(20.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Je mi úplně jedno, že poslanci hnutí ANO se tady bijí za svého předsedu a nechtějí uznat jeden jediný argument, který svědčí o tom, že Andrej Babiš destruuje demokratické zřízení v naší zemi. Že metody, které používá, nemají nic společného s metodami demokratického politika, s tím, na co přísahal. Nejsem to pouze já, která to tady říká a zdůrazňuje. Nejsou to pouze mí kolegové z Občanské demokratické strany, kteří to takto akcentují, ale dovolte mi, abych přečetla také úryvek od jednoho důležitého zástupce hnutí ANO, europoslance Pavla Teličky.

Říká na téma odposlechů: "V obecné rovině ale můžu už nyní říct, že v každé demokratické společnosti je skutečnost, že politik vlastnící mediální dům vede rozhovor s redaktorem tak, jak jej pan Babiš vedl, tak tato skutečnost je nepřijatelná. Ponechávám stranou otázku, jestli to byla provokace, jestli za tím stáli lobbisté nebo subjekty jiných politických stran. To všechno je možné. I přesto je ale fakt, že pan Babiš ten rozhovor vedl místo toho, aby dotyčného vyhodil a zároveň o tom zpravil příslušná místa, velmi závažný."

Kdybyste měli, kolegové z hnutí ANO, více odvahy jako váš europoslanec, tak myslím, že byste své zemi prospěli daleko více než tím, co jste tady dnes celé odpoledne předváděli.

Všem vám děkuji za pozornost a s hlubokým přesvědčením, že i tuto krizi české společnosti, české politiky překonáme. Jsem ráda, že jsme se tomuto tématu dnes takto obšírně věnovali. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Přečtu omluvu: Dnes od 20 hodin do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan ministr Martin Stropnický.

Táži se, zda někdo další se hlásí ještě do všeobecné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím všeobecnou rozpravu a táži se pana zpravodaje a pana navrhovatele, zda chcete závěrečná slova v tento moment. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Michal Kučera: Ještě jednou, teď už dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Já bych jenom krátce shrnul dnešní debatu a důvody, proč jsme svolali schůzi, která se jmenuje Zneužívání moci ministrem financí Andrejem Babišem vůči nezávislým demokratickým institucím.

Neumíme si představit, že by se Sněmovna nezabývala skutečnostmi, které v poslední době vyplynuly na povrch. Neměli jsme dnes ambici řešit, jak vznikly či jak unikly odposlechy, ze kterých ony informace jsou. To je skutečně práce Policie České republiky, aby ono vyšetřila. Co ovšem nemůžeme ignorovat, je obsah těchto odposlechů, jejichž autenticitu potvrdil v první fázi i sám ministr Andrej Babiš. V oněch odposleších se říká, že člen vlády se snažil ovlivnit personální složení rozhodčího soudu. V oněch odposleších bylo potvrzeno to, co jsme všichni už dávno tušili, že Andrej Babiš manipuluje redakcemi, o kterých slíbil, že budou nezávislé, a ve spojení se svými médii neváhá použít policejní spisy ke kompromitaci politických protivníků. A co je snad nejzávažnější, že nahlíží do živých policejních spisů.

V každé civilizované zemi by jeden každý z těchto kroků stačil na okamžitý odchod z politiky i z veřejného života. Podle našeho názoru Poslanecká sněmovna se musí v tomto smyslu vyslovit. Jedná se o udržení nejzákladnějších standardů politické kultury a zásad. Věřím, že usnesení, která přijme následně tato Poslanecká sněmovna a která předloží poslanci, právě pomůžou k tomu, abychom právě ono zachování politické kultury dodrželi.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Ještě se táži pana navrhovatele, zda chce závěrečné slovo. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné, do níž eviduji tři přihlášky. S přednostním právem pan předseda Stanjura, prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Už jenom formálně, protože já jsem -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane předsedo. Ještě než budete pokračovat, požádám ctěnou sněmovnu o ztišení, aby bylo rozumět, co přednášíte. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nebo mohu přidat na síle hlasu. To je druhá možnost. Ale bude lépe, když dojde ke ztišení.

Já jsem návrh usnesení řekl ve svém úvodním vystoupení, ale bylo to ještě před zahájením všeobecné rozpravy, tak jednom formálně ho v podrobné rozpravě načtu, abychom učinili zadost všem pravidlům.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny:

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš ve svých veřejných vystoupeních opakovaně lhal a zneužíval svá média ke kompromitaci politických soupeřů."

A za druhé: "Poslanecká sněmovna vyzývá prezidenta České republiky Miloše Zemana, aby při výkonu své funkce důsledně dodržoval Ústavu České republiky."

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Než udělím další slovo, přečtu zrušení omluvy. Pan poslankyně Adamová Pekarová od 20.20 hodin ruší svoji omluvu.

Nyní tedy pan poslanec Fichtner a připraví se pan poslanec Okamura. Omlouvám se, pane poslanče, s přednostním právem ještě pan poslanec Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se velmi omlouvám panu poslanci Fichtnerovi, ale ono to reaguje na přednesený návrh usnesení. Dovolím si dát pozměňující návrh, popřípadě požádat předkladatele pana Zbyňka Stanjuru, aby si moji drobnou formulační úpravu osvojil. Jak je, aby dodržoval Ústavu v případě prezidenta republiky... Pardon, můžu se podívat na tu formulaci? Aby důsledně a bezodkladně naplnil Ústavu České republiky. To znamená, panem předsedou Stanjurou bylo řečeno, aby při výkonu své funkce důsledně dodržoval Ústavu České republiky. Mně by se více zdálo vhodnější, aby tam bylo to slovo bezodkladně vzhledem k situaci. To znamená, "aby důsledně a bezodkladně naplnil Ústavu České republiky".

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Než budu pokračovat, tak se pro pořádek zeptám pana předsedy Stanjury, zda to mám dát hlasovat samostatně, anebo zda si osvojí tento návrh. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak něco mezi. Já s tím návrhem souhlasím, jenom si myslím, že pokud se chceme držet judikatury Ústavního soudu, tak bych to formuloval: "Poslanecká sněmovna vyzývá prezidenta České republiky Miloše Zemana, aby při výkonu své funkce důsledně a bez zbytečného odkladu dodržoval Ústavu České republiky." To je přesná dikce - bez zbytečného odkladu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Tento návrh, který jste přečetl jako poslední, beru jako návrh usnesení, o kterém dám hlasovat. Děkuji.

Nyní pan poslanec Fichtner, připraví se pan poslanec Okamura.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo. Dobrý večer všem. Já jsem po dnešku pochopil, že tady máme jenom dva politické subjekty v Poslanecké sněmovně. Je to hnutí ANO a potom jakýsi podivný slepenec, který by se dal nazvat národní fronta proti Andreji Babišovi. Nicméně ta diskuse už trvá dlouho, tak abychom byli alespoň trošku produktivní, protože ten den už je skutečně zabitý, a úplně zbytečně, tak bych si dovolil navrhnout dvě usnesení. Prosím, aby o každém bylo hlasování zvlášť.

Tak za prvé: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že předseda vlády Bohuslav Sobotka selhal při výkonu své funkce, když upřednostnil zájmy České strany sociálně demokratické před zájmy občanů České republiky, destabilizoval Českou republiku a svým jednáním vyvolal vládní a ústavní krizi." To je první návrh usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. A ta druhá část?

 

Poslanec Matěj Fichtner: Druhý návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyzývá předsedu vlády Bohuslava Sobotku, aby se ihned vzdal své funkce a umožnil dosud úspěšné vládě České republiky dokončit svůj mandát až do řádných voleb."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Teď s přednostním právem... Ale prvně má faktickou poznámku pan předseda Stanjura. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP