času panu poslanci Martinu Komárkovi. Než dám slovo panu poslanci Kováčikovi, konstatuji omluvu z dnešního jednání pana ministra Roberta Pelikána, který se omlouvá od této chvíle do konce jednacího dne. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych krátce reagoval na průběh rozpravy a poprosil vaším prostřednictvím pana kolegu Babiše, ale i některé ostatní, aby už přestali 28 let po převratu s tou rétorikou o hnusném komunistickém čemkoliv. Za těch 28 let se tady děly, jak dneska bylo patrno z rozpravy, další různé hrůzné hnusné věci, tak když tak mluvte i o nich. Historie už je i to, co bylo po převratu. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Nyní paní poslankyně Adamová Pekarová. Po ní pan ministr Zaorálek. Pardon, ještě ne, paní poslankyně. Pane ministře, jestliže jste přihlášen k faktické poznámce, znovu opakuji, že podle jednacího řádu má elektronická přednost, a když se tedy přihlásíte elektronicky, budete za panem poslancem Kalouskem, který je zatím poslední přihlášený.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Mě také zaujalo, že bývalý komunista tady kritizuje to, co vzniklo za bývalého režimu. Ale o tom jsem nechtěla hovořit. Většina poslankyň a poslanců hnutí ANO se nám tady už vystřídala jako apoštolové na orloji. Slyšeli jsme tady mnohé. Teď jsme se také dozvěděli od pana poslance Babiše, že kdo nepostavil psí boudu, prakticky nemá nárok mluvit.

Víte, rozdíl mezi asi tak 199 z nás oproti vám, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, je, že my jsme na rozdíl od vás také nepostavili ani stáj pro bílé koně. Ale už pojďme prosím hlasovat. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní paní poslankyně Jana Černochová s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Kalousek také k faktické poznámce. Poté ministr Zaorálek. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Lidi moji milí, někteří i přátelé, je nám toto třeba? Je? (Ze sálu se ozývá, že je.) Nechcete to dneska odhlasovat, zabalit? Proč se tady budeme trápit ještě ve čtvrtek, ještě v pátek, ještě příští týden? To, co tady předvádíte vy, členové vládní koalice, to se snad dá přirovnat pouze k jednomu songu oblíbeného podporovatele pana předsedy Babiše, skupiny Kryštof, Milující se páry před rozvody. Je nám toto třeba? Teď hovořím o nás, o koaličních (?) poslancích. Náš pan předseda Fiala a my společně s ním jsme tady navrhovali, aby byly volby předčasné, když už ten rozvod mezi vámi nastal před těmi letními prázdninami, kdy se tady česká veřejnost stávala svědkem dohadování o tom, kdo bude na Ministerstvu financí, jestli padne dřív pan Sobotka, nebo jestli padne dřív pan Babiš. Tehdy jsme vás prosili, ať ukončíme trápení a jdeme k předčasným volbám. Stejně v tomto duchu hovořil pan kolega Kováčik, akorát volili jinou formu.

Pojďme to prosím už ukončit. Dneska odhlasujme tento návrh a předsedové jednotlivých poslaneckých klubů nechť se domluví na důstojném ukončení této taškařice. Myslím si, že daňoví poplatníci nám odpustí to, že tady nebudeme sedět o tři dny víc a rozejdeme se do svých regionů a budeme řešit to, kdo se tady po řádných volbách v říjnu v Poslanecké sněmovně znovu sejde. Tohle skutečně není k vydržení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Černochové. Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek také s faktickou poznámkou. Poté pan ministr Zaorálek také s faktickou poznámkou. Pane předsedo, máte slovo, měřím vám čas.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jen velmi stručně. Pan předseda Babiš se tu obořil na pana ministra Zaorálka, že je amatér v oblasti nemovitostí, správy majetku a mikromanagementu. Není to sice mým úkolem jako opozičního politika, ale chtěl bych se pana ministra Zaorálka zastat. Pravděpodobně v této věci opravdu není odborník, ale ani standardní odborníci nesahají panu předsedovi Babišovi ani po kolena. Ta brilantnost, s kterou on umí svůj majetek, své nemovitosti, posouvat, měnit vlastnické struktury, účelově zakrývat v čase tak, aby v jakémkoli okamžiku na ně mohl čerpat dotaci nebo získat daňovou výhodu, na takovou brilantnost tady nemá nikdo z nás, ať už jsme se té ekonomice věnovali, nebo nevěnovali. V tom jste, prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo, prostě jednička. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan ministr Zaorálek také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo, také vám měřím čas, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Ano, děkuji. Chtěl bych tady prohlásit, že ta vláda, která tady ještě stále je, má za sebou řadu úspěchů. Myslím si, jeden takový, který si dnes uvědomuji, je, že třeba v té vládě někteří, kteří do ní vstupovali jako novici, z ní vycházejí jako profesionálové. Chtěl bych říci, že mě dneska přesvědčil Andrej Babiš, který do té vlády skutečně vstupoval jako amatér, že je dneska opravdový politický profesionál, protože dokázal dnes, během těch hodin tady, debatu, která měla být vedena o tom rodinném hnízdě, učinit debatou, která byla o tom, čemu všemu nerozumí poslanec Zaorálek. To je brilantní kousek a je to důkaz profesionality! Gratuluji a vítám pana Babiše mezi profesionály. (Smích a potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Zaorálkovi za dodržení času k faktické poznámce. Protože nemám žádnou přihlášku, tak se opět ptám, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím a rozpravu končím. (Potlesk.)

Podařilo se to, doufám, že žádný ministr nevystoupí, abychom nemuseli rozpravu znovu otevírat. Ptám se na závěrečná slova zpravodajů. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pan poslanec Huml jako zpravodaj.

 

Poslanec Stanislav Huml: Děkuji, my jsme si tu roli rozdělili, Jiří Dolejš jako druhý zpravodaj bude vystupovat v podrobné rozpravě, já tu teď jenom shrnu malinko, co jsme ještě zapomněli udělat na začátku možná. Dnešní debata byla opravdu košatá, až jsem si kladl otázku, kdo je lump a kdo je hrdina. Tedy chvilku jsem si nemohl odpovědět, ale pojďme se na to podívat.

Máte před sebou dvě usnesení, prosím, která jste dostali už včera, 214 a 215. V tom úplném úvodu je v podstatě popsán skutek, za který budeme oba ty poslance vydávat, a následuje velmi podrobně sepsaná zpráva, na kterou se potom v tom druhém usnesení, které budeme přijímat, budeme odvolávat. Na tato dvě usnesení se budeme odvolávat, pokud to tedy odhlasujeme.

Ještě jsem chtěl seznámit - ale ještě pozor, to jsem chtěl říct, tato dvě usnesení, ta 214 a 215, která obsahují opravdu pouze skutek a reflektují žádost policie, tak na mandátovém a imunitním výboru tato dvě usnesení byla odhlasována jednomyslně. To, co nebylo odhlasováno jednomyslně, je usnesení 216 a 217, na která ještě v obecné rozpravě musím upozornit.

To první, ta dvěstěšestnáctka, se týká žádosti policie na vydání Andreje Babiše a poslance Ing. Faltýnka. Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově předsedkyně, zpravodajské zprávě, po vyslechnutí vyjádření poslance Andreje Babiše a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas k trestnímu stíhání poslance Ing. Babiše, nar. 2. 9. 1954. Za druhé, pověřuje předsedkyni mandátového výboru, aby na 60. schůzi Sněmovny předložila Poslanecké sněmovně usnesení. Takže to je 216. A dvěstěsedmnáctka, ta se úplně stejným způsobem týká druhého, Ing. Jaroslava Faltýnka, a opět mandátový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas k trestnímu stíhání a pověřuje předsedkyni, aby to tady přečetla. Tato dvě usnesení již nebyla přijata jednomyslně, ale většinou hlasů mandátového a imunitního výboru. To jsem chtěl říct, abychom to uvedli na pravou míru. Takhle to prostě bylo.

Debata byla košatá, chvílemi se netýkala Čapího hnízda ani toho problému vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání, ale týkala se jiných problémů a docela mě mrzí, že se z toho stala politická debata. Mohlo to být na samém začátku velmi technické řešení a bylo by to možná lepší.

Ode mne vše, děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má kolega Dolejš jako zpravodaj zájem o závěrečné slovo? Připomínám, že je to závěrečné slovo po obecné rozpravě, kterou jsem ukončil, a budeme muset zahájit rozpravu podrobnou, ve které padnou ty návrhy, o kterých hovořil kolega Huml, i když na ně pravděpodobně pouze odkáže, čímž bychom naplnili jednací řád.

Pan zpravodaj Jiří Dolejš se závěrečným slovem po obecné rozpravě. To byla vaše vůle, páni zpravodajové, já s tím nemohu nic jiného udělat.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Myslím si, že poté, co jsme strávili užitečných sedm hodin, tak jsme zpátky na začátku. Tedy když jsme si ozřejmili, že naše mandáty máme od voličů a ty mandáty po říjnu 2017 také budou od voličů, tak nezbývá než uznat, že o vině rozhodují soudy a my jsme tady dnes od toho, abychom rozhodli o imunitním procesu, tedy do jaké míry chceme, abychom dali průchod dalšímu právnímu řešení onoho problému. Takže to je před námi.

Nyní, jestli bych už mohl provést hlasováním. Je to v podstatě jednoduché, zaznělo to tady už v tom -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, tak v tom případě, pane zpravodaji, to nemůžeme udělat. Jestli jste skončil své závěrečné slovo, můžeme přistoupit k rozpravě podrobné a v této rozpravě je potřeba přednášet návrhy, které jste schválili na mandátovém a imunitním výboru, protože tento bod bez usnesení mandátového a imunitního výboru je jinak neproveditelný na rozdíl od jiných bodů, kdy výbor nemusí přijmout stanovisko a Sněmovna může rozhodovat. Tady je to trochu jinak.

Tak teď máte slovo v podrobné rozpravě, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Já věděl, že se dočkám. Takže když dovolíte, je to jednoduché. Jak paní předsedkyně v úvodním slově, tak i kolega zpravodaj avizovali, že vám byly do lavic rozdány tisky, na kterých je usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 214 a 215. O těch bychom měli nyní rozhodnout hlasováním. Rovnou avizuji, že výbor doporučil, abychom o nich hlasovali jednotlivě, tedy jsou to dva případy, dva návrhy usnesení, dvojí rozhodnutí.

První návrh zní na základě doporučení imunitního výboru, že Poslanecká sněmovna podle článku 27 odst. 4 zákona číslo 1/1993 Sb., tedy Ústavy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a § 12 zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas s trestním stíháním poslance Ing. Andreje Babiše, nar. 2. 9. 1955. - Pardon, 1954, trochu jsem vás omladil. (Poznámka z pléna: S vydáním k trestnímu stíhání.) Ano, s vydáním k trestnímu stíhání. Omlouvám se. Samozřejmě je tam popis skutku na pěti stránkách, to skutečně snad nemusím reprodukovat, máte to v lavicích. To je jedno hlasování.

Druhé hlasování, jako přes kopírák, opět vás asi nebudu unavovat, je to stejný odkaz na stejné paragrafy. Vyslovuje tedy souhlas s vydáním k trestnímu stíhání, to jméno se tedy samozřejmě mění, je tam poslanec Ing. Jaroslav Faltýnek, nar. dne 28. dubna - abych ho zase neomladil - 1962.

To jsou dva hlasovací kroky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím. Dobře, v podrobné rozpravě pan poslanec Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já se omlouvám, nejsem právník, ale on to pak tady kolega zpravodaj opravil, ale já tedy žiji v domnění, že ta formulace zní, že vyslovuje souhlas s vydáním k trestnímu stíhání a nikoliv souhlas s trestním stíháním. Je to tak? (Ano.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Samozřejmě máte podklad, který je mandátového a imunitního výboru, a potom tady máme podrobnou rozpravu k tomu, abychom ten podklad buď nechali v původní podobě, nebo ho zpravodaj nebo někdo jiný z poslanců, protože každý má právo to navrhnout, upraví tak, jak je dáno.

Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Konstatuji, že po podrobné rozpravě před hlasováním požádal klub hnutí ANO o 30 minut přestávky, kterou vyhlásím, a sejdeme se v 18.10. Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 18.10 pro poradu poslaneckého klubu hnutí ANO.

 

(Jednání přerušeno v 17.41 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 18.10 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas určený na přestávku vypršel a my budeme pokračovat v přerušeném jednání.

Přečtu omluvu. Dnes od 18.15 do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan ministr obrany Martin Stropnický.

Podrobná rozprava byla uzavřena a návrhy na usnesení byly předneseny. Požádám zpravodaje, pana poslance Jiřího Dolejše, aby přednesl návrhy usnesení, o kterých budeme hlasovat. Prosím.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Já už jsem tady v řečništi samozřejmě stál, ale protože před přestávkou, než jsme se rozešli, tady vznikl - možná i mým přičiněním, za což se omlouvám - mírný šum nad přesnou dikcí toho usnesení. Pokud v písemných podkladech, které jste měli, byla dikce "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s trestním stíháním" a my jsme se tady trošku od řečniště pouštěli do tvorby, zda tam nevsunout vyslovuje souhlas "s vydáním k trestnímu stíhání", tak bych jenom rád upozornil, že to, co máte v písemných materiálech, je přesná dikce zákona o jednacím řádu. O tom bychom tedy měli hlasovat, protože se nedomnívám, že je šťastné se u tak citlivého problému pouštět trošku do tvorby. Držme se dikce zákona, na to je, myslím, spolehnutí. Bylo to tak vždycky, když jsme hlasovali o imunitě v uplynulých možná dvaceti letech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A nyní nás prosím proveďte hlasováním.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Tak ještě jednou, ale v tom případě si skočím pro hlasovací kartu, abych nebyl ochuzen.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Já eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vás tedy nejprve odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými hlasovacími kartami. Prosím, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Jsem zde. Naše první hlasování ve smyslu návrhů načtených v podrobné rozpravě je, že Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s trestním stíháním pana poslance Ing. Andreje Babiše.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 28, přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro návrh 123, proti 4. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Druhý krok je obdobný, tedy že Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s trestním stíháním tentokrát pana poslance Faltýnka.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování. Můžeme hlasovat. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 29, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro návrh 120, proti 5. Konstatuji, že s tímto návrhem také byl vysloven souhlas.

 

Paní poslankyně se hlásí. Předpokládám, že se to týká proběhlého hlasování. Prosím.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Týká se to proběhlého hlasování. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, já jsem si tady ujasňovala s panem zpravodajem, že ta obě hlasování se týkají usnesení 214 a 215, která nám byla předložena v písemné podobě, a tedy že jsme hlasovali o těchto usneseních. To jsme si vyjasnili, pan zpravodaj na to upozornil před hlasováním a já jsem bohužel nestihla v tom druhém případě, pokud šlo o usnesení číslo 215, trestní stíhání pana poslance Ing. Jaroslava Faltýnka, dojít k hlasovacímu zařízení, a budu mít tedy na záznamu, že jsem se nezúčastnila hlasování. Nezpochybňuji hlasování, prosím pouze o uvedení tohoto důvodu ve stenozáznamu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Vzhledem k tomu, že jsme se vypořádali se všemi usneseními k tomuto bodu, oba návrhy byly schváleny, já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání. Tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP