(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Václava Votavy. Kolega Štětina je trpělivý, už toho za život zažil hodně. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já bych chtěl ke kolegyni Černochové. Já tedy nejsem odborník na policii, samozřejmě. Ale je třeba, abyste si zametla prostřednictvím předsedajícího také před svým prahem. Ten, kdo snížil policii platy, jste byli vy, když jste vládli. A vy jste vnesli chaos a nejistotu do policejního sboru. Takže tady je také prvopočátek. A vy si stěžujete na dnešní stav, který vy jste založili. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní poslankyně Černochová ještě jednou k faktické poznámce. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já nevím, jaké období můj předřečník myslí. Myslíte grosstapo? Myslíte období, kdy policii ovládal ministr vnitra za ČSSD pan Gross? Budiž mu země lehká. S tímhle vy se chlubíte, pane kolego? S touto částí naší porevoluční historie, které jste vy byli velmi výraznými aktéry? Doteď se z toho, jakým způsobem řídil policii Stanislav Gross, policie nevzpamatovala. A jak tady bylo řečeno minule, žádná jiná vláda neměla tolik obviněných policistů a policistů ve vazbě, jako má ta vláda vaše. Takže o tom, kdo si má zamést před jakým prahem, přemýšlejte vy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A pan kolega Štětina se dočkal, může konečně vystoupit v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já bych chtěl připomenout, že třetí čtení není prostor k diskusi, a já se tím budu řídit, vážené kolegyně a kolegové.

Já samozřejmě souhlasím se svými předřečníky, se všemi, kteří měli prostě v té rozpravě obecné apod. - všichni mají kus pravdy. Ale vážení, já bych byl rád, kdyby konečně aspoň zákon, o kterém se hovoří dost dlouho, aby měl pozitivní dopad na policii, na všechny ozbrojené složky. Když jsem si tedy pečlivě prostudoval všechny pozměňovací návrhy, tak jsem zjistil, že v každém pozměňovacím návrhu je většina dobrých věcí. Ale také jsem zjistil, a teď navážu velmi rád na kolegyni Černochovou vaším prostřednictvím, že jsem byl velmi překvapen, že takzvané odborové organizace nesouhlasily ani s těmi výsluhami, ani s těmi příplatky, které jsou, já nevím, na stabilizaci nebo destabilizaci, to je úplně jedno.

Vážené dámy a pánové, já tu nebudu hrát žádnou politickou kartu, já už kandidovat nebudu, to slibuji. Ale já bych byl skutečně rád, abychom tento zákon přijali ve znění všech, všech pozměňovacích návrhů, které tam jsou. Já si myslím, že tyto pozměňovací návrhy včetně toho, který se týká výsluh. To je jediný pozměňovací návrh, který nebude stát nic, a naopak do státního rozpočtu by přinesl při přijetí obou dvou, to znamená zastropování a zdanění, by přinesl, když si to sami spočítáte, 457 krát několik set tisíc. A netýká se to těch příslušníků, kteří jsou na ulici, kteří hlídají, kteří zajišťují takzvaná sportovní utkání, kteří to nemají zaplaceno. Tak se to týká jenom těch, kteří jsou na vysokých funkcích. A to byl smysl těch mých dvou pozměňovacích návrhů.

Čili na závěr bych byl rád, kdybychom už konečně tento zákon přijali ve znění všech pozměňovacích návrhů, protože v žádném jsem nenašel nic, co by mně vadilo. Ale já skutečně zde musím na závěr svého krátkého projevu, protože jsem to slíbil, a já většinou svá slova dodržuji, vidíte, napsané noty nemám od nikoho, tak bych byl rád, aby tento zákon byl dnes schválen ve znění všech pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Štětinovi. Je tady ještě jedna faktická poznámka, a to pana poslance Petra Kořenka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji, pane předsedající. Já mám tu výhodu, že tady sedím první volební období a dohledávám ve veřejných zdrojích. Takže vám přečtu zprávu z 8. 12. 2010. Vláda v úterý večer schválila soubor nařízení, která mění platové tarify ve státní a veřejné sféře. Novinářům to po jednání řekl premiér Petr Nečas a ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Snížení tarifních platů příslušníků bezpečnostních sborů o deset procent, to jest v průměru o 2 507 korun a vojáků o minus 1 710 korun. Takhle jste se starali o bezpečnost našich lidí? (Malý potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Jany Černochové. (Poslankyně Černochová mimo mikrofon sděluje, že ne faktická.) Ne faktická, řádná. Můžete, samozřejmě.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Jenom krátce bych chtěla reagovat na pana doktora Štětinu, pana kolegu poslance Štětinu. Nemůžou být schváleny všechny pozměňovací návrhy, které v tom systému jsou. Protože některé pozměňovací návrhy se, pane kolego, vylučují vzájemně. Takže nelze je přijmout všechny.

K tomu, co tady zaznělo od jiného kolegy, mého předřečníka. Ale já tady nezastírám to, že v těch letech 2010 až 2013 se v tomto státě musely utahovat opasky. Byla ekonomická krize. To přece všichni víte. A to, že ji Česká republika ustála způsobem, že ekonomika jde nahoru a nyní jsme v době konjunktury, kdy vy v době konjunktury nejste schopni finanční prostředky, které se vygenerují, smysluplně utratit, projídáte je, investujete je do naprosto nesmyslných projektů, ať už můžu mluvit o obraně, nebo můžu mluvit o vnitru, kdy místo toho, aby v době ekonomické konjunktury se spustily akviziční procesy, aby se dovybavila policie, dovybavila armáda, tak neděláte nic. Kdybychom my měli takovou příležitost, jako máte vy, tak bychom ji uměli využít. Vy jste naopak v těch letech, a kolega tady nebyl, ale jeho jiní kolegové, v letech 2010 až 2013, tak vy jste nás nepodporovali ve věcech, kdy jsme se snažili řešit stabilizaci České republiky. Naopak tato Sněmovna a celá ODS celé toto volební období se snaží v otázkách bezpečnosti, v otázkách obrany naší země dělat všechno pro to, abychom něčeho společně dosáhli. Není to vůbec o nějakém populismu. Nikdo mně nemůže vyčítat, že bych se nesnažila... (Poslankyně se odmlčela kvůli trvalému hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, paní poslankyně. Požádám kolegy a kolegyně o klid. Pokud chceme dojednat tento bod před jedenáctou hodinou....

 

Poslankyně Jana Černochová: Pane kolego, můžete tady před tím řečništěm... (Poslankyně se obrací na poslance Zavadila, který před řečnickým pultíkem zády k ní diskutuje s dalšími poslanci.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám hned dám slovo, paní poslankyně, zpět, ale nejdřív požádám kolegy o klid. Pokud diskutují něco jiného, tak zásadně v předsálí. Upozorňuji vás, že v 11 hodin je napevno zařazený bod, a nebudu přerušovat bod v době hlasování. To znamená, že bych musel tento bod přerušit ještě před jedenáctou hodinou. Tak prosím, zachovejte se tak, abychom vůbec něco dnes dojednali.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já už budu končit, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, ještě jednou. Jestli chcete, abych vyjmenoval ty, kteří tady hlučí, tak to udělám - do protokolu. Děkuji. Můžete pokračovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP