Středa 6. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Martin Kolovratník)

42.
Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

V této radě se 20. června uvolnila tři místa. My jsme v první volbě na konci dubna zvolili paní Jaroslavu Wenigerovou, kterou navrhl poslanecký klub ODS, a poté ve druhém kole již nikdo zvolen nebyl. Na konci června jsme vyhlásili novou volbu, nominováni byli Jakub Štědroň za sociální demokracii, Jan Wintr za TOP 09 a Petr Žantovský za ANO. V prvním kole této volby nikdo nebyl úspěšný. V tuto chvíli jsme tedy ve druhém kole této volby. Postoupili všichni tři nominanti.

Já vás teď prosím, abyste se odebrali do Státních aktů k provedení volby. Ještě jednou zopakuji, že na lístku budete mít tři jména a můžete označit dva kandidáty. Vybíráte dva členy Rady ČTK. Protože je to volba jednoduchá, na vydávání hlasovacích lístků dám pouze deset minut do 13 hodin. Prosím, zvu vás k volbě. Výsledek ohlásím s vaším souhlasem na začátku odpolední části sněmovny.

Pana předsedajícího teď prosím, aby přerušil projednávání tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přerušuji projednávání tohoto bodu na tajnou volbu. Přerušuji jednání Sněmovny do 14.30 hodin, kdy budeme pokračovat pevně zařazeným bodem boj proti suchu. Přeji dobrou chuť k obědu.

 

(Jednání přerušeno ve 12.51 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, omlouvám se, já jsem se nějak špatně dohodl s kolegou, ale budeme pokračovat v programu. Nejdříve mi dovolte, abych přečetl nějaké omluvy a vydýchal se u toho. Omlouvá se paní poslankyně Markéta Adamová mezi 14.30 a 0.00 z důvodů pracovních. Omlouvá se pan poslanec David Kádner dnes od 14.30 z pracovních důvodů.

Než zahájím odpolední jednání Poslanecké sněmovny, poprosil bych předsedu volební komise pana Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledkem voleb druhého kola. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Mikrofon je zapnutý, děkuji, pane předsedající, za slovo. Přeji dobré odpoledne.

Než vás seznámím s výsledkem volby, rád bych poděkoval svým kolegům, členkám a členům volební komise, protože dnešní sčítání a dnešní volba byly s vysokou pravděpodobností poslední akcí volební komise. Chci, pokud mi to odpustíte, i touto cestou svým kolegům za ty necelé čtyři roky společné práce poděkovat.

Volební komise v tuto chvíli ještě zasedá a konzultuje výsledky naší práce, ale já vás teď seznámím s výsledkem volby. Bylo to druhé kolo tajné volby dvou členů Rady České tiskové kanceláře. Vydali jsme 140 hlasovacích lístků, stejný počet lístků byl odevzdán. Kvorum nutné pro zvolení tedy bylo 71.

Kandidát Jakub Štědroň získal 36 hlasů, Jan Wintr 64 hlasů a Petr Žantovský 45.

Znamená to, že potřebného kvora nedosáhl nikdo. Nikdo v tomto druhém kole nebyl zvolen a v ČTK tedy zůstávají dvě místa neobsazena. S vysokou pravděpodobností tedy už zůstanou a bude to úkol až pro další Poslaneckou sněmovnu.

Ještě jednou poděkování kolegům do volební komise. Mohu jim poslat vzkaz, že za malou chvíli se k nim opět připojím.

Děkuji za pozornost a pěkné odpoledne.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Přečtu ještě jednu omluvu. Pan poslanec Vlastimil Gabrhel se omlouvá od 14.30 do 15.30 z pracovních důvodů.

 

Nyní přistoupíme k bodu číslo 90, který byl pevně zařazen na 14.30 hodin. Tímto bodem je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP