(19.30 hodin)
(pokračuje Okamura)

To je neuvěřitelné! V České republice mají lidé nízké důchody, nezbývá jim v peněženkách o nic více, než tomu bylo za Kalouska. Mladé rodiny s dětmi se bojí mít další děti, protože je neuživí. Máme tady tolik problémů s lichvou, s exekucemi. My jsme tady za hnutí SPD navrhovali ty zákony, a vy se tady celou dobu jenom hádáte v přímém přenosu České televize, tady jenom užíráte peníze daňových poplatníků, místo abyste pracovali pro tuhle zemi. Proto já znova vyzývám: podejte demisi, vždyť vy nejste schopni už spolu pracovat! Vy se tady tak neuvěřitelně hádáte a je to hnutí ANO, KDU-ČSL a ČSSD. Opravdu, podejte demisi a prezidenta pojďme vyzvat a pozvat sem do Sněmovny, ať urychleně vysvětlí svá stanoviska a postoje, ať to co nejrychleji dořešíme, ať konečně můžeme začít pracovat pro lidi. Hlavně vy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Neeviduji žádné další faktické poznámky a požádám tedy o vystoupení pana poslance Vyzulu a připraví se paní poslankyně Němcová. S přednostním právem nejprve pan poslanec Vondráček. V té záplavě faktických poznámek... Prosím.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem si opravdu nevybral dobrou chvilku pro uplatnění svého přednostního práva. Já jsem se hlásil v okamžiku, kdy se zdálo, že ta diskuze prožívá určitou tišinu, a kdy se diskutovala věcná témata. Smršť faktických poznámek to přerušila, tak si připadám až trošku nepatřičně. Pokusím se tu debatu tam vrátit. Zvažoval jsem také velmi, zda vůbec vystupovat jako místopředseda Poslanecké sněmovny, protože mám svůj osobní postoj, že jestliže je někdo členem vedení, měl by skutečně v rámci svých možností a v rámci možností stranického systému působit pokud možno nadstranicky a jaksi hovořit spíše za Sněmovnu. Pokusím se tady právě z této pozice mít několik poznámek, co tu dnes zaznělo. V podstatě se budu blížit faktické poznámce v rámci řádného vystoupení.

Když je mi nejhůř argumentačně a když už nevím, z které do které, tak se často uchyluji k právu, co jsme se naučili na fakultě, a jak interpretovat jednotlivá fakta.

K základním zásadám, jako je pacta sunt servanda, že smlouvy zavazují. Máme tu koaliční smlouvu, která nebyla ctěna a která byla flagrantním způsobem porušena, ať se vám to zdá, nebo ne, a máme tu podklad pro dnešní jednání, čímž jsou odposlechy. Zrovna prochází kolem kolega Blažek, který říkal, že vůbec neví, zda je můžeme hodnotit jako legální, či nelegální. My je můžeme hodnotit pouze z toho, co víme, a já se tady snažím jaksi zkoumat ty střípky skutkového děje jako právník, jako obhájce. A po tom zkoumání, kterému jsem to podrobil, já tam skutečně nenacházím trestný čin. Chápu, že se pohybujeme v rovině politické a vyvozujeme politickou odpovědnost, ale reaguji na komentáře, které začal pan kolega Kučera, když nám tu vyjmenovával konkrétní skutkové podstaty, navazoval, a proto jsem se přihlásil, kolega Zlatuška, ale mám za to, že by bylo dobré ty informace převést více do právního hlediska. Ten základ je skutečně velice slabý.

Odhlédnu od toho, že zde zaznívala slova jako manipulace. Tak i kdyby to byla realita, ty odposlechy, tak kriminalistická validita těchto odposlechů se rovná nule. Originalitu nahrávky zkrátka nemůžeme ověřit bez té prvotní nahrávky, bez toho média, bez zkoumání prvotního média. My tady klidně můžeme zkoumat kompilát sestavený z jednotlivých slov. Z technického hlediska je vypovídací schopnost skutečně nulová. Sestříhání a vytržení z kontextu dokonce připustil, pokud vím, už ta média přestávám sledovat, ale snad i ten novinář připustil nějaké střihy a vytržení z kontextu. A bez řetězce jakýchkoliv dalších přímých či nepřímých důkazů to, co dnes řešíme a co je vlastně podkladem pro to obří jednání, by vlastně ani jako indicie nevedlo ani k zahájení jakýchkoliv úkonů v trestním řízení, a už vůbec ne k zahájení trestního stíhání. To říkám s plným vědomím toho, že jsem pracoval jako obhájce, a i když nejsem specialista na trestní právo, stihl jsem během odpoledne provést nějaké krátké konzultace.

Já skutečně nemůžu souhlasit s panem kolegou Kučerou, že by se ty nahrávky daly subsumovat pod jakoukoliv skutkovou podstatu trestného činu. Z jednoho prostého důvodu. Jestli si to uvědomujete, Andrej Babiš nevystupuje v pozici veřejného činitele v té chvíli. Skutečně ne. My tady řešíme jeho střet zájmů z hlediska majetkového, nicméně jako ministr financí v tu chvíli ani omylem nevystupuje. Byl tu dokonce snad zmíněn § 317 - ohrožení utajované informace. To prosím vás ale dopadá pouze na toho novináře. Ten je chráněn novinářskou licencí. Celý spis není v chráněném režimu, jak jste se tady pokoušeli navodit dojem, ale třeba pouze některé části, jako jsou soukromé odposlechy. Takže co bylo předáno - my nevíme, co bylo předáno. My vlastně nevíme, jestli je ta nahrávka pravdivá, my nevíme, jestli je legální, nebo nelegální. Prázdných míst je tam příliš mnoho.

A bylo tady tvrzení, že pan Babiš měl oznámit. A co měl oznámit? Že měl udat toho novináře? Pochopil jsem to správně? Případně obracím se zhruba na tři předřečníky, kteří mě předcházeli. Takže měl oznámit toho novináře, který dělal svou práci a iniciativně seznamoval pana Babiše s tím, co zjistil a co hodlá použít. Je to tak? Měl tady udat toho novináře. U nás se tomu říká někdy důkazní nicota v právní branži. Pan Babiš podal trestní oznámení, vypovídal, v tuto chvilku je věc v šetření orgánů činných v trestním řízení.

Co je ale zvlášť nebezpečné v tomhle případě, mimořádně nebezpečné, že se tady Sněmovna stylizuje do role prokurátora a soudu v jednom. Krajně nebezpečná situace! Už to tady zaznělo asi pětkrát a můžeme to sledovat, to je přesně odkrokovaná kampaň, negativní kampaň s jednoznačným cílem: odstranit Andreje Babiše z politiky.

A teď smažme jméno Andrej Babiš, které vzbuzuje emoce, já se pokusím bavit v obecné rovině. Představte si situaci, že taková negativní kampaň se skutečně v případě, že se tenhle model osvědčí, tak se může stát kterémukoliv z vás. A to, že je tu Poslanecká sněmovna prokurátor a soudce v jednom, tak jediným podkladem je lidská špína. Špína odposlouchávaných soukromých hovorů. A nemůžete nakládat se špínou a neumazat se. Padá to na vás na všechny, padá to na mě. Já apeluji na kolegy z ODS, kteří mě tu 20 let reprezentovali, protože jsem byl jejich volič, já apeluji na zdravé jádro sociální demokracie, které ctí tu starou sociální demokracii, kterou mám v úctě a v respektu, abyste ještě zvážili, jestli chceme jít touto cestou a jestli je to opravdu nutné, abychom zacházeli tak daleko v rámci předvolební kampaně. Říkám to upřímně. Vystupuji, co to jde objektivně, co to jde z pozice vedení Sněmovny, snažím se vystupovat ne jako člen nějakého hnutí. Ještě jednou vás všechny prosím, uvědomte si to, až budete hlasovat. Já vám děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přečtu omluvu. Dnes od 19.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Martin Komárek.

Eviduji řadu faktických poznámek a nejprve vystoupí pan poslanec Kučera, paní poslankyně Langšádlová a další. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Vážený pane místopředsedo prostřednictvím pana předsedajícího, Poslanecká sněmovna se tady rozhodně nepasuje do role soudce, do role soudu ani do role prokurátora. Do té role se snažíte Sněmovnu pasovat vy. Vy tady požadujete neustálé důkazy a podklady, které jsou nutné pro projednávání právě u soudu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP