(11.20 hodin)
(pokračuje Havlíček)

Argument, že navržená oprávnění pro kontrolující inspektory nemají srovnání s jinými dozory, dohledy nebo dalšími formami kontrol, kterými v České republice disponují správní úřady při zajišťování protiprávní činnosti na úrovni přestupků, nemůže obstát, a to zejména s ohledem na vývoj obchodních praktik některých nepoctivých podnikatelů, které spadají právě do působnosti kontrol České obchodní inspekce.

Myslím, že je potřeba po proběhlé debatě hlasovat. Bude to politické rozhodnutí, jestli kontrolorům České obchodní inspekce dáme tuto možnost, nebo ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi v obnovené rozpravě. Nejdříve faktická poznámka pana poslance Kučery, potom paní poslankyně Černochové. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Chtěl bych jenom poprosit pana ministra průmyslu, aby skutečně umožnil poslancům se ptát na novely zákona, resp. na jejich aspekty taky při jednání Poslanecké sněmovny. Určitě to není možnost jenom na hospodářském výboru, resp. na jakém jiném výboru, to znamená, neplatí to, že kdo má nějaký dotaz, nechť prosím přijde na výbor a tam se zeptá, tady to už jenom odhlasujme. Toto je určitě pravidlo, které tady nechceme zavádět. A neberme možnost žádnému poslanci, aby mohl vystoupit a na cokoli se tady v rozpravě zeptat. Doufám, že to takhle ani nebylo myšleno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Černochové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Částečně už to řekl kolega Kučera. Já jsem sama ve dvou výborech, ve výboru pro obranu a pro bezpečnost, a bohužel tyto výbory zasedají zpravidla ve stejném termínu, kdy zasedají třeba výbory rozpočtový nebo hospodářský, takže při sebelepší vůli bych si tam nemohla jít sednout. To za prvé.

Za druhé by mě zajímalo, jestli tedy ta disharmonie mezi panem ministrem a prostřednictvím pana místopředsedy předsedou bezpečnostního výboru Váňou může být vysvětlena, protože já samozřejmě budu podporovat návrh svého kolegy z bezpečnostního výboru, protože věřím, že on, ač je ze stejné strany jako pan ministr, tak vyhodnotil ta rizika, vyhodnotil to, že skutečně touto normou se dostáváme do francouzské komedie s Louisem de Funes v hlavní roli Křidýlko nebo stehýnko. Tohle, pane ministře, chcete? Můžete tedy prosím vysvětlit mně a možná, nevím, jestli to bude zajímat pana Váňu také, z čeho vyplývá ta vaše jistota, že to bude fungovat? A jestli vám to přijde v demokratické společnosti, ve společnosti, pro které podnikatelé jsou dneska sprosté slovo, váš předřečník (předchůdce?) je nazval dokonce příživníky, tak jestli tímto způsobem těm příživníkům vy chcete dál házet klacky pod nohy? Já jsem ve vás měla naději, že vy budete jiný, než byl váš předchůdce. Vím, že tuto normu jste po něm podědil, ale je čas, ještě je čas s touto normou něco udělat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Máme tady množství faktických poznámek.

 

Poslankyně Jana Černochová: Pardon, pane místopředsedo, pan ministr vnitra mě opravil správně. Neřekl příživníci, řekl paraziti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vy mě nutíte, abych byl víc než tolerance. Dobře. Tak. Faktické poznámky - pan poslanec Kudela, Váňa, Chalupa a Benda. První tedy faktická poznámka pana poslance Petra Kudely. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, já jsem tuto normu projednal přímo s pracovníky České obchodní inspekce, a to jak na té nejvyšší úrovni, tak i s pracovníky přímo v terénní práci. Jejich práce není sranda. To není legrace. Jsem rád za to, co dělají, protože dohlížejí na to, aby když se podniká a komunikuje se se spotřebitelem, aby ta komunikace byla férová. Sám jsem se setkal s případy, kdy mi nabízející, který něco nabízel, nechtěl dát smlouvu do ruky, jenom za předpokladu, že ji podepíši. Věřím, že toto opatření, které se teď přijímá, bude jenom ku prospěchu spotřebitelů. A osobně toto opatření a ten návrh, tak jak je koncipován, doporučuji k přijetí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Kudelovi za dodržení času k faktické poznámce. Další faktickou poznámku má pan poslanec Roman Váňa a připraví se pan poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s panem ministrem jsme samozřejmě tu věc velmi podrobně konzultovali. Konzultovali jsme ji s pracovníky ministerstva i se zástupci České obchodní inspekce. Chtěl bych vás ujistit, že tento nástroj je v zákoně velmi podrobně a dobře ošetřen, že bude, pokud bude schválen, velmi účinným nástrojem pro práci České obchodní inspekce. A ten spor, který v té věci pouze je, je o tom, zda tento nástroj není příliš silný pro Českou obchodní inspekci, když žádný jiný orgán, který se zabývá bojem s přestupky, takovouto pravomoc nemá. Jedná se spíše o pravomoc policejní nebo o pravomoc, která je obvyklá u příslušníků zpravodajských služeb. To je věc, kterou zde můžeme posoudit politicky, zda chceme tedy takto posílit Českou obchodní inspekci, či zda jí tento nástroj do rukou nedáme.

Nicméně znovu opakuji, v tom návrhu zákona je to velmi podrobně ošetřeno, promyšleno. A ty argumenty, které dáváme proti tomu, jsou skutečně ryze odborné, kdy skutečně je to mimořádně silný nástroj a z pohledu zaměstnanců České obchodní inspekce, kdy tedy nejsou ve služebním poměru, nejsou bezpečnostním ani ozbrojeným sborem, by to případně mohlo nést nebezpečí i pro ně samotné. Ale to je otázka potom zavedení do praxe. Takže to můžeme rozhodnout v rámci hlasování o pozměňovacích návrzích a o schválení zákonu jako celku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Romanu Váňovi. A nyní taktéž s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa a připraví se pan kolega Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuju za slovo. Vážené dámy a pánové, některé faktické vyprovokovala poznámka paní kolegyně Černochové vaším prostřednictvím. Vůbec nechápu propojení toho, že Česká obchodní inspekce nebo její terénní pracovníci budou mít nějakou řekněme falešnou identitu, s tím, že budeme trápit zase živnostníky a podobně. To jsem fakt nepochopil, jaký to má k tomu vůbec vztah.

A připojuji se k tomu, co tady bylo řečeno. Jako ti lidé, jejich práce si samozřejmě vážím, a ti lidé v tom terénu, to není obyčejný terén. Oni se pohybují v prostředí, řekněme, kde jsou lidé nečeského původu, abych byl korektní, a skutečně jde o jejich ochranu. Protože ta bezpečnostní situace, a paní kolegyně Černochová vaším prostřednictvím to určitě chápe, že bezpečnostní prostředí se velice výrazně zhoršuje a bude se zhoršovat. Takže já v tom vůbec nevidím problém, aby tito lidé, kteří chodí kontrolovat různé tržnice, různé bufety, lidi, kteří mají nějaký azyl a podobně, aby byli příslušným způsobem chráněni. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. Budu konstatovat, že máme před sebou nejméně tři faktické poznámky - pana poslance Marka Bendy, Petra Bendla, paní Jany Černochové a řádně přihlášeného v rozpravě pana poslance Martina Kolovratníka.

Pan poslanec Huml má náhradní kartu číslo 72.

Nyní faktická poznámka pana poslance Marka Bendy. Máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP