(11.30 hodin)

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené dámy a vážení pánové, poslouchám to se zájmem. Jestli máme pocit, že Česká obchodní inspekce - teď reaguji spíš na svého předřečníka - má být orgánem, který se zabývá bezpečností této země, tak mám trochu dojem, že jsme někde úplně jinde.

Pan ministr nám tady tak jako naznačuje, že by to měl způsob, jak bojovat se šmejdy, zjednodušeně řečeno. Tomu bych ještě rozuměl. Ale pak to opravdu není o těch cizojazyčných tržnicích, které také známe, kde naprosto nepochybuji o tom, že ten problém je veliký. Ale tam mají určitě zasahovat policejní jednotky, které jsou ve služebním poměru, mají ochranu služebního poměru, a v žádném případě ne Česká obchodní inspekce. Tak to za prvé.

Za druhé mám dojem, že pokud je tady zásadní rozpor mezi ministrem a předsedou výboru pro bezpečnost, kde předseda výboru pro bezpečnost podává nějaký návrh, který směřuje k omezení této kompetence, a ministr na takový návrh od vlastního stranického kolegy říká ne, tak doporučuji, abychom ten návrh zákona ještě znovu přikázali k projednání bezpečnostnímu výboru.

Čili navrhuji a dávám procedurální návrh na to, abychom provedli opakování druhého čtení. Myslím, že to je procedurální návrh na opakování druhého čtení, ale můžeme se samozřejmě přít, je to každopádně návrh v souladu s § 95 jednacího řádu, když se mě snaží předseda mého klubu opravovat, že neumím ten jednací řád. Já myslím, že ho umím. Nicméně dávám návrh na opakování druhého čtení, abychom měli šanci ještě návrh zákona přikázat do bezpečnostního výboru a od něj si vyžádat stanovisko, jak velká rizika tam vidíme.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Padl procedurální návrh ohledně vrácení tohoto bodu do druhého čtení. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, než o něm dám hlasovat. Je to stejný případ, který jsme měli v průběhu tohoto týdne, s tím, že bylo řečeno, že se vyžádá stanovisko legislativy. Já vás požádám o chvíli strpení. (Konzultace mimo mikrofon.)

Takže k průběhu hlasování dám odpověď, že se to bude hlasovat po uzavření rozpravy. Byť se jedná o procedurální návrh, tak ho dám hlasovat až po uzavření rozpravy.

Budeme pokračovat s dalšími faktickými poznámkami. Další vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, já z toho, co už tady dneska padlo, mám zkušenosti z fungování Státní zemědělské a potravinářské inspekce, která se také často pohybuje ve velmi kriminálním prostředí, koneckonců máme v poslední době zkušenosti s pančováním alkoholu apod., kde šlo opravdu o život lidí. A neumím si představit, že by Česká zemědělská a potravinářská inspekce nespolupracovala s Policií České republiky, dokonce s těmi utajenými složkami, protože se jednalo o kriminální zločin velkého rozsahu, a neumím si představit, že by vznikala jakási nová policejní složka, protože v okamžiku, kdy tady má někdo novou identitu, vystupuje pod jiným jménem atd. atd., že by nebyl pod kontrolou možného zneužití, protože lidi jsou jenom lidi. Dokonce Poslanecká sněmovna má systém kontroly Bezpečnostní informační služby a dalších složek, které se pohybují v této oblasti. Zajímalo by mě, jakým způsobem, a je-li vůbec zpracován nějaký systém kontroly fungování takovýmito pravomocemi vybavených lidí, protože jenom říct "oni to potřebují, tak jim to dejme", ale nebudeme-li mít systém kontroly, pak jsme úplní blázni.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má přihlášenu pan poslanec Pavel Volčík. Nevidím pana poslance, v tom případě ruším faktickou poznámku a vystoupí pan poslanec Kolovratník, řádně přihlášený do rozpravy. Pane poslanče. Připraví se pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrý den, děkuji za slovo a chci se kriticky obrátit na kolegy z ODS a říct: To si snad z nás děláte, kolegyně a kolegové, srandu. (Předsedající: Mým prostřednictvím.) Prostřednictvím pana předsedajícího.

A proč tohle říkám? Tento zákon, je to už asi podruhé, kdy se zastávám pana ministra průmyslu, ale i tentokrát to udělám rád, byl řádně projednán ve výborech. Opakuji, garančním výborem byl hospodářský výbor, kde jsem minulý týden ve středu byl pověřen řízením a byl jsem u toho. Vaši kolegové, ani jeden, na tom garančním výboru nebyli. Myslím si, že je zbytečné, abych teď připomínal jednací řád Poslanecké sněmovny, tuším, že je to § 95 odst. 2 o třetím čtení. Chápu a respektuji, že tady panuje naše dohoda, že i ve třetím čtení se k zákonům a k jejich obsahu dále vyjadřujeme. Ale vy tady slyšíte od pana ministra nějaké vysvětlení, slyšíte i od pana předsedy Váni jeho vysvětlení, o čem ten spor nebo politický náhled, názor na míru těch kompetencí je, a můžeme se ve třetím čtení rozhodnout. A najednou tady slyšíme litanie, jak to nebylo prodiskutováno, kdo to po kom podědil, že tady není soulad mezi výbory atd. atd. Chápu a ctím vaši roli opozice, která zákony obstruuje a vyjadřuje se k nim, ale znovu, kolegyně a kolegové, opakuji. Ten zákon byl přikázán garančnímu výboru, a to hospodářskému. A tady musím potvrdit slova pana ministra, byl tam šéf ČOI, byl tam zástupce České obchodní inspekce, diskutovali jsme o tom, a to, že vaši kolegové nebo vaši zástupci anebo i vy sami, paní poslankyně Černochová s panem předsedou Stanjurou, který tam asi půl hodiny poté osobně byl kvůli jinému zákonu, mohli jste přijít, byli byste vítáni na hospodářském výboru. Mohli jste se s námi do té diskuse zapojit. Tak prosím nezneužívejte třetí čtení k těmto argumentům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji tři faktické poznámky. Nejprve vystoupí paní poslankyně Černochová, připraví se pan poslanec Bendl a další. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Pan kolega Kolovratník vaším prostřednictvím předvedl to, jaký je demokrat každým coulem. Zpochybňovat tady právo Poslanecké sněmovny ptát se ministra v jakémkoli čtení na to, co je předmětem zákona, nota bene když první čtení ještě probíhalo za jiného ministra - tak chováte se opravdu jako čuně, pane kolego prostřednictvím pana místopředsedy! Jestli toto někomu z této Poslanecké sněmovny vyčítáte, protože skutečně tady se měnil ministr průmysl a obchodu, zaznívalo tady ohledně nových pravomocí ČOI, tak tyto informace tady zaznívaly od členů vládní koalice, nikoli od opozice. Přehrajte si to na záznamu, ale skutečně, to je naprosto...

Vy jste nepochopil za třiapůl roku, co tady sedíte, o čem ta Poslanecká sněmovna je. (Hovoří velmi důrazně.) Bodejť byste to pochopil! Pokud váš šéf vašeho hnutí říká, že to je žvanírna, tak vy, jak máte vymleté mozky, tak prostě na tuto rétoriku všichni přistupujete! Ale Poslanecká sněmovna je orgánem, který má kontrolovat vládu České republiky, a v jakémkoli čtení. Jako poslanci máme právo se ptát na věci, které v těch normách jsou. A jestli tady někomu říkáte, že měl být v tomto výboru a v jiném výboru, tak ty výbory pojďme udělat jedny, kde se bude projednávat všechno, co potom přijde na program Sněmovny, abychom tam mohli být všichni. Vždyť přece víte, že ty výbory zasedají ve stejných termínech a že není v lidských silách i pro členy těch výborů, aby se mohli účastnit obou naráz. Můj problém to není, já jsem ve výborech jiných, ale třeba na tuto záležitost bych se velmi ráda přišla podívat, ale neměla jsem možnost, protože zasedal výbor jiný. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Takže nás tady prosím neškolte. Jsme na půdě Poslanecké sněmovny a děláme tady pouze to, na co máme právo!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Další vystoupí pan poslanec Bendl, připraví se pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP