(10.00 hodin)
(pokračuje Černochová)

Je neuvěřitelné, že odborům nepřijde ani divné, že proplácení těch 150 hodin přesčasů, kterými se pořád ohánějí, je ve skutečnosti iluze a prázdné politické gesto bez špetky stabilizace a pozitivního efektu.

Je ironií, že důvodová zpráva mimo jiné uvádí, že v souvislosti s navrhovanou právní úpravou se předpokládají možné pozitivní dopady v sociální sféře, neboť služební příjem příslušníků bezpečnostních sborů se proplácením služby přesčas pravděpodobně zvýší. Když se na věc koukneme bez růžových brýlí a spatříme realitu, uvidíme, že rozhodně novela pozitivní dopady nemá, protože jak se rovněž v důvodové zprávě této novely dozvíme, jediné dopady pro státní rozpočet bude mít proplácení přesčasů. A to 210 milionů korun. Sedí tady pan ministr financí, já věřím, že se na to ještě podívá. Náborový příspěvek a proplácení příplatků za službu ve svátek je rozpočtově neutrální. Jak jsem tedy již říkala, stabilizace za nulu! Pan ministr umí zázraky!

A tedy si to budou bezpečnostní sbory hradit ze svých stávajících rozpočtů, pane ministře? Když v rozpočtu se s tím nepočítá, tak z těch stávajících peněz budou škrtat na odměnách, budou škrtat na jiných nárokových položkách a budou to hradit ze svého, když tam je nula? Jak to jinak můžete vysvětlit? Já už se na to ptám potřetí! Ptala jsem se na výboru. Až mně zas tady nějaký chytrák z vládní koalice bude říkat: Měla ses ptát na výboru! - já jsem se tam ptala. Ale neměl mi kdo odpovědět, protože tam ministr neseděl a neseděl tam ani policejní prezident. Takže se ptám tady.

Vracím se však k těm 150 hodinám a jejich proplácení. Protože v důvodové zprávě je například dopad pro policii stanoven ve výši 88 milionů. 88 milionů ročně pro 40 tisíc policistů je 2 200 korun ročně na jednoho policistu, což zhruba odpovídá včetně odvodů jedné pracovní hodině policisty. Takže vláda tedy bude proplácet jednu hodinu každému příslušníkovi. Na víc už peníze bohužel nebudou. Argument, že budou primárně poskytována náhradní volna a následně až pak bude proplácena služba přesčas, neuspěje, protože je podstav. A málokdo si může dovolit přijít byť o jednoho policistu! Vím, o čem mluvím. Ten podstav v našem hlavním městě, kolegyně a kolegové, se blíží kolem 1 000 policistů a policistek. Umíte si to v hlavním městě představit? Umíte si představit, kdyby tady k něčemu došlo? Ano, pak by zase pan ministr vnitra udělal to, co je pro něj nejjednodušší - požádal by o součinnost Armádu České republiky. Je toto systémové řešení?

Takže ano, já podpořím proplácení té jedné hodiny, co navrhujete, ale uvědomte si, že další náklady ponesou bezpečnostní sbory ze svých rozpočtů. Strašně se divím, proč odborové organizace nechtějí stabilizační příspěvek a hrozně podporují a de facto spolunavrhují proplácet jednu hodinu služby. To není normální.

U odborů se ještě chvíli zastavím, protože tvrdí, že stabilizační příspěvek, který by byl alespoň cítit, by musel být minimálně ve výši 4 tisíce korun. Odbory nebyly evidentně schopné si nastudovat mé pozměňovací návrhy týkající se stabilizačního příspěvku, který jsem představila už v dubnu, takže dva měsíce času není snad málo. Dovolte mi tedy, abych jim a ostatním, co nás dnes sledují, a doufám, že už jsou konečně mezi námi i odboráři, připomněla, co přesně navrhuji.

Kázeňská odměna, stabilizační příspěvek, který by se nedanil, by se udělovala příslušníkovi u příležitosti úspěšného trvání služebního poměru v délce pěti let a po každých dalších pět let úspěšného trvání služebního poměru. Přičemž by ředitel bezpečnostního sboru stanovil služebním předpisem podmínky úspěšného trvání služebního poměru, nebo jak navrhuji v další variantě mnou předloženého stabilizačního příspěvku, je možné přímo do zákona vtělit podmínky úspěšného setrvání. Úspěšným trváním služebního poměru by se rozuměla doba, po kterou nebyl příslušník bezpečnostní sboru soudně trestán pro trestný čin nebo kázeňsky trestán pro kázeňský přestupek nebo přestupek spáchaný úmyslně. Výši stabilizačního příspěvku by určoval ředitel bezpečnostního sboru tak, abychom nemuseli měnit pokaždé zákon při nutnosti navýšení takového stabilizačního příspěvku a mohli pružněji reagovat na potřeby bezpečnostních sborů, jejich příslušníků v situaci a v regionu.

Však si vzpomeňte na to, jaké scénky předcházely tomu, než se ten služební zákon vůbec otevřel. Jak musel pan ministr nevím na co všechno přísahat, že když se otevře služební zákon, nebude se sahat na výsluhy. Tohle několikrát zaznělo i na výborech. Takže chcete pokaždé otevírat služební zákon? Chcete pokaždé otevírat tuto Pandořinu skříňku? Nebylo by skutečně lepší, aby výši stabilizačního příspěvku určoval ředitel bezpečnostního sboru? Aby se pokaždé ten služební zákon nemusel otevírat a dalo se reagovat pružněji?

Konkrétní výše stabilizačního příspěvku, ta by byla stanovena podle dlouhodobého vyhodnocení potřeb obsazenosti služebních míst a omezení fluktuace na co nejnižší míru. Lze předpokládat, že nejvyšší stabilizační příspěvek by byl vyplácen v rámci Krajského ředitelství hlavního města Praha a dalších krajských ředitelství, kde je dlouhodobě problém obsadit služební místa a kde existuje velká konkurence ze strany specializovaných útvarů s celostátní působností, zejména v případě Policie České republiky, případně jiných ozbrojených sil a sborů a dalších zaměstnavatelů. V Praze, kde skutečně ta nezaměstnanost je skoro na nule, tak ten problém sehnat kohokoli do ať už bezpečnostních, nebo ozbrojených složek je mnohem horší než v jiných regionech.

Považuji za podstatné zajistit, aby se nevyplácela odměna plošně všem v závislosti na hodnosti a platu, ale jen těm, kteří řádně splní požadavky bezvadného výkonu služby. Nikoli však v provázání na závěry služebního hodnocení, které je až příliš subjektivní. Výši stabilizačního příspěvku si představuji například od 5 do 50 tisíc korun. V případě navrhovaných pětiletých intervalů a předpokládané době služby 30 let by tedy činila celková částka pro příslušníka 6 krát 5 až 50 tisíc korun, to je celkově 30 až 300 tisíc korun, tedy tisíc až 10 tisíc korun ročně. Nestojí vám to za to? Já si myslím, že z hlediska skutečně toho stavu, který tady v té společnosti je, nemůžeme očekávat, že se budou do bezpečnostních sborů hrnout tisíce lidí. Nechceme skutečně stabilizovat ty, kteří v nich už nyní jsou?

Ale pozor - a tady prosím, aby mě poslouchal i pan ministr - odbory pro mě záhadným způsobem dospěly k tomu, že by stabilizační příspěvek mohlo dostávat pět procent příslušníků a to by prý vytvářelo mezi policisty řevnivost. Ale co navržený náborový příspěvek, který je určen jen potenciálním nováčkům? To nebude demotivující prvek pro již sloužící příslušníky? Náborový příspěvek nemá žádnou ambici k udržení znáborovaného příslušníka ve služebním poměru. Nijak se nedotýká stávajících příslušníků bezpečnostních sborů a nestabilizuje. Dotknout se může již sloužících příslušníků jen tak, že z objemu prostředků na služební příjmy těchto stávajících příslušníků bude vyplácen, neboť dopad do státního rozpočtu je předpokládán - opakuji - nulový. Pane ministře financí, nulový! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP