(21.10 hodin)

 

Poslanec Michal Kučera: Druhá část usnesení zní: "Poslanecká sněmovna zve prezidenta republiky, aby na půdě Poslanecké sněmovny objasnil své postoje k ústavnímu řešení současné vládní krize."

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 11. Přihlášeno je 119 poslankyň a poslanců, pro návrh 36, proti 28. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Michal Kučera: Posledním návrhem na usnesení je návrh na usnesení, který přednesl pan předseda Kováčik, které se bude hlasovat dohromady. Přečtu ho. Návrh usnesení zní:

"1. Poslanecká sněmovna konstatuje, že po diskusi na 58. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se vládní krize nevyřešila, ale prohloubila;

2. žádá předsedu vlády, aby na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny bez zbytečného odkladu podal informaci o postupu řešení vládní krize."

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 12. Přihlášeno je 119 poslankyň a poslanců, pro návrh 77, proti 26. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Děkuji vám, pane zpravodaji.

Ohledně hlasování? Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Jednalo se o hlasování číslo 8, byla to první část návrhu kolegy Fichtnera. Ověřil jsem si, že tam mám "zdržel se". Chtěl jsem hlasovat "pro". Pouze pro stenozáznam, nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pro pořádek opakuji: Byla přijata usnesení, která jsme hlasovali jako první a která přednesl pan předseda Stanjura v bodě 1 a 2. A dále bylo přijato usnesení poslední, které přednášel pan předseda Kováčik.

Tím jsme vyčerpali jednání dnešního programu. Všem vám děkuji a končím jednání Poslanecké sněmovny a končím tuto schůzi.

 

(Schůze skončila ve 21.12 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP