(13.30 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Ale opravdu můj názor je takový, že není možné ten rozpočet takhle podvázat a slíbit to de facto mandatorně dopředu. Takže to říkám svůj názor, ale zároveň prosím, je to jeden z pozměňovacích návrhů. Asi stejně svůj názor nezměníme. Pojďme dát šanci tomu, ať to do té 14. hodiny stihneme. Moc děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Laudát, připraví se pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Ovšem k soudruhům - čtyřletka vám nestačí na obnovení zastavených dopravních staveb. Kolik budete potřebovat? Osm? Dvanáct? Šestnáct let? Nebo kolik? To si děláte snad srandu, ne? A za další - tady zatínáte další mandatorní výdaj. A docela je zajímavé, že najednou koalice neexistuje. Na omezování svobody, to se shodnete, na tomhle najednou ne. Takže chováte se jak... Jak chaotický spolek. Stochastický. (Ozývá se smích v plénu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jako další vystoupí pan poslanec Stanjura, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mně stačí 25 vteřin. Pozměňovací návrh pana poslance Klašky se týká dvojek a trojek. Přípravu, pane poslanče Kořenku prostřednictvím pana předsedajícího, dvojky a trojky nemá v rukou nikdy žádný ministr dopravy. Takže neargumentujte jablky, když podporujete nákup hrušek. Nemá to žádný smysl.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Tak on to víceméně teď řekl můj předřečník na adresu pana poslance Kořenka. Jenom bych možná doplnil prostřednictvím pana předsedajícího, že já bych mohl vyjmenovat celou řadu staveb, kterou zastavil váš ministr koaliční, váš ministr dopravy v našem regionu. A myslím si, že místní lidé by vám poslali celou řadu v uvozovkách zdravic.

A k panu poslanci Kolovratníkovi. Mně se líbí ta výzva "prosím, zanechme těch faktických poznámek", a pak dvouminutový monolog tady za tímto mikrofonem.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec Kořenek s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Jednu větu. Pánové, vy víte, že jsem mluvil o dvou věcech a reagoval na dvě různé věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Klaška. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, tak jsem rád, že se dostávám ke slovu, protože doposavad to bylo o mně beze mě... Takový možná národní... Nechci zabíhat do jiných konsekvencí.

Dovolte mi tedy, abych vysvětlil, proč jsem podal tento pozměňující návrh. A je to pouze pozměňující návrh. Využil jsem jako nosiče návrh Libereckého kraje na změnu rozpočtového určení daní, který se týká obcí. A pokud tedy pan ministr financí - chápu jeho stanovisko - mluvil o těch miliardách, tak pozor, abychom nepletli obce a kraje. Protože já mám pocit, že ty peníze, o kterých pan ministr mluvil, budou určeny obcím, ale ne krajům. O tom hovoří můj pozměňující návrh. A je to jeden z pozměňujících návrhů. A já chápu, že každý poslanec má plné právo pro něj hlasovat podle svého vlastního svědomí.

Proč jsem tedy tento pozměňující návrh podal? Podal jsem ho ve dvou variantách. Je to proto, že v celém tomto volebním období, už od jeho začátku, na hospodářském výboru probíhaly různé diskuse, jak urychlit přípravu velkých infrastrukturních staveb. A ukázalo se, že to není tak jednoduché. Je tady dluh z minulosti, ten jste si tady vyměnili v těch technických poznámkách, jak to bylo, nebo nebylo. Ale ono objektivně, když půjdete na Státní fond dopravní infrastruktury - mnozí to víte - nebo na ŘSD, tak zjistíte, že ta příprava takových velkých infrastrukturních staveb trvá deset a více let. Proto motivem hospodářského výboru bylo využít jakéhosi mezidobí a jaksi volné peníze, které nelze proinvestovat v těchto velkých infrastrukturních projektech, poukázat alespoň na opravy silnic druhé a třetí třídy, které státu nepatří, patří krajům, byly jim předány, ale tak jak tady bylo řečeno, ve velmi špatném stavu a s velmi velkým vnitřním dluhem jak na silnicích, tak na mostech, které překlenují tyto silnice. Kraje dostávají na to nějaké peníze, ale samozřejmě nejsou účelově zavázány. Konkrétně od roku 2002 je to 3,5 mld. na provoz organizací správ údržby silnic a potom 7,5 mld. na opravy a případné investice. Mají to v rozpočtovém určení daní a je věcí krajů, jak s těmi penězi naloží.

Ten můj pozměňující návrh se týká toho, že by mohl pokračovat stav, který jsme tady tři roky měli, jenom s tím rozdílem, že kraje by to věděly dostatečně dopředu a přes tentýž Státní fond dopravní infrastruktury jako doposavad, přes tentýž dotační program, o kterém hovořil kolega Kolovratník, s pravidly podle státního fondu, podle pravidel modernizace a bezpečnosti, např. Centra dopravního výzkumu, bychom mohli dále těm krajům jednak pomáhat, jednak je korigovat, i co se týče bezpečnosti.

Dále co bych chtěl k tomu říci, je, že jsou koordinace. Když my jsme teď třikrát - a já jsem si to loni prožil, protože jsem začal s ministrem financí jednat o dalším poskytnutí nějakých peněz krajům nebo podpoře krajů loni v dubnu, skončil jsem v prosinci doprovodným usnesením Sněmovny ke státnímu rozpočtu, které říkalo - poskytněme další peníze krajům. Tehdy to tady podpořilo 147 poslanců, proti nebyl nikdo. Problém je v tom, že když ty peníze poskytneme, než se k těm krajům dostanou, je tak zhruba duben, květen, možná červen, než oni to vysoutěží, přes prázdniny, možná v září, a na realizaci těch oprav máme možná září, možná říjen, a kdo ví, kdy zamrzne. No tak takhle se to opravdu moc dobře nedělá. To není opravdu systémové. A potom se naráz uzavře velká většina, nebo celé penzum těch opravovaných silnic, po těch zbývajících jezdí veškerý provoz a vznikají kolony, zácpy a dopravní zdržení opravdu nadměrného a zbytečného rozsahu. Takže rozhodneme-li se pro to a budou-li to kraje vědět dopředu, budou moci lépe, dříve plánovat, aby si třeba i tu stavební sezónu mohly rozdělit na jakousi jarní a podzimní část, pokud ty opravy nejsou řekněme na celý rok. I to je samozřejmě možné.

Potom koordinace... nebo proč další důvod pro krajské silnice. Pokud opravujeme dálnice nebo stavíme, vznikají na těch opravovaných silnicích výluky. A ten stejný provoz, který i za plného provozu dálnice stěží zvládají, musí někudy protékat, protože nejsou stanoveny objízdné trasy. To jde na margo... (Odmlka pro hluk v sále, zejména od předsednického stolu, kde sedí poslanec František Laudát u místopředsedy Gazdíka a hovoří s ním.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím pokračujte, pane poslanče, já jsem vám zjednal pořádek. Prosím, mluvte.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: My si to pak asi s Františkem musíme vyřídit soukromě.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Mým prostřednictvím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Prostřednictvím pana místopředsedy.

Takže chtěl jsem říci, že... Chtěl jsem říci, že ta koordinace může probíhat daleko lépe. A ten provoz i dneska částečně vyháníme z dálnic - a kudy asi probíhá? Probíhá zase po krajských silnicích, které tímto způsobem při snaze opravit ty dálnice devastujeme. Můžete se podívat do terénu, tak jak to já činím.

Takže z těchto důvodů jsem se rozhodl ve dvou variantách pro tento pozměňující návrh. Notabene v té mírnější variantě C2 tento stav už zde byl. Státní fond dopravní infrastruktury před časem už měl alokováno 20 % spotřební daně z paliv, resp. z minerálních olejů. To, že se část těch prostředků převedla do rozpočtového určení krajů bez účelového zavázání, tak teď má Státní fond dopravní infrastruktury 9,1 % výtěžku z této spotřební daně. Myslím si, že není důvod, proč to nevrátit. Dopad na státní rozpočet je, samozřejmě, je v intervalu 0 až 4 mld. podle toho, jak se bude dařit velkým infrastrukturním projektům.

Tak vám děkuji za pozornost a doufám, že podpoříte můj pozměňující návrh, anebo se zachováte moudře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan ministr financí. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP