(18.30 hodin)
(pokračuje Okamura)

Z vlastních dlouhodobých zkušeností vím, jak redaktoři s editory manipulují se zprávami, překrucují fakta ve jménu svého vlastního, v uvozovkách, světonázoru, přičemž navenek se podvodně staví jako nezávislé a objektivní zpravodajství. A jestli za tím ještě navíc v některých případech stojí i majitel, tak je to opravdu skandální obelhávání veřejnosti.

Z tohoto pohledu jsou nejskandálnější manipulace a lži z veřejnoprávních médií, tedy z České televize a z Českého rozhlasu. Protože jediným účelem veřejnoprávních médií mělo být původně objektivní zpravodajství. To, co se děje v České televizi, to je na úrovni nejhorších časů husákovské normalizace. I když v těchto měsících Česká televize po zvolení Donalda Trumpa trochu ubrala plyn, je její manipulace veřejným míněním stále do očí bijící.

Loni jsme si chtěli zadat průzkum na téma vyváženosti zpravodajství České televize. Příznačné je, že ty agentury, které se tím zabývají, toto odmítly a mimo protokol uvedly, že jejich klientem bývá čas od času Česká televize, která si tím pojišťuje loajalitu, a analýza, která by pro Českou televizi dopadla samozřejmě tristně, by znamenala ztrátu bohatého klienta.

I bez analýzy vám mohu za nás říct nějaká čísla. Kolikrát byl náš zástupce v Otázkách Václava Moravce mimo předvolební debatu? Nulakrát. To je velmi přesné číslo a lehce ověřitelné. Ve zpravodajství jsme sice párkrát byli, ale hlavně když se dalo téma zneužít k naší umělé skandalizaci. Kolikrát s námi Česká televize probírala nějaké naše programové priority, které skutečně zasluhují celonárodní pozornost, jako je změna politického systému k demokracii, nebo třeba zestátnění exekutorů, anebo změna trestního zákona o lichvě apod.? V hlavě se mi vybavuje opět velmi kulaté číslo. Nula.

Vážené kolegyně a kolegové, média a jejich ovlivňování veřejného mínění jsou velmi zásadní a důležité téma, jelikož manipulace veřejným míněním občanů, kteří pak nemohou objektivně a kvalifikovaně rozhodovat, vyhovuje stávajícím elitám, které odmítají demokracii. Je mi jasné, že pokud chceme v republice zavést demokracii, pak musíme nastavit mechanismy, které nastaví velmi jasné a vymahatelné mantinely pro veškerá zpravodajská média, a to jak tištěná, tak elektronická, v tom smyslu, aby média musela informovat skutečně objektivně a pravdivě.

My v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, připravujeme nový zákon, který by měl nahradit tiskový zákon a další zákony. Připravujeme mediální zákon, který by zavedl jeden závazný etický kodex, který by zakázal lhaní, překrucování a samoúčelné dehonestování s tím, že mediální rada například z transformované Rady pro rozhlasové a televizní vysílání by tuto povinnost sledovala, analyzovala a případně sankcionovala.

Nejde o nic neobvyklého. Mediální rady jsou ve většině západních zemí. Etický kodex mimochodem před lety vypracovala sama Unie vydavatelů, jen ho později v tichosti stornovala, a závazná etická pravidla mají samozřejmě veřejnoprávní média. Jen je problém, že např. stávající Rada České televize tato pravidla nijak nevymáhá, a je pravda, že objektivitu České televize ani sledovat nemůže, nemá na to žádný aparát ani rozpočet. Je to hlídač, kterému zákonodárci nedali do huby ani jeden zub.

Radní České televize otevřeně přiznávají, že Česká televize nemůže být objektivní, protože má nařízený úhel pohledu z Evropské unie. Asi jsme už zapomněli slavný citát radního České televize Michala Jankovce, který hovořil k objektivitě zpravodajství České televize a který řekl: Je to skutečně tak, že Česká televize má určený úhel pohledu. Má ho určen na základě doporučení Evropské komise, která povoluje veřejnoprávním médiím fungovat z poplatků nebo z daní jenom za předpokladu, že budou prosazovat, obhajovat a dívat se na všechno z úhlu pohledu tradic evropského humanismu a kritického myšlení. Konec citátu.

Jak funguje kritické myšlení na České televizi, vídáme denně. Ve studiu se střídají spřízněné duše, které dehonestují a pomlouvají vše, co nezapadá do jejich světonázoru, tedy do světonázoru, který u nás představuje pan Sobotka a v Evropě duchovní matka paní Merkelová. Samozřejmě nikoliv moje duchovní matka.

Dámy a pánové, objektivita médií placených z veřejných peněz by měla být primárním tématem debaty, protože na manipulacích s veřejným míněním skutečně stojí a padá demokracie.

Mimochodem, v naší debatě jsme pominuli např. list KSČM Haló noviny. Asi nikdo nepochybuje, že vedení strany ovlivňuje obsah Haló novin. Ano, a všichni to zároveň víme, protože tyto noviny jsou dnes jediné celostátní periodikum, které se otevřeně hlásí ke svému majiteli a politickému názoru, takže všichni víme, že jsou prosazovány názory KSČM. Nikdo s tím tedy nemá problém, protože je to transparentní. Problém tedy není to, že majitel ovlivňuje svoje médium. Problém je to, když to tají a když se médium tváří jako nezávislé, přitom je to ve skutečnosti naopak. A takové médium pak jen neustále obelhává veřejnost hrou na nestrannost.

V naší republice neexistuje soud, který by dnes vymáhal alespoň základní dodržování pravidel, jako je nelhat a nemanipulovat. Dámy a pánové, řešme to.

Na závěr mi dovolte jménem našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, navrhnout usnesení, o kterém bychom hlasovali.

I. Poslanecká sněmovna vyzývá předsedu vlády, aby dodržel své veřejné prohlášení o podání demise vlády, a žádá prezidenta republiky, aby v souladu s Ústavou demisi vlády přijal.

II. Poslanecká sněmovna zve prezidenta republiky, aby na půdě Poslanecké sněmovny objasnil svoje postoje k ústavnímu řešení současné vládní krize.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Bude zřejmě vhodné potom v podrobné rozpravě se k tomuto usnesení ještě jednou přihlásit, a nejlépe v písemné formě. Děkuji.

Využiji chviličky, abych přečetl pár omluv. Omlouvá se pan poslanec Zdeněk Soukup z dnešního jednání od 18.15 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Radka Maxová od 18.15 do konce jednacího dne bez udání důvodu, omlouvá se pan poslanec Ondřej Benešík od 18.00 do konce jednacího dne, omlouvá se paní poslankyně Markéta Adamová v čase mezi 18.00 a 19.00 z osobních důvodů a omlouvá se pan poslanec Pavel Čihák od 18.00 z pracovních důvodů. Děkuji.

Nyní s řádnou přihláškou do diskuse vystoupí pan poslanec Karel Rais, kterému tímto dávám slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, vážený pane ministře, dovolte mi, abych se nejprve vyjádřil k problematice korunových dluhopisů. Je zřejmé, že Andrej Babiš postupoval v případě nákupu korunových dluhopisů v souladu s tehdy platnými zákony ČR, na jejichž přijetí se ani on a ani nikdo z členů hnutí ANO nepodílel, ale tyto zákony byly prosazeny a schváleny jeho současnými kritiky, zejména tehdy ministrem financí Kalouskem. Autor tehdejších daňových zákonů pan poslanec Kalousek obviňuje svého hlavního politického konkurenta z daňových podvodů. Daňová optimalizace je běžný nástroj, který používá každý i malý podnikatel. Je naprosto jasné, že Andrej Babiš a asi i stovky dalších podnikatelů postupovali v souladu s tehdy platnými zákony, jejich firmy měly možnost optimalizovat daňový základ a tuto možnost podnikatelé využili.

Dovolte mi nyní, abych vás požádal o zamyšlení nad skutečností, proč nás lidi zvolili. Jsem přesvědčen, že důvodem našich mandátů není suplovat práci nezávislých kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení a hrát si na vykladače Ústavy, a už vůbec ne destabilizovat situaci ČR, ale pracovat pro běžné lidi.

Asi nebudu sám, kdo si jen s velkými obtížemi skládá obrázek posledních dnů. Nejsem nejmladší a na náhody nevěřím. Proč nyní neřešíme oněch zhruba 200 legislativních materiálů, které tu máme k projednání do konce řádného ukončení činnosti této Sněmovny? Po téměř čtyřech letech fungování koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL, pár měsíců před reálným termínem voleb, zato v situaci, kdy zdaleka není splněno vše, k čemu se naše koalice zavázala, jsme všichni vtaženi do turbulentního vývoje posledních dní. Mohu mít pochopení pro hysterii tradičních politických stran, jejichž preference se trvale propadají na historická minima. Pro co však pochopení skutečně nemohu najít, je fakt, že občané ČR již druhý týden čelí naprosto nepochopitelné destabilizaci vedoucí k paralýze činnosti vlády a dneškem i Sněmovny.

Nezpochybňuji právo nikoho změnit názor, ale ruku na srdce. Co si mám já, co si mají lidé, kteří nás platí, myslet o vývoji posledních dnů? Veřejně projevený úmysl premiéra podat demisi, trvající po jeho schůzce s prezidentem ČR, termínově měnící se v řádu hodin, končící odvoláním úmyslu prezidenta (premiéra) demisi podat, a návrhem odvolání prvního vicepremiéra, aniž by byla vypovězena koaliční smlouva, kterou všechny zúčastněné koaliční politické strany podepsaly. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP