(19.40 hodin)
(pokračuje Kučera)

A to, co si o celé kauze myslí demokratický svět, to už tady řekl můj předřečník pan poslanec Kostřica z TOP 09. Podívejte se prosím do zahraničního tisku. Podívejte se do zahraničního tisku. Tam je to celkem jasně, jasně popsáno. Tam není sebemenších pochyb o tom, čím se provinil Andrej Babiš, co způsobil Andrej Babiš, ale hlavně jakým způsobem by celá kauza měla být řešena. Jednoznačně odstoupením Andreje Babiše. Tak to je běžné v celé evropské demokratické společnosti. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní paní poslankyně Langšádlová. Připraví se pan poslanec Blažek s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý den, dámy a pánové. Pan místopředseda Vondráček odešel. Ale on si trochu spletl body, protože my zatím nemáme bod vydání ministra financí Babiše. My tady máme bod zneužití moci ministra financí. A ta jeho obhajoba, že se z hlediska trestněprávního podle jeho názoru ničeho nedopustil, nebyla namístě, protože těch bodů, kde totálně morálně selhal, již máme celou řadu. A je to dostatečným důvodem pro to, aby okamžitě odstoupil.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Blažek s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Pavel Blažek: Já děkuji za slovo. Já jenom v návaznosti na kolegu Vondráčka se vrátím k tomu, aby to nebylo překrouceno. On to tak nechtěl udělat, abychom si úplně rozuměli. Když jsem mluvil o legalitě těch odposlechů, tak nikoliv o tom, že se to někde pouští a přehrává na internetu, ale mluvil jsem o tom, že nikdo z nás nemá stoprocentní jistotu, jestli ty odposlechy nepořídily některé složky státu řádně povolené třeba soudem. To jsem jenom chtěl říci.

A to b). Pokud jde o ty prokurátory a soud v jednom. Já už jsem tady říkal, že mám obavu, že státní zástupci nedělají nic. To neznamená, že to má dělat Sněmovna, samozřejmě. Ale protože je zcela zřejmé, že opravdu nedělají nic - a vzpomeňme si na mediální hvězdy typu Ivo Ištvana, jak rády vždycky chodily po televizích a říkaly, co dělají, tak tady mlčí. A pro mě mlčí znamená, že nedělají nic. Samozřejmě to neznamená, že to máme dělat my za ně. No ale mluvit o tom musíme, protože se zdá, že určitá část orgánů činných v trestním řízení z důvodů, které už jsem tady říkal, nekoná.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A nyní řádně přihlášený s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Možná mi budou stačit dvě minuty. Nebyl jsem si jistý.

Ale chci reagovat na vystoupení pana místopředsedy Vondráčka. Ti advokáti, oni to umějí, že? Takovým tím vemlouvavým hlasem, klidným, to obhajují. Každý klient je nevinný. Všechno je zvůle apod.

Nicméně pane místopředsedo, já bych vám věřil, rád věřil, kdybyste takhle postupoval vždycky. Byl jste tady s námi, ne?, když váš předseda říká: ve Sněmovně je pět zlodějů. A co jste dělal? Nic. To bylo obvinění i odsouzení a ještě anonymní, ať si každý... však všichni víte, kteří to jsou. Kolikrát jsem tady slyšel z úst vašeho předsedy všetci kradnú. Co jste v tom okamžiku udělal? Šel jste k tomu mikrofonu a tím rozumným objektivním přístupem advokáta říkal: Pane předsedo Babiši, to tak přece nemůžete. To je důkazní nicota, jak my říkáme, my advokáti. S tím byste vůbec neuspěl. To jako opravdu nejde. To jste neudělal. Takže v pojetí... a já možná, když budu mít problém, tak pana Vondráčka požádám o pomoc. Nevím. Ale to je výběrová metoda. Váš pan předseda tady může urážet, obviňovat, koho chce. A je jedno, že je důkazní nicota. Protože to je předseda vašeho hnutí.

Já jsem, podle mě nikdo z řad občanských demokratů - a já jsem rád, že jste byl náš volič, a pevně věřím, že zase budete. Já jsem tady nemluvil o spáchání trestného činu a ani o tom, že se má někdo vyšetřovat, odsuzovat apod. Nikdo z nás. Jsem si tím takřka jistý. My ale mluvíme o politické odpovědnosti. Vás nezneklidňuje věta vašeho předsedy "jo, Šlachta, ten mi vzkázal, že chce být policejní prezident"? Vás nezajímá jako mě, kdo mu to vzkázal? Kdy to bylo a co mu Andrej Babiš odpověděl? Mě to tedy zajímá. Proč ministr financí... Proč nějaký policista se obrací na ministra financí s tím, že chce být policejní prezident? Nepřipadá vám to divné? Možná to je důkazní nicota, ale podezřelé to je určitě. Vám nepřipadají divné věty vašeho předsedy? Jak jsem říkal, on se neptá, o co jde, když mu nějaký novinář z jeho firmy, jeho zaměstnanec přinese nějaké kompro, a on se nezeptá, co to je. Ale první jeho dotaz je: proti komu to je. Rozumíme si? To není důkazní nicota. To je jasné. Když to je proti nám, tak nic. A když je to proti někomu jinému, no tak to necháme na ten socanský sjezd a nejlépe ještě před volby.

Já rozumím vašemu uvážlivému přístupu jako obhájce. Ale byl bych rád, abyste hájil třeba i nás jako opozici, když nás zase bude váš předseda urážet a říkat všetci kradnú. Matrix 27 let. Mimochodem, čtyři roky už vládnete vy, ale klidně tam ty čtyři roky počítáte. (Smích v sále.) Je to tak, ne? Já myslím, že umíme počítat všichni. Dvacet sedm let dneska říkal Luca Brasi. Ale z toho čtyři roky on je v plné výkonné funkci. Tak si aspoň v tom udělejte pořádek.

A ještě jsem připomenul. Vám to není jako příjemné. Kolik z vás prošlo jinou politickou stranou, tady nebo na krajské úrovni? Já neříkám, že všichni. Ale zrovna ve vašem klubu - dlouholetý sociální demokrat, který dlouho byl v koalici s ODS. Představte si, s ODS. Roky a roky. A jak on sám říká, já to připomenu, že je hrdý na to, že byl sociálním demokratem. A pak řekne tady ta chobotnice, 27 let. Ale on byl její součástí, když to takhle hodnotí, a to výkonnou. Nebyl řadový člen. No jo, Prostějov. To je asi jiné město.

Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Zahradníka. Prosím.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych ještě chtěl připomenout to, co říkal pan poslanec Blažek, že státní zástupci nekonají. I když je pravdou, že v jiných případech bývají naopak hyperaktivní. A já bych ještě chtěl připomenout nečinnost dalších složek naší občanské společnosti a to je všech možných občanských aktivit, ať už těch, které se staví jako bojovníci proti korupci, Transparency International, Rekonstrukce státu, které setrvale mlčí ke všem možným případům, se kterým je spojen Andrej Babiš už od samého počátku jeho začátku politické kariéry. Ono to připomíná mlčení stejného typu, ale mlčení ekologických aktivistů, kteří také mlčí k případům, kdy Ministerstvo životního prostředí odpouští Babišovým firmám milionové pokuty, které jsou jim vyměřeny za to, že poškozují životní prostředí. Takže i zde je velmi zarážející mlčení těchto aktivistů. A je to možná příznačné pod heslem koho chleba jíš, toho píseň zpívej.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan poslanec Vondráček, pan místopředseda. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji za slovo, pane místopředsedo. Nepsal jsem si přesně poznámky, abych reagoval na vše, co zaznělo. Domnívám se, že v této fázi diskuze, v tento čas už snad tolik nezdržím, když ještě budu reagovat s přednostním právem.

Já jsem primárně uvedl v rámci svého příspěvku, že vnímám, že se jedná o politickou odpovědnost a politickou diskuzi. Řekl jsem to. Nejsme tady před trestním soudem. Nicméně ten základ vychází z trestního práva. Reagoval jsem na to, že tady skutečně v příspěvcích několika kolegů zazněly skutkové podstaty trestného činu. Takže myslím si, že to byl legitimní příspěvek, kterým jsem se snažil poukázat na vratké základy toho, co dnes projednáváme, a hlavně na to, že bychom to správně projednávat ani neměli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP