(16.20 hodin)
(pokračuje Šincl)

Dámy a pánové, jsem živým důkazem, jakým nemravným způsobem Andrej Babiš dehonestuje své protivníky. Sám jsem proto o pravdivosti nahraných rozhovorů s novinářem Mladé fronty Dnes neváhal ani vteřinu. Mám totiž osobní zkušenost s člověkem, pro kterého nejsou pravda a čest hodnotami, které uznává. Dokázal opakovaně, že pro své mocenské zájmy udělá cokoliv, byť je to třeba za hranicí zákona. Takovýto člověk do této vlády ani do žádné příští prostě nepatří. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Šinclovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Zlatuška. Připraví se paní kolegyně Černochová. (Připomínky ze sálu, že by se mělo hlasovat o návrhu poslance Kováčika.) Pardon.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Já jsem poslouchal pana poslance Šincla o tom, co říkal. Jak byl obviňován on, jeho manželka, jeho maminka. A odnesl jsem si z toho tedy, že kdyby náhodou měl být někdy jmenován do nějaké vládní funkce, tak musí rezignovat ještě předtím, než tam půjde, protože celá rodina je obviněná. Zhruba v logice toho, že v okamžiku, kdy se objeví nějaké neautorizované klipy, tak má odcházet kvůli tomu někdo jiný. Pan poslanec Šincl neuvedl vůbec nic z toho, co tvrdil o vyhrožování. Bylo to tvrzení proti tvrzení v nejlepším případě, pokud se odvolával na něco, co podle něj byly lži. Ale v každém případě u těch nahrávek použil odkaz k tomu, co v těch nahrávkách evidentně není. Připadá mi, že tohleto hodnocení těch klipů, ty nahrávky nikdo nikdy neslyšel, protože jsou slyšet pouze neautorizované klipy z nich. Čert ví, jestli jsou vůbec věrohodné nebo v jaké míře konzistentní. Ale co se týče toho, co tam zaznělo, tak hodnocení toho, jaké o tom zaznívá, spíš svědčí o posluchačské nebo čtenářské gramotnosti těch hodnotících.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já se omlouvám, jak jsem přebíral řízení schůze, tak jsem zapomněl na procedurální návrh, který padl od pana předsedy poslaneckého klubu Pavla Kováčika. Připomněl mi ho pan zpravodaj a kolega Petr Gazdík, a proto musím dát teď... Samozřejmě, s přednostním... (K řečništi přichází poslankyně Černochová.) Nemůžu, nemůžu, paní poslankyně. Váš předseda klubu je tady. Takže já se omlouvám, ale opravdu už nemůžu ani faktickou poznámku kolegy Votavy. Ani vaši faktickou poznámku nemohu udělit. Nezbývá mi nic jiného, než se vypořádat s procedurálním návrhem.

Předtím tedy ještě s přednostním právem předseda klubu ODS. A ještě jednou se sněmovně omlouvám, že jsem ten procedurální návrh nenechal odhlasovat okamžitě po skončení vystoupení kolegy Šincla. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Stane se každému, že se zmýlí nebo v té atmosféře nedá hlasovat v pravý čas. Ale já si myslím, že to vystoupení pana poslance Zlatušky bylo tak nehorázné, že bychom mohli na něj reagovat, ti, kteří chtějí ještě před tím hlasováním, že jinak se může stát, že schůze bude přerušena. Já tedy budu proti. Ale je to opravdu nehoráznost, co tady zaznělo. Nehoráznost! On chce důkazy o tom, když to bylo před poslanci rozpočtového výboru. Tak se ptejte těch poslanců, kteří tam byli, jak váš pan předseda, kterého tady tak hájíte!

Já vím, že bojujete o místo na kandidátce, že vás nikde nechtějí, a že si myslíte, že si to vybojujete. Ale takhle tedy ne!

Ta paní má přes sedmdesát let - (Potlesk zleva.)

Vy se tomu smějete. No, můžete se tomu smát. Dokazujete jenom svůj charakter, že vám je úplně jedno, že někdo dehonestuje důchodkyni, protože si její syn dovolil nesouhlasit s ministrem financí. A to tedy fakt přehnal! Aspoň podle pana poslance Zlatušky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Prosím. Já už nemohu připustit další vystoupení. Vypořádáme se s procedurálním návrhem pana poslance Pavla Kováčika, a to na přerušení schůze Poslanecké sněmovny k tomuto bodu do přítomnosti předsedů koaličních politických stran, ano? A ministra vnitra, kterého se bezprostředně týká ta jedna záležitost.

Všechny vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Zagonguji a počkám, až se ustálí počet přihlášených, protože jde o vážné procedurální hlasování, a část kolegů samozřejmě při tom počtu přihlášených odešla. Ještě chviličku počkám. Ještě jednou zagonguji. (Chvíli vyčkává.)

 

Pan zpravodaj mě kontroluje, jestli říkám správně ten návrh. To znamená, že přerušujeme jednání schůze o tomto bodu do přítomnosti předsedů koaličních politických stran, a to v hlasování pořadové číslo 3, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 132, pro 63, proti 62. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat, a to nejdříve vystoupení s faktickou poznámkou pana poslance Václava Votavy, poté paní poslankyně Černochové. Tak jste byli přihlášeni k faktickým poznámkám. Připraví se kolega Holík. To bude třetí faktická poznámka. Máte slovo, pane poslanče, k faktické... (Hluk v sále.) Já ještě než vám dám slovo, tak požádám sněmovnu o klid! Pokud diskutujete jiné záležitosti, než je bod této mimořádné 58. schůze, tak prosím, v předsálí. Ještě vás žádám o strpení, pane předsedo. Děkuji.

Slovo má pan kolega Václav Votava. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. No, s údivem jsem poslouchal to, co tady říkal pan kolega Zlatuška. Pane kolego Zlatuško prostřednictvím pana předsedajícího, opravdu i já to považuji za nehoráznost, co jste tady řekl. Za nehoráznost!

Já jsem na rozdíl od vás byl na tom jednání. Byl jsem tam jako předseda rozpočtového výboru. Nebyl jsem tam sám. Bylo tam asi čtrnáct poslanců, také členů rozpočtového výboru. A byl jsem naprosto šokován tím, co jsem tam viděl, co se stalo! Jak pan ministr Babiš vytáhl složku s nápisem Šincl a začal z té složky předčítat. A většinou to... a já věřím tomu, co říká pan kolega Šincl, byly věci vykonstruované, lži. Já jsem se nikdy nesetkal tady na půdě Poslanecké sněmovny, že by se něco takového stalo. My jsme tady sváděli v minulém volebním období a v dalších těch minulých volebních období tvrdé boje mezi levicí, pravicí, s vládou, s opozicí případně. Ale nikdy jsem neslyšel nebo nikdy jsem nepoznal to, že by některý z nich, někdo z nich prostě vytáhl nějakou složku a začal tam předčítat z nějaké složky nějaké takovéto dehonestující věci.

Pane kolego, za to, co jste řekl, styďte se! (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Votavovi. Nyní paní poslankyně Černochová a připraví se pan kolega Zlatuška. Tak už ne. Děkuji. Takže jedině pan kolega Zlatuška zůstal ve faktických poznámkách. Jinak máme paní kolegyni Černochovou jako první přihlášenou v řádné rozpravě. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP