(Schůze zahájena ve 13.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 58. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 41 poslance. Pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby v pátek 5. května.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Já hlasuji s kartou číslo 71.

 

Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Gabrielu Peckovou a paní poslankyni Martu Semelovou. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Pokud ne, tak budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem na ověřovatele této schůze. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 1. Přihlášeno je 104 poslanců, pro 95, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Černoch hlasuje s kartou číslo 72.

Takže konstatuji, že jsme určili ověřovatele této schůze, a to paní poslankyni Gabrielu Peckovou a paní poslankyni Martu Semelovou.

Chtěl bych vás informovat, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Adam Petr - osobní důvody, pan poslanec Adam Vojtěch - zdravotní důvody, pan poslanec Antonín - zahraniční cesta, pan poslanec Babiš Miloš - zahraniční cesta, pan poslanec Běhounek - pracovní důvody, paní poslankyně Berdychová - pracovní důvody, paní poslankyně Bohdalová - zahraniční cesta, paní poslankyně Golasowská bez udání důvodu, pan poslanec Grebeníček - osobní důvody, pan poslanec Heger - osobní důvody, pan poslanec Junek - osobní důvody, pan poslanec Kaňkovský do půl druhé osobní důvody, pan poslanec Kott - zahraniční cesta, paní poslankyně Matušovská - osobní důvody, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, pan poslanec Opálka - zdravotní důvody, pan poslanec Pavera - osobní důvody, paní poslankyně Pěnčíková - zahraniční cesta, pan poslanec Petrů - zdravotní důvody, pan poslanec Pilný - pracovní důvody, pan poslanec Plzák - pracovní důvody, paní poslankyně Putnová - pracovní důvody, pan poslanec Schwarzenberg - pracovní důvody, pan poslanec Šrámek - zahraniční cesta, paní poslankyně Váhalová - zahraniční cesta, pan poslanec Valenta - zahraniční cesta, pan poslanec Velebný - zahraniční cesta, pan poslanec Vondrášek - zdravotní důvody, paní poslankyně Zelienková bez udání důvodu a pan poslanec Zemánek - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Stropnický od půl páté z pracovních důvodů. A ještě se omlouvá pan ministr průmyslu, a to z celého jednacího dne z naléhavých pracovních důvodů. Tolik omluvy.

A nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 58. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Chtěl bych připomenout, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu a nelze také schválený pořad rozšiřovat.

Předtím, než budeme hlasovat, tak mám žádost s přednostním právem od pana předsedy Fialy. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vás stručně seznámil s důvody, které nás vedly k návrhu na svolání této mimořádné schůze. Zároveň bych se rád dostal k obsahu názvu této mimořádné schůze, tedy zneužívání moci ministrem financí Andrejem Babišem vůči nezávislým institucím demokratické společnosti.

Pan vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš si nedávno v inzerátech v novinách stěžoval, že je umlčován, že nemůže mluvit o důležitých kauzách. To je samozřejmě nesmysl. Problém je ale jinde. Problém je v tom, že Andrej Babiš sám nevysvětluje to, co by vysvětlovat měl, a naopak říká věci, které by jako vrcholný politik říkat a hlavně dělat neměl. K tomu prvnímu, vysvětlení jeho podnikatelských aktivit a finančních transakcí, k tomu vysvětlení ho musela vyzvat až Poslanecká sněmovna. Své stanovisko sice nakonec v požadované lhůtě poskytl, ale vše stejně nevysvětlil uspokojivým způsobem.

A teď tu máme problém druhý. Problém velmi závažný. V posledních dnech se objevily nahrávky, které se týkají Andreje Babiše a které se týkají toho, jak a o čem mluvil s novináři Mladé fronty Dnes. Musím říct, že my nepodporujeme ilegální zveřejňování odposlechů, pokoutně pořízených nahrávek či jiné vpády do soukromí a trváme na tom, aby tyto věci byly vyšetřeny. Nemůžeme ale zároveň ignorovat závažný obsah nahrávek, které začaly kolovat ve veřejném prostoru. Již to, co bylo zveřejněno, vyvolává podezření, že klíčový člen vlády mimo jiné ovlivňoval média. Že zneužíval tato média, která vlastní, k útokům na své politické soupeře. Že měl přístup k informacím o probíhajících policejních vyšetřováních. A místo toho, aby tento fakt okamžitě sdělil inspekčním orgánům, spoluorganizoval jejich zneužití v politickém boji.

K tomu, abychom se tu dnes sešli, dámy a pánové, by úplně stačilo již prvotní podezření z toho, že ministr financí neříkal veřejnosti pravdu, že zneužíval a ovlivňoval svoje média, že tato média používal k politickému boji. Ale nová podezření, která se týkají zneužívání policejního vyšetřování nebo zneužívání informací z policejního vyšetřování, jsou ještě závažnějším důvodem, a podtrhuji ty příčiny, proč jsme svolali, nebo proč jsme požádali o svolání této mimořádné schůze.

Je potřeba, abychom jako členové Parlamentu demokratické země zaujali k těmto věcem jasné stanovisko. Ukázalo se, že Andrej Babiš lže. Že navzdory svým slibům, které veřejnosti dal, ovlivňoval média. Že pravděpodobně získal přístup k tzv. živým policejním spisům. Že porušoval základní pravidla fungování demokracie. Že ohrozil důvěru ve stát a jeho instituce. Poslanci jakožto zástupci obyvatel této země nemohou nečinně přihlížet, pokud se objeví podezření z tak zásadního zneužívání politické moci tak mocným politikem, jako je vicepremiér, ministr financí a šéf jedné ze stran vládní koalice.

Proto jsme se rozhodli požádat o svolání této schůze. Jsme rádi, že náš návrh podpořili kolegové ze strany TOP 09, a pevně věřím, že program této schůze podpoří poslanci z ostatních politických stran. Je potřeba, aby se o těchto podezřeních mluvilo na parlamentní půdě. Je potřeba, abychom se tu všichni společně zamysleli nad tím, co je potřeba udělat na ochranu zákonnosti a ústavnosti. Abychom vyzvali příslušné státní instituce, aby věc prošetřily. Mám tady na mysli i to zneužívání policejního vyšetřování, možné zneužívání policejního vyšetřování k politickým cílům. Je potřeba, abychom tady společně vystoupili na obranu demokratických principů a hodnot, na nichž stojí naše republika. Je potřeba, abychom jako Poslanecká sněmovna dali jasné stanovisko vicepremiérovi, vládě, prezidentu republiky, ale i veřejnosti.

Z těchto důvodů, dámy a pánové, vás žádám o podporu programu této schůze, abychom se vzniklou situací mohli důkladně zabývat.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana předsedu Kučeru a po něm vystoupí s přednostním právem pan ministr financí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP