(10.50 hodin)

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já už se pokusím být stručná.

Takže skutečně mně to přijde jako neuvěřitelné farizejství od kolegů, když tady slýchávám to, jak v době ekonomické krize nešly policistům platy nahoru. Nešly. Teď vládnete už čtvrtým rokem vy, čtvrtým rokem, kdy ekonomická situace je několikanásobně lepší, máte naši podporu, podporu opozice na navyšování těchto mzdových prostředků pro příslušníky ozbrojených a bezpečnostních sborů, ale i pedagogů nebo lékařů, a vy toho neumíte využít. Vy tady ten čas promarníte.

To, co tady říkal pan ministr financí Pilný, to by tady nemělo zapadnout. Asi jste si povídali, takže jste to nezaregistrovali, ale tady skutečně potvrdil to, co já tady říkám potřetí, počtvrté při projednávání tohoto bodu, že všechna ta opatření, která vyplynou po přijetí této normy, nejsou ošetřena a zajištěna v rozpočtu. Pan ministr financí to tady řekl také jasně. Nejsou. Proč tady stavíte vzdušné zámky? Proč tady těm lidem slibujete něco, na co jste se ani neobtěžovali dát jednu korunu do rozpočtu? Co to je tady za blamáž?

Z tohoto důvodu navrhuji - a ještě to stihneme, ještě jsme schopni ten zákon do voleb projednat a já udělám všechno pro to, aby se tato norma projednala, protože si myslím, že si policisté nový služební zákon zaslouží, ale ne v této podobě, ne s tímto stanoviskem ministra financí. Takže z tohoto důvodu navrhuji procedurální návrh vrátit tuto normu do druhého čtení, tak aby si členové této vládní koalice s novým ministrem financí sedli a doplnili finanční prostředky do rozpočtu. Jinak si tady lžeme do kapsy, blamujeme veřejnost a blamujeme všechny policisty, obecně příslušníky bezpečnostních sborů, takže policisty, hasiče, celníky, a neříkáme jim pravdu. Takže vznáším tento procedurální návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, jsme v situaci návrhu procedurálního, i když je to návrh, který může padnout ve třetím čtení v rozpravě. Takže se ptám, jestli ho chcete hlasovat hned jako procedurální, nebo nechám vystoupit pana ministra Pilného. (Hlasy zprava: Hned!) Jestli hned, tak samozřejmě já tak učiním. (Poslankyně Černochová: Po rozpravě.) Po rozpravě, dobře. Čili je to řádný návrh podle zákona o jednacím řádu, myslím § 95 odst. 2, nedívám se do zákona, ale nechám to udělat takto.

Pan ministr Pilný má faktickou poznámku. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, jenom dva krátké komentáře. Za prvé není pravda, že jsme v průběhu tohoto volebního období nepřidávali. Přidávali jsme učitelům, zdravotním sestrám, pracovníkům v sociálních službách atd. Takže není pravda, že jsme tenhle problém neřešili. Je třeba se jenom podívat na to, co se v té době za tři roky vládnutí stalo. To je první věc.

Za druhé. Já jsem nikdy neřekl, že tyto požadavky nejsou pokryty ve státním rozpočtu. Já to prostě nevím, protože se mnou o tom nikdo nejednal. Státní rozpočet je v průběhu konstrukce a tyto požadavky se mnou projednány prostě nebyly, nebyly ani s předchozím ministrem financí projednány předem, předtím, než jsme se začali bavit o tomto zákonu. Takže já v podstatě s tím, co navrhuje paní kolegyně Černochová, fakt nemám žádné problémy, protože se mezitím můžeme opravdu bavit o tom, do jaké míry je realistické tyto požadavky pokrýt ať už ze stávajícího rozpočtu Ministerstva vnitra, případně z navýšení státního rozpočtu. Já netvrdím, že ty peníze tam nejsou, ale nikdo se mnou o tom nejednal, ani s mým předchůdcem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Ivanu Pilnému. Ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Černochové.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já děkuji panu ministrovi za konstruktivní přístup. Ona sice tato vláda některým profesím formálně finanční prostředky zvedla, byly krásné tiskové konference o tom, jakým způsobem teď na tom budou lépe, ale ta praxe, pane ministře, je bohužel jiná. Když jste navrhovali zvednout platy úředníkům územně samosprávných celků, tak jste nenavýšili ty platy fakticky, protože jste obcím na to nedali víc finančních prostředků, takže se zase ty finanční prostředky braly z osobního ohodnocování, z jiných mzdových nákladů. Stejně tak to je u pedagogů. Shodou okolností včera jsem byla na akci, kdy jsem hovořila s několika pedagogy a říkali: no tak to navýšení našich platů spočívá v tom, že já mám menší budget pro lidi na odměny, protože jsme fyzicky ty finanční prostředky do těch našich pseudomalých rozpočtů nedostali. Takže jestli tohleto je navyšování platů ve státní správě, tak se na mě nehněvejte, ale není. Těch lidí, kteří si skutečně odnesou na své výplatní pásce více finančních prostředků, je minimum.

Ale děkuji za ten konstruktivní návrh, přístup, podporu toho mého návrhu. Skutečně vám garantuji za sebe a za ODS, že pokud prokážete, že na to finanční krytí je, nebudeme ten zákon blokovat. My nemáme chuť blokovat zákon, který skutečně má být nějakou normou, která pomůže zlepšit bezpečnostní situaci, ale ne tímto způsobem, ne tímto způsobem (upozornění na čas), kdy se tady populisticky předhání jeden před druhým.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Jaroslava Faltýnka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já bych tady vznesl jednu malou prosbu, vaším prostřednictvím, k paní kolegyni Černochové. Může nám prosím říct v konkrétních částkách, když vedeme tuto debatu, o kolik jejich dvě vlády ve dvou funkčních obdobích zvedly policii platy? A porovnejme to se zvednutím platů v tomto volebním období, vážená paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího. Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, samozřejmě vystoupení předsedy klubu hnutí ANO vyvolalo reakci předsedy klubu ODS, takže budeme mít novou faktickou poznámku. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já s tím požadavkem nemám žádný problém, nicméně na Ministerstvu financí už vládnete skoro čtyři roky vy, resp. vaše hnutí, a ta čísla jsou určitě k dispozici. Tak poprosme. Jak to máme z opozice dělat, když ty údaje jsou na Ministerstvu financí? Poprosme pana ministra financí, ať to sem dá, není žádný problém. Bavme se o kontextu ekonomickém, který v té době byl. Vy saháte v tom požadavku až do roku 2006, mnozí z nás tady nebyli, já jsem tady taky nebyl, takže pro mě je to taky nová informace. Vy jste tehdy byl sociální demokrat, já jsem byl občanský demokrat tehdy i dnes, takže to je úplně v pořádku. (Pobavení, potlesk v lavicích ODS.) Nevím, jaký je rozdíl. Hlavně nevidím souvislost, opravdu nevidím souvislost s tím, co projednáváme, co bylo v roce 2006.

Má kolegyně vystoupila a reagovala na vystoupení pana ministra financí, který poctivě přiznal, že Ministerstvo vnitra s ním nekonzultovalo a že není schopen říct, že to tam stoprocentně je. Protože když se o tom nejedná, tak kdo může říci, že ta dohoda je učiněna? Navrhla procedurální návrh, to je všechno. Pan ministr financí řekl, že s tím nemá problém. Já jsem doposud považoval tu debatu za korektní a věcnou, protože jestli je něco populismus, a já neříkám, že to je, tak schválit něco bez finančního krytí. V tom si přece rozumíme. A je jedno, jestli jde o platy v tomto případě, nebo o něco jiného. Můžeme schválit jakékoli nákupy, např. nemovitosti, pokud k tomu nedáte rozpočtové opatření, tak jste udělali jenom půl kroku a to je celé. Ale nemám žádný problém a můžu i já, pane ministře financí, už dva předsedové klubů mají tuhletu žádost, a kdybyste svým zaměstnancům řekl, dal jim tento úkol, ať to dostanou třeba všichni členové rozpočtového i bezpečnostního výboru, já s tím nemám problém. Je to minulost, ta data existují a můžeme se přít o interpretaci, ale ta čísla budou jasná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě faktická poznámka pana poslance Faltýnka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Typická odpověď dlouholetého klasického politika. (Pobavení v pravé části sálu.) Děkuji za tuto odpověď. Ale proč jsem já vystoupil k problematice, které vůbec nerozumím, vůbec, a nechtěl jsem vystupovat. Kolegyně Černochová tady hovořila poměrně dlouho o tom, že tato vláda pro policii neudělala nic, že nemají boty, vesty, peníze, platy, nic. Tak já se jenom ptám, co vaše dvě vlády, vážená paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, pro ty policisty udělaly včetně konkrétního zvýšení platů v konkrétních částkách? V průměrné částce za měsíc, za rok, to je jedno. Pokud to nevíte a nepamatujete si to, tak je fajn, že jsme poprosili pana ministra financí, aby nám to napříště třeba připravil. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP