Úterý 5. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

6.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí
/sněmovní tisk 1002/7/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, bylo doručeno jako sněmovní tisk 1002/8. Vítám znovu pana senátora pana Miloše Vystrčila.

Prosím, aby za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona promluvil pan ministr financí Ivan Pilný. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že jsme před chvílí schválili zamítnutí podstaty toho zákona, tak nemá smysl se tímhletím vůbec zabývat. Já tedy úplně nevím, jak legislativně z toho teď vykličkovat, ale hlasovat o tomhle nemá smysl. A kdybychom náhodou ten senátní návrh zamítli a přijali, tak tohle by asi byla veliká rozkoš. Takže myslím, že pan předsedající poradí, jak z toho ven, protože o tom nemá smysl jednat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Jiná možnost není, než o tom skutečně hlasovat, pane ministře, a věřit v moudrost Poslanecké sněmovny.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Ano. Já doufám, že nepřehlasujeme Senát v tomto případě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Ptám se, jestli se k usnesení Senátu chtějí vyjádřit zpravodajové příslušných výborů, ať už je to garanční výbor, pan poslanec Koníček zpravodaj, nebo zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Laudát, nebo zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Klán. Není tomu tak, proto otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Jestliže se nikdo do rozpravy nehlásí, tak rozpravu končím.

Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele případně pánů zpravodajů. Není zájem.

Přistoupíme taktéž k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlas 101 poslance. Potřebný počet hlasů byl nastaven.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí, podle sněmovního tisku 1002/7."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 20. Přihlášeno je 155 poslankyň a poslanců, pro 26, proti 40. Návrh zákona nebyl přijat.

 

Pane ministře, moudrost Poslanecké sněmovny se opět ukázala v plné kráse. Děkuji panu senátorovi i pánům zpravodajům a panu ministrovi.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Vážené poslankyně, vážení poslanci, já vám chci poděkovat - většině z vás chci poděkovat za osvícený přístup. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane senátore.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP