(14.00 hodin)
(pokračuje Bendl)

Stejně tak novela zákona o správních poplatcích je v tomto ohledu, myslím si, nadbytečná. Už jsem tady říkal při debatě o jiném zákoně, že čím dál tím více se legislativa a vládní návrhy zákona soustředí na to, že se zvyšuje úroveň registračních poplatků. I tady o nich mluvíme, i tady se zabýváme otázkami, kolik bude muset zaplatit občan do 15 let či starší 15 let a pohybujeme se už v tisícikorunách. I to je, myslím si, zcela určitě na zvážení -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, že vám vstupuji do vaší řeči. Jenom bylo domluveno, že by jednání Poslanecké sněmovny mělo končit ve 14 hodin. (Poslanec Bendl: Děkuji, budu pokračovat příště.) Z toho důvodu jsem nucen přerušit projednávání tohoto bodu.

Ještě vás, kolegyně a kolegové, požádám, abychom mohli ukončit 57. schůzi, musíme nejprve vyřadit všechny neprojednané body z této schůze. Ještě přivolám kolegyně a kolegy z předsálí.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, že všechny neprojednané body budou vyřazeny z pořadu schůze. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 364, přihlášeno je 88 poslankyň a poslanců, pro návrh 59, proti 13. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Vzhledem k tomu, že všechny body pořadu schůze byly vyřazeny, já vám děkuji a končím 57. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

(Schůze skončila ve 14.01 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP