(17.10 hodin)
(pokračuje Fiedler)

K paní poslankyni Lorencové prostřednictvím pana předsedajícího. Paní kolegyně, nezlobte se na mě, vy jste tady použila větu, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Nezlobte se na mě, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, to se týká i vás. Vy tady říkáte, zřejmě podle vašeho pana předsedy - furt melete tu samou lež a myslíte si, že to bude pravda, že vy jste zastavili zadlužování tohoto státu. Takže tato vaše vláda předkládala tři rozpočty: 2014, 2015, 2016 a bude 2017. Jeden jediný byl v plusu. Ty dva předtím byly minusové a ten nový na 2017 je opět naplánovaný v deficitu. Takže nelžete, že vy jste zastavili zadlužování! Pouze se vám jednou podařilo, že to dopadlo v plusu, ale další rok už je naplánován deficit. To je to, proč říkám, že stokrát opakovaná lež ve vašem podání se má stát pravdou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A nyní pan poslanec František Laudát a pan poslanec Blažek. (Upozornění z pléna, že není přítomný žádný ministr.) Dobře, nemohu pokračovat. Pane poslanče, musíte vydržet s faktickou poznámkou. Požádám předsedy poslaneckých klubů vládní koalice, aby zajistili alespoň jednoho ministra, abych neporušoval jednací řád Poslanecké sněmovny. Tady je předseda poslaneckého klubu hnutí ANO, i pan kolega Mihola je tady. (Poslanec Faltýnek vychází ven a vzápětí přichází do sálu ministr Zaorálek.)

Pan ministr zahraničí se dostavil. Můžeme pokračovat. Pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já k paní kolegyni Lorencové. Až skončí tato vláda, tak byť tam je jakýsi ekonomický tah vzhledem k podmínkám na trhu, tak za vaší vlády bude v historii České republiky rekordní deficit. Bude přes 1,8 bilionu korun. Nebylo to nikdy. A to navzdory tomu, že jsme museli překonávat největší krizi od třicátých let minulého století.

Za další, když jste se tady ptala, řadu otázek jste položila, tak já bych vám řekl na ně kdo. Kdo jste se ptala. Tak na téměř všechny v tom závěru by byla odpověď vy. A teď nemyslím vás osobně, ale hnutí ANO.

Nemá smysl jezdit do Číny. Ono stačí, kdybychom svým chováním drželi kredit České republiky. My máme největší obchodní výměnu se sousedy. A kdo škodí pověsti, když v Německu se píše potom o panu Babišovi, bezprecedentním střetu zájmů, posledně dokonce o jeho útoku na demokracii. Tím ničíte pověst. Tím vyháníte jakékoli investory. Protože tohle jsou ty základní vzkazy investorům, kteří mají firmy s vysokou přidanou hodnotou. To jsou vzkazy firmám, které s námi obchodují. To je přesně to, v čem hrubě porušujete postavení a kredit České republiky. Jezdit do Číny nemá smysl, to jsou jenom drobné. Ale ztratit kredit v sousedním Německu, což je tady na dojezd autem za dvě hodiny, to pro nás může být tragické. A vy hrubým způsobem poškozujete pověst České republiky. Za zlomek toho, co pan Babiš tady předvedl a co má na triku. A to je jenom špička ledovce a každý to ví. Mně docela vadí, co tady pronesl pan místopředseda Sněmovny za KDU na začátku - kdybychom věděli atp. Vždyť jsme to tady říkali od začátku. (Předsedající upozorňuje na skončení času.) Takže prosím, ať mluví za sebe.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Děkuji. Pan kolega Blažek vzdal faktickou poznámku, takže nám zrychlil čas. Nyní pan poslanec Chalupa, připraví se kolega Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já když se podívám na ten název dnešní schůze - Zneužití moci ministrem financí Andrejem Babišem vůči nezávislým institucím v demokratické společnosti - tak tam vidím minimálně dvě nepřesnosti. Za prvé, nikdo neprokázal, že pan Andrej Babiš zneužil moc. Zatím jsem to tady neslyšel, to jsou jenom pindy. A druhá věc. Pokud jsou nějaké nezávislé instituce, tak nemůžou být ovlivněny nikým. A pokud nějaká nezávislá instituce má pocit, že bylo proti ní zneužito moci panem Andrejem Babišem, tak bych rád viděl tady nějaké trestní oznámení této instituce na osobu pana Babiše. Jestli tady žádná taková není, tak celý ten název je špatně.

Zareaguji na předřečníka pana... (nemůže si vzpomenout na jméno, smích v sále)... pana kolegy Laudáta vaším prostřednictvím... No, pan kolega Laudát už tady dlouho nebyl, takže trošku mi to vypadlo. Řekl - každý to ví. Já bych chtěl vědět - říká každý to ví, ale co ví každý? (Zleva se ozývá - všechno.) Všechno. Aha. To jsou takové ty pojmy - všechno a ví a stejný, to jsou dost relativní pojmy. (Opět poznámky zleva, nesrozumitelné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím kolegyně a kolegyně, aby nevykřikovali. Pokud chtějí vystoupit v diskusi, ať se přihlásí. Zatím je jich přihlášených pouze jedenáct plus mám jednu faktickou poznámku. Prosím, pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Pana kolegy Kučery je mi vaším prostřednictvím líto, že tady trpí. Někteří vaši kolegové to vyřešili tak, že místo aby byli v práci, tak už tady nejsou, tak to jenom k tomu.

Nyní mi dovolte, abych teda řekl to, co jsem si připravil. A chci dopředu říct, že to není kvůli mému umístění na kandidátce, není to kvůli volbám (smích v plénu), napsal jsem si to sám, tak aby tady zbytečně nebyly zase nějaký pindy o tom, že se potřebuju tady nějakým způsobem projevit. Já jsem nespokojený občan. Takže já řeknu, s čím jsem nespokojený.

Musím se přiznat, že jako poslanec této ctihodné - a dneska se mi to vyslovuje opravdu velmi, velmi těžko - ctihodné instituce se tady obracím na nepřítomného pana premiéra vaším prostřednictvím, pane předsedající, s tím, abyste jako premiér vlády České republiky a předseda Bezpečnostní rady vlády (státu) rázně a neprodleně učinil potřebné kroky k tomu, aby byla učiněna přítrž nezákonnostem, kterým jsme zde i jinde svědky v přímém přenosu. Mráz mi skutečně běhá po zádech, ale z vás, kolegyně a kolegové. A vzhledem k tomu, že jste v postavení zákonodárců, mám pocit, že celá řada z vás je tu nějakým nedopatřením. Jako byste nebyli schopni rozlišit, co je a co není zákonné. Ale to si přebere volič sám.

Byla zde zmínka tuším o zahraničí, o Spojených státech amerických, o jejich demokracii. Vážení, kdyby tam probíhal soud, tak ten soudce, kdyby si vyslechl to, co ta žalující strana říká podobným způsobem jako vy, že ty věci byly pořízeny nezákonným způsobem, tak by nařídil porotě, aby to zapomněla, a nařídil by, že to bude smazáno ze záznamu. Takhle by to bylo.

Vážení spoluobčané, toto je stejný případ, kdy do éteru byly velmi sofistikovaně vypuštěny nezákonně pořízené a kdovíjak upravené drby. Sám novinář - a dneska to tady několik z vás opakovalo, že pan Babiš nahlížel do dokumentů ze živého spisu - sám ten novinář prohlásil, že nic takového se nestalo a že on žádné takové dokumenty nemá. Takže jedna paní povídala tohle, jiná paní povídala tamto a vy to tady říkáte, že je to skutečnost, že je to pravda, že je to prokázané? No... Přesto se to zde stále opakuje, takže já mám pocit, že jste hluší a slepí, a nechápu, s čím zde vlastně operujete. Neustále opakujete - pokud bude prokázáno. Zdůrazňuji to slovo pokud. Konáte zde štvanici na člověka na základě jakýchsi dohadů a vašeho názoru? Vy, zákonodárný sbor? Otřesné.

Dluhopisy. Tady sedí - bohužel tady nesedí ani jeden z těch, kteří na tom zákonu o dluhopisech nesou přímý podíl. Nejsou na pranýři, nepodávají rezignaci, nepoložili mandát poslance. Zdá se vám to normální?

Vlastnictví médií. Jsou tu strany, které mají vlastní média a jsou nestranné? To je otázka. No logicky nemohou být nestranné, když jsou to stranické noviny. A jsou mediální, jsou veřejně přístupné. Takže o čem se tady bavíme? A už jsme se o tom bavili u těch zákonů, kdy dneska na Facebooku a na internetu je mnohem více čtenářů než těch, kteří čtou nějaké tištěné noviny.

Tady jsem zaslechl, že jsou strany, které ten stranický tisk mají... Takže jim to tady zakážeme jako zákonodárný sbor, že strana nebo politik se nesmí projevovat na Facebooku, nesmí mít noviny, nesmí se vyjadřovat, nesmí mediálně komunikovat? To asi nemyslíte vážně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP