(10.30 hodin)

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji. Vzhledem k tomu, že jsem byl kolegyní několikrát jmenován a ne všichni jste možná úplně dopodrobna nastudovali jednotlivé rozdíly mezi pozměňovacími návrhy, co se týká stabilizace, protože je máme dosti podobné, a padala zde slova o odměňování papalášů, tak věřte, že to není tak. Není to tak, protože smyslem pozměňovacího návrhu, který tady je a který předkládám, je, aby nebyly činěny rozdíly mezi tím, kdo je kterým policistou. Oni by ti tzv. papaláši byli odměňováni i v případě návrhu, který předkládá paní kolegyně, protože ta pouze tam stanoví, že úspěšný výkon služby. Ale co je úspěšný výkon služby? Ten papaláš ho má vždycky, protože papaláš rozhoduje o papaláši, takže ten ho nedá. Ale policista na ulici by mohl mít jednu nebo dvě negativní události bezprostředně předtím, než dosáhne pět let, a pak by samozřejmě tu odměnu po pěti letech věrnostního prostě nedostal. Já říkám, že nemá být činěn rozdíl, pokud někdo slouží v uniformě, anebo bez uniformy. Slouží tomuto státu a vydrží 5, 10, 15 let, má dostat odměnu bez rozdílu toho, jestli je na té, či oné pracovní pozici.

To jenom rozlišení od kolegyně a budete rozhodovat vy ve svém hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Bronislava Schwarze a poté s přednostním právem pan ministr. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Děkuji, pane místopředsedo. Také dobré dopoledne všem. Já jenom v rychlosti využiji jenom faktickou poznámku. Chtěl bych připomenout těm, co poslouchají, že, víte, jsou povolání nebo zaměstnání, která nelze přirovnávat k penězům. Já si myslím, že policista, jestli to bylo před 10 lety, před 20 lety nebo do budoucna, vždycky v tom člověku musí být trošku poslání. Víte, u policistů mluvit jenom o penězích, pokud jde k policii jenom si tam vydělat peníze, tak si myslím, že to nemusí být předzvěst, že to bude dobrý policajt. Možná ano, možná ne. Tak já si myslím, nemluvme o tom u všech policajtů, co slouží, ani ti, co budou sloužit, o tom, že tam jdou jenom kvůli penězům, a říkat musíme jim přidat, tím zabezpečíme stabilizaci. Prosím vás, já jsem tu možnost měl pracovat tam, řídit ty kolektivy. Mnohdy tak z 50 % v té době, kdy jsem tam byl, tak nepomohlo, že jsem přidal kolegům peníze a zkvalitnila se jejich služba, to znamená, zvýšila se bezpečnost občanů tím, že jsem přidal policistům peníze. Já si myslím, že tam se musí zrovna projevit, abychom měli tu bezpečnost, aby se to povolání vrátilo tam, kde je, aby mělo úctu, aby mělo dobré zastání svého nadřízeného, a ty peníze potom přijdou. Věřte mi, možná to je nesmysl pro některé, co říkám, ale hovořím z praxe. Takže prosím vás, je to většinou poslání. Já se nepotřebuji zastávat pana ministra, on se zastane sám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s přednostním právem pan ministr financí Ivan Pilný, připraví se pan kolega Jiří Štětina, který je řádně přihlášen do rozpravy. Opakuji, že jsme ve třetím čtení. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já si myslím, že je dobře, že mluvíme o zákoně, který má upravit platové podmínky příslušníků bezpečnostních sborů, také o dalších věcech, jako jsou výsluhy, náborové příspěvky a rizikové příplatky. To je všechno v pořádku. Na druhou stranu, jak už tady upozornila paní poslankyně Černochová, ten zákon i s těmi pozměňovacími návrhy nabírá takové absurdní podoby, ve které vlastně, tak jak vyjádřila své přesvědčení k těm lidem, kteří tu službu skutečně vykonávají na ulicích a jinde, se toho mnoho nedostane. To je první poznámka.

A druhá poznámka. Opět je pravda to, co říká paní poslankyně Černochová, že toto přináší poměrně značné nároky na státní rozpočet. Já moc nevěřím tomu, že tyto nároky, které by se měly promítnout v kapitole Ministerstva vnitra, se do státního rozpočtu nedostanou, protože začalo projednávání státního rozpočtu a pan ministr vnitra už přinesl nadpožadavky na 15 miliard. Je to součást balíku, který z toho deficitu 50 miliard v současné době dělá deficit 150 miliard. Upozorňuji na to, že řada těch pozměňovacích návrhů nebyla vůbec projednána s Ministerstvem financí. To znamená, já jsem teď v situaci, kdy zcela jasně vidím, že nakonec se tyhle nároky promítnou ve zvýšených nárocích Ministerstva vnitra na státní rozpočet, a už tam v 15 miliardách jsou. Nevím, jestli jsou tam zahrnuty. Týká se to celé řady pozměňovacích návrhů. Nevím, jak bude vypadat procedura, ale rozhodně chci, aby se o pozměňovacích návrzích A1 a A2 hlasovalo odděleně, protože vytvářejí tlak na státní rozpočet. Platí to o všech návrzích, které jsou v bodě B, platí to samozřejmě i o návrzích paní poslankyně Černochové a platí to také o návrhu, který je pod písmenem F1, o kterém budu chtít také, aby se hlasoval odděleně.

Ty nároky, nemůžeme to přece takhle dělat, že namalujeme nějaké peníze a pak je půjdeme vymáhat na státním rozpočtu. To je absurdní situace a takhle opravdu jednat nemůžeme, protože ty lidi prostě podvádíme! Já vím, že tenhle rozpočet není jen politický jako všechny rozpočty, ale je také volební, ale takhle se to prostě dělat nedá. Já s těmi návrhy, u kterých není vůbec počítán dopad na státní rozpočet, prostě nemohu souhlasit. Děkuji. (Hlasitý potlesk jednoho z poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí a budeme pokračovat. Ještě faktická poznámka pana předsedy klubu TOP 09 Michala Kučery. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Já bych považoval vystoupení pana ministra financí za velmi rozumné, pokud by takhle vystoupil na začátku volebního období a pokud by jak současný, tak samozřejmě i ten minulý ministr financí i podle toho hlasoval o návrzích socialistických, které vlastně naši zemi do budoucna zadlužovaly. Ale vy jste, pane ministře financí, tři roky tyto zákony schvalovali, vy a vaše hnutí. Vy jste pro ně hlasovali, vy jste hlasovali pro zákony, které nezodpovědně vytvářely deficit státního rozpočtu v dobách hojnosti. Byli jste to vy, kteří jste pro to zvedali ruce, a nyní zjišťujete, do jakého problému jste státní rozpočet, státní finance a naši ekonomiku, naši společnost dostali. Probudili jste se na konci volebního období a je mi to líto! (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michalu Kučerovi. Kolegu Štětinu požádám ještě o strpení, protože s faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Zavadil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Hezký dobrý den, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, vážený pane místopředsedo. Já jsem si pozorně poslechl referát paní kolegyně Černochové a musím říct, že pod mnoho věcí bych se klidně podepsal. Ale jedna věc mi tam chybí. Já si dobře pamatuji Topolánkovu vládu, Nečasovu vládu, kdy byly velké demonstrace policistů, a chybělo mně tady to, že v těchto letech se snížily nominálně - nominálně, nikoliv reálně! - platy těchto lidí v ozbrojených složkách. Pamatuji si dobře na demonstraci, která byla v tomto období, kdy se toho zúčastnilo asi 40 tisíc lidí ozbrojených složek, a tohle mně tam chybělo, protože tam byl ten začátek poklesu, a já jsem přesvědčen, že v současné době se narovnaly ty prostředky, narovnaly se finance u těchto ozbrojených složek. A nezpochybňuji to, co jste říkala, ale pro férovost by bylo dobře říci i to A.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní dvě další faktické poznámky, nejdřív pana poslance Faltýnka, potom paní poslankyně Černochové. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Já bych jenom chtěl reagovat krátce - dobrý den - na vystoupení Michala Kučery a připomenout, že jeho ministr financí vytvořil dluh naší země ve výši 680 miliard korun. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní paní poslankyně Černochová také s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Možná pan kolega Zavadil byl tehdy na těch náměstích společně s těmi odboráři. Já jsem říkala, že tady mě fascinuje to, jak jsou současní odboráři vazalští vůči této vládní koalici. A demonstrovala jsem to tady na těch případech, které jsme si zažili ve výboru pro bezpečnost.

A ještě prostřednictvím pana místopředsedy jedna věc. Pane kolego, pokud nevíte, že policisté, obecně příslušníci bezpečnostních a ozbrojených sborů, nesmějí demonstrovat, proboha, co jste v těch odborech tolik let dělal? Mají to ze zákona zakázáno. (Námitky z pléna, že nesmějí stávkovat.) Ale nesmí demonstrovat tak, že by chodili po ulicích. Mohou demonstrovat tak, že napíšou petici, že vyjádří nějaký nesouhlas. Proto i vlastně mají odborové organizace. Ale tyto odborové organizace je vůbec nehájí! Tyto odborové organizace, jak tady bylo jasně řečeno, v žádném případě neobhajují nějaká práva, na která si policisté v rámci stabilizačního příspěvku mohou sáhnout. Pokud jejich zástupce řekne na výboru pro bezpečnost, že na to nebudou peníze, tak jsem se logicky zeptala, jestli tedy on je ministr vnitra, nebo ministr financí.

A to, že tady kolega kritizuje Topolánkovu nebo Nečasovu vládu - už to tady bylo několikrát řečeno, v době ekonomické krize se bohužel hledaly finanční prostředky těžko. Vy už tady vládnete čtyři roky. A to, že zvedáte někomu platy čtyři měsíce před koncem volebního období, je vrchol populismu. Skutečně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP