(13.50 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: A právě proto, že byl zamítnut, budeme hlasovat o bodě C2. Zase je to pozměňovací návrh pana poslance Klašky a týká se zvýšení podílu výnosu daně z minerálních olejů z 9,1 % na 20 % a určení stálého podílu z těchto příjmů na opravy silnic druhé a třetí třídy ve výši 25 %.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Výbor stanovisko nepřijal.) Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.).

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 362, přihlášeno je 95 poslankyň a poslanců, pro návrh 28, proti 52. Tento návrh byl také zamítnut. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: A nyní bychom hlasovali o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 791, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 363, přihlášeno je 96 poslankyň a poslanců, pro návrh 96, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Ojedinělý potlesk.)

 

Děkuji jak panu hejtmanu, tak paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

284.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění
do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů
(zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 816/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Marian Jurečka a zpravodaj garančního výboru poslanec Josef Kott. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 816/3, který byl doručen dne 24. května 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 816/4.

Táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku, a to je pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám. Ještě vás požádám, kolegyně a kolegové, o ztišení. Ještě stále jednáme. Poslanecká sněmovna ještě stále jedná. Jestli máte něco důležitého na řešení, tak to prosím jděte řešit do předsálí. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane předsedající, za zklidnění Poslanecké sněmovny.

Zdánlivě jednoduchá technická novela zákona o oběhu osiva a sadby, kterou projednala v prvním i ve druhém čtení Poslanecká sněmovna. Přesto musím upozornit na některé věci, které se stávají čím dál tím častěji, jsou předmětem kritiky jednání poslanců při jednotlivých zákonech, které probíráme, a to jsou přílepky. Možná jste si všimli, že při projednávání tohoto zákona nebo při návrzích na přijetí tohoto zákona je i tento zákon součástí přílepků, které do zákona nepatří, a projednáváme zákony, které s osivem a s oběhem osiva vlastně vůbec nesouvisí. Stalo se tak minulý týden, nebo předminulý týden při projednávání zákona o pozemních komunikacích, kde řada z vás odmítla z principu projednávat takové zákony, ke kterým dáváme něco, co byť spolu možná věcně dílem souvisí, ale není to hlavním předmětem toho zákona jako celku.

My tady k zákonu o oběhu osiva a sadby zároveň navrhujeme, nebo je v těch návrzích změna zákona o Státním pozemkovém úřadu a někomu stojí za to, abychom například zákonem přejmenovali, že se z ředitele Státního pozemkového úřadu stane ředitel generální. Nevím, jestli je zrovna něco takového potřeba v zákoně o oběhu osiva a sadby měnit. Proč nemůžeme takovouto změnu nechat na novelu zákona... (Další odmlka kvůli hluku.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, kolegové, jak na pravici, tak i nalevo, abyste se ztišili. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Dejte mi ještě čtyři minuty (smích v sále) a pak už bude zcela určitě klid a ticho a rozejdeme se všichni v pohodě a klidu do svých domovů.

Nerozumím tomu, proč se ředitel Státního pozemkového úřadu má stát ředitelem generálním, jaké důvody k tomu vedou. Myslím si, že hlavním cílem Státního pozemkového úřadu, nebo řeknu předmětem činnosti, je úplně něco jiného, než abychom my jsme se tady zabývali tím, jestli někdo bude mít vyšší funkci nebo bude mít funkci nižší. Moc prosím, abychom nic takového při hlasování o pozměňovacích návrzích tohoto zákona nepodporovali, protože jsem přesvědčený o tom, že to v tomto zákoně projednávat nemáme.

Stejně tak se zabýváme novelou zákona o pozemkovým úpravách a pozemkových úřadech, a to, znovu předesílám, v zákoně o oběhu osiva a sadby, kde se zabýváme různými... (Poslanec se opět odmlčel kvůli hluku.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Kolegyně a kolegové, v poměrně krátkém úseku opět vyzývám ke klidu, aby bylo rozumět, co pan poslanec říká. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Petr Bendl: ... kde se zabýváme principy směn pozemků a kategorizujeme, kdy to možné je a kdy to možné není. Tak v tomhle zákoně podle mého hlubokého přesvědčení to není prostor, který bychom měli věnovat těmto otázkám. Máme se věnovat principům oběhu osiva a sadby a nikoliv fungování pozemkových úřadů. Na to bych doporučil, abychom se těmito změnami zabývali v zákoně zcela, zcela jiném.

Registr včel a věci, které s tím souvisí, to je jedna z věcí, které naopak bych podpořit chtěl. Vím, že s včelaři je předjednáno, že už do budoucna nebude nutné příliš velké papírování, že Ministerstvo zemědělství a jeho organizace postupně... (Hluk v sále přetrvává. Poslanec mimo mikrofon: To fakt není příjemné.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Myslím, že nastal klid v sále. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Petr Bendl: Ministerstvo zemědělství zavede elektronickou registraci včelstev a nebude potřeba, aby naši včelaři absolvovali tolik papírování, jako toho bylo v minulosti. To je věc, kterou zcela jednoznačně podporuji. A stejně tak v zásadě podporuji i celou novelu tohoto zákona. Ale podotýkám, bez těch přílepků, které se v tomto zákoně objevují. A myslím si, že je zbytečné, aby Ministerstvo zemědělství a ministr zemědělství používali takovéto jednoduché návrhy zákonů k tomu, aby se staly nosičem ke změně zákonů zcela jiných, které s oběhem osiva a sadby zcela rozhodně nesouvisejí.***
Přihlásit/registrovat se do ISP