(11.10 hodin)
(pokračuje Havlíček)

Návrh zákona také zakotvuje oprávnění pro inspektory České obchodní inspekce zjednat si v souvislosti s výkonem kontroly přístup do uzavřených prostor prodávajícího, v nichž se prokazatelně nacházejí především nebezpečné výrobky nebo padělky. Další novinku představuje ustanovení zajišťující ochranu osobních údajů inspektorů České obchodní inspekce, na jejichž bezpečnost stávající právní předpisy příliš nemyslí, a to především při kontrolním nákupu, kdy jsou od nich ze strany prodávajícího vyžadovány jejich osobní údaje obdobně, jako je tomu při nákupech běžných spotřebitelů. Zákon také upravuje podrobná pravidla, která se týkají kontrolního nákupu, jimiž se vyjasňují vzájemné povinnosti České obchodní inspekce a kontrolované osoby a jejichž absence způsobovala v praxi řadu problémů. V neposlední řadě obsahuje návrh zákona velmi důležité změny v návaznosti na další, již přijatou legislativu, například zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, sjednocuje terminologii, odstraňuje některé duplicity a zjednodušuje současný text. Bez všech těchto nástrojů by Česká obchodní inspekce nebyla schopna dosáhnout svého poslání chránit české spotřebitele a eliminovat nežádoucí obchodní praktiky na trhu postihováním nepoctivých prodejců ve správním řízení.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tímto bych vás chtěl požádat o podporu tohoto zákona ve třetím čtení. Doporučuji schválení pozměňujících návrhů hospodářského výboru, které jsou uvedeny pod body A, naopak pozměňovací návrhy uvedené pod body B1 a B2 schválit nedoporučuji. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi průmyslu a obchodu Jiřímu Havlíčkovi. Než budeme pokračovat, přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 11.20 se omlouvá pan poslanec Josef Nekl z pracovních důvodů, od 12 hodin se omlouvá pan poslanec Jaroslav Holík z pracovních důvodů a od 12.30 se omlouvá pan poslanec Karel Pražák.

Nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. Z místa se nikdo nehlásí. Mohu rozpravu... Pardon. Hlásí se paní poslankyně Jana Černochová do rozpravy ve třetím čtení. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Chtěla bych moc poprosit pana ministra, jestli by mohl ubezpečit Poslaneckou sněmovnu, že v tomto návrhu zákona není to nové, de facto neomezené a zcela bezprecedentní oprávnění pro inspektory, tak jak jsme o tom tady hovořili ještě za vašeho předchůdce. Myslím, že vy jste ještě v pozici ministra nebyl a někdo z kolegů tady vystoupil s tím, že přece není v pořádku, že lidé, kteří nejsou příslušníky ozbrojených ani bezpečnostních sborů, budou mít de facto neomezené právo někoho kontrolovat, dokonce v utajení, v převlecích, s identitou, která jim bude poskytována v rámci nějakého krytí.

Skutečně chceme, aby toto oprávnění měli inspektoři ČOI? Jestli byste byl tak laskav a vyjádřil se k tomu, protože já si myslím, že na klub občanských demokratů to vaše vyjádření určitě bude mít vliv. Protože si neumíme představit, že bychom měli podpořit normu, ve které něco takového bude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Černochové. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Pan ministr se... (Hlásí se ministr Jiří Havlíček.) Nebo v rozpravě ještě pane ministře, nebo v závěrečném slově? (V závěrečném slově.) V závěrečném slově. Dobře. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. K závěrečnému slovu se hlásí pan ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Děkuji, pane místopředsedo. Jenom bych krátce reagoval na paní poslankyni vaším prostřednictvím. Ano, toto ustanovení návrh zákona obsahuje. Pozměňovací návrh podaný panem poslancem Váňou tento návrh odstraňuje. Doporučuji Poslanecké sněmovně hlasovat pro to, aby tam tento návrh zůstal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, dobře. S přednostním právem předseda klubu ODS. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan ministr neumožnil kolegům reagovat. Takže musím já za klub. Protože kdybyste to řekl v rozpravě, tak mohli ti, které to podrobněji zajímá, říct své názory. Pane ministře, já vím, že se to občas dělá. Otázka je "proč?" a odpověď zní proto. Takhle jsme zatím vedli debatu. A já jsem se teď díval do stenozáznamu z prvního čtení a tady kolegové napříč politických spektrem vyjadřovali obavu o zdraví a bezpečnost těchto lidí, kteří budou používat krycí identitu, a tak dále a tak dále.

Jak to máte zabezpečené? Mají se pohybovat podle důvodové zprávy v opravdu kriminálním prostředí bez toho, že by byli ozbrojeni. Vy tady vytváříte policii bez pravomocí policie. To je policie, která ovšem není ozbrojenou složkou. To je poměrně zvláštní. A tady to prochází, nikoho to nezajímá, už je pátek, je to technický bod. To není technický bod. To není, jak pan ministr říkal, takové vyjasnění legislativy a zjednodušení zákona. To byly jedny z důvodů, které jste říkal, pane ministře.

Mohl byste nám tedy odpovědět, jak ti lidé budou vybaveni? Proč je chcete posílat do tak riskantních operací, jak o nich píšete, například bez vyzbrojení? Kolik předpokládáte, že bude krycích identit? Co to znamená? Budou mít falešné doklady? Já tomu úplně nerozumím. Měli bychom si to říct, než k tomu začneme hlasovat. A pan poslanec Váňa to správně navrhuje vyřadit a místo toho, aby pan ministr řekl, proč si myslí, že to není správné, tak říká - no, já budu proti. A proč? Proto. Je to náš návrh. A to je opravdu nebezpečné. My se domníváme - pokud má pan ministr jiný názor, já mu ho neberu, ale ať nám ho zkusí vysvětlit. Jak si takovou činnost vlastně představuje? Kolik těch inspektorů vybavíte falešnými občankami, falešným životopisem, já nevím čím vším? Protože vy je opravdu chcete posílat do nebezpečného prostředí.

A je to, říkám - určitě jste dělal to co já, že jste si přečetl rozpravu v prvém čtení. Pokud ne, tak aspoň teď se na to podívejte. Například na výhrady vašich stranických kolegů, abych neříkal, abyste poslouchal opozici. Jak říkám, ty obavy a rozpaky z těchto ustanovení tady padaly z mnoha poslaneckých klubů. Bez ohledu na to, jestli to je vládní, nebo opoziční klub. A jako bychom na pozapomněli, teď jsme řekli - rychle, rychle, technický bod, zpřesnění pojmů a zjednodušení.

A druhý dotaz, pane ministře. V čem je to zjednodušení? Vždycky taková ta obecná věta - tato novela přináší zjednodušení. No a mě by zajímalo v čem. Já tam žádné zjednodušení bohužel nevidím, ale možná jsem se nedíval pozorně a možná jsem to přehlédl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. A ještě než přikročíme k dalšímu kroku, přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to paní poslankyně Marta Semelová od 11.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Jaroslav Borka z osobních důvodů od 11.30 a pan poslanec Stanislav Grospič také od 11.30 z osobních důvodů. Omlouvají se z dnešního jednání.

Pokud se nikdo nehlásí... Pan ministr se hlásí. Jakmile vystoupí, bude znovu otevřena rozprava ve třetím čtení, protože závěrečné slovo už využil. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Budu jenom krátce reagovat na svého předřečníka. Ona ta debata, vážený pane předsedo, měla probíhat na jednání hospodářského výboru. A všichni kritici, kteří toto ustanovení, které je v návrhu zákona představováno a nově zaváděno, se obou schůzí, na kterých toto téma bylo projednáváno, nezúčastnili. Byli tam připraveni moji kolegové, byli tam kolegové z České obchodní inspekce, kteří byli připraveni dopodrobna tyto informace a argumenty, proč se tento návrh zavádí, detailně ozřejmit.

Institut změněné identity s sebou nese významný aspekt ochrany, ochrany pro ty inspektory, pro ty kontrolory, kteří chodí do terénu. Jde o to, že je potřeba, abychom je ochraňovali z hlediska účinného potírání nekalých obchodních praktik. V některých případech je to velmi obtížné prokázat, pokud inspektor sám nebude vystupovat jako spotřebitel, a to včetně sepisování návrhu konkrétní smlouvy. Aby nebyla právě tato kontrola zmařena, musel by inspektor předložit obchodníkovi vlastní občanský průkaz s uvedením svého jména, bydliště nebo konkrétních rodinných příslušníků. Nepovažuji to za spravedlivé a nepovažuji to za etické, abychom kontrolory České obchodní inspekce právě tomuto vystavovali. Myslím si - a ty případy tady jsou i z minulosti - že inspektoři České obchodní inspekce byli v minulosti často vystaveni fyzickým útokům v blízkosti svého bydliště, a myslím si, že bychom jim měli i díky tomuto napomoci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP