Stenografický zápis 60. schůze, 12. září 2017


(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Martin Plíšek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Zbyněk Stanjura


89. Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu /sněmovní dokument 6740/

Poslanec Martin Plíšek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Kudela
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Zdeněk Ondráček
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Lukáš Pleticha
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Martin Plíšek


28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé /sněmovní tisk 1000/ - druhé čtení

Poslanec Leo Luzar
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání skončilo v 17.21 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP