Středa 6. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

90.
Zpráva vlády o kompenzacích podnikům
postiženým letošním katastrofálním suchem

Prosím, aby se slova ujal pověřený člen vlády, ministr zemědělství Marian Jurečka. Pro jistotu připomenu, že bohužel ve 14.40 máme pevně zařazený jiný bod. Tento bod můžeme alespoň otevřít a budeme pokračovat posléze.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Dobrý den, vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové. Já bych tedy s dovolením z pověření předsedy vlády přednesl informaci o suchu, které postihlo v letošním roce zemědělce v České republice, o dopadech a možnostech řešení.

Především chci zmínit, že suchem byli postiženi zemědělci nejvíce právě v období června. To sucho mělo největší dopady na propady sklizně především v oblastech, kde byly propustné písčité půdy. To sucho není tak plošné jako v roce 2015, jsou dost často i na poměrně malém území velké rozdíly ve výnosech.

Celkově můžeme hovořit o tom, že v roce 2016 (?) jsme sklidili o 1,001 mil. tun méně, to je zhruba o 13,2 % proti roku 2016. Veškeré informace byly každý týden zveřejňovány na portálu intersucho. Tam mohli zemědělci i široká veřejnost vidět právě to, které regiony byly nejvíce postiženy a je to možné dohledat také zpětně.

Pokud se podíváme na jednotlivé komodity, tak když se podíváme na obiloviny, odhadovaná škoda na obilovinách činí v roce 2017 zhruba 4,3 mld. Kč. Když se podíváme na podmínky rámcového programu pro řešení rizik a krizí zemědělství, který máme notifikován u Evropské komise a na základě těchto pravidel vyplácíme zemědělcům kompenzace za sucho, tak zde můžeme kompenzovat až v okamžiku, kdy na té komoditě vznikla újma větší než 30 % dlouhodobého pětiletého průměru, kdy odečítáme nejlepší a nejhorší rok a zemědělec to musí jednoznačně být schopen prokázat. Takže u obilovin sčítáme škody na úrovni 4,3 mld. Kč, s tím, že předpokládaná částka, kterou bychom mohli kompenzovat, je na úrovni 2 mld. Kč.

Trvalé travní porosty a kukuřice - ke konci srpna registrujeme škody v rozmezí 1,5 až 2 mld. Kč, s tím, že částka ke kompenzaci by mohla být až 1 mld. Kč.

U řepky je škoda zhruba 1,4 mld. Kč. Finanční potřeba kompenzace by mohla činit teoreticky až 1 mld. Kč.

Když se na to podíváme hrubým závěrem, protože čas se krátí, tak v České republice součet škod za obiloviny, řepku, trvalé travní porosty, kukuřici na zeleno a na siláž činí v tomto okamžiku odhadem částku v intervalu 7,2 až 7,7 mld. Kč.

Teoreticky bychom podle našich odhadů mohli kompenzovat až částkou 4 mld. Kč, ale s ohledem na určitou realitu možností státního rozpočtu nevidím, že by taková částka byla uvolnitelná, jak jsme zatím tu diskusi vedli na úrovni vlády či s panem ministrem financí.

Co chci říci závěrem - rozhodně nenecháme zemědělce na holičkách. Jsme si vědomi toho, že v některých lokalitách, především jižní Moravy, části Středočeského a Jihočeského kraje, jsou propady u zemědělců ne průměrné 13 %, ale jsou větší než 50 %, 60 %, dokonce i 80 %. Tady je potřeba, aby vláda pomohla. Jsme připraveni hledat řešení. Troufnu si říci, že budeme hledat takové řešení, které do těch nejvíce postižených oblastí cíleně nasměruje finanční možnost kompenzace, abychom zemědělcům pomohli přečkat tento za posledních pět let už třetí komplikovaný a těžký rok.

Děláme samozřejmě i maximum v oblasti preventivních opatření, v oblasti investic do závlah a do opatření proti suchu.

Tolik stručná informace k tomuto bodu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. V tuto chvíli by měl vlastně vystoupit navrhovatel, který byl současně zpravodajem, pan poslanec Kováčik, ale vzhledem k tomu, že je 14.39 - chcete využít minutku? (Nechce.) Až pak. Výborně. Vzhledem k tomu, že jak si vzpomenete, tak je napevno zařazen bod na 14.40 hodin, který jsme rozjednali ráno, tak já tímto přerušuji tento bod ve fázi, než vystoupil navrhovatel.

S přednostním právem paní místopředsedkyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já si dovolím navrhnout jménem dvou poslaneckých klubů, Občanské demokratické strany a ČSSD, prodloužení dnešního jednání o bodu, který máme zařazený na 14.40 hodin, po 19. a po 21. hodině.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nicméně nejedná se o projednání zákona. Myslím si, že jsme mohli i tak jednat, protože jednací den je do 21.00 hodin. (Hlasy z pléna.) Ano, přesně tak, je možné hlasovat nebo projednávat i po 19. hodině.

 

Poslankyně Jana Černochová: Ale hlasovat bychom nemohli, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Mohli.

 

Poslankyně Jana Černochová: Po 21. hodině nemohli, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Po 21. hodině rozhodně ne, ale vy jste navrhovala i po 19. hodině.

 

Poslankyně Jana Černochová: Ne, já jsem navrhovala 19 a 21.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, já se s vámi nehádám. Jenom říkám, že můžeme jednat i po devatenácté.

 

Poslankyně Jana Černochová: Vy to jenom zkoušíte, pane místopředsedo. Ještě jednou opakuji to, co jsem řekla. Navrhuji, abychom bod, který je zařazený na 14.40 hodin, abychom o něm jednali a hlasovali po 19. a po 21. hodině dnes. Z tohoto důvodu navrhuji jménem dvou poslaneckých klubů ODS a ČSSD hlasování o tomto mém návrhu.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Po 19., po 21. hodině. (Poslanci reagují z lavic.) Jestli nemá jiný z předsedů nějakou námitku, já si myslím, že bychom to dokonce ani nemuseli hlasovat. Ale prosím, pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, děkuji za slovo. Já jsem přesvědčen o tom, že paní navrhovatelka má věcně pravdu, je to věcně správně předneseno. Po 21. hodině, kdy končí normálně jednací den, musíme rozhodnout hlasováním o tom, že můžeme hlasovat o tomto bodu. A pro ty, kteří by snad zpochybňovali - o tomto bodu, pouze o tomto bodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: S přednostním právem těžko. Nemáme otevřenou rozpravu, nemůžeme tady do toho pustit debatu. Ten návrh je hlasovatelný. Po té devatenácté si myslím, že nemá oporu, ale řádný jednací den - končí doba 21.00 hodin a ta část je v každém případě hlasovatelná. V první části hlasujeme o něčem, co vyplývá z jednacího řádu. Je to tak. Takže v případě, že nikdo nemá proti mému postupu námitku, tak si to odhlasovat můžeme - nikdo z předsedů klubů. Koukám, že nemá.

Já s dovolením přivolám kolegy z předsálí. Eviduji žádost o odhlášení, které jsem právě vyhověl. (Poslanci hlasitě diskutují v lavicích, pronášejí poznámky k výkladu jednacího řádu.) Poprosím, abychom na sebe nepokřikovali. Já jsem ten návrh pochopil tak, že s ohledem na to, že jednací den řádně končí ve 21.00 hodin a meritorně hlasovat o zákonech lze i po 19. hodině, jenom když to navrhnou dva poslanecké kluby, tak jsem takto pochopil návrh. Když to stihneme dřív, můžeme hlasovat dřív. (Souhlasná reakce z lavic.) Já nevím, co je na tom nepochopitelného.

 

Takže o tomto bychom hlasovali, že budeme dnes jednat po 19. a 21. hodině pouze v případě tohoto bodu 45 - a hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování 27. Přihlášeno 118, pro 108, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Takže uf, dobře to dopadlo a můžeme pokračovat v tomto bodu i po 19. hodině. Já tedy otevírám bod číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP