(20.40 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Upozorňuji, že máme před sebou ještě tuším 340 nebo kolik bodů příští schůze Poslanecké sněmovny. Ta situace, která je ve vládní koalici, nám napovídá, že se spíše nevyřeší. Ale my si osobně myslíme, aspoň za klub KSČM to můžu říci, že jsme tady od toho, abychom do konce, až do termínu voleb, budou-li předčasné, nebo řádné, plnili svoji roli, naplnili poslanecký slib, ujali se mimo jiné i té legislativní činnosti. A té před námi leží v těch 340 bodech docela dost.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ještě než odejdete, pane předsedo, chci se zeptat, v jaké délce chcete tu přestávku před hlasováním. V jaké délce?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dvacet minut prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dvacet minut, dobře, děkuji.

Nejprve tedy udělám to, že se zeptám, zda se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Táži se pana zpravodaje a pana navrhovatele, zda v této fázi chcete závěrečné slovo. Není tomu tak.

Nejprve bych tedy dal odhlasovat způsob procedury a poté, co bude odhlasován způsob procedury hlasování, dám přestávku na jednání poslaneckého klubu KSČM. Požádám vás, pane zpravodaji, abyste přednesl návrh hlasování procedury. Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuju za slovo. Dovolil bych si nechat hlasovat jednotlivé návrhy tak, jak byly přednášeny, to znamená nejdříve návrh usnesení, který přednesl pan předseda Stanjura, poté návrh usnesení, jak ho přednesl pan poslanec Fichtner, poté -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám do toho vstoupím, usnesení pana poslance Fichtnera obsahuje dva body a o těch dáme hlasovat samostatně.

 

Poslanec Michal Kučera: Ano, samostatně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, můžete pokračovat.

 

Poslanec Michal Kučera: Ty budeme hlasovat samostatně. Poté to je návrh, který přednesl pan poslanec Okamura, který přednesl rovněž dva body, o kterých necháme hlasovat samostatně, a poté to je návrh usnesení pana předsedy Kováčika - a ty se budou hlasovat? (Poslanec Kováčik: Jak je libo.) Ty se budou hlasovat, jak říká pan předseda, jak je libo. To znamená, pokud nenavrhne nikdo jinak, tak se budou hlasovat dohromady.

A tady ještě přijímám návrh předsedy Stanjury, že to usnesení, které přednesl pan předseda Stanjura, navrhuje hlasovat také zvlášť.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, to znamená, jenom pro pořádek zopakuji. Návrh usnesení pana poslance Kováčika dohromady jako jedno usnesení. (Zpravodaj: Ano.) A návrh usnesení pana poslance Stanjury také jako dvě samostatná usnesení. (Zpravodaj: Ano.) Dobře.

V tento moment tedy dám hlasovat o proceduře hlasování. Žádný jiný protinávrh nevidím.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak jej přednesl pan zpravodaj, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 5, přihlášeno je 131 poslankyň a poslanců, pro návrh 106, proti 1. Konstatuji, že s návrhem procedury byl vysloven souhlas.

 

A než budeme hlasovat o jednotlivých návrzích usnesení, tak na základě žádosti klubu KSČM vyhlašuji dvacetiminutovou přestávku s tím, že pokračovat budeme tedy ve 21.13. Já vám děkuji. (Reakce z pléna.)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Tři minuty. Tři minuty. Prosím klub KSČM teď hned do prostor klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: 21.03 správně. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno ve 20.43 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP