(17.40 hodin)
(pokračuje Chvojka)

Ale opakuji, já tvrdím a vím, a většina z nás to taky ví, že Mladá fronta a Lidové noviny nepracují nezávisle poslední tři čtyři roky, od té doby, co je vlastní pan kolega Babiš, nebo vlastnil. Ano, jsou tam někteří redaktoři, kteří pracují podle mě na politickou objednávku, nebudu je jmenovat. Když se podíváte do Mladé fronty tři roky zpátky, tak to poznáte, kteří ti novináři to jsou, protože, opakuji, jsou tu novináři, kteří jednou za 14 dní napíšou nějakou kauzičku o tom, že někdo někam často lítá nebo že má někdo někde chatu, a pak se to těžce samozřejmě vyvrací.

Takže co říct na závěr? (Výkřiky v sále.) Ne ne ne, paní kolegyně, ještě budu mluvit. Co říct na závěr? Bylo by nejlepší, kdyby ze svěřeneckého fondu Mafra odešla, kdyby pan ministr financí Babiš tyto deníky přes svěřenecký fond nevlastnil. A od začátku bylo špatně a ukazuje se, že to, že se koupí před vstupem do politiky v podstatě dneska nevýdělečné noviny - tak co za tím je? Že si někdo, kdo chce vstoupit do politiky, miliardář, koupí noviny. Co za tím je? Je za tím to, že prostě chce tu politiku ovlivňovat, a ukázalo se, že ji ovlivňuje přes svá média. Ta média jsou nedůvěryhodná, myslím, že jim už málokdo věří, myslím, že Andrej Babiš zničil kdysi dobré jméno Mladé fronty Dnes a Lidových novin. A to bude jeho dědictví. Mimo těch jiných. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Nyní budeme pokračovat v obecné rozpravě. Jako další řádně přihlášený je... Mám faktickou poznámku pana poslance Chalupy. Omlouvám se. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Tak ještě jednou. Opět jsme tady slyšeli slova asi, víme. Jestli někdo něco ví, tak má podat trestní oznámení a je to jasné. Ale víme neznamená vůbec nic. Mně nikdo nemůže podezřívat z toho, že, když jsem byl i v té komisi, která vyšetřovala reorganizaci, že bych se choval tak jako že účelově. V žádném případě. Tam jsme neprokázali a nebyl nikdo obviněn. Vy tady obviňujete někoho, a nic jste neprokázali. Tohle je zákonodárný sbor? To si děláte legraci!

Ještě jedna věc. Pokud tady padá to... Takže vám už nestačí ten zákon, že jste přinutili podnikatele, politika, aby se zbavil svého majetku, aby ho převedl, vy už teď budete požadovat a budete nutit podnikatele, aby svůj majetek před vstupem do politiky prodali? A pokud máte pravdu a ta média jsou nedůvěryhodná, tak občan si je přece nebude kupovat. Nebo vy tady říkáte, že občan je ovce, která si kupuje něco, co nechce číst? Nechte to na lidech. Jestli ty noviny jsou dobré, tak přežijí, jestli jsou špatné, tak pan Babiš tady možná zkrachuje, protože prostě blbě nakoupil. Co to řešíte? My jako politici máme řešit to, že někdo si kupuje nějaké noviny? To si můžete myslet vy, že jsou nedůvěryhodné. Já si myslím, že jsou důvěryhodné. To je každého věc. Proč se tím zabývá Poslanecká sněmovna?

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení času a na vaši faktickou poznámku bude svou faktickou poznámkou reagovat pan ministr. Prosím, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka: Omlouvám se, pan kolega nepochopil, co jsem říkal. Podle mého názoru prostě podnikatel, který chce být zároveň v politice, by neměl vlastnit média. Ukázalo se proč! Ukázalo se proč! A jestli volič rozhodne, tak volič rozhodne co? Ten ovlivněný volič - (Poslanec Chalupa pokřikuje.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já poprosím, abychom na sebe nepokřikovali v sále.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka: Ten ovlivněný volič, který ty noviny čte, ukáže co? Já vám dám příklad na některých svých příbuzných. Ne každý ví, že Mladou frontu Dnes nebo Lidové noviny ovládá nebo ovládal Andrej Babiš. Někteří lidé ty noviny čtou 20, 25 let a prostě těm novinám stále věří. Oni nejsou jako my, že jsme do určité míry insideři, kteří vědí, že některé věci jsou nějak. Oni těm novinám prostě věří, protože ty noviny čtou 20, 25 let. Co jako? Nechme voliče rozhodnout. Nechme voliče rozhodnout na základě toho, že si koupí ne nezávislý tisk, ale tisk, který se tváří jako nezávislý, ale je prostřednictvím majitele instruován o tom, jak má o kom psát. A ještě aby někdo neřekl, tak samozřejmě i ten stranický koncernový tisk se věnuje, aby to nevypadalo, že se jenom zaměřuje na ČSSD, byť jsme viděli, na koho se zejména zaměřoval Marek Přibil. Oni píšou i o kauzách členů hnutí ANO. Když je to nějaký okresní čičmunda, zastupitel, který něco udělal nekalého, tak oni o tom napíšou. Znáte to. To je takové to, i o těch z ANO píšeme, že zastupitel z hnutí ANO v Horní Dolní něco provedl. Ale zajímavé je, že ty největší prasárny - Horní Dolní, to jenom jako básnická licence. Ale ty největší prasárny se psaly vždycky o lidech z ČSSD. Tak to prostě je. Andrej Babiš zneužíval svá média, Mladou frontu Dnes a Lidové noviny, k likvidaci svých politických oponentů a zejména z ČSSD. Tak to prostě je.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A nyní bude reagovat pan poslanec Chalupa s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Adamec, poté paní poslankyně Lorencová. Máte dvě minuty.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Vy nám tady vlastně říkáte, možná tomu zase nerozumím, možná jsem hloupější než vy, ale vy nám tady říkáte, že vlastně vy budete říkat voličům: tohle čtěte, tohle nečtěte, tohohle poslouchejte, tohohle neposlouchejte. Protože volič se bez vás neobejde. Volič není schopen si zjistit před volbami, kdo to je pan Babiš a co vlastní? Není schopný si o mně zjistit, co jsem zač, a buď mi dát hlas, nebo ne? Vy budete ti, kteří budou určovat, jaká jsou pravidla hry pro volby? Nechte to na voličích. Nechte na občanovi, ať se chová samostatně. Tady řešíme něco, co se nás vůbec netýká.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně a kolegové, nebudu reagovat na pana poslance Chalupu, nemyslím si, že by to mělo nějaký smysl, ale chci zareagovat na pana ministra Chvojku.

Pane ministře, a můžu to říct na rovinu, prosím, neříkejte zastupitelům čičmundové. Já si myslím, že to je velmi nedůstojné, velká dehonestace povolání, nebo respektive veřejné činnosti. A dneska každý dobrý zastupitel nebo každý, kdo se rozhodne pro veřejnou politiku, tak prostě podle mě je občanský hrdina. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Lorencová, poté s faktickou pan ministr. Prosím, paní poslankyně, máte své dvě minuty.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, pořád vidím ten hlavní důvod nebo hlavní problém v tom, že politické strany nemají vlastní stranický tisk, že infiltrují tím pádem do nezávisle se tvářících médií své stranické zájmy. S tím nic nenaděláme, dokud nebudou mít jednotlivé strany svůj tisk.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, paní poslankyně. Pan ministr s faktickou poznámkou. Prosím, máte dvě minuty.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka: Děkuji za slovo. My jsme si to s panem kolegou Adamcem vyjasnili. Já jsem okresním čičmundou nemyslel zastupitele, ale třeba nějakého funkcionáře. Já jsem zastupitelem byl ve městě Chrudim a samozřejmě vím, co práce zastupitele obnáší, a nemluvil jsem o zastupitelích, takže pokud to tak někdo pochopil, tak se omlouvám, ale tak jsem to neříkal.

Budu reagovat na paní kolegyni Lorencovou. To znamená, že paní kolegyně Lorencová chce, prostřednictvím vás, pane místopředsedo, že každá strana má mít své noviny. Tak vy už je máte, dokonce dvoje, některé se za to nestydí a tak to má být. Jak bychom té straně nadiktovali? Kdo by to financoval? Proč by to tak mělo být? To je prostě nesmysl. Úsvit chce stranické noviny, Nezávislí chtějí stranické noviny, SPD, nebo jak se jmenují, chtějí stranické noviny. Vždyť je to prosím vás nesmysl, tohle přece nemůžete myslet vážně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane ministře. V tuto chvíli neeviduji další faktické poznámky a budeme tedy pokračovat v debatě řádně přihlášeným poslancem panem Martinem Kolovratníkem, který se dočkal. Máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP