(9.50 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Pak jsou zde další věci, o kterých jsme hovořili. Ministerstvo vnitra při některých diskusích říkalo, že jsou populistické, a co se týká např. zvýšení zvláštního rizikového příplatku, posunul jsem účinnost u tohoto paragrafu od 1. 1. 2019, aby mělo Ministerstvo vnitra, resp. Policejní prezidium, dostatek prostoru a času na to, udělat personální audit a zjistit, jaká je míra rizika na jednotlivých místech, a stanovit nové zvláštní příplatky s účinností od 1. 1. 2019. To znamená, státní rozpočet pro rok 2018 to žádným způsobem neovlivní. Je to však věc, o které je potřeba diskutovat, a budu rád, pokud tento návrh podpoříte, tak jak ho podpořili kolegové ve výboru pro bezpečnost.

Třetím pozměňovacím návrhem je forma stabilizační odměny, protože jak jsem řekl, policie sice stárne, ale bohužel je tam velký prostor mezi déle sloužícími, nebo dlouho sloužícími a těmi nováčky. Věřím tomu, že dát stabilizační příplatek, stabilizační odměnu příslušníkovi se nám vyplatí více než shánět dokola nové a nové policisty a čekat čtyři roky, než služební poměr zase ukončí, protože takových je více než jedna pětina. V současné době 22 % příslušníků Policie České republiky nevydrží sloužit déle než čtyři roky.

Materiál, který jsem zmiňoval, zároveň také konstatuje, že příjem, výcvik, výzbroj jednoho policisty stojí ročně Ministerstvo vnitra 260 tisíc korun. Opakuji, 260 tisíc korun. Ministerstvo vnitra konstatuje, že zmařené investice do lidských zdrojů za posledních osm let znamenaly výdaje 934 milionů korun. Zmařené výdaje do lidských zdrojů 934 milionů korun, téměř jedna miliarda. Takže věřím tomu, že dát kázeňskou odměnu, stabilizační příplatek jednou za pět let se nám určitě v horizontu nejbližších let vyplatí. A možná to bude méně finančně nákladné než výcvik, výstroj, výzbroj a stále dokola přijímání nových a nových policistů. To, že jsme v rámci jednoho pozměňovacího návrhu řekli, že budeme v případě náborového příspěvku požadovat, aby se příslušník zavázal k setrvání služby u Policie České republiky po dobu, původně bylo čtyři, doporučovaný návrh říká šest let, tak toto v podstatě moc neřeší.

Takže já bych chtěl na tomto místě poděkovat kolegyním a kolegům, kteří jsou členy výboru pro bezpečnost a kteří o pozměňovacích návrzích, které jsem předložil, hlasovali a svým hlasováním i podpořili. Překvapili mě zejména kolegové z pravé části politického spektra a jsem za to rád, že na problémy bezpečnosti nahlížíme stejnýma očima, protože jak jsem několikrát zmínil, bezpečnost nemá barvy. Bezpečnost nás všech je buď dobrá, nebo špatná. A vy, kolegyně a kolegové, to můžete v rámci hlasování o pozměňovacích návrzích, které jsou předloženy, také vyjádřit.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji, pane poslanče. Jako další se do rozpravy přihlásila paní poslankyně Jana Černochová, které tímto dávám slovo. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vím, že se již nacházíme ve třetím čtení návrhu novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a že bylo již v minulosti na plénu, ale i na výborech řečeno mnohé. Ale přesto mi dovolte, abych vás ještě před závěrečným hlasováním seznámila s několika důležitými poznámkami týkajícími se pozměňovacích návrhů.

Při druhém čtení jste mohli slyšet mnoho otázek směrem k panu ministrovi vnitra Chovancovi, směrem k policejnímu prezidentovi, ale i k odborům policie a k odborům bezpečnostních složek. Na mnohé z nich jsem dodnes nedostala odpověď. Ale ať si policisté, celníci, příslušníci vězeňské služby, hasiči a další sami udělají obrázek, jakým způsobem přistupují jejich volení zástupci ve vládě, v parlamentu, jejich nadřízení a především jejich kolegové z odborů k problematice stabilizace bezpečnostních sborů a především policie.

Minulý týden jsem opět na výboru pro bezpečnost chtěla znát odpovědi pana ministra, pana policejního prezidenta a samozřejmě znát i názor odborů, které s ministerstvem na přípravě této novely zákona spolupracovaly, což velmi rády obě strany zdůrazňují. Pan ministr ani pan policejní prezident nebo jeho zástupci na jednání nedorazili. Byla jsem naprosto konsternována, co jsem se dozvěděla na poslední schůzi výboru pro bezpečnost, kdy jsem opětovně položila několik otázek alespoň odborovým svazům, resp. jen jednomu odborovému svazu, NOS Policie České republiky, protože předseda Unie bezpečnostních složek na tomto jednání také nebyl. Proč by byl, vždyť se projednává pouze služební zákon příslušníků bezpečnostních sborů, že? Proč by tam byl pan ministr? Proč by tam byl policejní prezident? Aby slyšel naše názory? Ne. Ty je nezajímají.

Jednalo se o následující jednoduché otázky, které jsem chtěla po zástupcích odborářů slyšet.

První otázka: Souhlasí odbory a Policejní prezídium s tím, že je mnou navržený stabilizační příspěvek pro policisty lepší než náborový příspěvek? Ano - ne.

Další otázka: Dopady náborového příspěvku do státního rozpočtu, resp. rozpočtu bezpečnostních sborů je nula. Několikrát jsem to tady říkala. Takže odbory a Policejní prezidium souhlasí s tím, že chtějí současný stav zlepšit a stabilizovat policii za nula korun? Ano, nebo ne?

Třetí otázka: Mají tedy bezpečnostní sbory dostatek finančních prostředků? Ano, nebo ne?

Nakonec mi alespoň částečně a poněkud krkolomně odpověděl člen předsednictva Nezávislého odborového svazu Policie České republiky, který doslova řekl - dovolte mi citovat: To množství peněz, co spolklo těch 150 hodin, dodnes nezaplacených, takže potom zbylo 250 milionů korun. Ten stabilizační příplatek, který by byl alespoň cítit, tak by musel být minimálně ve výši 4 tisíc korun. Za tohoto stavu jsme došli k tomu, že by stabilizační příplatek mohlo dostávat pět procent příslušníků. A co by takový výběrový stabilizační příspěvek udělal v prostředí bezpečnostních sborů, to je zcela zřejmé.

A dále pokračoval, že - opět citace: Pokud by samozřejmě byl zafinancován stabilizační příspěvek tak, aby mohl opravdu sloužit tomu, čemu by měl, tedy stabilizovat příslušníky, kteří slouží nějakou dobu, možná by bylo do budoucna možné tak učinit. Konec citace.

V úplném závěru nakonec tento policejní odborář uvedl, že - opět citace: Ne že máme negativní, ale odbory negativní vztah k nějakému příplatku, ale za stávajících okolností a za stávajících financí a stávajícího rozložení sil jsem proti tomu, protože by to udělalo víc zle než dobroty.

Tohle vám řekne odborář. Slyšíte opravdu správně. Odbory nechtějí více peněz pro policisty a de facto nemají zájem stabilizovat příslušníky bezpečnostních sborů, když se jim naskytne příležitost, a tato Sněmovna je ochotna diskutovat o výhodnějších podmínkách pro policisty. Absolutně nechápu, jak je možné, že odboráři si nejsou schopni ani nastudovat poslanecké pozměňovací návrhy, nebo jestli jim je ministerstvo zatajilo, k novele zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. A jak uvidíte při hlasování, nebylo těch pozměňovacích návrhů mnoho. Pozměňovací návrhy jsem de facto podávala já, pan kolega Ondráček, Štětina, Procházka a Váňa. To je všechno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP